Νέες Εκδόσεις

«ΕΙΡΜΟΣ»,
Ετήσια Επιστημονική Επετηρίδα.
Έτος 2ο, τεύχος 2ο, 2005.

Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος το δεύτερο τεύχος της ετήσιας Επιστημονικής επετηρίδας «ΕΙΡΜΟΣ», την οποία καθιέρωσε ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος για την παρουσίαση των επιστημονικών εργασιών όχι μόνο καταξιωμένων αλλά και νέων, κυρίως, θεολόγων. Στο παρόν 2ο τεύχος δημοσιεύονται οι κατωτέρω εργασίες:
α. «Orthodox – Muslim Marriages (ca. 1297-1453), του Bishop Christophoros of Andida.
β. «Η συμβουλευτική διάσταση του έργου του θεολόγου καθηγητή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», του κ. Στέφανου Χρ. Κουμαρόπoυλου.
γ. «Θαυματουργικές εικόνες και Ζ´ Οικουμενική Σύνοδος», της κυρίας Δέσποινας Αγορίτσα, και
δ. «Βιβλιογραφία στην "Κατά Ειμαρμένης" διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου Νύσσης», του κ. Κωνσταντίνου Γούλα.

Σχήμα 17Χ24, σελίδες 713.
Tιμή: 20 €.

 

«ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ (Φιλοκαλικές Δοκιμές)»,
Πρεσβυτέρου Μιχαήλ Σπ. Καρδαμάκη.

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε και κυκλοφορεί το έργο του λόγιου ιερέα και ακάματου συγγραφέα π. Μιχαήλ Σπ. Καρδαμάκη με τίτλο: «Μαθητεία στην ομορφιά» - Φιλοκαλικές Δοκιμές.
Όπως γράφει στον πρόλογο του βιβλίου του ο σεβαστός συγγραφέας:
«Μαθητεία λοιπόν στην ομορφιά σημαίνει δοκιμή ή δοκίμιο, περίπου μαρτύριο˙ σημαίνει να παιδευτούμε να αναζητούμε και να βρίσκουμε την ομορφιά που υπάρχει παντού, να συγκεντρώνουμε τη νήψη και την προσοχή της καρδιάς στην ωραιότητα που κρύβεται μέσα ή πίσω από τα πράγματα, να διαλεγόμαστε αγαπητικώς μ' αυτήν, όταν διαρκώς μας καλεί σε ωδές πνευματικών αναβαθμών, σε ήθος αληθώς φιλοκαλικό, για να συνυφαίνεται με τη στάση ή τον τρόπο της ζωής μας. Είναι όλο αυτό το θαύμα που με κάνει να αισθάνομαι περίπου ως αλλότριος στη δοκιμή μου να κοινωνήσω του μυστικού νοήματος της ομορφιάς. Όλοι σχεδόν θεωρούν, περίπου άχρηστο ή τουλάχιστον περίεργο, το να υποφέρει ένας Ιερέας και Θεολόγος για την ομορφιά, να αναζητά παντού στην Εκκλησία και στη Δημιουργία την εικόνα της».

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη και κάθε μέρος σε τέσσερα κεφάλαια ως κατωτέρω:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Θεολογικές και Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
Κεφάλαιο Α´ :
Θεός και ομορφιά....................................................................................
Κεφάλαιο Β´ :
Ομορφιά και Εκκλησία..............................................................................
Κεφάλαιο Γ´ :
Άνθρωπος και ομορφιά...........................................................................
Κεφάλαιο Δ´ :
Ομορφιά και αγάπη.................................................................................
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αισθητικές και μετα-αισθητικές προεκτάσεις
Κεφάλαιο Α´ :
Τέχνη και ομορφιά.................................................................................
Κεφάλαιο Β´ :
Ομορφιά και εικόνα................................................................................
Κεφάλαιο Γ´ :
Σωτηρία και ομορφιά..............................................................................
Κεφάλαιο Δ´ :
Ομορφιά και προφητεία.........................................................................
Επίμετρο παραμυθητικό:
Ομορφιά και ελπίδα...............................................................................

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 443.
Tιμή: 14 €.

