Akathist Hymn should be chanted in all churches during the first Muslim prayer in Hagia Sophia

In a statement to orthodoxia.info, the General Director of the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece, Metropolitan Agathangelos of Fanari, suggested that, when the first Muslim prayer took place in Hagia Sophia, all Orthodox churches and monasteries all over the world should be open and the faithful, archpriests, priests, monks and nuns should chant the Akathist Hymn.

“Our response to the current blasphemy today can only be given through prayer. Just as our ancestors and Fathers turned to the Most Holy Theotokos, the Champion General of our Nation, every time the enemies besieged the walls of Constantinople, so now we must also turn to Her and ask the Virgin Mary to deliver the Church of Hagia Sophia out of ‘so great dangers,'” noted the Metropolitan of Fanari.

The Metropolitan of Fanari claimed that “through the unity of the faith and devotion to the traditions, we as orthodox people and a pious Nation will always attest to the Wisdom of God.”

“Imagine the time when the verses of the Quran will be heard under the great mosaics and the bright dome that seems to touch the heavens, the “O Champion General” will be heard in the temples of our homeland and all over the world and the whole planet will realize the significance and history of this unique monument,” stressed the Metropolitan of Fanari who cited a recent statement made by Professor Vlasios Feidas at orthodoxia.info to remind us that “all the Orthodox people of the East were born and all the Christian people of the West were reborn in Hagia Sophia.”

“As Professor Vlasios Feidas very aptly remarked, ‘in Hagia Sophia its eternal Divine Liturgy, interrupted during the Fall of Constantinople, has not yet ended, that is why it continues secretly in all the Hagia Sophias of all orthodox peoples by radiating their light, like the rays of the sun, to their common source, the Hagia Sophia of Constantinople.” “For Hagia Sophia, we must then join our prayers, turning to our Mother, the Most Holy Theotokos,” concluded the Metropolitan of Fanari, “and we must feel that, when Heaven celebrates, the whole earth celebrates.”

Article source: OrtodoxTimes

 
 

 

Акатист Пресветој Богородици треба певати у свим црквама током прве муслиманске молитве у Аја Софији

У изјави за orthodoxia.info генерални директор Апостолики Дијаконија, издавачке и хуманитарне установе Грчке цркве, митрополит фанаријски Агатангел предложио је да када прва муслиманска молитва буде држана у Светој Софији, све православне цркве и манастири широм света треба да буду отворени, а да верници, архијереји, свештеници, монаси и монахиње певају Акатист Пресветој Богородици.

„Наш одговор на данашње богохуљење можемо дати само молитвом. Управо као што су се наши преци и свети Оци обраћали Пресветој Богородици, „Возбраној Војвоткињи“ и покровитељу нашег народа, сваки пут кад су непријатељи били опколили зидове Цариграда, тако се и ми сада морамо обратити Њој и замолити Пресвету Богородицу - Војвоткињу да избави Цркву Свете Софије из „тако великих опасности“, истакао је митрополит фанаријски.

Високопреосвећени Митрополит сматра да ћемо „јединством вере и верношћу предањима као православни људи и побожни народ увек сведочити о Божјој Премудрости“.

„Замислите онај тренутак да када стихови Кур'ана буду чтани под великим мозаицима и светлом куполом која, чини се, додирује небеса, у храмовима наше отаџбине и широм света чује „Возбраној Војеводје“, цела планета ће схватити значај и историју овог јединственог споменика", нагласио је митрополит Агатангел који је цитирао недавну изјаву професора Власија Фидаса на orthodoxia.info кад нас је подсетио да су „сви православни људи на Истоку рођени и сви западни хришћани препорођени у Светој Софији“.

„Као што је професор Власије Фидас врло умесно напоменуо," „у Светој Софији Његова вечна Божанска литургија, прекинута пада Цариграда, још увек није довршена, па се зато тајанствено наставља у свим Светим Софијама свих православних народа, зрачећи својом светлошћу, попут сунчевих зрака, до њиховог заједничког извора, Свете Софије Цариграске“. „За Свету Софију морамо се удружити у својим молитвама, обраћајући се својој Матери, Пресветој Богородици", закључио је митрополит Агатангел, „и морамо се осећати тако да када Небо слави, цела земља слави“.

Извор: Orhodoxtimes.com (са енглеског Информативна служба СПЦ)

Article source: https://mitropolija.com