ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η θεολογική και κανονική παράδοσις της Εκκλησίας της Ελλάδος
περί του καθαγιασμού, της παραλαβής και της λατρευτικής χρήσεως
του Αγίου Μύρου κατά τον ΙΘ΄ και Κ΄ αιώνα
Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου,
Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εκδόθηκε και κυκλοφορείται η διδακτορική διατριβή του επισκόπου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας, με τίτλο «Η θεολογική και κανονική παράδοσις της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του καθαγιασμού, της παραλαβής και της λατρευτικής χρήσεως του Αγίου Μύρου κατά τον ΙΘ΄ και Κ΄ αιώνα». Η πολύπλευρη και πολυσχιδής διατριβή κατατέθηκε στο Pontificio Istituto Orientale της Ρώμης. Η έκδοσή της χαιρετίσθηκε θερμά από την Α. Θ. Π. Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος στο προλογικό σημείωμα της έκδοσης τονίζει μεταξύ άλλων σχετικά με την βαρύνουσα σημασία της έρευνας: «Η παραλαβή του Αγίου Μύρου εκ του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, η ακρίτως και ασεβεί βουλή εν επικαιρικαίς δυσχερίαις υπό τινων εν Ελλάδι αμφισβητηθείσα, χάριτι Θεού ου διεκόπη και ολέθριοι επιπτώσεις απεφεύχθησαν, δεδομένου ότι η κανονικότης συμπορεύεται μετά του ορθού δόγματος και του εκκλησιαστικού ήθους. Εν περιόδοις αυχμού, η παραλαβή του Αγίου Μύρου υπήρξεν η ελάχιστη ουσιαστική σχέσις μεταξύ των δύο Εκκλησιών».
Η έψηση και ο καθαγιασμός κατά την Μεγάλη Πέμπτη του Αγίου Μύρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο βασίζεται σε παλαιότατο έθος, το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα, καθώς η Εκκλησία της Ελλάδος το παραλαμβάνει αυτές τις άγιες μέρες από τον Οικουμενικό θρόνο. Η παρούσα έρευνα συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάλυση των σχέσεων των δύο Εκκλησιών αλλά και την ιστορική εξέλιξη του εκκλησιαστικού βίου πριν και μετά την σύσταση του νεοελληνικού κράτους, υπό το πρίσμα του καθαγιασμού, της παραλαβής και της λατρευτικής χρήσεως του Αγίου Μύρου. Η ερευνητική πρωτοτυπία της διατριβής έγκειται στη χρησιμοποίηση ανέκδοτου υλικού από το Αρχείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο οποίο περιέχεται η αλληλογραφία των δύο Εκκλησιών και των πολιτικών αρχών περί της τελετής του καθαγιασμού του Αγίου Μύρου, της παραλαβής και της λατρευτικής χρήσεως αυτού. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φαναρίου αφιερώνει την έκδοση στην Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Την κεντρική διάθεση του έργου ανέλαβαν οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.

Σχήμα:17Χ24, Σελίδες:368
Τιμή: 10 €

 

 

Σχέση Ελληνισμού- Χριστιανισμού κατά τον Ιωάνη Χρυσόστομο
Χρίστου Κρικώνη
Ομοτ. Καθηγητού Πανεπιστημίου

Η συνάντηση των δύο κόσμων, του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού, δεν υπήρξε πάντοτε αρμονική ούτε τα μεταξύ τους όρια αυτονόητα. Ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, ο φωστήρας της ορθοδοξίας και διδάσκαλος του χριστιανικού ήθους, οριοθετεί τις σχέσεις μεταξύ των δύο κόσμων κατά τρόπο ορθόδοξο και κυρίως ψυχοφέλιμο για το ποίμνιό του. Πρόκειται για μία συνοπτική επιστημονική μελέτη, απαραίτητο βοήθημα για κάθε θεολόγο της εποχής μας.

Σχήμα:14Χ21, Σελίδες:152
Τιμή: 6 €

 

 

Ο άγιος Βασίλειος
Αθηνάς Ντάσιου -Γιάννου

Η γνωστή συγγραφέας παιδικών βιβλίων στο παρόν έργο μαθαίνει στα παιδιά τον βίο του αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, την ιστορία της Βασιλειάδας και της Βασιλόπιτας, παραθέτει αποσπάσματα από λόγους του αγίου και τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, ενώ το τελευταίο μέρος του έργου έχει χαρακτήρα ψυχαγωγικό. Ένα ψυχοφέλιμο ανάγνωσμα για τους μικρούς μας φίλους.