 

«ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ»

Κυκλοφόρησαν από την Αποστολική Διακονία σε πρακτική και εύχρηστη έκδοση οι Παρακλητικοί Κανόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στην έκδοση περιλαμβάνονται το πρωτότυπο κείμενο και μετάφραση που προέρχεται από το έργο του πανεπιστημιακού καθηγητή Ανδρέα Θεοδώρου (1923-2004) με τίτλο «Χρυσοπλοκώτατε πύργε».
«Οι Παρακλητικοί Κανόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ακολουθίες παλαιότατες, που ψάλλονται προς "ίαση ψυχών και σωμάτων", σε κάθε θλίψη, καθώς μνημονεύονται και τα ονόματα υπέρ των οποίων τελείται η ακολουθία... Διακρίνονται σε Μικρό και Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα... ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας οφείλεται στον Θεοφάνη τον υμνογράφο, ο οποίος φέρεται υπό το καλογερικό του όνομα Θεοστήρικτος· περί αυτού όμως δεν γνωρίζουμε ούτε σε ποία εποχή έζησε, ούτε μπορεί να ταυτιστεί με κάποιον από τους γνωστούς υμνογράφους με το ίδιο όνομα. Ο Κανόνας αυτός πρέπει να είναι και ο παλαιότερος, τουλάχιστον στα περισσότερα τμήματα του, κατά τη γνώμη του καθηγητού Ν. Τωμαδάκη. Ο έτερος Παρακλητικός Κανόνας, ο Μεγάλος, αποτελεί έργο του Θεόδωρου του Β', βασιλέως της Νικαίας, χρονολογούμενος στα μέσα του ΙΓ ' αιώνα... Περιεχόμενο των Παρακλητικών Κανόνων της Παναγίας είναι η προβολή του φωτόμορφου προσώπου της Θεοτόκου· να ψάλλουν το θεομητορικό της μυστήριο, που στάθηκε άξια να γεννήσει τον Υιό του Θεού!...Στην ορθόδοξη πίστη, όπου βρίσκεται ο Χριστός εκεί απαράβατα βρίσκεται και η υπέραγνη Μητέρα του...στους Παρακλητικούς Κανόνες εξαίρεται η κεντρική και κυρίαρχη θέση της Θεοτόκου στη ζωή και την ευσέβεια της Εκκλησίας. Το χριστεπώνυμο πλήρωμα τη θεωρεί και δική του στοργική Μάνα, η οποία με τη χάρη της το προφυλάσσει από τις δόλιες επιθέσεις του εχθρού και των σκοτεινών του δυνάμεων, το θεραπεύει από αρρώστιες και ασθένειες, του μαλακώνει τον πόνο, τις κακότητες του βίου, του φτερώνει την ελπίδα για τα πνευματικά και τα επουράνια, και το σώζει από την αμαρτία και τον θάνατο με τις δεήσεις και τις προς Θεόν πρεσβείες της. Η Ορθοδοξία μεγάλως τιμά το πρόσωπο της απειρόγαμης Κόρης και συγκινείται υπερβολικά από τα θεομητορικά μεγαλεία της

Σχήμα 10Χ14, σελίδες 168.
Tιμή: 3 €.

 

 

«ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ»
Μεταμοσχεύσεις, Eυθανασία, Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος εκτύπωσε και κυκλοφορεί σ' ένα τεύχος τα επίσημα κείμενα της Επιτροπής επί θεμάτων βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα θέματα των μεταμοσχεύσεων, της ευθανασίας και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Στην εισαγωγή του τεύχους αναφέρεται:
«Η Εκκλησία της Ελλάδος, ύστερα από πολλή σκέψη, μακρόχρονη επεξεργασία, μεθοδική θεολογική μελέτη, κατανόηση των λεπτομερειών, ανταλλαγή απόψεων και επιμελημένη προσπάθεια της αρμόδιας επί θεμάτων βιοηθικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου, κατέληξε σε τρία γνωμοδοτικά κείμενα. Το πρώτο αφορά στις Μεταμοσχεύσεις, περιλαμβάνει 55 βασικές θέσεις και ενεκρίθη από την Ι. Σύνοδο της Ιεραρχίας, τον Οκτώβριο του 1999. Το δεύτερο καταπιάνεται με το πρόβλημα της Ευθανασίας, αποτελείται από 54 βασικές θέσεις και ενεκρίθη τον Νοέμβριο του 2002. Τέλος, το τρίτο ασχολείται με την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, περιλαμβάνει 82 άρθρα και ενεκρίθη τον Οκτώβριο του 2005.
Τα κείμενα αυτά είναι αρκετά αναλυτικά και συστηματικά στην παρουσίασή τους, όχι γιατί θέλουν να φυλακίσουν τους πιστούς με ανελεύθερες συνταγές συμπεριφοράς, αλλά γιατί κάτι τέτοιο διευκολύνει την καλύτερη ενημέρωση και λεπτομερέστερη κατανόηση των υφιστάμενων συνιστωσών των προβλημάτων, πράγμα που συντελεί στην κατά το δυνατόν υπευθυνότερη και ωριμότερη λήψη αποφάσεων από τους ενδιαφερομένους.
Επίσης, παρά το γεγονός ότι τα κείμενα αυτά έχουν τύχει της εγκρίσεως της Ιεράς Συνόδου, προσφέρονται ως πρώτα κείμενα για συζήτηση και διάλογο και όχι ως κείμενα τελικού αδιαπραγμάτευτου εκκλησιαστικού λόγου. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουν λάβει τη μορφή εγκυκλίου. Πιστεύουμε ότι συντηρούν την ακρίβεια της επιστημονικής και κλινικής πραγματικότητος, διασώζουν τις συναφείς με το θέμα βασικές αρχές Ορθόδοξης ανθρωπολογίας, διαθέτουν σαφήνεια, δίνουν κατευθύνσεις σε όποιον ζητεί κάτι τέτοιο, αγκαλιάζουν τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού και αποτελούν εύχρηστο εργαλείο στην προσφορά της Ορθόδοξης εκκλησιαστικής μαρτυρίας».
Οι εισηγήσεις στα ανωτέρω θέματα κυκλοφορούνται και σε ιδιαίτερα τεύχη με τους τίτλους: «Basic positions on the ethics of Assisted Reproduction», «Basic positions on the ethics of Transplantations» και «Βasic Positions on the ethics of Euthanasia», μεταφρασμένα σε τρεις γλώσσες (αγγλική, γαλλική και ρωσική).

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 84.
Tιμή: 6 €.

 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ.

 

Σχήμα: 14Χ21
Τιμή: 8

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ,
Γ. Παπαδοπούλου.

 

