ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 

Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της καθ' ημάς Ανατολής στη Βενετία
Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, ΔρΘ. -
Χρύσας Μαλτέζου, Ακαδημαϊκού -
Ενρίκο Μορίνι, καθηγ. Πανεπιστημίου

Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει κατ’ αρχάς τη Βενετία ως «το μικρό Βυζάντιο», με το περίγραμμα των σχέσεων Βυζαντίου και Βενετίας μέχρι την Δ΄ Σταυροφορία και ιερά Λείψανα «αγνώστων» αγίων στη Χριστιανική Δύση. Το Β΄ μέρος επικεντρώνεται σε εικόνες της Παναγίας με δική τους ιστορία, όπως η εικόνα της Παναγίας Νικοποιού, της Παναγίας Κρυπτής, της Παναγίας Μεσοπαντίτισσας και η εικόνα της Παναγίας του Φλαγγινιανού Ελληνομουσείου. Το Γ΄ μέρος περιλαμβάνει μελέτη για τα λείψανα Αγίων στον Ναό του Αγίου Γεωργίου της Βενετίας - Nazione Greca και Cose Sacre, και εν συνεχεία τα Συναξάρια και τις «ιστορικές περιπέτειες» των ιερών λειψάνων 36 Αγίων, Μαρτύρων και Οσίων της Εκκλησίας μας.
Σκοπός της παρούσας εκδόσεως είναι να προβάλλει τις εικόνες της Παναγίας και τους βίους των Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στον Θεό και να μας γνωρίσει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική - ιστορική θεώρηση της «μετακομιδής» των ιερών λειψάνων Αγίων της καθ’ ημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας, κατά την περίοδο των βυζαντινών χρόνων και ιδιαίτερα μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Φράγκους, το έτος 1204 μ.Χ.

Σχ. 20X27, Σελ. 416. Τιμ. 22€.

 
     
 

Ψαλῷ τῷ Θεῷ μου- Θεολογικά σχόλια στους Ψαλμούς
Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου (†)

Η ερμηνεία του βιβλίου των Ψαλμών, στο οποίο η ελευθερία του πιστού ταυτίζεται με το θείο θέλημα και τη θεία χάρη,  με τον μεστό λόγο και την ορθόδοξη πνευματικότητα του αειμνήστου Μητροπολίτου Αχελώου, κυρού Ευθυμίου.  Πρόκειται για μελέτημα σχετικό με τη θεολογία της αληθινής προσευχής, η οποία δεν πρέπει να αποσκοπεί στην εκζήτηση της χάριτος του Θεού για την ικανοποίηση των προσωπικών μας θέλω, αλλά στη ταύτισή μας με τον ίδιο τον Θεό, τη Βασιλεία Του και τη Δικαιοσύνη Του.  

Σχ. 21X14, Σελ. 264. Τιμ. 8€.

 
     
 

 

Μικρή Φιλοκαλία-Πατερικά φιλοκαλικά κείμενα
Αρχιμ. Ευσεβίου Βίττη (†)

Επανέκδοση  με νέα στοιχειοθεσία της κλασικής πλέον συλλογής πατερικών φιλοκαλικών κειμένων των Αντωνίου του Μεγάλου, Ησαΐου του Αναχωρητή, Κασσιανού του Ρωμαίου, Ησυχίου του Πρεσβυτέρου και Νείλου του Ασκητή σε μετάφραση στην νεοελληνική.

Σχ. 21 X 14, Σελ. 336, Τιμ. 8€.

 
     
 

1821-2021 Οι Νεομάρτυρες του Γένους
Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, 
Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος

Συναξαριστικός εικονογραφημένος Τόμος με Συναξάρια όλων των Νεομαρτύρων, αφιέρωμα στην άλωση της Πόλης και τον τελευταίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΙΑ' Παλαιολόγο.

Ο αγώνας των Ελλήνων έγινε, όπως ομολογούσαν οι Αγωνιστές του 1821, «για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία». Δεν πρόκειται συνεπώς μόνο περί μιας εθνικής επετείου, αλλά περί συζεύξεως, αλληλοπεριχωρήσεως, κοινής πορείας και αδιατάρακτης ενότητας Ελληνισμού και Ορθοδοξίας. Αυτή την αλήθεια εκφράζουν οι άγιοι Νεομάρτυρες που ήταν η ψυχή του αγώνα. Αυτοί σήμερα, με την πίστη τους, τη θυσία τους και το μαρτύριο τους, μας δίνουν τη δύναμη να αντέχουμε, να αγωνιζόμαστε, να ελπίζουμε. Έτσι, το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εισοδικό στην πίστη και τη μαρτυρία του ζώντος Τριαδικού Θεού, την ιστορία της Πατρίδας μας και του Γένους των Ελλήνων.

Σχ. 25Χ27,5, Σελ. 442, Τιμ. 30 €.

