ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
 
 

Πρόγραμμα Ι. Πανηγύρεως Αγ. Βαρβάρας

 

ΑΡΘΡΟ
 
 

  Οι «ιστορικές περιπέτειες» των ιερών λειψάνων της Αγίας Βαρβάρας

Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου,
Ἱερά λείψανα Ἁγίων τῆς καθ' ἡμᾶς Ἀνατολῆς στή Βενετία,
Εκδ. Αποστολική Διακονία, 2005, σελ. 114-118.

Ο αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός (886-912) ανήγειρε στην Κωνσταντινούπολη, εντός των ανακτόρων, ναό προς τιμήν της Αγίας (1), στον οποίο ήσαν αποτεθειμένα τα ιερά λείψανά της. Είναι γνωστό ότι η θυγατέρα του αυτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνού, ονόματι Βαρβάρα, σύζυγος του Ρώσου μεγάλου Δούκα του Κιέβου Σβιατοπόλκ Μιχαήλ, έφερε από την Κωνσταντινούπολη ιερά λείψανα της Αγίας, τα οποία και απετέθησαν στο ναό της Μονής Κιεβομιχαήλ, τον οποίο ανήγειρε ο Σβιατοπόλκ το 1108 (2).

Ένα τμήμα του ιερού λειψάνου της Αγίας έφθασε στη Βενετία την περίοδο της εξουσίας του δόγη Πέτρου Β΄ Orseolo (991-1009). Το έφερε στη Βενετία η Μαρία Αργυροπούλα, θεωρούμενη από τον Ιωάννη Διάκονο και τον Ανδρέα Δάνδολο θυγατέρα της αδελφής ή ακόμη και η ίδια αδελφή των αυτοκρατόρων Βασιλείου Β΄ και Κωνσταντίνου Η΄, αλλά κυρίως, όπως συμπεραίνεται από το επίθετο, ήταν μια από τις αδελφές του μελλοντικού αυτοκράτορος Ρωμανού Γ΄, που είχε νυμφευθεί τον υιό του δόγη, Ιωάννη. Ο γάμος τελέσθηκε στην Κωνσταντινούπολη "in capela imperiali" από τον Πατριάρχη και οι αυτοκράτορες υπήρξαν παράνυμφοι, κρατώντας τις νυφικές κορώνες. Ο Ιωάννης Orseolo που συνοδευόταν από τον αδελφό του Όθωνα, έλαβε τον τίτλο του πατρικίου και η σύζυγος κατάφερε να λάβει από τον ηγεμόνα το προνόμιο να μεταφέρει μαζί της στη Βενετία το λείψανο της Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. Στη Βενετία τοποθετήθηκε "in capela ducali" (στο δουκικό παρεκκλήσιο), δηλαδή στον Άγιο Μάρκο (3).

Το συζυγικό ζεύγος, μεταξύ των ετών 1002-1004 χάρηκε με τη γέννηση ενός υιού. Όμως, ο Ιωάννης πέθανε από πανώλη το έτος 1007 (4). Κατά το έτος 1009, την περίοδο εξουσίας του δόγη Όθωνος, δύο άλλα παιδιά του Πέτρου Orseolo, ο Orso, Επίσκοπος του Torcello, και η Felicita, ηγουμένη της μονής του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στο Torcello κατάφεραν να μετακομισθεί το λείψανο της Μεγαλομάρτυρος (μέγα τμήμα αυτού) στο ναό αυτής της μονής (5), ο οποίος μαρτυρείται κατά τον 18ο αιώνα από τον Corner (6). Την εποχή των Ναπολεοντείων καταστροφών το λείψανο μετακομίσθηκε στο ναό του Αγίου Μαρτίνου, στη νήσο του Burano της Βενετίας, όπου το 1991 υπήρξε αντικείμενο αναγνωρίσεως (7).

Οι μαρτυρίες των Ρώσων προσκυνητών, που διέσχισαν την Κωνσταντινούπολη, κατά τον 13ο αιώνα, μας βεβαιώνουν όμως για την παρουσία των λειψάνων της Μεγαλομάρτυρος (πρόκειται περί τμήματος αυτών) στο ναό που ήταν αφιερωμένος σ' αυτή, στην περιοχή του Βασιλίσκου, κοντά στο ναό της οσίας Ζηναίδος. Ιδιαίτερα ενημερωτική είναι η σύντομη αναφορά που κάνει σ' αυτά ο Αντώνιος του Novgorod : «Τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας είναι τοποθετημένα στο ναό της και απ' το στήθος της, που ο Θεός πέτρωσε, στάζουν αίμα και γάλα» (8). Στα μισά του επομένου αιώνα ο Στέφανος του Novgorod αναφέρει μόνο την τιμή στην κάρα της Αγίας (9).

