ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η λειτουργία των εικόνων - Πολιτισμός Αναστάσεως σε τοιχογραφίες-προσευχές του 21ου αιώνα, Παρεκκλήσι Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Λεύκτρα Θηβών,
Κώστα Λουδοβίκου

Το εικονογραφικό έργο του καθιερωμένου διεθνώς εικαστικού Κώστα Λουδοβίκου στο Παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Λεύκτρα Θηβών, με ερμηνευτικά σχόλια του ίδιου για την συμβολική των εικόνων και τις θεολογικές τους προεκτάσεις. Η έκδοση διανθίζεται με τετράχρωμες εικόνες υψηλής ανάλυσης και αποτελεί ένα έργο απαραίτητο για όσους ασχολούνται με τις σύγχρονες τάσεις της αγιογραφίας. Το έργο προλογίζει ο Ομοτ. Καθηγητἠς Ιστορίας της Τέχνης και ακαδημαϊκός κ. Χρύσανθος Χρήστου.

Σχ. 18Χ23, Σελ. 224, Τιμή: 20 €.

 

 

Το Αγιολόγιον της Εκκλησίας
Πρακτικά ΙΣΤ' Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, (Συλλογικό έργο)

Το συλλογικό αυτό έργο περιέχει τα Πρακτικά του ΙΣΤ΄ Λειτουργικού Συμποσίου με θέμα το Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Το Αγιολόγιο άπτεται της ουσίας της Εκκλησίας, η οποία εργάζεται για τη μεταμόρφωση του όλου ανθρώπου. Οι Άγιοι αποτελούν την απτή εμπειρία αυτής της εν Θεώ μεταμόρφωσης και πρότυπο για όλους τους πιστούς. Το έργο περιλαμβάνει επιστημονικές εισηγήσεις στις οποίες εξετάζονται οι λειτουργικές, ποιμαντικές και υμνολογικές πτυχές της απόδοσης τιμών στους αγίους και μάρτυρες, οι οποίοι με το μαρτύριο της συνειδήσεως και του αίματός τους έγιναν και συνεχίζουν να είναι η ζωντανή μαρτυρία της εν τω κόσμω παρουσίας του Χριστού.

Σχ. 14x21, Σελ. 464, Τιμή: 10 €.

 

 

 

 
 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 

Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας οργανώνουν την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου και ώρα 6.00 μ.μ. την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Λουδοβίκου Η λειτουργία των εικόνων - Πολιτισμός Αναστάσεως σε τοιχογραφίες-προσευχές του 21ου αιώνα, Παρεκκλήσι Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Λεύκτρα Θηβών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 6ης Έκθεσης Ορθοδόξου Βιβλίου στο Ξενοδοχείο Caravel. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο αιδεσ. π. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και οι Ελλογ. κ. κ. Μάνος Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηλίας Λιάμης, Θεόλογος-Μουσικός και ο συγγραφέας του έργου Κώστας Λουδοβίκος. Παράλληλα θα εγκαινιασθεί η Έκθεση Εικόνων του Κώστα Λουδοβίκου με θέμα «Σώματα, Θεού θησαυρίσματα».

 

     
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
 

Η ρύθμιση της Εκκλησιαστικής Διοικήσεως των Ιερών Μητροπόλεων των απελευθερωθεισών περιοχών της Ελλάδος μετά το 1914 (Μακεδονία, Ήπειρος, Θράκη και νήσοι του Β. Α. Αιγαίου),
εκδόσεις Ι. Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος πληροφορεί το αναγνωστικό κοινό της ότι ανέλαβε την κεντρική διάθεση του δίτομου έργου Η ρύθμιση της Εκκλησιαστικής Διοικήσεως των Ιερών Μητροπόλεων των απελευθερωθεισών περιοχών της Ελλάδος μετά το 1914 (Μακεδονία, Ήπειρος, Θράκη και νήσοι του Β. Α. Αιγαίου), στο οποίο παρατίθεται το σύνολο σχεδόν των κειμένων (Πρακτικών της Ι. Συνόδου, επισήμων εγγράφων, εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων, επιστολών, ανακοινωθέντων, Δελτίων τύπου, άρθρων κ.λπ.) των αφορώντων στο ζήτημα του εκκλησιαστικού καθεστώτος διοικήσεως των Ι. Μητροπόλεων των Νέων Χωρών. Το κοπιώδες έργο συλλογής, ταξινόμησης και επιμέλειας των κειμένων ανέλαβε με συνοδική απόφαση ειδική Επιτροπή συσταθείσα το 2005, ενώ την τελική του μορφή επεξεργάσθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ. Πρόκειται για πολύτιμο ιστορικό υλικό, τόσο για τον μελετητή, όσο και για τον ιστορικό της νεώτερης ιστορίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Α΄ Τόμος καλύπτει την περίοδο 1910-2004, ενώ ο Β΄την περίοδο 2004-2007.