 
 

 

 
ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 

 

Απαντήσεις σε λειτουργικές απορίες, τόμος Β΄
Ιωάννου Μ. Φουντούλη

Επανεκδόθηκε με νέα στοιχειοθεσία ο Β΄ τόμος της κλασικής πλέον σειράς «Απαντήσεις σε λειτουργικές απορίες» του εγκρίτου λειτουργιολόγου Ι. Μ. Φουντούλη. Πρόκειται για εύληπτες και σύντομες απαντήσεις σε προκύπτοντα από την λειτουργική πράξη της Εκκλησίας ερωτήματα. Ο μελετητής δίδει απαντήσεις στηριζόμενος στην ιστορία, την θεολογία, την λειτουργική πράξη και παράδοση από τους αποστολικούς χρόνους έως τις ημέρες μας, ενώ ταυτόχρονα παραθέτει πλούσια αγιογραφικά, υμνολογικά στοιχεία και αναφορές στην χριστιανική τέχνη και την αισθητική της λατρείας. Πρόκειται για ένα απαραίτητο για κάθε πιστό και ιερέα εγχειρίδιο της λειτουργικής.

Σελ. 440, Σχ. 14Χ21, Τιμ. 15€

 
     
 

 

Συμβολή στην έρευνα της Γενοκτονίας του ελληνορθόδοξου πληθυσμού και της αντιχριστιανικής πολιτικής στον Πόντο
Θεοδοσίου Αρ. Κυριακίδη

Ένα πολύτιμο ιστορικό έργο για την Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών του Πόντου, του Θεοδοσίου Αρ. Κυριακίδη, υπό τον τίτλο «Συμβολή στην έρευνα της Γενοκτονίας του ελληνορθόδοξου πληθυσμού και της αντιχριστιανικής πολιτικής στον Πόντο».

Δεν πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μελέτη της πολιτικής των Γενοκτονιών, η οποία εκτελέσθηκε με πρωτοφανή βιαιότητα από το κίνημα των Νεότουρκων και τους Κεμαλικούς σε όλη την επικράτεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς το έργο αναφέρεται αποκλειστικά στους ελληνικούς πληθυσμούς του Πόντου. Ο ερευνητής χρησιμοποίησε ανέκδοτες και άγνωστες μέχρι πρότινος πηγές και μαρτυρίες, κυρίως των ρωμαιοκαθολικών ιεραποστόλων της περιοχής, οι οποίοι γνωστοποίησαν τις πολιτικές Γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής. Πρόκειται για μία έκδοση διατήρησης της ιστορικής μνήμης και σφυρηλάτησης της εθνικής αυτοσυνειδησίας.

Σχ. 15Χ22,5, Σελ. 272, Τιμ. 8 €

 
     
 

Το Μυστήριο της 8ης Ημέρας- Ορθόδοξη Χριστιανική Εσχατολογία
Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου (Στύλιου)

Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελλόντων γεγονότων πριν, κατά και μετά τη Δευτέρα Παρουσία, δεν είναι εύκολος ούτε ακίνδυνος. Το θέμα της Χριστιανικής Εσχατολογίας είναι ο Χριστός και η θριαμβευτική οριστική Νίκη του κατά του κακού και η αιώνια Βασιλεία του. Στο βιβλίο υπογραμμίζεται ότι το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού ολοκληρώνεται και τελειώνεται μεν κατά τους έσχατους καιρούς, οριστικοποιείται δε με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας Βασιλείας του.

Σχ. 14x 21, σελ. 248, τιμή: 6 €

 
     
 

Περί το αλάθητον της Εκκλησίας εν τη Ορθοδόξω Θεολογία
Στυλιανού Στ. Χαρκιανάκι, Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας(†)

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου καταδεικνύεται περίτρανα ότι το σπουδαιότατο εκκλησιολογικό θέμα του αλαθήτου της Εκκλησίας ταυτίζεται με την ίδια την ουσία της, την ορθή πίστη της. Η Εκκλησία, και μάλιστα η Ορθόδοξη ως συνέχεια της αρχαίας αδιαίρετης χριστιανικής Εκκλησίας, είναι γνήσια και αλάθητη, επειδή διατηρεί την ουσία, την πίστη της, ακέραιη και ανόθευτη. Την απαρασάλευτη αυτή βάση της τεκμηριώνει ο Αρχιεπίσκοπος ιστορικοδογματικά και συστηματικά, μέσα από τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, τη σημασία της Αποστολικής διαδοχής, τη συνείδηση της Εκκλησίας και τις Οικουμενικές Συνόδους. Παράλληλα, δεν παραλείπει να αναφερθεί σε δύο πλανημένες ακρότητες, όπως είναι το παπικό πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα, και στη Sobornost «καθολική» θεωρία του Ρώσου θεολόγου Α. Chomiakov.

Σχ. 17x24, σελ. 232, τιμή: 10 €

 
ΑΡΘΡΟ
 

 

The Mystery of the Church

Dumitru Staniloae, in  Church, Kingdom, World,
The Church as a Mystery and Prophetic Sign
, ed. Gennadios Limouris, WCC, Geneva 1986, p. 50- 56.

1. Created by God the supreme mystery, the world is marked by mystery in its structure and its existence.

The whole of existence is a mystery. The cosmos is a mystery; the world around us is a mystery; my own person is a mystery and my fellow human beings are a mystery. Although I understand much of these realities, none of them is capable of an exhaustive understanding on my part. None of these realities was produced by me, nor can I dispose of any of them completely as I choose. In spite of the fact that they satisfy my needs to a considerable extent, they do not, on the other hand, satisfy me completely. I note so many inadequacies and imperfections in these realities. Human beings are wonderful, but besides much joy they also create countless problems for one another. The same can be said of things and the cosmos. Moreover, linked with human existence are disease and death, which mark it as tragic.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...