ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου |Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

 

πίσω


Εκδήλωση προς τιμή του Αρχ. Αλβανίας Αναστασίου

Εκδήλωση της 7ης Μαρτίου στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ

Παρουσίαση Μηνολογίου Βασιλείου Β' στο Βυζαντινό Μουσείο

Δελτίο τύπου για το Μηνολόγιο

Εκδήλωση Παρουσίασης Βιβλίου "Αναστασιμα-
τάριον" του Κων. Πρίγγου

Εκδήλωση για τα 70 χρόνια της Αποστολικής Διακονίας

Εκδήλωση Παρουσίασης Βιβλίου του Κων. Πρίγγου (Θεσσαλονίκη)

Εκδήλωση Παρουσίασης Βιβλίων της «Πεντατεύχου»

Εκδήλωση Παρουσίασης Βιβλίου «Χρυσοστομικό Συμπόσιο»

Φωτογραφίες από την ενθρόνηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β'

Εκδήλωση
«To 'Ονειρο των Αγγέλων»

Εκδήλωση
παρουσίασης δίτομου έργου "Η Θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων"

Εκδήλωση
παρουσίασης έργου "ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ, της εν Eλλάδι Εκκλησίας"

Παρουσίαση βιβλίου "Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου Περί θανάτου"

Activités culturelles d'Apostoliki Diakonia
de l'Eglise de Grèce

par le Métropolite d'Ilion Athénagoras

La civilisation d'un peuple est le résultat du sens qui donne à la vie et à la mort. Le point de référence autour duquel tourne toute activité de la vie est exactement la position que l'homme pren d en vers : le divin, lui-même, autrui et la nature.

Dans notre tradition, notre manière de vivre, le centre de toute initiative pour donner sens est la foi. L'Eglise donne son interprétation pour le monde et en même temps la manière de sa transformation. Maintenant et à l'avenir. Ici et maintenant.

Avec la grâce de l'amour, l'Eglise transforme toutes les manifestations et les aspects de la nature humaine. Pouvant transformer tout , elle transforme aussi la civilisation et l'art.

L'ouverture d'Apostoliki Diakonia à un programme ambitieux pour l'héritage culturel, la mise en avant des monuments et la gestion numérique avec les outils informatiques sur Internet- toujours en collaboration avec les vénérables diocèses de l'Eglise de Grèce et d'autres collaborateurs en Grèce et à l' étranger est caractéristique de son identité et de sa nature. C'est la raison pour laquelle elle est appelée à le réaliser prochainement. Un autre projet similaire a été lancé aussi par Apostoliki Diakonia et le ministère de culture en 1979 pour l'enregistrement des objets des Eglises et des monastères de tous les diocèses de l'Eglise de Grèce, mais il a été interrompu soudainement en 1981 et malheureusement les archives du projet étaient disparue s.

L'effort de nouer des collaborations avec d'autres Eglises orthodoxes locales, d es universités, des musées et des organisations culturelles afin de mettre en avant et de faire connaître l'héritage culturel des peuples contribue à l'entretien de la paix et de la justice, au respect des droits civils, ainsi qu'à la protection de la vie humaine.

Ces programmes culturels renforcent la réalisation de projets pour l'éducation, la catéchèse, le développement de l'environnement, l'épanouissement d'initiatives écologiques et même temps donne la possibilité pour la formation des cadres et des collaborateurs.

Actions précises

Pour l'accomplissement des buts sus dits, Apostoliki Diakonia pourrait organiser et réaliser des actions comme les suivantes :

1. L'approvisionnement et la mise en valeur de programmes d e haute technologie pour la gestion digitale d'informations culturelles.

2. La constitution du secteur ‘Dépôt de l'héritage culturel de l'Eglise'

Le but du fonctionnement du dépôt est la collection, la gérance, la mise en archive, ainsi que la mise en avant et la libre contribution des données de l'héritage culturel de l'Orthodoxie (parmi d'autres des monuments byzantins et post byzantins) rassemblées par Apostoliki Diakonia en collaboration avec les églises locales et d'autres institutions scientifiques via internet.

Un de s buts principaux du projet est aussi l'archivage à long terme de toutes les données rassemblées pour assurer ainsi tant l'enregistrement de l'objet que l'accès permanente pour les utilisateurs aux informations sur l'objet, toujours en compatibilité avec les nouveaux programmes informatiques.