Στην πραγματικότητα, κατά την χρονική περίοδο που ευρίσκεται ανάμεσα σ' αυτές τις δύο μαρτυρίες, τοποθετείται μια διαφορετική παράδοση σχετική με μια Βενετσιάνικη μετακομιδή του λειψάνου της Αγίας, που είναι πλήρως σύμφωνη αυτή τη φορά με το αφηγηματικό πρόσωπο της μετακομιδής λειψάνων, το επεξεργασμένο στη Βενετία την εποχή της Φραγκοκρατίας στην Ανατολή.

Οι δύο παραδόσεις είναι η έκφραση δυο διαφορετικών φάσεων της βαθιάς σχέσεως Βενετίας-Κωνσταντινουπόλεως, που καλλιεργείται ακόμη και όταν αναπτύσσεται με αντιθετικούς όρους. Η πρώτη, η αρχαιότερη και ισχυρότερη, εκφράζεται με τη διαδικασία του δώρου∙ είναι η αντανάκλαση της συνειδητής προσφοράς προς την πολιτιστική και πολιτική οικουμένη της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων. Η νεώτερη συνίσταται στην απόκτηση ιερών λειψάνων και κειμηλίων με τρόπους κλοπής και διαφθοράς από την πλευρά των Βενετών. Αναρωτιέται κανείς, αν είναι το πέρασμα από τη δυναμική της αφομοιώσεως σ' εκείνη της «άμιλλας».

Το έτος 1258, στην εποχή του δόγη Ranieri Zeno και ίσως με εντολή του ιδίου, ένας Βενετός πατρίκιος, ο Ραφαήλ Βασίλειος, μιλά με μεγάλο σεβασμό στον «prior» της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, όπου τιμάται το λείψανο της Μάρτυρος, τον Συμεών (δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για Έλληνα κληρικό ή για ένα μέλος του λατινικού κλήρου που λειτουργούσε σε μια από τις εκκλησίες της Κωνσταντινουπόλεως που είχαν καταλάβει οι Δυτικοί) και αποκτά το πολύτιμο λείψανο, το οποίο, μετά την μετακομιδή του στη Βενετία, θα τοποθετηθεί στο ναό της Santa Maria Assunta dei Crociati (ή των Crociferi ή των Croacchieri) (10), που ονομάσθηκε κατόπιν των Gesuiti, μετά την ανοικοδόμηση, που θέλησαν οι Manin, μεταξύ των ετών 1713-1728 (11). Αυτή η Translatio, την οποία ο Corner πήρε από το Leggendario του Πέτρου Calo (12) και που αργότερα την χρησιμοποίησε ο Riant (13), γράφει ότι το λείψανο, αφού μετακομίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τη Νικόμηδεια την εποχή του Ιουστινιανού, φυλασσόταν στην εκκλησία του Σωτήρος (« quae graece dicitur Loco Pastu ) (14).

Για την ταύτιση αυτού του τόπου της Κωνσταντινουπολίτικης λατρείας, πάντα αν πρόκειται για κάποιον από τους τριάντα ένα αφιερωμένους ναούς στο Χριστό Σωτήρα, που έχουν καταμετρηθεί μέχρι τώρα (15), μπορούν να διατυπωθούν μόνο υποθέσεις. Αν με τον όρο Pastu διαβάζεται η απλή μεταγραφή του ελληνικού παστού ( από το  παστός-κάμαρα  - κυρίως με την έννοια της «νυφικής καμάρας») (16), ή του πάστου από το πάστος (συμπόσιο και, κατ' επέκταση «σάλα συμποσίου») (17) τότε η ζητούμενη εκκλησία θα μπορούσε να είναι εκείνη της μονής του Χριστού του Ακαταλήπτου, του λεγομένου και μετά την Κάμαριν (18). Αν αντιθέτως, όλη η έκφραση θεωρηθεί μία κατά προσέγγιση λατινική μετάφραση ενός ελληνικού τοπωνυμίου, τότε, με βάση την ερμηνεία pastura, pascolo για τον όρο pastus (19), η εκκλησία θα μπορούσε να ταυτιστεί μ' εκείνη της μονής του Χριστού της Χώρας, της οποίας η πιο πιθανή ετυμολογία αναφέρεται στον αρχικά υπαίθριο χαρακτήρα της ιδρύσεώς της, και γι αυτό στην «ύπαιθρο χώρα» (20).