Σχήμα: 16Χ24
Τιμή: 18

Εκδηλώσεις

Εγκαίνια νέου Τυπογραφείου

Παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Χριστοδούλου, του Τοποτηρητού της Ι. Μητροπόλεως Αττικής Σεβασμ. Μητροπολίτου Μεσογαίας κ. Νικολάου και άλλων Σεβασμ. Μητροπολιτών, των Μελών του Κ.Δ. Συμβουλίου της Αποστολικής Διακονίας, Καθηγητών Πανεπιστημίου, του Προέδρου της Κοινότητος Κρυονερίου και πολλών άλλων προσκεκλημένων, έγιναν, την Τρίτη 5η Ιουνίου 2007 και ώρα 7:00 μ.μ., τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Τυπογραφείου της Αποστολικής Διακονίας στην οδό Πρωτομαγιάς 3 στο Κρυονέρι Αττικής.
Στο κτήριο –συνολικού εμβαδού 3.000 τετρ. μέτρων περίπου– κατά την εκ βάθρων ανακαίνισή του εγκαταστάθηκαν τα πλέον σύγχρονα συστήματα κλιματισμού, αερισμού, πυρασφαλείας και πυροπροστασίας και ό,τι άλλο απαιτείται για την λειτουργία μιας σύγχρονης τυπογραφικής μονάδος.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στην τελετή των εγκαινίων τόνισε:
«Ήδη από το 1952 η Αποστολική Διακονία διαθέτει Τυπογραφείο στο οποίο εκδίδονται τα περισσότερα βιβλία και έντυπα της Εκκλησίας μας. Μέχρι σήμερα η τυπογραφική αυτή μονάδα λειτουργούσε στον ισόγειο χώρο του κτηρίου της Ιεράς Συνόδου, χωρίς να υπάρχει μάλλον η δυνατότητα, λόγω της στενότητος χώρου και διαφόρων ανασταλτικών παραγόντων, να αναπτυχθεί η παραγωγή ορθολογικά και συστηματικά, με σύγχρονη μέθοδο και τεχνολογία. Το εγχείρημα για τη μεταφορά του Τυπογραφείου στον παρακείμενο του προσκυνήματος της Αγίας Βαρβάρας χώρο, στον ομώνυμο Δήμο Αττικής, πριν 25 χρόνια, δεν ευοδώθηκε. Η αλλαγή του οικιστικού νόμου, που δεν επιτρέπει πλέον τη λειτουργία τέτοιων παραγωγικών μονάδων στην Α´ οικιστική ζώνη, δεν επέτρεψε τη μεταφορά του Τυπογραφείου εκεί. Γι' αυτό αναζητήθηκε νέα λύση που πήρε σάρκα και οστά.
Το νέο τυπογραφικό συγκρότημα, το οποίο θα επισκεφθείτε σε λίγο, εκτείνεται σε επιφάνεια 3.000 τ.μ., επιτρέψατέ μας δε να πούμε ότι είναι από τα καλύτερα και πλέον σύγχρονα, αφού έχει καταβληθεί κάθε φροντίδα για να ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις των συγχρόνων τυπογραφικών εγκαταστάσεων, να είναι λειτουργικά και αισθητικά άρτιο. Έχει επίσης προβλεφθεί η δυνατότητα για μελλοντικές επεκτάσεις και η μεταφορά των αποθηκών χάρτου και βιβλίων. Στο συγκρότημα αυτό μεταφέρθηκαν τα υπάρχοντα μηχανήματα του τυπογραφείου, τα μηχανήματα της τελευταίας τεχνολογικής εξέλιξης του βιβλιοδετείου και μέρος της κεντρικής αποθήκης χάρτου και βιβλίων που σύντομα θα ολοκληρωθεί».
Μετά την τέλεση της Ακολουθίας του Αγιασμού ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κύριος Χριστόδουλος ομιλών προς τους προσκεκλημένους και τους υπαλλήλους της Αποστολικής Διακονίας μεταξύ των άλλων είπε:
«Πράγματι, η ώρα αυτή, η ημέρα αυτή, είναι ιστορική για την Αποστολική Διακονία, γιατί αποκτούμε αυτό το νέο κτιριακό συγκρότημα, στο οποίον έχουμε εγκαταστήσει πλέον το Τυπογραφείον της Αποστολικής Διακονίας και διότι πέραν αυτού έχομεν εξασφαλίσει για το εργαζόμενο προσωπικό έναν εργασιακό χώρο, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι θα τους ικανοποιήσει όλους...
Το εγχείρημά μας αυτό προσλαμβάνει μίαν ιδιαίτερη σημασία λόγω των διανυομένων καιρών. Ζούμε σε καιρούς, θα έλεγα, κοσμογονικούς, όπου η ανάγκη της ευρυτέρας κατηχήσεως του ποιμνίου της Εκκλησίας αφενός, αλλά και της διασποράς των ευαγγελικών αληθειών αφετέρου, προς σύνολον τον πληθυσμόν της Ελλάδος έχει καταστεί πλέον αδήριτος ανάγκη προερχομένη από την συνειδητοποίηση της ποιμαντικής ευθύνης και δραστηριότητος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Βεβαίως δε θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά αν δεν υπήρχε το προσωπικό της Αποστολικής Διακονίας από τον εκάστοτε Γενικόν Διευθυντήν μέχρι και του τελευταίου κλητήρος, και θυρωρού της Αποστολικής Διακονίας που πρέπει να ομολογήσουμε ότι όλοι συμπλέουν με αγάπην και με ειρήνη αποβλέποντες προσανατολιζόμενοι προς τον αυτόν στόχον, προς την αυτήν κατεύθυνσιν και προς τον αυτόν σκοπόν...
Η Αποστολική Διακονία βεβαίως είναι ο κεντρικός ιεραποστολικός Οργανισμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και το τυπογραφείον μέσα σ' αυτόν τον Οργανισμόν κατέχει μίαν οπωσδήποτε κεντρικήν θέσιν. Αλλά δεν είναι το Τυπογραφείον αυτό και μόνο η μοναδική απασχόλησις και η μοναδική αρμοδιότης. Η αποστολή της Αποστολικής Διακονίας, υπάρχουν και άλλοι τομείς τους οποίους θεραπεύει ο ιεραποστολικός αυτός Οργανισμός και είμεθα βέβαιοι ότι τούτο συμβάλλει και εις την ανύψωσιν των πνευματικών μετοχών της Εκκλησίας της Ελλάδος στα μάτια όλων των ανθρώπων είτε κατοικούν στην Ελλάδα είτε είναι ομόδοξοι του εξωτερικού, τα Πατριαρχεία μας της Ανατολής ιδιαιτέρως, ουχ ήττον όμως και Σλαβικές Εκκλησίες, όπως είναι η Εκκλησία της Πολωνίας παραδείγματος χάριν, για την οποίαν η Αποστολική Διακονία προς χάριν της μάλιστα εξέδωσε ειδικό λειτουργικό βιβλίο για το οποίον και εγώ ευρισκόμενος προχθές εις την Πολωνίαν δι' άλλην ευκαιρίαν εδέχθην τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνην του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας κ. Σάββα, αγαπητού αδελφού και φίλου, που αναγνωρίζει, ανεγνώριζε και αναγνωρίζει την συμβολήν της Εκκλησίας της Ελλάδος στην διάδοση της χριστιανικής πίστεως.
Εγώ από πλευράς του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και της εποπτευούσης αρχής που είναι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλους σας παρακολουθούμε με αγωνία και αγάπη γιατί σας αγαπούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε και ό,τι προσφέρετε, αναγνωρίζουμε τους κόπους στους οποίους υποβάλλεστε και γι' αυτό το λόγο σας ευλογούμεν μέσα από την καρδία μας και ευχόμεθα η Χάρις του Αγίου Θεού να είναι πάντοτε μαζί σας και μαζί με μας και εσείς συνοδοιπόροι στον δύσκολο αγώνα, τον οποίον έχομεν αναλάβει, να αλληλοβοηθούμεθα εν πνευματική αλληλεγγύη, για να οδηγηθούμε εις το έσχατον σημείον εκεί όπου ευρίσκεται η κατάπαυσίς μας».