3. L'enrichissement d'« Europeana » en grec et en anglais pour la mise en avant de la richesse architecturale et d'objets d'art ecclésiastique dans la bibliothèque digitale d'Europe et aussi dans d'initiatives nationales ou internationales similaires.

Europeana est une bibliothèque digitale sur la science et la civilisation européenne qui rassemble dans son site (www.europeana.eu) une grande partie de l'héritage culturel européen, offrant en même temps aux utilisateurs un libre accès à une collection de trésors sous forme digitale qui se renouvelle continuellement. La collection des données d' Europeana se réalise en collaboration avec des bibliothèques, des musées, des archives et des collections audiovisuelles de 26 pays européens et dispose de plus de 12 millions d' objets sous forme digitale. Il s'agit de données culturelles, historiques et scientifiques importantes de toute l'Europe, rassemblées par 1.500 organisations qui sont facilement accessibles par les utilisateurs via son site polyglotte.

4. La formation de volontaires, de cadres et de collaborateurs des diocèses pour leur participation au projet.

5. L'offre de savoir faire, des expériences, d'information, de sensibilisation au niveau local et international.

6. Editions et publications à la presse imprimée, ainsi qu'électronique.

Sur ce point, permettez-moi de faire mention des trois exemples de l'œuvre exceptionnelle d'Apostoliki Diakonia.

A. Premièrement, la publication du calendrier de table pour l'année 2014 en grec et en anglais, ornée par les aquarelles du peintre français à l'âme grecque , Roger Tourte , avec son œuvre inestimable au niveau artistique, historique et national, une œuvre qui nous est parvenue grâce à la collection de la Bibliothèque Gennadios . Dans ses aquarelles, avec son talent unique et l'usage abondant de couleurs, il a illustré les beautés et la lumière des îles d'Egée. Grâce à l'harmonie des clairs-obscurs et la richesse inimaginable des couleurs qu'il a utilisé, ce peintre philhellène qui a vécu pendant 35 ans en Grèce, a illustré des monuments d e l 'antiquité, d es églises historiques, de s chapelles, de s monastères, ainsi que d'autres détails architecturaux traditionnels.

B) Deuxième exemple : la publication du guide culturel ‘ A part l 'Acropole, monuments de foi et de civilisation ', rédigé en grec, anglais et russe. Dans le guide se présentent églises, monastères et pèlerinages d'Athènes et des alentours. Cette collection s'achèverait avec la publication des guides pour toutes les régions de notre pays. L'édition est déjà distribuée gratuitement dans divers pays du monde et dans d'expositions internationales.

C) Le troisième exemple est celui de la publication importante du musée ecclésiastique du diocèse de Zante, dirigé par M. Nana Chatzidaki .

Avec ces trois exemples nous constatons comment nous réalisons un concept.

7. En participant à d'autres actions prévue par des programmes et initiatives d'organismes qui financent au niveau national et international des activités culturelles, comme le Cadre de référence stratégique national (CRSN / ΕΣΠΑ). . ESPA

8. La collaboration directe avec l e Comité Synodal des voyages ecclésiastiques (Tourisme religieux), car l'héritage culturel est strictement lié au tourisme religieux.

Les bénéfices qui résultent du projet

• Notre richesse culturelle se rassemble, est mise en avant et reste disponible sur internet, en accès permanent et compatible au progrès technologique.

• une large base Se réalise pour la présentation des actions d'Apostoliki Diakonia et la mise en avant de la collaboration de notre Organisme avec les églises locales et la société.

• la valeur ainsi que la reconnaissance de l'Organisme, S'agrandissent en mettant en avant les capacités intellectuelles-culturelles- scientifiques de son personnel avec la parallèle mise en accent de l'héritage culturel des églises locales.

• Le niveau du profil scientifique et le niveau déjà excellent de l' 'Organisme se renforce.

• Les utilisateurs abonnés ont accès au service d'information du dépôt, participent à son service bien structuré d'information, d'organisation et d'archivage des informations culturelles ecclésiastiques. En même temps ils se familiarisent avec des services informatiques pionniers.

Pour conclure, j'aimerais mentionner, pour que tous comprennent combien l'œuvre réalisée par Apostoliki Diakonia a d'importance comme extension de l'œuvre missionnaire, que si quelqu'un fait une recherche au site d' Europeana aujourd'hui en tapant les mots- clés ‘ Eglise orthodoxe de Grèce', le résultat ne serait que trois églises ! Par ce t exemple, nous comprenons l'importance de cet effort qui doit absolument continuer.

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.