ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 

Μικρασιατική Εκστρατεία
Ημερολόγιον του Μητροπολίτου Εδέσσης και Πέλλης Διονυσίου (†)

Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως εκατό ετών από την Μικρασιατική καταστροφή, κατόπιν προτάσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ και Συνοδικής Αποφάσεως, η Αποστολική Διακονία εξέδωσε το Ημερολόγιο του αειμνήστου Μητροπολίτου Εδέσσης και Πέλλης Διονυσίου Παπανικολόπουλου, ο οποίος συμμετείχε στους Βαλκανικούς Πολέμους και στην Μικρασιατική εκστρατεία ως στρατιωτικός ιερέας. Το ημερολόγιο καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου 1921, στη διάρκεια του οποίου ο Διονύσιος διακονούσε ως στρατιωτικός ιερέας στη Μεραρχία της Μαγνησίας, με έδρα την Νικομήδεια της Μ. Ασίας. Στις σελίδες του αποτυπώνονται η θρησκευτική ευλάβεια των στρατιωτών, η μετοχή τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, το ανδρείο φρόνημά τους και η φιλοπατρία τους, στοιχεία που εμφύσησαν τα κατορθώματά τους στα πεδία των μαχών και την προέλασή τους μέχρι τα βάθη της Ανατολίας. Μία ανεκτίμητη ιστορική πηγή για το ακμαίο ηθικό του Ελληνισμού ολίγο προ του ξεριζωμού του από τις πατρογονικές εστίες.

Σχ. 16Χ23 ( σκληρόδετο), Σελ. 384, Τιμ. 15€.

 
 

 

 
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ
περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν
κατά την τάξιν της Ανατολικής Εκκλησίας
Νέα έκδοσις - Αγιολογικώς συμπληρωμένη

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προέβη σε νέα αναθεωρημένη έκδοση του Μεγάλου Ωρολογίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ως είναι γνωστόν, από όλα τα λειτουργικά βιβλία το Ωρολόγιον, έχει πάντοτε μία ιδιαίτερη επικαιρότητα για τα διαλαμβανόμενα κείμενα που υπάρχουν σε αυτό, του Εσπερινού και του Όρθρου, και για την πληθώρα των Απολυτικίων και Κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του έτους. Γι’ αυτό αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς Χριστιανούς.
Η παρούσα νέα έκδοση πραγματοποιήθηκε επί τη βάσει των δύο τελευταίων εκδοθέντων Ωρολογίων, δηλαδή του μεγάλου και μικρού σχήματος της Αποστολικής Διακονίας, και ελήφθησαν υπ’ όψιν όλες οι νεότερες αναθεωρημένες λειτουργικές εκδόσεις της, εγκεκριμένες υπό της αρμοδίας Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως.
Η νέα έκδοση αφιερώνεται ευγνωμόνως στην επέτειο εορτασμού των διακοσίων χρόνων από της ενάρξεως του Αγώνος της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821, υπέρ της αμωμήτου Πίστεως και της φιλτάτης Πατρίδος μας. Για τον λόγο αυτό συμπληρώθηκε το υπάρχον παλαιόθεν εορτολόγιο και ανεγράφησαν τα ονόματα αφ’ ενός μεν των αγίων νεομαρτύρων του Γένους, από της αλώσεως της ενδόξου πρωτευούσης του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, της κλεινής Κωνσταντινουπόλεως (1453), έως της Μικρασιατικής καταστροφής (1922), αφ’ ετέρου δε και των νεοφανών αγίων του Κ' αιώνος, ανακηρυχθέντων και αγιοκαταταχθέντων υπό της τροφού του ευσεβούς ημών Γένους, του σεπτού Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου.
Στα πλαίσια της παρούσας νέας εκδόσεως, πέραν της τυποτεχνικής επιμελείας, αναζητήθηκαν εκ νέου και καλλιτεχνήθηκαν επίτιτλα επιμήκη με εικόνα, ιχνογραφίες εορτών και αγίων, ολοσέλιδες προμετωπίδες και διακοσμητικά σχέδια, που περικοσμούν τις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, καθώς και τις μνήμες μεγάλων Αγίων. Όλα αυτά εποιήθησαν εν τη Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας, υπό του οσιολογιωτάτου Γερμανού μοναχού.
Αισθανόμεθα ιδιαίτερη χαρά, διότι η νέα έκδοση συμβάλλει στην καλλιέργεια της ζώσας λατρευτικής ζωής των πιστών, στη διατήρηση και ανανέωση της κοινωνίας μας με τον εν Τριάδι Θεό και στη θεμελίωση του ορθοδόξου φρονήματος και του εκκλησιαστικού ήθους.

