Πάσχα 2014

Σ' ένα θρυμματισμένο κόσμο κατά τον οποίο η σχέση «εγώ-εσύ» έχει αντικατασταθεί από την εργαλειακή σχέση «εγώ-αυτό», και μάλιστα όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τον άλλον, αλλά και με τον εαυτό μας, ο καθένας από εμάς καλείται να νικήσει το πάθος διά του Πάθους, τον θάνατο με την πίστη στην Ανάσταση, να κερδίσει τον πόλεμο της ιστορίας, να ξεπεράσει το συμβιβασμό με την αγάπη, να ψηλαφίσει το ανθρώπινο πρόσωπο, να προσλάβει για να θεραπεύσει.

Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ, Εμμανουήλ Τζάνε, 1670,
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
THE DESCENT FROM THE CROSS, Emmanuel Tzanes, 1670,
Byzantine and Christian Museum

Σας ευχόμαστε να έχετε κάθε ευλογία, αδιάπτωτη υγιεία και μακρότητα ημερών, για να δίδετε το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι «ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται».

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Easter 2014

In a fragmented world in which the “I - you” relation has been replaced by the instrumental relation “I - it” and furthermore, not only with regard to our relation with the other but also with ourselves, each one of us is asked to conquer passion with passion, death with the belief in Resurrection, to win the war of history, to overcome compromise with love, to feel the human face, to take in so as to heal.

We sincerely and deeply wish You to have all the blessings, unfailing health and longevity to spread the hopeful message that “Christ is risen and life reigns”.

APOSTOLIKI DIAKONIA
OF THE CHURCH OF GREECE