Σχήμα: 17Χ24, Σελίδες: 42
Τιμή: 8€

 

 

 

Ο άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη
Αθηνάς Ντάσιου - Γιάννου

Ένα παιδικό βιβλίο στο οποίο τα παιδιά μαθαίνουν για τον άγιο Δημήτριο, τον άγιο Νέστορα, την αγία Λυδία, αγίους που διέδωσαν μαρτυρικά τον λόγο του Κυρίου στην Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη. Η συγγραφέας, χρησιμοποιώντας την αφήγηση ενός ιερέα του ναού του αγ. Δημητρίου, που διακόπτεται από τις απορίες των παιδιών- ακροατών, εξοικειώνει τα παιδιά όχι μόνο με τους αγίους της πόλεως, αλλά και με τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά, συνδυάζοντας έτσι την ορθόδοξη μαρτυρία με την κατάθεση ψυχής για την ένωση της Μακεδονίας με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Σχήμα: 17Χ24, Σελίδες: 48
Τιμή: 8€

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Barokkmusika Festival
Σερραϊκή Βυζαντινή Χορωδία "Ιωάσαφ ο Διονυσιάτης"

Σχήμα: 14x12
Τιμή: 10

Κανών Παρακλητικός εις τον 'Αγιον Λουκάν τον Ιατρόν Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως

Σχήμα 14x12
Τιμή: 12

 

  NEW PUBLICATIONS

The theological and canonical tradition of the Church of Greece on the sanctification,
acceptance and worship use of the Holly Myrrh during the 19 th and 20 th centuries
Agathangelos, Bishop of Fanarion
General Director of Apostoliki Diakonia, of the Church of Greece

The thesis of the Bishop of Fanarion, Mr. Agathangelos, General Director of Apostoliki Diakonia, titled The theological and canonical tradition of the Church of Greece on the sanctification, acceptance and worship use of the Holly Myrrh during the 19 th and 20 th centuries was published and is now in circulation. The multi-dimensional and multifarious thesis was submitted to the Pontificio Istituto Orientale, in Rome. Its publication was warmly acknowledged by His All Holiness, the Ecumenical Patriarch, Bartholomew, who highlights, inter alia, the great significance of the research: “The acceptance of the Holy Myrrh by the all-holy Ecumenical Throne, questioned injudiciously and impiously by some in Greece under the current adversities, but with the grace of God stopped and, thus, dire consequences were avoided, given that canonicity proceeds together with the sound doctrine and ecclesiastical ethos. During a dry and stifling spell, the acceptance of the Holly Myrrh was the minimal substantial relation between the two Churches”.
The process and the sanctification of the Holy Myrrh on Holy Thursday at the Ecumenical Patriarchate are based on a very old consuetude, which continues to date, as the Church of Greece receives the Holy Myrrh during these Holy Days from the Ecumenical Throne. This research contributes in the best possible way in the analysis of the relations of the two Churches as well as the historical progression of the ecclesiastic life before and after the constitution of the Modern Greek state, in the framework of the sanctification, acceptance and worship use of the Holy Myrrh. The research innovation of the thesis lies in the use of anecdotal material from the Archive of the Holy Synod of the Church of Greece which includes the correspondence of the two Churches and the political authorities on the sanctification, acceptance and worship use of the Holy Myrrh. His Grace Bishop of Fanarion dedicates this publication to the Holy Church of Christ, the Ecumenical Patriarchate. The book is centrally distributed undertaken by the publications of Apostoliki Diakonia.

Dimensions: 17Χ24, Pages: 368
Price: 10 €

 

Relation of Hellenism – Christianity according to Ioannis Chrysostomos
Christos Krikonis
Professor Emeritus

The meeting of two worlds, Christianity and Hellenism, was not always harmonious with no clearly delineated boundaries. St. John Chrysostom, the luminary of Orthodox Christianity and the teacher of Christian morality, lays down the relations between the two worlds in an orthodox way which is also, beneficial for the soul of his flock. It is a concise scientific study, a necessary aid for all theologians of our time.

Dimensions: 14Χ21
Pages: 152 Price: 6€

 

 

St Basil
Athena Dasiou - Giannou

The well known author of children's books familiarises the children with the life of Saint Basil the Great, the story of the Vasileiada and St. Basil's cake (Vasilopita), presents excerpts from the saint's homilies and New Year's Day carols while the last part has an entertainment character. A book beneficial for the soul of our young friends.

Dimensions: 17Χ24, Pages: 42
Price: 8€

 

 

St. Dimitrios and Thessaloniki
Athena Dasiou - Giannou

A children' s book teaching children about St. Dimitrios, St. Nestor, St. Lydia, saints that became martyrs in their attempt to disseminate the word of the Lord in Thessaloniki and who also protected the city. The author, using the narration of a priest of the church of Agios Dimitrios, interrupted by the questions of the children-listeners, familiarizes them not only with the saints of the city but also with the great Macedonian Fighter, Pavlos Melas, combining thus the orthodox witness with the deposition of the soul for the union of Macedonia with the rest of Greece.

Dimensions: 17 Χ 24, Pages: 48
Price: 8€

 

CENTRAL DISTRIBUTION

Barokkmusika Festival
Serres Byzantine Choir "Ioasaf the Dionysiatis"

Dimensions: 14x12
Price: 10

Canon Supplication unto Saint Luke the Doctor Archbishop Symferoupoleos

Dimensions 14x12
Price: 12