 

 

  Τελετή λήξεως των Φροντιστηρίων Υποψηφίων Κατηχητών και Επιμορφώσεως Κατηχητών και του Σεμιναρίου Εκμαθήσεως της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της Αποστολικής Διακονίας

Παρουσία του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 6 Ιουνίου τρεχ. έτους και ώρα 7μ.μ., στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας του ομωνύμου Δήμου Αττικής, η Τελετή λήξεως των Φροντιστηρίων Υποψηφίων Κατηχητών και Επιμορφώσεως Κατηχητών και του Σεμιναρίου Εκμαθήσεως της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της Αποστολικής Διακονίας.
Το πρόγραμμα της τελετής άρχισε με την προσφώνηση του Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου, συνεχίσθηκε με την εκτέλεση βυζαντινών ύμνων και παραδοσιακών τραγουδιών από την χορωδία των σπουδαστών και την απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα κειμένων της Θείας Λειτουργίας από τους σπουδαστές του Σεμιναρίου. Ακολούθησαν ομιλίες από τον εκπρόσωπο των καθηγητών κ. Κωνσταντίνο Γανωτή, από τους δασκάλους της Νοηματικής κ. Αντώνιο Καμπακάκη και κ. Γεώργιο Μπλάζο, και εκ μέρους των σπουδαστών από τους κυρίους Γεώργιο Φλέγγα και Νικόλαο Γκόφα. Στο τέλος απηύθηνε χαιρετισμό ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος, ο οποίος συνεχάρη τους διδάσκοντας και με πατρικές παραινέσεις νουθέτησε ιδιαιτέρως τους διδασκομένους για την προσφορά τους στο κατηχητικό έργο της Εκκλησίας. Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή των βεβαιώσεων σπουδών και αναμνηστικών δώρων από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Χριστόδουλο.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, οι καθηγητές των Φροντιστηρίων και συγγενείς των σπουδαστών. Μετά το πέρας της Τελετής εδόθη δεξίωση προς τιμή όλων των παρισταμένων. (Περισσότερες φωτογραφίες δείτε εδώ).