Ένα άλλο τμήμα της κάρας της Αγίας Βαρβάρας, που φυλασσόταν στον λατινικό καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο Κρήτης, μεταφέρθηκε στη Βενετία το έτος 1670, την παραμονή της πτώσεως της πόλεως στα χέρια των Τούρκων, μαζί με άλλα λείψανα που φυλάσσονταν εκεί: την αγία κάρα του Αποστόλου Τίτου, το μηρό του Αγίου Σάββα και την ασημοσκέπαστη εικόνα της Παναγίας της Μεσοπαντήτισσας που σήμερα ευρίσκεται στο ναό της Παναγίας της Υγείας (21). Από το θησαυρό του Αγίου Μάρκου το λείψανο της Μάρτυρος, «καλυμμένο μέχρι το στήθος με ασήμι, με κορώνα από επιχρυσωμένο χαλκό», μετακομίσθηκε στο ναό της Παναγίας (Santa Maria Formosa), παραχωρημένο με απόφαση της Συγκλήτου της 31 ης Ιανουαρίου 1671, στη Σχολή των Bombardieri, την προσκείμενη σ' εκείνο το ναό, η οποία είχε υποβάλει αίτηση και είχε προστάτιδα την Αγία (22).

(1) Μανουήλ Γεδεών,  Βυζαντινόν Ἑορτολόγιον,  Κωνσταντινούπολις, 1899, σελ. 197.
(2) Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Ράμφου,  Ἁγιολογικά μελετήματα,  Αθήναι, 1987, σελ. Ζ -30-31.
(3) Andreae Danduli  Chronica , IX, 1, ed. cit., σελ. 202. IV, 8, ed. cit. σελ.29. A. P. Frutaz, Paterno in onore di S. Barbara. Saggio agiografico - eortologico, Roma, 1977.
(4) D. M. Nikol,  Venezia e Bisanzio , Milano, 1990, σελ. 69 ( Μετάφραση στην ιταλική ).
(5) Marin Sanudo,  La vite dei dogi , ed. cit., σελ. 85, 140, 144.
(6) Fl. Corner,  Ecclesiae venetae , cit., XII, σελ. 106-107, 433-434; cit., I, σελ. 116-117.
(7) C. Corrain, M. Capitanio,  Ricognizioni di alcune reliquie, attribuite a santi orientali, conservate in Venezia , στο Quaderni di Scienze Anthropologiche, XXI (1995), αριθμ. 24, σσ. 46-49.
(8) De Khitrowo,  Itinéraires , cit., σελ. 106. Majeska,  Russian Travelers , cit., σσ. 45, 387. Πρβλ. R. Janin,  Les églises  ., cit., σελ. 56. O. F. A. Meinardus,  A Study of the Relics of Saints of the Greek Orthodox Church , στο Oriens Christianus. Hefte für die Kunde des christlichen Orients, LIV (1970), σελ. 149. D. M. Nikol,  Venezia e Bisanzio, σελ. 243.
(9) De Khitrowo,  Itinéraires, cit., σελ. 125. Majeska,  Russian Travelers, cit., σσ. 45, 387. Πρβλ. R. Janin,  Les églises.,  cit., σελ. 56.
(10) Fl. Corner,  Ecclesiae venetae , cit., σελ. 180; XVII, σελ. 117. Marin Sanudo,  La vite dei dogi Introduzione  ed. cit., σελ. 83. Πρβλ.
(11) S. Tramontin,  II Kalendarium  cit., σελ. 322. F. Onofri,  Chronologia  cit., σελ. 166.
(12)  Translatio corporis s. Barbarae Virginis et Martyris Constantinopolim et inde Venetias auct.  P. Calo,  στο Fl. Corner,  Ecclesiae venetae , cit., II σελ. 180-181. Πρβλ. D. M. Nikol,  Venezia e Bisanzio, σελ. 243.
(13) P. Riant,  Exuviae sacrae constantinopolitanae,  I, Geneva, 1877, I σσ. 182-183. Πρβλ. S. Tramontin,  Influsso  cit., σελ. 810, σημ. 5.
(14) «  Corpus beatae Barbarae in Constantinopolim est delatum tempore Justiniani imperatoris et in ecclesia S. Salvatoris, quae graece dicitur Loco Pastu collocatum  », Fl. Corner,  Ecclesiae Venetae  cit., II, σελ. 180.
(15) R. Janin,  Les églises.,  cit., σελ. 503-519.
(16) E. A. Sophocles,  Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Period , Cambridge (Mass ), 1914, s.v., σελ. 863. G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1965, σελ. 1046.
(17)  Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis ...auctore Carolo ...Du Cange , Lugduni, 1688 ( επανέκδοση εκ του πρωτοτύπου : Paris, 1943), s. v. col. 1126.
(18) R. Janin,  Les églises.,  cit., σελ. 504-505.
(19) A. Forcellini,  Lexicon totius latinitatis,  Patavii, 1830, III, σελ. 237.
(20) R. Janin,  Les églises.,  cit., σελ. 531-538. Γνωρίζουμε, μεταξύ άλλων, ότι ανάμεσα στα λείψανα που τιμώνταν στη μονή του Σωτήρος της Χώρας υπήρχε το σώμα του Αγίου Βαβύλα, Επισκόπου Νικομηδείας, μαζί με τα λείψανα των 84 ακολούθων και συντρόφων του στο μαρτύριο.
(21) R. Gallo, II  Tesoro de S. Marco  cit., σελ. 125. Niero,  Reliquie  cit., σελ. 184.
(22) R. Gallo, II  Tesoro de S. Marco  cit., σελ. 127. Fl. Corner,  Ecclesiae venetae, cit., XVII σελ. 125.

