Νέες Εκδόσεις

Στην Αφρική,
Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας

Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται ίχνη της ιεραποστολικής πορείας στην Αφρική του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, καθώς και μελετήματά του για την αφρικανική θρησκευτικότητα, που καταδεικνύουν με πόσο σεβασμό και γνώση προσπάθησε να προσεγγίσει την αφρικανική ψυχή, προσφέροντας της τον θησαυρό της ορθόδοξης αλήθειας, της σταυρωμένης αγάπης και της αναστάσιμης ελπίδας του Χριστού.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επίτιμο Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, με την αποστολική φλόγα που χαρακτηρίζει το σύνολο της βιοτής του, συνδυάζοντας τα χαρίσματα του έγκριτου θεολόγου και θρησκειολόγου, του δημιουργικού ηγέτη, και κυρίως του ανθρώπου αγάπης και αυτοθυσίας, περπάτησε στη σαβάνα και τις ζούγκλες της Αφρικής, και το πέρασμα του «έφερε καρπόν πολύν» που συνεχίζει να πολλαπλασιάζεται και μετά τη φυσική απουσία του από τους «προσφιλείς του Αφρικανούς».

Σχήμα: 15Χ22, σελίδες 479
Τιμή: 20 €

 

Ο Μέγας Κανών,
Αγίου Ανδρέου Κρήτης (με μετάφραση)

Ο Μέγας Κανών, που συνέθεσε ο άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης, αρχιεπίσκοπος Κρήτης και ένας απ' τους εξέχοντες εκπροσώπους της εκκλησιαστικής ποιήσεώς μας, είναι ένας από τους περισσότερο γνωστούς ύμνους. Αποτελεί ένα εγερτήριο σάλπισμα που αποβλέπει στο να φέρει τον άνθρωπο σε συναίσθηση της αμαρτωλότητάς του και να τον οδηγήσει μέσα από τη συντριβή και τη μετάνοια κοντά στον Θεό. Η παρούσα μετάφραση προέρχεται από το έργο του Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών (Κούτσα) «Αδαμιαίος Θρήνος-Ο Μέγας Κανών Ανδρέου του Κρήτης».

 

Σχήμα: 10Χ13,5, σελίδες 190
Τιμή: 3 €

 

 

CD: Παράκληση
Αγίου Νικολάου

Τιμή: 18 €

Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας

Σχήμα: 17Χ24,
σελ. 270
Τιμή: 25 €

Μια Πασχαλινή ιστορία,
Brian Wildsmith

Σχήμα: 22,5Χ26, σελίδες 32
Τιμή: 10 €

Γνωριμία με το Ισλάμ, εισηγήσεις ημερίδος

 

Σχήμα: 14Χ21, σελίδες 208
Τιμή: 8 €

 

Επανεκδόσεις

 

Ο Επιτάφιος θρήνος

Σχήμα: 15Χ22, σελίδες 479
Τιμή: 1 €

Αδαμιαίος Θρήνος,
Ο Μέγας Κανών Ανδρέου Κρήτης,
εισαγωγή - κείμενο - μετάφραση - σχόλια
(Εκδοση Δ')

Σχήμα: 14Χ21, σελίδες 280
Τιμή: 10 €New Publications

In Africa
by Anastasios, Archbishop of Tirana and all Albania

Through this book the reader follows some leads of the missionary track in Africa of Anastasios, the Archbishop of Albania, as well as some of his studies on the African religiousness that are evidence of the respect and knowledge that he exercised in his effort to approach the African soul, offering the treasure of Orthodox truth, the crucified love and resurrection hope of Christ.
Archbishop Anastasios (Yannoulatos), associate professor of the University of Athens and Honorary Member of the Academy of Athens, with the apostolic passion that characterizes all his life, combining the gifts of the distinguished theologian and student of religious studies, the creative leader and, mainly, the man of love and self-sacrifice, walked on the African savanna and in the African jungles and his passage “was very fruitful” and continues to multiply even after his physical absence by “his African people that are near to his heart”.

Dimensions: 10Χ13,5, pages 479
Price: 20 €

Great Canon
by Saint Andreas of Crete (with translation)

The Great Canon, composed by Saint Andreas of Jerusalem , the Archbishop of Crete, one of the most distinguished representatives of our ecclesiastic poetry, is one of the most well known hymns. It is an awakening trumpet call wishing to make people aware of their sinfulness and lead them, through contrition and penance, to God. The translation is part of the work by the Reverend Metropolitan of Nea Smyrni, Mr. Symeon (Koutsas) “Adam's Lamentation - The Great Canon by Saint Andreas of Crete ”.

 

Dimensions: 15Χ22, pages 190
Price: 3 €

 

CD: Supplication Service of Saint Nikolaos

Price: 18 €

History of the Holy Metropolis of Trifylia and Olympia

Dimensions: 17Χ24, pages 270
Price: 25 €

An Easter story,
Brian Wildsmith

Dimensions: 22,5Χ26, pages 32
Price: 10 €

Introduction to Islam, lectures of the meeting

 

Dimensions: 14Χ21, pages 208
Price: 8 €

 

Republications

Epitaph lamentation


Dimensions: 15Χ22, pages 479
Price: 1 €

Adam' s Lamentation
The Great Canon of Andreas of Crete
Introduction – text- translation - comments

(4th Edition)

Dimensions: 14Χ21, pages 280
Price: 10 €