Σχ.: 21Χ29 εκατ. Σελ. 752, Τιμή: 35 €.

 
     
ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 

 

Περί επιμελείας ψυχής- Ένδεκα Ομιλίαι
Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Κυκλοφορούνται σε επανέκδοση οι μνημειώδεις για την ορθόδοξη ποιμαντική του 20ου αιώνα ένδεκα ομιλίες του αγίου σχετικά με τη φύση της ψυχής, τους τρόπους επιμελείας της και τη βιωματική σχέση που αναπτύσσει με τον Τριαδικό Θεό στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.

Σχ. 12Χ19, Σελ. 128, Τιμ. 6€.

 
     
 

Περί το αλάθητον της Εκκλησίας εν τη Ορθοδόξω Θεολογία
Στυλιανού Στ. Χαρκιανάκι, Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας (†)

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου καταδεικνύεται περίτρανα ότι το σπουδαιότατο εκκλησιολογικό θέμα του αλαθήτου της Εκκλησίας ταυτίζεται με την ίδια την ουσία της, την ορθή πίστη της. Η Εκκλησία, και μάλιστα η Ορθόδοξη ως συνέχεια της αρχαίας αδιαίρετης χριστιανικής Εκκλησίας, είναι γνήσια και αλάθητη, επειδή διατηρεί την ουσία, την πίστη της, ακέραιη και ανόθευτη. Την απαρασάλευτη αυτή βάση της τεκμηριώνει ο Αρχιεπίσκοπος ιστορικοδογματικά και συστηματικά, μέσα από τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, τη σημασία της Αποστολικής διαδοχής, τη συνείδηση της Εκκλησίας και τις Οικουμενικές Συνόδους. Παράλληλα, δεν παραλείπει να αναφερθεί σε δύο πλανημένες ακρότητες, όπως είναι το παπικό πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα, και στη Sobornost «καθολική» θεωρία του Ρώσου θεολόγου Α. Chomiakov.

Σχ. 17x24, σελ. 232, τιμή: 10 €.

 
     
 

Μαρτύριο και Θαύματα του Αγίου Δημητρίου
Συμεών του Μεταφραστού,
Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
[Εισαγωγή - Μετάφραση -Σχόλια, Γεωργίου Δ. Παπαδημητρόπουλου].

Το Μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου είναι έργο του σπουδαιότερου αγιολόγου του 10ου αιώνα, του Συμεών του Μεταφραστή. Από τις συλλογές δε των Θαυμάτων, η πρώτη είναι έργο του Ιωάννη Α', αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, και γράφτηκε στις αρχές του 7ου αιώνα. Η δεύτερη συλλογή είναι έργο άγνωστου συγγραφέα και γράφτηκε περί τα τέλη του 7ου αιώνα, ενώ η τρίτη είναι έργο επίσης άγνωστου συγγραφέα και γράφτηκε κατά το 10ο αιώνα. Η απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα, η εισαγωγή, τα σχόλια, τα πραγματολογικά στοιχεία και οι παραπομπές είναι έργο του θεολόγου-φιλολόγου, κ. Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου.

Σχ. 14Χ21, σελ. 272, τιμή: 7 €.

 
     
 

 

Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη
Αθηνάς Ντάσιου –Γιάννου

Ένα βιβλίο μέσα από τις σελίδες του οποίου οι μικροί αναγνώστες μας μαθαίνουν για τον άγιο Δημήτριο, τον άγιο Νέστορα και την αγία Λυδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον εμβληματικό Μακεδονομάχο Παύλο Μελά.

