ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κυκλοφορείται από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας, συμπληρωμένη με νέα στοιχεία, η έβδομη έκδοση του έργου του Δημήτρη Φερούση «Ο Παπακαλόγερος Νικόλας Πλανάς». Ο συγγραφέας με την γνωστή αφηγηματική του δεινότητα ανασυνθέτει, μετά από πολυετή και πολύπλοκη αρχειακή έρευνα στην Αθήνα και στην Νάξο, τον ταπεινό, αγνό και συνάμα διάχυτα φωτισμένο από την ορθόδοξη πνευματικότητα βίο του εκ Νάξου αγίου Νικολάου Πλανά. Ταυτόχρονα, ο εκλεκτός συγγραφέας ανασυνθέτει την ζοφερή ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην Αθήνα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα και την ορθόδοξη πνευματικότητα του αγίου και ορισμένων φωτισμένων Ελλήνων, όπως οι Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Φώτης Κόντογλου, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Αλέξανδρος Μωραϊτίδης κ.ά., οι οποίοι στις ευχαριστιακές συνάξεις στο ταπεινό εκκλησάκι του Αγ. Ελισαίου δημιούργησαν από κοινού τον πυρήνα μιας πνευματικής και λειτουργικής αναγέννησης στην πολύπαθη πρωτεύουσα της εποχής εκείνης.

 

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρόν ιερατικόν Γ'
Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων
(Επιχρυσωμένα φύλλα)

 

Σχήμα:14x21
Σελίδες 112
Τιμή: 14 €

Ακολουθία Αγίου Βαπτίσματος
(Επιχρυσωμένα φύλλα)

 

Σχήμα: 12x17
Σελίδες 90
Τιμή: 8 €

Νεκρώσιμοι και Επιμνημόσυνοι Ακολουθίαι
(Επιχρυσωμένα φύλλα)

Έκδοση ΙΖ'

Σχήμα: 12x17
Σελίδες 122
Τιμή: 8 €

Η Θεία Λειτουργία
Σε 52 ομιλίες

Μητρ. Κοζάνης Διονυσίου

Έκδοση Ε'

Σχήμα:14x21
Σελίδες 344
Τιμή:10 €

Ενορία. Ο Χριστός εν
τω μέσω ημών

πρωτοπρ. Μεταλληνού Γεωργίου

Έκδοση Γ'

Σχήμα:14x21
Σελίδες 200
Τιμή: 10 €

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Αγγέλων διαφάνεια
Τσοτσώνη Βλασίου


Σχήμα: 30x41
Σελίδες: 7
Τιμή: 20 €

Μαθήματα Φωνητικής
Ψαρουδάκη Γεωργίου

 

Σχήμα: 21x29
Σελίδες: 120
Τιμή: 20 €

Από τις αγιογραφίες στη γνώση των Αγίων
Πρεσβυτέρα - Εκπαιδευτικός Ιωάννου - Βασιλείου Δέσποινα

Σχήμα: 22x22
Σελίδες: 36
Τιμή: 12 €

Το δωδεκάορτο
Εικόνα: Η άλλη γλώσσα της Θεολογίας
Εκπαιδευτικός Ιωάννου - Βασιλείου Δέσποινα

Σχήμα: 16,5x23 Σελίδες: 160
Τιμή: 24 €

Η συμβολή Ελλήνων κληρικών
στον ελληνικό διαφωτισμό και στην
αναγέννηση των θετικών επιστημών


Σχήμα: 14x21
Σελίδες: 192
Τιμή: 10 €

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, βασιζόμενη στη θεολογική θεμελίωση ότι η Ιεραποστολή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια τη φύση της Εκκλησίας μας και συμμετέχοντας στη μετάδοση του ευαγγελικού μηνύματος και της ορθόδοξης μαρτυρίας «προς πάντα τα έθνη», επί μακρά σειρά ετών συμπαραστέκεται ποικιλοτρόπως στο ιεραποστολικό έργο που επιτελείται στην Αφρική και την Ασία από τις τοπικές αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες.
Όπως κάθε χρόνο, από το 1968, έτσι και εφέτος, η αγία μας Εκκλησία αφιερώνει τη β΄ Εβδομάδα των Νηστειών στη διακονία της Εξωτερικής Ιεραποστολής. Η εξέλιξη του ιεραποστολικού έργου συνδέεται αναπόσπαστα με την αυθόρμητη έκφραση των φιλάδελφων αισθημάτων μας προς τους νεόφυτους αδελφούς μας στην Ορθοδοξία. Πρέπει δε να έχουμε συνείδηση ότι «Θεού εσμέν συνεργοί» στο έργο του ευαγγελισμού των λαών, για το οποίο χρειάζεται πολλή προσευχή, ειλικρινής συμβολή και πρόθυμη συμπαράσταση σε όσους κοπιάζουν και μοχθούν. Εμείς «φυτεύομεν καί ποτίζομεν. Ο Θεός αυξάνει».

