Νέες Εκδόσεις

 

«ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ»,
των Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου
- Χρύσας Μαλτέζου - Ενρίκο Μορίνι.

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε και κυκλοφορεί το έργο «Ιερά Λείψανα Αγίων της καθ' ημάς Ανατολής στη Βενετία». Το έργο τούτο περιλαμβάνει κατ' ουσίαν τρεις επί μέρους εργασίες:

α. Τη μελέτη του διακόνου π. Enrico Morini, Καθηγητού Ιστορίας και Θεσμών της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Πανεπιστημίου Bologna της Ιταλίας, με τίτλο «Βενετσιάνικη Λειψανογραφία».

β. Τη μελέτη της κυρίας Χρύσας Μαλτέζου, Διευθύντριας του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, με τίτλο «Λείψανα Αγίων στο Ναό του Αγίου Γεωργίου της Βενετίας - Nazione Greca και Cose Sacre», και

γ. Τα Συναξάρια των Αγίων, που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση, και μία μικρή μελέτη με τίτλο «Περίγραμμα των σχέσεων Βυζαντίου και Βενετίας μέχρι την Δ´ Σταυροφορία» του Θεοφιλ. Επισκόπου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας, ο οποίος επίσης είχε την επιμέλεια της εκδόσεως και τον καταρτισμό του καταλόγου της πλούσιας βιβλιογραφίας. Τη φωτογράφιση πολλών φωτογραφιών έκανε ο κ. Βασίλειος Νίκας.

Σκοποί της παρούσης εκδόσεως, όπως αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, είναι να προβάλλει τους βίους των Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό και να μας γνωρίσει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική - ιστορική θεώρηση της «μετακομιδής» των ιερών λειψάνων Αγίων της καθ' ημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας, κατά την περίοδο των βυζαντινών χρόνων και ιδιαίτερα μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Φράγκους, το έτος 1204 μ.Χ.

Στο βιβλίο περιέχονται συνολικώς τα Συναξάρια και οι «ιστορικές περιπέτειες» των ιερών λειψάνων 36 Αγίων, Μαρτύρων και Οσίων της Εκκλησίας μας.

Σχήμα 19Χ26, σελίδες 363.
Τιμή: 30 €.

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Πρόλογος.

Α´. «Βενετία: το μικρό Βυζάντιο».

1. Περίγραμμα των σχέσεων Βυζαντίου και Βενετίας μέχρι την Δ´ Σταυροφορία.
2. Βενετία: το «μικρό Βυζάντιο».
3. Ιερά Λείψανα «αγνώστων» αγίων στη Χριστιανική Δύση.
4. Οι περιπτώσεις υπάρξεως «δύο» ιερών λειψάνων ( Ε.Μ.).

Β´. Ιερά Λείψανα στη Βενετία.

1. Λείψανα Αγίων στο ναό του Αγίου Γεωργίου Βενετίας. Nazione Greca και Cose Sacre*.

-Άγιος Αθανάσιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
-Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός.
-Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης.
-Άγιος Αννιανός, Επίσκοπος Αλεξανδρείας.
-Αγία Βαρβάρα Νικομηδείας.
-Άγιος Βάρβαρος ο Μυροβλήτης.
-Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος.
-Άγιοι Γρηγόριος, Θεόδωρος και Λέων Σάμου.
-Άγιος Δονάτος, επίσκοπος Ευροίας.
-Αγία Ελένη, η Ισαπόστολος.
-Άγιος Ερμόλαος Νικομηδείας, ο Ανάργυρος.
-Άγιος Ευτύχιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
-Άγιος Ζαχαρίας, πατέρας Ιωάννου του Προδρόμου.
-Άγιος Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος, ο Στρατηλάτης.
-Άγιος Ισίδωρος Χίου.
-Άγιος Ιωάννης «Δούκας Αλεξανδρείας».
-Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρείας.
-Άγιος Κοσμάς ο ερημίτης.
-Άγιος Λέων ο Επίσκοπος.
-Άγιος Λιγόριος.
-Όσιος Λουκάς ο Στειριώτης.
-Αγία Λουκία η Συρακουσία.
-Οσία Μαρία, η μετονομασθείσα Μαρίνος.
-Άγιος Νικήτας ο εκ Γότθων.
-Άγιος Νικήτας Νικομηδείας.
-Άγιοι Νικόλαος, Επίσκοπος Μύρων της Λυκίας, Νικόλαος ο Θείος και Θεόδωρος.
-Όσιος Παύλος ο Θηβαίος.
-Άγιος Παύλος ο Νέος, του Καϊουμά.
-Άγιος Παύλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Ομολογητής.
-Όσιος Σάββας ο Ηγιασμένος.
-Άγιοι Σέργιος και Βάκχος.
-Άγιος Σισίννιος, Επίσκοπος Θέου.
-Άγιος Στέφανος ο Πρωτοδιάκονος και Πρωτομάρτυς.
-Προφήτης Συμεών ο Θεοδόχος.
-Όσιος Ταράσιος ο Ερημίτης.
-Αγία Χριστίνα Τύρου.