Τόμος Α΄: Σχ.17Χ24, Σελ.1162, Τιμή: 15 €.

Τόμος Β΄: Σχ. 17Χ24, Σελ. 780, Τιμή: 15 €.

 

 

 

 
 
 NEW EDITIONS
 

"The icons as a Liturgical vessel"
The culture of the Resurrection in murals-prayers, of the 21st century, Chapel of St. John at Leuctra of Thebes
Kostas Loudovikos

The iconographic work of the internationally established artist Kostas Loudovikos, regarding the chapel of St. John at Leuctra of Thebes, with interpretive commentary on the symbolism of icons and their theological implications. The version is embellished with tetra chrome icons of high-resolution and is an essential tool for those who are involved with the modern trends of hagiography. The project will be prefaced by his emeritus professor of History of Art, Member of the Academy of Athens, Mr. Chrysanthos Christou.

Dim: 18X23, Pages: 224, Price: 20 €.

 

 

 

 

"The Agiologion (Hagiology) of the Church"
Proceedings of the XVI Pan-Hellenic Liturgical Symposium by Executives from several Holy Metropolises (collective work).

The collective work contains the proceedings of the Sixteenth Liturgical Symposium, having as a theme the "Agiologio" (Hagiology-Lives of the Saints) of the Church. The "Agiologio" treats the substance of the Church which works for the whole transformation of the human being. The Saints are the tangible experience of this metamorphosis and provide a true prototype for all the faithful people.

The project includes scientific dissertations dealing with the liturgical, functional and hymnological aspects regarding the honouring of Saints and martyrs, whom torments of conscience and blood became the true testimony of the presence of Jesus Christ to the whole world.

Dim: 14X21, Pages: 464, Price: 10 €.

 

 

 

 EVENTS
 

The Publishing Dpt. of Apostoliki Diakonia is organizing on Friday the 3rd of November at 18:00 the presentation of the book "The icons as a Liturgical vessel," by Kostas Loudovikos which will take place in the framework of the 6th Exhibition of Orthodox Books at "Caravel" Hotel.

The book will be presented by His Rvd Konstantinos Papathanasiou together with Mr. Manos Stefanidis, Assoc. Prof. of the University of Athens, Μr. Ιlias Liamis, Theologian and Musician and the writer Mr. Kostas Loudovikos. At the same time will be held an exhibition of icons, by Kostas Loudovikos with a title «Bodies, God' s treasures».

 

 

 CENTRAL DISTRIBUTION
 

"The regularization of the Ecclesiastical Administration of the Holy Metropolises of Greece that were released after the 1914 (Macedonia, Epirus, Thrace and the islands of the North-eastern Aegean)."
Publication: Holy Metropolis of Kaisariani, Vyron and Ymittos.

Apostoliki Diakonia of the Church of Greece informs its readership that has the central distribution of the book, published in two volumes, which includes almost all the texts (proceedings of the Holy Synod, official documents, recommendations, opinions, letters, communiqués, press releases, articles, etc.), relating to the matter of the ecclesiastical administrative status of the Holy Metropolises of New Lands.

The huge process of the collection, sorting and editing of the book was accomplished with Synodal decision and prepared by a Special Committee established in 2005.
The final form was done by His Eminence the Metropolitan Daniel of Kaisariani, Vyron and Ymittos.
It is an essential and valuable historical material for both the scholars and the researchers of the modern history of the Church of Greece. The first volume covers the period from 1910-2004, while the second volume covers the period from 2004-2007.

Volume I: Dim: 17 Χ 24, Pages: 1162, Price: 15 €.

Volume II: Dim: 17 Χ 24, Pages: 780, Price: 15 €.