New Publications

«EIRMOS»,
Annual Scientific Yearbook.
2nd year, 2nd issue, 2005.

Published and placed in circulation by the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece is the second issue of the annual Scientific Yearbook “EIRMOS”, which was instituted by the General Director of the Apostoliki Diakonia, His Eminence the Bishop of Fanarion fr. Agathangelos for the purpose of presenting the scientific works not only of awarded theologians but also of younger, mainly, theologians.

In the present, second issue the following works have been published:

a. «Orthodox – Muslim Marriages (ca. 1297-1453), by Bishop Christophoros of Andida.
b. «The consultative dimension of the theologian-professor's work in secondary education», by Stephen Chr. Koumaropoulos.
c. «Miraculous icons and the 7 th Ecumenical Synod» by Ms. Despina Agoritsa and
d. «Bibliography for Saint Gregory of Nyssa ' s Teaching “ Against Fate ”», by Mr. Constantine Goulas.

Dimensions 17 Χ 24, 713 pages.
Price: 20 €.

 

«APPRENTICESHIP IN BEAUTY ( Philokalian Essays )»,
by Protopresbyter fr. Michael Sp. Kardamakis.

The Apostoliki Diakonia of the Church of Greece has issued and placed into circulation the work of the learned priest and tireless author, fr. Michael Sp. Kardamakis, titled “Apprenticeship in Beauty” – Philokalian Essays.
As the respected author writes in the prologue of his book:
«Apprenticeship, therefore, in beauty denotes a trial or an essay, almost a testimony; it implies a striving to seek -and discovering- the beauty that exists everywhere around us; a focusing through the sedateness and the awareness of our heart on the loveliness that is hidden within or behind things; a discoursing with it lovingly, when it constantly calls to us in odes of spiritual uplifting, in a truly Philokalian ethos, so that it may become interwoven with our stance or the way we live. It is this entire miracle that makes me feel almost alien in my apprenticeship to commune the secret meaning of beauty. Nearly everyone considers it almost useless or at least odd, for a Priest and Theologian to suffer for the sake of beauty; to seek its image everywhere in the Church and in Creation ».
The book is divided into two parts, each having four chapters, as follows:
PART ONE
Theological and Anthropological approaches
Chapter A ´ :
God and beauty
................................................................................
Chapter Β ´ :
Beauty and the Church
.....................................................................
Chapter C ´ :
Man and beauty
................................................................................
Chapter D ´ :
Beauty and love
...............................................................................
PART TWO
Aesthetic and post-aesthetic extensions
Chapter Α ´ :
Art and beauty
.................................................................................
Chapter Β ´ :
Beauty and imagery
.........................................................................
Chapter C ´ :
Salvation and beauty
........................................................................
Chapter D ´ :
Beauty and prophecy........................................................................
Consoling Addendum:
Beauty and hope..............................................................................

Dimensions 14Χ21, 443 pages.
Price: 14 €.

 

«OFFICIAL BIOETHICS TEXTS»
Transplants, Euthanasia, Assisted Reproduction.

