ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
 

Jean Daniélou, Η Θεολογία του Ιουδαιοχριστιανισμού
Μτφ. Δρ. Θεοφάνης Λ. Δρακόπουλος

Μία μνημειώδης μελέτη του διαπρεπούς ακαδημαϊκού και ελληνομαθή ιδρυτή της σειράς Sources Chrétiennes που αναφέρεται στην πρώιμη χριστιανική περίοδο και τη δογματική και λειτουργική εξέλιξη των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων εν μέσω ιουδαϊκών μεσσιανικών κινημάτων, μέρος των οποίων αποδέχονταν τον Ιησού, και ετερόκλιτων γνωστικών σχολών. Ο ερευνητής εξετάζοντας την ανακαλυφθείσα στο Κουμράν και στο NagHammadi απόκρυφη γραμματεία της εποχής σε παραλληλία με την χριστιανική γραμματεία του Α΄ αιώνα και των αρχών του Β΄ αναδεικνύει το κοινό θεωρητικό υπόβαθρο σημιτικών καταβολών, μέρος του οποίου υιοθετήθηκε και από τους πρώτους χριστιανούς.
Η μήτρα αυτών των πνευματικών ζυμώσεων υπήρξαν τα Ιεροσόλυμα και η ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης, αποδέκτης δε και φορέας των ιουδαιοχριστιανικών επιδράσεων αρχικά υπήρξε η Μητέρα Εκκλησία των Ιεροσολύμων και ο ποιμενάρχης αυτής Αδελφόθεος Ιάκωβος. Πρόκειται για ένα έργο-εργαλείο στον χώρο της Ιστορίας Δογμάτων, καθώς βοηθάει τον αναγνώστη να εξοικειωθεί με το πνευματικό περιβάλλον της καινοδιαθηκικής εποχής και να εξηγήσει κάποιες δυσερμήνευτες μέχρι σήμερα πτυχές της δογματικής.

Σελ. 632, Σχ. 15Χ22,5 εκ.
Τιμή: 20€

 

 

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
 

Δείτε εδώ τις νέες μας καλοκαιρινές βιβλιοπροτάσεις και βιβλιοπροσφορές

 
 
 NEW EDITION
 

Jean  Daniélou:"The Theology of Judeo-Christianism "
Translation:  Dr. Theofanis Drakopoulos

A monumental study  of the eminent academic and  great Hellenist, founder of  the book series "Sources Chrétiennes",  referring to the early Christian period and the dogmatic and liturgical evolution of the early Christian communities, amidst Judaic Messianic movements, part of which accepted Jesus Messiah, and heterogeneous gnostic schools.
The researcher analyses the discovered in Qumran and Nag Hammadi apocryphal literature of that era, in parallel with the Christian texts  of the I and the beginnings of  the II centuries and highlights the common theoretical Semitic background, part of which was also adopted by the early Christians.
The matrix of these spiritual fermentations was Jerusalem and the wider Palestinian region, and the recipient  and bearer  of the Judeo-Christian influences was originally the Mother Church of Jerusalem and its bishop, James, brother of Jesus. It is a research-tool for the History of Christian Doctrines, as it helps the reader to become familiar with the intellectual environment of the New Testament period and explains some controversial aspects of the Christian doctrinal system.

Pages: 632, Dim: 15X22.5cm
Price: 20 €

 

 

 SUMMER OFFERS
 

Check here our summer book suggestions and offers.