 

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

Η Αγία Βαρβάρα
Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου

Ο βίος και το Μαρτύριο της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας όπως τον συνέγραψε ο Πανιερ. Μητροπολίτης Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας, μαζί με τον Παρακλητικό Κανόνα που συνέθεσε ο μακαριστός Γέροντας - Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.

Σελ.: 40, Σχ.:12x17, Τιμ.: Τιμή: 1 €

 

Αγία Βαρβάρα
Όταν το φως νικά τον φόβο
Ζωής Κανάβα

Η βραβευμένη συγγραφέας παιδικών βιβλίων αφηγείται με τον ξεχωριστό της τρόπο στους μικρούς μας φίλους τον βίο και το μαρτύριο της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας. Η εικονογράφηση είναι του Γιαννούλη Λυμπερόπουλου.

Σελ.: 56, Σχ.: 22 x 28, Τιμή: 6 €

 

Η ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου
Συμεών του Μεταφραστού
(Εισαγωγή-Μτφρ-Σχόλια Γ. Παπαδημητρόπουλου)

Ο συγγραφέας αποδίδει στη νεοελληνική γλώσσα το Βίο του αγίου Νικολάου, που έγραψε πριν από χίλια περίπου χρόνια ο περίφημος βυζαντινός αγιολόγος Συμεών ο Μεταφραστής και περιλαμβάνεται στον 116ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας του Migne.

Σελ.: 112, Σχ.: 14 x 21, Τιμή: 2 €

 

Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα και αναζητά την αλήθεια
Πηνελόπη Μωραΐτου  
Εικονογράφηση Πέγκυ Φούρκα

Το α' τεύχος της παιδικής σειράς «Ελληνική Ιστορία και Χριστιανική Πίστη», στο οποίο οι μικροί μας φίλοι, παρέα με τον ήρωα του έργου, τον Όμηρο, θα ζήσουν τις περιπέτειες, την προετοιμασία και την μεταστροφή των προγόνων μας στην χριστιανική πίστη χάρη στο κήρυγμα του αποστόλου Παύλου και τους αγίους μάρτυρες των πρώτων αιώνων. Τα παιδιά με το βιβλίο αυτό θα ανακαλύψουν τις χρυσές σελίδες τόσο της αρχαίας, όσο και της νεώτερης ιστορίας του Γένους μας. Ένα εικογραφημένο ταξίδι για τους μικρούς φίλους μας με σταθμούς τα Ομηρική έπη, τους Περσικούς πολέμους, τον χρυσό αιώνα του Περικλέους, την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου, την μεταστροφή των Ελλήνων στην χριστιανική πίστη με το κήρυγμα του αποστόλου των Εθνών Παύλου, την εθνική παλιγγενεσία του '21 και την εποποιία του '40.

