ΕΥΧΕΣ
 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2021

 
 

 

Μέ τήν διάθεση εὐχαριστίας τοῦ Ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος παρηγορεῖ τίς ψυχές μας καί μᾶς διαπερνᾶ ἀβλαβεῖς ἀπό τό πέλαγος τῆς δοκιμασίας τῆς πανδημίας, εὔχομαι ἀπό τήν καρδιά μου νά εἶσθε ἀδιάπτωτα ὑγιεῖς, νά ἔχετε τήν εὐφροσύνη καί τήν ἀνεκλάλητη ἀγαλλίαση τοῦ Πάσχα, γιά νά καθοδηγεῖτε, σέ καιρούς χαλεπούς καί δίσεκτους, τήν οἰκογένειά σας καί τούς φίλους σας στόν λιμένα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ

† Ὁ Φαναρίου Ἀγαθάγγελος
Γενικός Διευθυντής
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος