Νέες Εκδόσεις

«ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΨΑΛΤΟΥ».

Εκδόθηκε και κυκλοφορήθηκε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος -στη Σειρά των Λειτουργικών εκδόσεων- η ΣΤ´ αναθεωρημένη έκδοση του «Εγκολπίου Αναγνώστου και Ψάλτου».
Η παρούσα έκδοση -της οποίας την επιμέλεια είχε ο πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, μέλος της ειδικής επί της εκδόσεως των Λειτουργικών βιβλίων Επιτροπής της Αποστολικής Διακονίας- εκτυπώθηκε με νέα στοιχειοθεσία και σχήμα.
Στο εκτενές εισαγωγικόν σημείωμα (σσ. 7-19) ο Επιμελητής της εκδόσεως Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης αναφέρει λεπτομερώς τι περιλαμβάνει το παρόν «Εγκόλπιον» και ποία είναι η χρησιμότητά του ως βοηθητικού Λειτουργικού βιβλίου.

 

 

Σελίδες 317, σχήμα 14,5Χ21,5.
Τ
ιμή: 15 €.

 

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ»,
του Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας Ιερωνύμου.
Έκδοση Κέντρου Αρχαιολογικών,
Ιστορικών και Θεολογικών Μελετών,
Λιβαδειά 2005.

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος ανέλαβε την κεντρική διάθεση του πολυτελούς Λευκώματος με τίτλο «Χριστιανική Βοιωτία», έργου του Σεβασμ. Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερωνύμου.
Όπως γράφει στον πρόλογο του πολυτελούς Λευκώματος ο συγγραφέας του έργου Σεβασμιώτατος κ. Ιερώνυμος: «Οδοιπορώντας χρόνους πολλούς στα δύσβατα μονοπάτια της ποιμαντικής συνάντησα τα δείγματα αυτά, σφραγισμένα από τον χρόνο, τους πολέμους, τις λεηλασίες, αλλά και την άγνοια και την ανθρώπινη απληστία. Άγγιξαν την ψυχή μου και γέννησαν την διακαή επιθυμία να μην εγκαταλειφθούν πλέον στη φθορά του χρόνου και της αδιαφορίας. Οι λίγες ώρες ανάπαυλας αφιερώθηκαν στην επισήμανση, την καταγραφή, τη φωτογράφηση, τη στερέωση, τη συντήρηση, με την ελπίδα να γίνουν κτήμα όλων και κυρίως να αποκαλυφθεί η λειτουργία τους ως γνήσιου καρπού της πίστης και του βιώματος των προγόνων μας. Δεν πρόκειται βεβαίως για μία προβολή εκμετάλλευσης ενός ιστορικού θησαυρού, αλλά για την επανεξέταση της λειτουργικής ζωής, που συναντά το γνήσιο ήθος και ύφος της στο πέρασμα των αιώνων»...
«Ο σκοπός λοιπόν της έκδοσης αυτής δεν είναι οι ειδικές επιστημονικές αναλύσεις ή οι λεπτομερείς ιστορικές αναφορές και οι τυχόν επιρροές ιδεολογικών ρευμάτων και σχολών, αλλά η συνειδητοποίηση του χρέους προς το παρελθόν και της ευθύνης προς το μέλλον εκ μέρους των Βοιωτών και μάλιστα εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με την εκκλησιαστική ή άλλης μορφής διακονία.
Το υλικό που παρατίθεται χωρίζεται σε τρεις περιόδους και ως εκ τούτου θα παρουσιασθεί σε τρεις τόμους. Ο ανά χείρας πρώτος τόμος αναφέρεται στη χρονική περίοδο από την εμφάνιση του Χριστιανισμού στη Βοιωτία μέχρι την αποφράδα ημέρα της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Ο δεύτερος τόμος θα καλύψει την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1460-1821) και ο τρίτος την μετέπειτα εποχή ως τις ημέρες μας».

Σελίδες 463, σχήμα 32Χ24.
Τιμή 70 €.


Ανακοινώσεις

 

Νέος Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου διορίσθηκε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Διονύσιος Μάνταλος, Διευθυντής Υπηρεσιών της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι εργαζόμενοι στην Αποστολική Διακονία με πολλή χαρά και συγκίνηση επληροφορήθησαν το γεγονός και εύχονται στον π. Διονύσιο να συνεχίσει να διακονεί την Εκκλησία και από τα νέα υψηλά καθήκοντά του.

 

 

 


 

Προτάσεις

Η Αποστολική Διακονία σας προτείνει τα παρακάτω:

 

Ακούστε ύμνους του Τριωδίου από το CD «Το στάδιον των αρετών ηνέωκται»:


New Publications

«A Handbook for the Reader and the Chanter».

Published and now in circulation by the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece is the 6th revised edition of the series of Liturgical Publications, the "Handbook for the Reader and the Chanter".
This edition, which was supervised by Protopresbyter fr. Constantine Papayiannis, member of the Apostoliki Diakonia's special Committee for the publication of Liturgical books, was published with an entirely new typesetting and design.
In the extensive introductory note (pages 7-19), the Supervisor of this edition, Protopresbyter fr. Constantine Papayiannis records in detail what this "Handbook" includes, as well as its usefulness as an auxiliary Liturgical book.

 

 

317 pages, dimensions 14,5x21,5.
Price : 15 €.

 

«CHRISTIAN BŒOTIA»,
by the Metropolitan of Thebes and Levadia, Hieronymos .
Published by the Center for Archaeological,
Historical and Theological Studies, Levadia 2005.

The Apostoliki Diakonia of the Church of Greece has undertaken the central distribution of the deluxe Album titled "Christian Bœotia", which is the work of the Reverend Metropolitan of Thebes and Levadia, Hieronymos.
As mentioned in the prologue of this deluxe Album by the author , Rev . Fr . Hieronymos:
«Having traveled for many years over the rough paths of my ministry, I discovered all these specimens, which had been concealed by time, wars, looting, as well as by ignorance and human greed. They touched my soul, and they stirred within me the passionate desire to no longer leave them, abandoned, to be deteriorated by time and by indifference.
My limited hours of rest were dedicated to the locating, the recording, the photographing, the fastening, the maintenance of all these specimens, in the hope that they will become public property, and moreso, that their function as a genuine product of our forefathers' faith and experience may be revealed. This is not a case of projecting the exploitation of a historical treasure; it is rather a re-examination of the liturgical life, which meets its genuine morality and style with the passing of the ages ....
The purpose therefore of this edition is not about special scientific analyses or the detailed historical accounts and the possible influences of ideological currents and schools; it is for the acknowledgement of the Bœotians' debt towards their past and their responsibility towards the future - especially of those who are commissioned with an ecclesiastic or other kind of ministry.
The material that is apposed herein is divided into three periods, and as such, will be presented in three volumes. The present volume refers to the chronological period from the appearance of Christianity in Bœotia , up to the black day of the siege of Constantinople . The second volume will cover the period of the Turkish Occupation (1460-1821), while the third volume will cover the subsequent period, up to our time ».

463 pages , dimensions 32x24.
Price 70 €.


Αnnouncement

 

Appointed as the new Head Secretary of the Holy Synod, is the Reverend Archmandrite, father Dionysios Mantalos, Director of Services of the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece. All the employees at the Apostoliki Diakonia received the news of this event with immense joy and affection, and they have extended their best wishes for father Dionysios to continue his ministering to the Church, with his new and more demanding duties.

 

 


Suggestions

The Apostoliki Diakonia suggests the reading of the following:

Read about the Easter period of Great Lent