* Για όλους τους Αγίους περιλαμβάνεται «Συναξάρι» και «Οι "ιστορικές περιπέτειες" των ιερών λειψάνων αυτών».


Προτάσεις

Η Αποστολική Διακονία το μήνα Οκτώβριο σας προτείνει:

 

New Publications

«THE HOLY RELICS OF SAINTS OF THE EASTERN
ORTHODOX CHURCH IN VENICE»,
by the Bishop of Fanarion Agathangelos
- Chrysa Maltezou - Enrico Morini.

The Apostoliki Diakonia of the Church of Greece has issued and released into circulation the book titled «The Holy Relics of Saints of the Eastern Orthodox Church in Venice». This book essentially consists of three separate works:

a. A study by the deacon fr . Enrico Morini , Professor of History and Institutions of the Orthodox Church of the University of Bologna in Italy, titled «Venetian Reliquary Art».

b. A study by Mrs. Chrysa Maltezou , Director of the Greek Institute of Venice, titled «Relics of Saints in the Temple of Saint George of Venice - Nazione Greca and Cose Sacre », and

c. The Books of Saints, included in this edition, and a brief study titled "An outline of the relations between Byzantium and Venice until the 4 th Crusade", by His Eminence the Bishop of Fanarion Agathangelos, General Director of the Apostoliki Diakonia, who also supervised this edition as well as the drafting of the catalogue containing the voluminous bibliography. Many of the photographs in the book were taken by Mr. Basil Nikas .

As outlined in the prologue of the book by His Eminence the Bishop of Fanarion Agathangelos, the aim of this book is to project the lives of the Saints as models for man's relations and stance towards God, and to also acquaint us with the history and the civilization, and the scientific-historical view on the "translation" of the holy relics of the Saints of the Eastern Orthodox Church to Venice-Italy during the Byzantine period, and especially during the sacking of Constantinople by the Franks in 1204 A.D.

This book contains in full the Biographies and the «historical adventures" of the holy relics of 36 Saints, Martyrs and Blessed Fathers of our Church.

Dimensions: 19X26, 363 pages.
Price: 30 .

C O N T E N T S

Prologue.

A´. «Venice: the little Byzantium».

1. An outline of the relations between Byzantium and Venice, up to the 4 th Crusade.
2. Venice: the little Byzantium.
3. The Holy Relics of «unknown» saints in the Christian West.
4. Instances of existence of «two» holy relics.(E.M.).

B´. Holy Relics in Venice.

1. The Relics of Saints in the Temple of Saint George of Venice. Nazione Greca και Cose Sacre*.

-Saint Athanasios, Patriarch of Constantinople.
-Saints Cosmas and Damianos the Anargyroi (= Unmercenary).
-Saint Anastasios the Persian.
-Saint Annianos, Bishop of Alexandria.
-Saint Barbara of Nicomedia.
-Saint Barbarus, the Myrrh-Effusing.
-Saint George the Trophy-Bearer.
-Saints Gregory, Theodore and Leon of Samos.
-Saint Donatus, Bishop of Euroia.
-Saint Helen, the Equal Apostle.
-Saint Hermolaos of Nicomedia, the Unmercenary.
-Saint Eftychios, Patriarch of Constantinople.
-Saint Zachary, father of John the Baptist.
-Saint and Great-Martyr Theodore the Army Commander.
-Saint Isidore of Chios.
-Saint John «Duke of Alexandria».
-Saint John the Merciful, Patriarch of Alexandria.
-Saint Kosmas the hermit.
-Saint Leon the Bishop.
-Saint Ligorios.
-Hossios Luke of Steira.
-Saint Lucia the Suracusan.
-Hossia Maria, later renamed Marinos.
-Saint Niketas of the Goths.
-Saint Niketas of Nicomedia.
-Saints Nicholas Bishop of Myra, Lycia , Nicholas the Divine and Theodore.
- Hossios Paul of Thebes.
-Saint Paul the Younger of Caiuma.
-Saint Paul, Patriarch of Constantinople, the Confessor.
- Hossios Savvas the Sanctified.
-Saints Sergios and Bacchos.
-Saint Sisinnius, Bishop of Theo.
-Saint Stephen the First Deacon and First Martyr.
-The Prophet Symeon the God-Receiver.
-Saint Tarasios the Hermit.
-Saint Christina of Tyre.

*For all Saints included «Their Bios, in the Book of Saints» and «The "historical adventures" of their holy relics».


Suggestions

For the month October, the Apostoliki Diakonia proposes: