ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 

Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος 2018

Τα ΔΙΠΤΥΧΑ 2018 περιέχουν τις διατάξεις του μηνολογίου 2018 και την κανονική οργάνωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εφέτος είναι αφιερωμένα στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης για τη συμπλήρωση 440 ετών από την ίδρυσή της (1578-2018).

Σχ. 14x21, Σελ. 1344, Τιμή: 25 €.

 

 

Ημεροδείκτης τοίχου 2018

Ο Ημεροδείκτης τοίχου περιέχει εορτολόγιο του έτους 2018 και μηνύματα για την εορτή κάθε ημέρας ή θέματα που αφορούν τη χριστιανική ζωή. Κοσμείται με τετράχρωμη εικόνα του Ιησού Χριστού.

Σχ: 21x29 Τιμή: 4€

 

 

Επετηρίδα 2018 (ημερολόγιο τσέπης)

Η Επετηρίδα του 2018 περιέχει το εορτολόγιο του έτους, σημειωματάριο, τηλεφωνική ατζέντα, τις περιόδους νηστείας και χρήσιμες εκκλησιαστικές πληροφορίες. Εφέτος είναι αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο και αειπαρθένο Μαρία.

Σχ: 8,5x13,5 Σελ.: 112, Τιμή: 1€

Η λειτουργία των εικόνων - Πολιτισμός Αναστάσεως σε τοιχογραφίες-προσευχές του 21ου αιώνα, Παρεκκλήσι Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Λεύκτρα Θηβών,
Κώστα Λουδοβίκου

Το εικονογραφικό έργο του καθιερωμένου διεθνώς εικαστικού Κώστα Λουδοβίκου στο Παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Λεύκτρα Θηβών, με ερμηνευτικά σχόλια του ίδιου για την συμβολική των εικόνων και τις θεολογικές τους προεκτάσεις. Η έκδοση διανθίζεται με τετράχρωμες εικόνες υψηλής ανάλυσης και αποτελεί ένα έργο απαραίτητο για όσους ασχολούνται με τις σύγχρονες τάσεις της αγιογραφίας. Το έργο προλογίζει ο Ομοτ. Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης και ακαδημαϊκός κ. Χρύσανθος Χρήστου.

Σχ. 18Χ23, Σελ. 224, Τιμή: 20 €.

 

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Χριστουγεννιάτικες βιβλιοπροτάσεις

 

Αφιέρωμα στη γιρτή των Χριστουγέννων (κείμενα)

 
 
 
 NEW EDITIONS
 

Diptychs of the Church of Greece 2018

DIPTYCHS 2018 include the provisions of the 2018 menologion and the canonic organisation of the Orthodox church. This year they are dedicated to the 440th anniversary of the foundation of the Monastery of the Dormition of the Theotokos in Pendeli   (1578-2018) .

Dimensions: 4x21 , Pages: 1344, Price: €25

 

 

Wall calendar for 2018

The wall calendar includes the almanac of 2018 and messages for the celebration of each day or topics related to Christian life. It is decorated with a four- color picture of Jesus Christ.

Dimensions: 21x29, Price: €4

 

 

Yearbook for 2018 (pocket calendar)

The Yearbook for 2018 includes the almanac of the year, a notebook, a telephone agenda, fasting periods and useful ecclesiastical information. This year it is dedicated to the Most Holy Theotokos and Ever Virgin Mary .

Dimensions: 8.5x13.5, Pages 112, Price: 1€

 

 

"The icons as a Liturgical vessel"
The culture of the Resurrection in murals-prayers, of the 21st century, Chapel of St. John at Leuctra of Thebes  

Kostas Loudovikos

The iconographic work of the internationally established artist Kostas Loudovikos , regarding the chapel of St. John at Leuctra of Thebes, with interpretive commentary on the symbolism of icons and their theological implications. The version is embellished with tetra chrome icons of high-resolution and is an essential tool for those who are involved with the modern trends of hagiography. The project will be prefaced by his emeritus professor of History of Art, Member of the Academy of Athens, Mr. Chrysanthos Christou.

Dim: 18X23, Pages: 224, Price: 20 €.

 OFFERS
  Christmas books offers
 

Tribute to Christmas