ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου |Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΒΙΒΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΗ

ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Εις τον Εθνο - ιερομάρτυρα Μητροπολίτην Σμύρνης Χρυσόστομον

Nίκου Χ. Βικέτου , Η αγιότητα του Χρυσοστόμου Σμύρνης
και η μαρτυρία της Εκκλησίας,
εκδ. Ένωσις Σμυρναίων, Αθήνα 1993, σελ. 49-51

Χαίροις ο των Σμυρναίων ποιμήν, της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο πρόμαχος, Ελλήνων χαίροις η δόξα, ο των πιστών στηριγμός και των αθλοφόρων εγκαλλώπισμα. Ρητόρων το καύχημα, ευσεβείας αγλάισμα, των δυστυχούντων αληθές καταφύγιον, ο διάδοχος Αποστόλων ο γνήσιος, μάρτυς ο πολυώδυνος, Χριστού μιμησάμενος, όντως τον βίον θεόφρων, και Γολγοθάν τον σωτήριον. Αυτόν και νυν πάτερ, ω Χρυσόστομε, δυσώπει υπέρ των δούλων σου.

Χαίροις ο την ψυχήν αληθώς υπέρ πατρίδος και της πίστεως, ένδοξε Χρυσόστομε, δους προθύμως, και δια τούτο, σοφέ, την ευγνωμοσύνην την αΐδιον τρανώς επισύρας, εγκωμιάζεται σήμερον, εκ των χειλέων παντός Έλληνος, Άγιε· όντως καύχημα και αγλάισμα γέγονας, σέμνωμα της πατρίδος σου και κλέος τρισμέγιστον της Ορθοδόξου θρησκείας της γεραράς, αξιάγαστε · Χριστόν καταπέμψαι, ταις ψυχαίς ημών δυσώπει, το μέγα έλεος.

Απόστιχον Εσπερινού ποιηθέν υπό π. Νικολάου Αβούρη

Χαίροις Ιεραρχών καλλονή, ιεροκήρυξ εκκλησίας ο άριστος, εν Σμύρνη τε και εν Δράμα, τον θείον λόγον τρανώς κατασπείρας πάτερ τεχνικώτατα, Χρυσόστομος δεύτερος ανεδείχθης τρισόλβιε· και φωτισθείς δε, πλείστα όσα συγγράμματα, και πολύτιμα, συ συνέγραψες ένδοξε· πάντοτε εργαζόμενος, και πάντοτε πρόθυμος, χάριν της θείας θρησκείας, παθείν τα πάντα πανεύφημε · Χριστόν ουν δυσώπει, ταις ψυχαίς ημών δοθήναι το μέγα έλεος.

Απόστιχον Εσπερινού ποιηθέν υπό π. Νικολάου Αβούρη

Εκκλησίας Ιωνίας και Γένους αγλάισμα, των οσίων προμάχων, της Σμύρνης γέρας και καύχημα, του Αρχιποίμενος Χριστού ο μιμητής και τυραννίας η αναίρεσις. Συ την ψυχήν υπέρ ποιμνίου έθηκας χειμαζομένους τη θυσία στηρίζων Χρυσόστομε· Δόξα τω Ιεράρχη τω σεπτώ, δόξα Χριστώ δοξάζοντι, δόξα τω ενεργούντι εν ημίν αεί θαυμάσια.

Απολυτίκιον ποιηθεν υπό π. Αγγέλου Παπαθανασίου

Νέον σύμβολον αφθίτου δόξης Σε ανέδειξεν εσχάτοις χρόνοις η Εκκλησία της Σμύρνης Χρυσόστομε, ος τη θυσία ταυτίζων τον θρόνον Σου υπέρ Χριστού και της ποίμνης Σου θύεσαι, ούτως Άγιε Ιερομάρτυς πολύαθλε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιον ποιηθεν υπό π. Αγγέλου Παπαθανασίου

Μέγαν μάρτυρα η Εκκλησία, μέγαν ήρωα το ' Εθνος σύμπαν τον της Σμύρνης υμνούμεν Χρυσόστομον. Και γαρ γενναίως αθλήσας υπέμεινεν υπέρ πατρίδος και πίστεως θάνατον. Ιεράρχου τε υπόδειγμα εαυτόν ανέδειξε τον στέφανον λαβών τον αμαράντινον.

Απολυτίκιον ποιηθέν υπό Λεωνίδου Φιλιππίδου

Χαίροις Βιθυνίας θείος βλαστός και της Ιωνίας όλβος μέγας και θαυμαστός, χαίροις ο το Γένος τοις αίμασι φοινίξας Χριστόν ομολογήσας θείε Χρυσόστομε.

Μεγαλυνάριον ποιηθέν υπό π. Αγγέλου Παπαθανασίου

Τον νέον φωστήρα τον φαεινόν, της Σμύρνης το κλέος και το στήριγμα των πιστών, τον εν ιεράρχαις και μάρτυσιν ανδρείον Χρυσόστομον τον θείον ύμνοις τιμήσωμεν.

Μεγαλυνάριον ποιηθέν υπό π. Αγγέλου Παπαθανασίου

Της Μικράς Ασίας θείον βλαστόν και της Εκκλησίας τον πολύτιμον θησαυρόν τον εν Ιεράρχαις μάρτυρα και ποιμένα Χρυσόστομον τον Σμύρνης ύμνοις τιμήσωμεν.

Μεγαλυνάριον ποιηθέν υπό πρωτ. π. Ευαγγέλου Μαντζουνέα

* Η απόδοση των ύμνων για τον εθνο -ιερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης έγινε κατά την εκδήλωση της Ενώσεως Σμυρναίων στις 14.9.1992, στην Π. Βουλή, από τη χορωδία της «Εστίας Εκκλησιαστικής και Εθνικής Μουσικής» υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη κ. Θεοδώρου Βασιλείου.

 

 

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.