The Apostoliki Diakonia of the Church of Greece has printed and circulated in a single issue the official texts by the Committee on Matters of Bioethics of the Holy Synod of the Church of Greece, which pertain to the matters of transplants, euthanasia and assisted reproduction.
The Introduction of the issue mentions :
«The Church of Greece, following extensive thought, lengthy processing, methodical theological study, an understanding of the details involved, an exchange of ideas and a careful endeavor by the pertinent Bioethics Committee of the Holy Synod, finally arrived at three determining texts. The first concerns transplants; it includes 55 basic positions and was approved by the Holy Synod of the Hierarchy, in October of 1999. The second preoccupies itself with the problem of Euthanasia; it consists of 54 basic positions and was approved in November of 2002. Finally, the third text preoccupies itself with Medically Assisted Reproduction; it includes 82 articles and was approved in October of 2005.
These texts are quite analytical and systematic in their presentation, not because they aspire to imprisoning the faithful with non-liberal prescriptions, but because this kind of thing facilitates in providing better information and a more detailed understanding of the existing components of these problems, which will contribute towards a more responsible and mature decision-making by those concerned.
Furthermore, albeit these texts have secured the approval of the Holy Synod, they are nevertheless provided as initial texts for discussions and dialogues, and not as texts of non-negotiable ecclesiastic opinion. This is the reason that they were not given the form of an Encyclical. It is our belief that they maintain the accuracy of scientific reality, they preserve the basic principles of Orthodox anthropology that pertain to the issue, they are clearly expressed, they provide directions to those who may require such a thing, they embrace Man as the image of God and they comprise a useful tool in Orthodox ecclesiastic witness».
The introductions to the above matters are also in circulation in separate issues, with the titles : «Basic positions on the ethics of Assisted Reproduction», «Basic positions on the ethics of Transplantations» and « Β asic Positions on the ethics of Euthanasia», and have been translated into three languages (English, French and Russian).

Dimensions 14Χ21, 84 pages.
Price: 6 €.

 

GREAT EUROPE AND THE PLACE OF ORTHODOXY IN THE SHAPING OF EUROPEAN EVENTS.

 

Dimensions 14Χ21
Price: 8 €.

LEXICON OF BYZANTINE MUSIC,
by G. Papadopoulos.
 

 

Dimensions 16Χ24
Price: 18€.