Σχ. 17Χ24, Σελ. 48, Τιμ. 6€.

 
     
 

Ιστορία ενός μικρού αγγέλου
Αθηνάς Ντάσιου - Γιάννου

Ένας μικρός άγγελος κάνει το πρώτο του ταξίδι προς τη γη. Εκεί συναντά ανθρώπους - μικρούς και μεγάλους. Σπέρνει αγαθές σκέψεις, αποτρέπει ατυχήματα, γαληνεύει τους θυμούς και γλυκαίνει τον πόνο των ανθρώπων (ρωσική έκδοση).

Σχ. 22Χ28, Σελ. 28, Τιμ. 6 €.

 
     
ΑΡΘΡΟ
 

Ο αγώνας και η συναντίληψη των Ορθοδόξων Εκκλησιών

Μνήμες και Μαρτυρίες από το '40 και την Κατοχή,
Αθήνα 2001, εκδ. Κλάδος Εκδόσεων Επικοινωνίας &
Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, σελ. 293-312

Ι. Η έκκληση του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου

Διαρκούντος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, πολύτιμη για το αγωνιζόμενο Έθνος υπήρξε η συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Παλαιφάτων Πατριαρχείων, των άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών, ως και του Ελληνισμού της Διασποράς. Αμέσως, μετά την άδικη επίθεση της Ιταλίας κατά της Ελλάδος, ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ενημέρωσε όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες καταγγέλλοντας με ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα τις ενέργειες της φασιστικής Ιταλίας.

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
Γραφείον Προέδρου

Η Εκκλησία της Ελλάδος προς
τας απανταχού της Οικουμένης Χριστιανικάς Εκκλησίας.

Απο πολλών ημερών η μικρά Ελλάς αμύνεται προς τα πλήγματα της αδίκου επιθέσεως μιας μεγάλης δυνάμεως, της Φασιστικής Ιταλίας, επιλαθομένης, ότι εντεύθεν εξεπορεύθησαν οι εν τω Ευαγγελίω γεννήσαντες και το πρώτον γάλα της ευσεβείας ποτίσαντες αυτήν, και κατόπιν πάλιν οι διαλύσαντες τα νέφη του μεσαιωνικού σκότους και εν τω Ελληνικώ πνεύματι και τη Ελληνική παιδεία εις λουτρόν παλιγγενεσίας και αναγεννήσεως αναβαπτίσαντες και εις το φως και την αλήθειαν επαναγαγόντες αυτήν.

Και αφού εξήντλησεν όλας τας αφορμάς, υπομιμνησκούσας τας προφάσεις του λύκου του Αισωπείου μύθου, ίνα καταβροχθίση το αρνίον, αφού εν χριστιανική μεγάλη πανηγύρει της Παναγίας επίκρανε την χαράν της Εορτής δια του τορπιλισμού του μετέχοντος της πανηγύρεως Ελληνικού Ευδρόμου “Έλλη”, ο δε Ελληνικός λαός, φεύγων τας αφορμάς των θελόντων αφορμάς κατέπινε τον εκ τούτου πόνον και την πικρίαν και εσιώπα, εν τέλει κρύψασα το δολοφόνον ξίφος υπό το πέπλον της νυκτός, επετέθη κατά της ημετέρας Πατρίδος, ίνα καταλύση την αντί πολλού αίματος κτηθείσαν και φυλαχθείσαν ελευθερίαν και ανεξαρτηοίαν αυτού, καθ' ημέραν δε πλήττει από αέρος αμάχους πληθυσμούς ανοχυρώτων πόλεων και χωρίων και κρημνίζει ναούς του Θεού. Και κατά τούτων μεν ως και υπέρ της ελευθερίας αμύνεται ηρωικώς ο Ελληνικός Στρατός και Λαός.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

 
     
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ’40 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

Ακούστε τις ομιλίες από την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου "ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ '40 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ" της Ι. Συνόδου στο Μέγαρο Μουσικής (26 Νοεμβρίου 2000)*

Δείτε το αφιέρωμα για το Έπος του ‘40