ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου |Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΒΙΒΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΗ

ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Βασικές κανονικές αρχές επιλύσεως του Ουκρανικού προβλήματος

(Επίμετρον)
Παναγιώτη Ιω. Μπούμη, Ομότ. Καθηγητή Παν/μίου Αθηνών

Σε προηγούμενο άρθρο μας με τίτλο «Βασικές κανονικές αρχές επιλύσεως του Ουκρανικού ζητήματος» γράψαμε ότι εκείνο που μας προβλημάτισε είναι η παρ. 4 του Ανακοινωθέντος (του Οικουμενικού Πατριαρχείου της 11-10-2018), όπου λέγεται ότι το Οικουμ. Πατριαρχείο απεφάσισε «4) Να άρη την ισχύν του Συνοδικού Γράμματος Εκδόσεως του έτους 1686, του εκδοθέντος δια τας τότε περιστάσεις, διά του οποίου εδίδετο, κατ' οικονομίαν, το δικαίωμα εις τον Πατριάρχην Μόσχας να χειροτονή τον εκάστοτε Μητροπολίτην Κιέβου . . . ». Και προσθέταμε: «Αφήνουμε προς το παρόν την εξέταση του «κατ' οικονομίαν» και γιατί δεν έχουμε εις χείρας μας το Συνοδικό Γράμμα του έτους 1686».

Αυτά ίσως προβλημάτισαν και άλλους. Έτσι δόθηκε στη δημοσιότητα και τέθηκε υπ' όψιν μας απόσπασμα του κειμένου της Πατριαρχικής Πράξεως του 1686 το οποίο λέει: «Ο εν αγίω Πνεύματι αγαπητός και περιπόθητος αδελφός και συλλειτουργός της ημών μετριότητος (τ. έ. ο Πατριάρχης Μόσχας) έχη επ' αδείας χειροτονείν Κιέβου Μητροπολίτην κατά την εκκλησιαστικήν διατύπωσιν...». Κατόπιν τούτων νομίζουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε και να δικαιολογήσουμε και τον δικό μας σχετικό προβληματισμό.

Γενικώς λοιπόν θα λέγαμε ότι το «επ' αδείας έχω» δεν σημαίνει ότι έχω κάτι κατ' οικονομίαν. Δηλ. το επ' αδείας δεν είναι συνώνυμο ή ισοδύναμο με το «κατ' οικονομίαν». Γι' αυτό η Συνοδική Πράξις του 1686 δεν χρησιμοποιεί την έκφραση κατ' οικονομίαν. Άλλο το εάν έλεγε «κατά χάριν ή συγκατάβασιν».

Αλλ' ας επανέλθουμε στο «επ' αδείας». Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, ότι το επ' αδείας δεν σημαίνει κατ' οικονομίαν. Γιατί μπορεί να δίνω άδεια να πράττει κάποιος κάτι κατ' ακρίβειαν ή κατ' οικονομίαν. Γι' αυτό άλλωστε πρέπει να αναγράφεται και η ακρίβεια, όταν παρέχεται το «κατ' οικονομίαν». Έτσι μπορεί να χειροτονώ κάποιον κατ' ακρίβειαν=σύμφωνα με τους κανόνες ή να τον χειροτονώ κατ' οικονομίαν παρεκκλίνοντας από την ακρίβεια των κανόνων. Ή ακόμη: Δίνω άδεια σε κάποιον να χειροτονεί (μόνο) κατ' ακρίβειαν ή (μόνο) κατ' οικονομίαν ή και τα δύο. Και ακόμη παρά πέρα: α) Χορηγῶ άδεια γάμου σε κάποιον κατ' ακρίβειαν, γιατί εκπληρώνει τις κανονικές προϋποθέσεις. β) Χορηγώ άδεια γάμου σε κάποιον κατ' οικονομίαν, γιατί δεν εκπληρώνει τις κανονικές προϋποθέσεις, τ. έ. παρά τους κανόνες. Άπαξ όμως και χορηγήσω την οικονομία, δεν μπορώ να την άρω, όταν μάλιστα έχει γίνει ο γάμος.

Νομίζω ότι η δικαιολογία είναι επαρκής, ότι έγινα πιο σαφής, γιατί προβληματίστηκα με την §4 του Ανακοινωθέντος της 11-10-2018. Κάτι διαισθανόμουνα; Ή μάλλον κάτι δεν (μου) πήγαινε καλά.

Τελικώς νομίζω ότι καλώς και ορθώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1686 δεν περιέλαβε την έκφραση «κατ' οικονομίαν» στην «Πράξιν Του – Γράμμα Του», τουλάχιστον στο απόσπασμα που μού τέθηκε υπ' όψιν.

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.