Events

Inauguration of the new Printing Press


In the presence of His Beatitude the Archbishop of Athens and All Greece Mr. Christodoulos, the Deputy Representative of the Holy Metropolis of Attica, Reverend Metropolitan of Mesogaia fr. Nicholas and other Reverend Metropolitans, the Members of the Central Administrative Council of the Apostoliki Diakonia, University Professors, the President of the Community of Kryoneri and many other guests, on Tuesday the 5 th of June 2007 at 7pm, the inauguration of the new building of the Apostoliki Diakonia's Printing Press was celebrated, at No.3 Protomayias Street in the town of Kryoneri of Attica.
Inside the building – which as a total surface area of about 3000 square metres - and following its renovation from the foundations upwards, the most state-of-the-art systems of air-conditioning, ventilation, fire safety and fire prevention were installed, along with everything else that is required for the operation of a modern printing unit.
His Eminence the Bishop of Fanarion fr. Agathangelos, General Director of the Apostoliki Diakonia, during his opening speech during the inauguration ceremony, stressed the following:
«Already since 1952 the Apostoliki Diakonia has at its disposal a Printing unit where most of its books and pamphlets are published. Up until this day, this printing unit operated on the ground floor of the building of the Holy Synod, without the potential (probably due to limited space and various other inhibitory factors) to expand production reasonably and systematically, with contemporary methods and technologies. The project involving the transfer of the Printing unit to the area adjoining the Holy Shrine of Saint Barbara, in the suburb of the same name 25 years ago, was not a successful one. The changes in residential legislation, which no longer permits the operation of such production units in the 1 st residential zone, did not allow the transfer of the Printing unit there. It was for this reason that a new solution had to be found, and fortunately it was.
The new printing unit, which you will be visiting in a while, extends over a surface area of 3000 square metres. Allow us to point out that it is one of the best and most modern of units, given that every care has been taken so that it will respond to the strict demands of contemporary printing installations, and that operationally and functionally it will be perfect. Provisions have also been made for future expansion, as well as for the transfer of the storage areas and books. In this installation, we have already transferred the existing equipment of the printing press, the state-of-the-art machinery of the bookbinding unit and a part of the central warehouse for paper and books, which will soon be completed ».
Following the Service of Sanctification, His Beatitude the Archbishop of Athens and All Greece Fr.. Christodoulos, in his address to the guests and the employees of the Apostoliki Diakonia, said, among other things, the following:
« Indeed, this moment, this day, is a historic one for the Apostoliki Diakonia because we have acquired this new building complex in which we have finally installed the Apostoliki Diakonia's printing facilities, and because, apart form this, we have also secured a working area for the workers that I want to believe will be satisfactory to all of them...
This endeavor of ours takes on a special meaning, on account of the times we are going through. We are living in times which I could call “ cosmogonic ”, where the need for a broader catechism of the Church's flock on the one hand, but also for the propagation of the Evangelical truths on the other hand, to the entire population of Greece, has now become an imperative need, that springs from the realization of the poemantic responsibility and activity of the Church of Greece. Naturally, none of this would have been accomplished, if it weren't for the personnel of the Apostoliki Diakonia and the General Director at the time, down to the last messenger and doorman of the Apostoliki Diakonia, who admittedly all work together with lovingly and peacefully, all oriented and aspiring to attain the same goal, the same direction and the same purpose...
The Apostoliki Diakonia is of course the central missionary Organization of the Church of Greece and the printing facilities within this Organization most certainly holds a central place. However, the Printing Press alone is not its only preoccupation and its unique area of responsibility. The Apostoliki Diakonia's mission also includes other sectors that this missionary Organization ministers to, and we are certain that this also contributes towards the raising of the value of the Church of Greece's spiritual shares in the eyes of all people - whether they reside in Greece or they are of the same faith abroad – our Patriarchates in the East especially, but not omitting the Slavic Churches also, as the Church of Poland for example, for whose sake the Apostoliki Diakonia issued a special liturgical manual and for which I myself, when in Poland the day before yesterday on another occasion, accepted the thanks and the gratitude of His Beatitude the Metropolitan of Warsaw, fr. Savvas - a dear brother and friend - who has acknowledged and acknowledges the contribution of the Church of Greece towards the spreading of the Christian faith.
From the part of the Central Administrative Council and its supervising principal which is the Holy Synod of the Church of Greece, I would like to reassure you that we are watching over you with concern and with love, because we love you all very dearly for everything that you do and offer; we recognize the labors to which you have applied yourselves, and for that reason, we bless you from within our heart and we pray that the Grace of our Most Holy God will always be with you, and us, with you as traveling companions on this difficult road that we have undertaken, and that we help each other in spiritual solidarity in order to arrive at that ultimate point where our final respite lies»

 

Closing ceremony for the Tutorials for Candidate Catechist teachers and the Training for Catechist teachers also for the Seminar for Learning the Sign Language in Greek,by the Apostoliki Diakonia


In the presence of His Beatitude the Archbishop of Athens and All Greece, Fr.. Christodoulos, on Wednesday the 6 th of June of this year and at 7pm, and in the Holy Shrine of Saint Barbara in the suburb of the same name, the Closing Ceremony of the Tutorials for Candidate Catechist teachers and Training of Catechist Teachers as well as the Seminar for Learning the Sign Language in Greek by the Apostoliki Diakonia took place.
The program of the ceremony commenced with the address by the General Director of the Apostoliki Diakonia, His Eminence the Bishop of Fanarion, Fr. Agathangelos, followed by the performance of Byzantine hymns and traditional songs sung by the chorus of students, and the rendition of texts of the Divine Liturgy in the Greek sign language by the students of the Seminar. There followed homilies by the representative of the professors, Mr. Constantine Ganotis; by the sign language teachers Mr. Anthony Kambakakis and Mr. George Blazos, and on behalf of the students by Messrs. George Fleggas and Nicholas Gofas. Finally, His Beatitude the Archbishop of Athens and All Greece Fr. Christodoulos extended his greeting and congratulated the teachers, and with paternal exhortations, counseled the students particularly on their contribution to the catechist work of the Church. The event closed, with the conferring of the certificates of studies and gift tokens by His Beatitude the Archbishop of Athens Fr. Christodoulos.
Also present at the event were His Eminence the Bishop of Thermopylae fr. John, the professors of the Tutorial Schools and students' relatives.
After the end of the Ceremony, a banquet was offered in honor of all the guests. (Photographs here).