Για πληροφορίες σχετικά με το επιτελούμενο
ιεραποστολικό έργο απευθυνθείτε:
Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής
της Αποστολικής Διακονίας
Τηλ : 2107272315-316, 07:00 – 15:00

Διαβάστε κείμενα από το αφιέρωμα στην εβδομάδα εξωτερικής Ιεραποστολής

 

NEW PUBLICATIONS

The seventh edition of Dimitris Ferousis's work “The priest monk Nicolas Planas” is published by the Apostoliki Diakonia publications, supplemented with new data. The author recomposes in his known narrative style, following a long and complex archive research in Athens and Naxos, the humble, chaste life and at the same time diffusedly enlightened by the Orthodox spirituality of the born-in Naxos saint Nikolaos Planas. Furthermore, the fine author recomposes the somber air prevailing in Athens at the end of the 19 th century and the beginning of the 20th and the Orthodox spirituality of the saint and certain enlightened Greeks, such as Alexandros Papadiamantis, Fotis Kontoglou, Zacharias Papantoniou, Alexandros Moraitidis etc, who in the Eucharistic meetings at the humble chapel of Agios Elisaios jointly created the nucleus of a spiritual and liturgical revival in the plague-stricken capital of that era.

 

REPUPLICATIONS

Small ieratikon C'
Presanctified Divine Liturgy
(Gilded sheets)

Dimensions:14x21
112 pages
Price: 14 €

The Service of Holly Baptism
(Gilded sheets)


Dimens.: 12x17
90 pages
Price: 8 €

Funeral and Requiem Services
(Gilded sheets)

Edition IVII

Dimensions: 12x17
122 pages
Price: 8 €

The Divine Liturgy
In 52 homilies
Metropolitan of Kozani, Dionysios

Edition V

Dimens.:14x21
344 pages
Price:10 €

Parish. Christ amongst us
Protopresbyter Georgios Metallinos
Edition III

Dimensions:14x21
200 pages
Price: 10 €

 

CENTRAL DISTRIBUTION

Transparency of angels
Tsotsons Vlasios

Dimensions: 30x41
7 pages
Price: 20 €

Phonetic lessons
Psaroudakis Georgios

 

Dimensions: 21x29
120 pages
Price: 20 €

From hagiographies to cognition of Saints
Presbyter – Educationalist Ioannou – Vasileiou Despoina

Dimensions: 22x22
36 pages
Price: 12 €

Dodekaorto (the twelve-pieces)
Picture : The other language of Theology
Educationalist Ioannou – Vasileiou Despoina

Dimens.: 16,5x23
160 pages
Price: 24 €

The contribution of Greek clergymen
to the Greek enlightenment and the
renaissance of scientific disciplines


Dimensions: 14x21
192 pages
Price: 10 €

 

WEEK OF OVERSEAS MISSIONARIES

The Apostoliki Diakonia of the Church of Greece, applying the theological foundation that the Mission is indissolubly linked to the nature of our Church and participating in the transmission of the Evangelical message and the Orthodox witness “to all nations”, has in various ways supported the missionary work carried out in Africa and Asia by the local sister Orthodox Churches.

This year, a s every year since 1968, our saint Church dedicates the 2nd Week of Fasting to the ministration of Overseas Missionaries. The development of the missionary work is irrevocably linked to the spontaneous expression of our loving brothers in Orthodoxy. We must trust that “we are labourers together with God” in the evangelization of peoples for which much praying, sincere help and willing support are needed to the ones labouring and tolling. “We plant, we water. God gives the increase”.

For information about the missionary work, contact:
Bureau of Overseas Missionaries
of Apostoliki Diakonia
Tel : 2107272315-316, 07:00 – 15:00