Σελ. 256, Σχ. 21Χ29, Τιμ. 10€

 

Φιλοθέη Μπενιζέλου η Αθηνιώτισσα 
Δημήτρη Φερούση

Ο βίος της Αγίας της Ρωμιοσύνης, η οποία δώρησε την περιουσία της στους εμπερίστατους και αναξιοπαθούντες και εξαγόρασε χριστιανούς αιχμαλώτους, συνεχίζοντας έτσι την κραταιά παράδοση του μεταβυζαντινού μοναχισμού και χαλυβδώνοντας την εθνική συνείδηση των Ελλήνων.

Σελ. 288, Σχ. 14Χ21, Τιμ. 7€

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
 

Άγιος Νεκτάριος Κεφαλάς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως  
Τόμοι Α΄& Β΄  

Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας & Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα

Το δίτομο αυτό έργο του Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας & Σκανδιναυΐΐας κ. Κλεόπα για τον βίο του Αγίου Νεκταρίου αποτελεί επισφράγισμα της αγάπης και του οφειλομένου σεβασμού του συγγραφέως προς τον αοίδιμο ιεράρχη, αλλά και μία εμβριθή μελέτη, μία πραγματική «εγκυκλοπαίδεια», στην οποία παρουσιάζονται άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές του βίου του Αγίου, η πολυδιάστατη διακονία του και η ακλόνητη πίστη του, ακόμη και κατά τις διώξεις τις οποίες υπέστη. Ο «Άγιος του 20ου αιώνα» με τον κατά Χριστόν βίο του κατέστη διαχρονικό πρότυπο ευσεβείας, αγιότητας και φιλανθρωπίας. Την δίγλωσση αυτή έκδοση (στην ελληνική και στην αγγλική), η οποία γίνεται με την ευκαιρία συμπληρώσεως 100 ετών από την οσιακή κοίμησή του το 2020, την προλογίζουν η Α. Θ. Π. Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ελληνική έκδοση:
Α΄ Τόμ. Σχ. 17Χ24, σελ. 576, Τιμ. 12€
Β΄ Τόμ. Σχ. 17Χ24, Σελ. 544 Τιμ. 12€

Αγγλική έκδοση :
Α΄ Τόμ. Σχ. 17Χ24, Σελ. 560, Τιμ. 12€
Β΄ Τόμ. Σχ. 17Χ24, Σελ. 688, Τιμ. 12€

 

Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος 2020

Τα   Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος 2020 περιέχουν τις διατάξεις του μηνολογίου 2020 και την κανονική οργάνωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εφέτος είναι αφιερωμένα στον Άγιο Νεκτάριο, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, επί τη συμπληρώσει 100 χρόνων από την κοίμησή του.

Σχ. 14Χ21, Σελ. Τιμ. 27€.

 

Ημεροδείκτης τοίχου έτους 2020

Ο Ημεροδείκτης τοίχου περιέχει εορτολόγιο του έτους 2020 και μηνύματα για την εορτή κάθε ημέρας ή θέματα που αφορούν τη χριστιανική ζωή. Κοσμείται με τετράχρωμη εικόνα της «Υπεραγίας Θεοτόκου, Μητρός του Θεού, με τον Χριστό ευλογούντα εντός του Αγίου Ποτηρίου».

Σχ.: 21 x 29, Τιμ. 4€.

 

Επετηρίδα 2020  
Ημερολόγιο τσέπης

Η Επετηρίδα του 2020 περιέχει το εορτολόγιο του έτους, σημειωματάριο, τηλεφωνική ατζέντα, τις περιόδους νηστείας και χρήσιμες εκκλησιαστικές πληροφορίες. Εφέτος είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νεκτάριο, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, επί τη συμπληρώσει 100 χρόνων από την κοίμησή του.

Σχ.: 8,5 x 13,5, Σελ.:120 Τιμ. 1€.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
 

Δες στην ιστοσελίδα μας το αφιέρωμα στην Αγία Βαρβάρα

 

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
"ΔΩΡΗΜΑ"

 
 
BOOKS PROPOSALS  
 

Saint Barbara
By his Eminence, Agathangelos, Metropolitan of Fanarion

The life and Martyrdom of the Great-martyr Saint Barbara written by his Eminence Agathangelos, Metropolitan of Fanarion and General Director of Apostoliki Diakonia . The book comes along with the Paracletic Canon of the Saint, composed by the monk Gerasimos Mikragiannatis .

Page: 40, Dim.: 12cmx17cm, Price: 1 €

 

Saint Barbara
When life defeat fear
by Zoi Kanava

The child books awarded author Mrs. Kanava, narrates with her own special way and style, the life and martyrs of the Great-martyr Saint Barbara. The book is illustrated by Mr. Giannoulis Lymberopoulos .

Page: 56, Dim.:22cmx28cm, Price: 6 €

 

The life and miracle of Saint Nicholas
by Symeon the Translator
( Introd., - Transl,- Commentaries by G. Papadihtropoulos )

The author ascribes the life of Saint Nicholas according to the text composed by the late Byzantine hagiologist Symeon the Translator thousand years ago and included in the 116 th volume of Minge's Patrologia Graeca . The book is written in the modern-Greek language.

Page: 112, Dim.:14cmx21cm, Price: 2 €

 

Homer travels in ancestry seeking the truth
By Mrs, Penelope Moraitis
Illustrated by Mrs Pegy Fourka

Ta first volume of the child series, “Greek History and Christian Faith,'' in which our little friends, together with the hero of the book Homer will live the adventures, the preparation and the shift of our ancestors into the Christian faith due to Saint Paul preach and the Saint-martyrs of the early centuries of Christianity.

The children will discover the golden pages of the ancient but also of the earlier history of our Nation. The book is a magnificent illustrated voyage focusing on the Homeric's epics, the Persian wars, the Pericles golden age, the expedition of Alexander the Great, the conversion of the Greek people into the Christian faith following the words and preach of the Apostle of the Nations, Saint Paul, the 1821 National Revival and the epos of 1940.

Page: 256, Dim.:21cmx29cm, Price: 10 €

 

 

Filothei Benizelou the Athenian
By Dimitris Ferousis

The life of the Saint of Hellenism, who donated all her property to the people in need. Saint Philothei put herself into the trial of buying Christians who were kept in captivity. By doing so she continued the powerful tradition of the after-Byzantine monkhood strengthening the National consciousness of the Greek people.

Page: 288, Dim.:14cmx21cm, Price: 7 €

   
NEW PUBLICATIONS  
 

Saint Nectarios Kefalas, Metropolitan of Pentapolis
Vol. A' & B'
By His Eminence Metropolitan of Sweden and Scandinavia Kleopas

This two-volume work by his Eminence Metropolitan of Sweden & Scandinavia Kleopas, regarding the life of Saint Nectarios, is a stamping of the author's love and due respect for the beloved hierarch, but also a profound study, a true "encyclopedia," in which several aspects of his life were unknown even today, related to Saint's, multidimensional ministry and his steadfast faith, even during the persecutions he suffered. The "Saint of the 20th Century," with his life in Christ became a timeless model of piety, holiness and charity. This bilingual edition (in Greek and English), on the occasion of the 100th anniversary of his death in 2020 which is being celebrated, is foreseen by the Ecumenical Patriarch. Bartholomew and the Archbishop of Athens and All Greece Hieronymos II.  

Greek Edition: Vol A ΄ Pages: 576, Dim.:17mx24cm, Price: 12 €
Greek Edition: Vol B ΄ Pages: 544, Dim.: 17mx24cm, Price: 12€

English Edition: Vol A ΄ Pages: 560, Dim.:17mx24cm, Price: 12 €
English Edition: Vol B ΄ Pages: 688, Dim.:17mx24cm, Price: 12 €  

 

Diptychs of the Church of Greece 2020  

The Diptychs of the Church of Greece 2020 contains the Menologium of the year and the Canonical organization of the Orthodox Church. This year it is dedicated to Saint Nektarios, Metropolitan of Pentapolis on the occasion for the 100 years of his death.

Dim: 14cmx21cm, Price: 27 €

 

Wall Diary 2020

The Wall Diary contains the daily calendar as well as messages for each day or matters related to Christian life. Its cover is illustrated with the Mother of God holding the baby Christ blessed inside the Holy Chalice.

Dim,:21x29, Price: 4 €

 

Pocket Diary 2020

The pocket diary contains the calendar of saints, notebook, the feast periods and useful ecclesiastical information. This year it is dedicated to Saint Nektarios, Metropolitan of Pentapolis on the occasion for the 100 years of his death.

Page: 120, Dim.:8,5cmx13,5cm, Price: 1 €