Νέες Εκδόσεις

«Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ», τόμος Α´
(ομιλίες στις ακίνητες εορτές της Εκκλησίας).
Επισκόπου ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ (†) Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης.

Σελίδες 660, σχήμα 14Χ21.
Tιμή 17 €.

Η Αποστολική Διακονία εξέδωσε και έθεσε σε κυκλοφορία τους δύο ανωτέρω τόμους με ανέκδοτα κείμενα-κηρύγματα του μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης Διονυσίου Λ. Ψαριανού.

Προλογίζοντας το έργο ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος γράφει:

«Οι ομιλίες και οι λόγοι του αοιδίμου (=του διαρκώς αδομένου, που εδώ στοιχειοθετείται και για την μουσικολογική κατάρτισή του) Μητροπολίτου κυρού Διονυσίου, δημοσιευμένες και ανέκδοτες, είναι, άνευ υπερβολής, χιλιάδες. Ο λόγος του για τον Λόγο του Θεού, πάντοτε μεστός, μεθοδικά απλουστευμένος, ανάλαφρα δωρικός, αγιογραφικά θεμελιωμένος, αγιοπατερικά στοιχειοθετημένος, μαθητειακά κατανεμημένος και πλουσιώτατος σε εμβαθύνσεις προσφέρεται για μελέτη, για οικοδομή, για καλούς προβληματισμούς και πλούσιος σε υλικό για τον μελετητή ιεροκήρυκα. Εάν ο αναγνώστης επιμείνει στην ανάγνωση αυτών των κειμένων, τότε αισθάνεται τον δυναμισμό και την απολυτότητα του λόγου του Θεού του ιερού Αποστόλου Παύλου˙ «Ζων ο λόγος του Θεού και ενεργής και τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον και διϊκνούμενος άχρι μερισμού ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και κριτικός ενθυμήσεων και εννοιών καρδίας» (Εβρ. δ´ 12).

Η επιμέλεια της εκδόσεως και οι παραπομπές σε κάθε ομιλία έγιναν από τη φιλόλογο κυρία Στέλλα Δημοπούλου – Ψαριανού.

«Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ», τόμος Β´
(ομιλίες στις κινητές εορτές της Εκκλησίας).
Επισκόπου ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ (†) Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης.

Σελίδες 652, σχήμα 14Χ21.
Tιμή 17 €.


New Publications

«THE WORD OF GOD», volume A
(homilies on the immobile feast-days of the Church).
Bishop Dionysios L . Psarianos (†) Metropolitan of Servia and Kozani.

Dimensions 14x21,
pages 660.
Price 17 €
.

The Apostoliki Diakonia has currently issued and placed into circulation the above two volumes, with unpublished texts-sermons by the reposed Metropolitan of Servia and Kozani, fr. Dionysios L Psarianos.

In his prologue of the book, the Reverend Metropolitan of Thessaloniki fr. Anthimos, writes:

«The homilies and the speeches, both published and unpublished, of the reposed Metropolitan Dionysios (as one who merits constant praise, and who is here acknowledged for his musical schooling also), are, without exaggeration, thousands in number.
His words on the Word of God, always mature, methodically simplified, buoyantly Doric in form, hagiographically founded, Patristically documented, carefully set out for study and filled with in-depth observations, are available for study, for edification, for positive speculation, and a wealth of material for the student preacher.

Should the reader persist in the perusal of these texts, he will feel the dynamics and the absoluteness of God's word, as expressed by the holy Apostle Paul:

«Living is the word of God, and active and sharper than any double-edged sword, penetrating deeply, even to the division of the soul and spirit, the joints and the marrow, and is critical with the thoughts and the understandings of the heart. (Hebr. 4:12)

The supervision of this edition and the references pertaining to every homily were undertaken by the philologist Ms. Stella Demopoulou-Psarianou.

«THE WORD OF GOD», volume B
(homilies on the mobile feast-days of the Church).
Bishop Dionysios L . Psarianos (†) Metropolitan of Servia and Kozani.

Dimensions 14x21,
pages 652.
Price
17 €.