ΕΥΧΕΣ  

 

Ολόψυχα Σας εύχομαι πληρότητα χαράς και ειρήνης, περίσσευμα ελπίδος, αστείρευτη δύναμη αντιστάσεως και δημιουργίας «εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου», λόγο και πράξη αγάπης για τον συνάνθρωπο και την κτίση. Αυτά ας γεμίζουν την ψυχή μας, σε όποιες συνθήκες κι αν ζούμε, στο χρόνο που έρχεται.

Με αγάπη Χριστού
† Ο Φαναρίου Αγαθάγγελος
Γενικός Διευθυντής Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Η Γέννηση του Χριστού, από ανθίβολο Χιονιαδιτών ζωγράφων (έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων)
The Nativity of Jesus. Anthivolo by painters of Chioniades (ed. Prefectural Authority of Ioannina)
WISHES  
 

I wish you heartfelt abundance of joy and peace, affluence of hope, inexhaustible strength of both resistance and creativity through "the power of the Holy Spirit" as well as word and action of love for your Fellow-human being and for the Creation. May these blessings fill our souls, whatever conditions we live under throughout the coming year.

With the Love of Christ
† Agathanghelos, Bishop of Fanarion
General Director of Apostolic Diakonia of the Church of Greece