ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 

Δ΄ Βασιλειών
Ιερεμίου Φούντα, Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως

Περιέχει διηγήσεις για τους προφήτες Ηλία και Ελισαίο και εξιστορεί σύντομα την ιστορία των βασιλείων του Ισραήλ, από τον Ιού μέχρι την πτώση της πρωτεύουσας του βασιλείου της Σαμάρειας, και του Ιούδα, από τον Εζεκία μέχρι τον Σεδεκία και την πτώση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους. Όπως όλα τα έργα της σειράς χωρίζεται στο απευθυνόμενο στον λαό Α΄ μέρος (κείμενο-μετάφραση-ανάλυση) και στο Β΄μέρος (με επιστημονικό ερμηνευτικό σχολιασμό) για τους θεολογούντες.

Σχ. 16Χ24, Σελ. 282, Τιμ. 20 €.

 

 

 

 

Η Νηστεία της Εκκλησίας-Γιατί και πώς νηστεύουμε (με νέα στοιχειοθεσία )
Συμεών Κούτσα, Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης

Κυκλοφορείται η ΙΔ΄ έκδοση με νέα στοιχειοθεσία του συνοπτικού και βαθύτατα θεολογικού έργου για τη Νηστεία, η οποία αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό όπλο του πνευματικού αγώνα κάθε πιστού. Ο συγγραφέας αναλύει το πραγματικό της νόημα, την κεφαλαιώδη σημασία της για την πνευματικότητα των πιστών, ενώ δίδει και πρακτικές συμβουλές, όπως πότε και πώς οφείλουμε να νηστεύουμε.

Σχ. 11Χ17, Σελ. 144, Τιμ. 3 €.

 

 

 

Ο μικρός άγγελος ταξιδεύει
Αθηνάς Ντάσιου - Γιάννου

Ο μικρός άγγελος ταξιδεύει και δείχνει την μεγάλη αγάπη και φροντίδα των αγγέλων για κάθε χριστιανόπουλο, όχι μόνο όσο είναι μικρό, αλλά και όταν μεγαλώσει...

Εικονογράφηση : Αθηνά Κοντογιάννη

Σχ.: 22x28, Σελ: 36,Τιμ. 6 €.

 

 

 

Η λειτουργία των εικόνων - Πολιτισμός Αναστάσεως σε τοιχογραφίες-προσευχές του 21ου αιώνα, Παρεκκλήσι Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Λεύκτρα Θηβών
Κώστα Λουδοβίκου

Το εικονογραφικό έργο του καθιερωμένου διεθνώς εικαστικού Κώστα Λουδοβίκου στο Παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Λεύκτρα Θηβών, με ερμηνευτικά σχόλια του ίδιου για την συμβολική των εικόνων και τις θεολογικές τους προεκτάσεις. Η έκδοση διανθίζεται με τετράχρωμες εικόνες υψηλής ανάλυσης και αποτελεί ένα έργο απαραίτητο για όσους ασχολούνται με τις σύγχρονες τάσεις της αγιογραφίας. Το έργο προλογίζει ο Ομοτ. Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης και ακαδημαϊκός κ. Χρύσανθος Χρήστου.

Σχ . 18Χ23, Σελ . 224, Τιμ. 20 €.

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Αφιέρωμα στο Πάσχα

 ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Κατάστημα Εκκλησιαστικών ειδών «ΤΟ ΔΩΡΗΜΑ»

 ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Βιβλιοπροσφορές-Βιβλιοπροτάσεις

 

 
 
 NEW EDITIONS
 

Book of Kings IV
Jeremy Fountas, Metropolitan of Gortynia and Megalopolis

The book of the already prestigious series narrates the story of the prophets Ilia and Elijah and briefly describe the story of the kingdoms of Israel, from Jehu to the fall of the capital of the kingdom of Samaria, and of Judah, from Hezekiah to Zedekiah, and the fall of Jerusalem by the Babylonians. As all the works of the particular series, the book is divided into the Part A (text-translation-analysis) addressed to the people and in Part B (with scientific commentaries) for theologians.

Dim: 16X24, Pages: 282, Price: 20 €.

 

 

 

The Fasting of the Church-Why and how we fast (with new typesetting)
Symeon Koutsa, Metropolitan of Neas Smyrnis

The new edition (14 th ) of the brief and profound theological work regarding the Fast, which is the most effective weapon of the spiritual struggle of every believer. The author analyzes its true meaning, its essential significance for the spirituality of the believers, and propose practical advices, such as when and how we ought to fast.

Dim: 11X17, Pages:144, Price: 3 €.

 

 

 

A voyage of a little angel  
Α thena Dassiou - Giannou

A story of a little angel who travels and shows the great love and care of the angels for every Christian, not only during his childhood, but also when he becomes adult...

Illustration: Athena Kontogianni

Pages : 36, Dim. : 22 x 28Price: 6   €

 

 

 

The icons as a Liturgical vessel"The culture of the Resurrection in murals-prayers, of the 21st century, Chapel of St. John at Leuctra of Thebes
Kostas Loudovikos

The iconographic work of the internationally established artist Kostas Loudovikos , regarding the chapel of St. John at Leuctra of Thebes, with interpretive commentary on the symbolism of icons and their theological implications. The version is embellished with tetra chrome icons of high-resolution and is an essential tool for those who are involved with the modern trends of hagiography. The project will be prefaced by his emeritus professor of History of Art, Member of the Academy of Athens, Mr. Chrysanthos Christou.

Dim: 18X23, Pages: 224Price: 20 €.

 

 TRIBUTE    
 

Tribute to Easter

 NEW SHOP
 

Shop 'Dorima' Ecclesiastical accessories and Clerical Vestments

 BOOKS PROPOSALS
 

Books proposals- offers