ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

περιέχον ἅπασαν τήν ἀνήκουσαν αὐτῷ Ἀκολουθίαν
κατά τήν τάξιν τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας
Νέα ἔκδοσις - Ἁγιολογικῶς συμπληρωμένη

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προέβη σε νέα αναθεωρημένη έκδοση του Μεγάλου Ωρολογίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ως είναι γνωστόν, από όλα τα λειτουργικά βιβλία το Ωρολόγιον, έχει πάντοτε μία ιδιαίτερη επικαιρότητα για τα διαλαμβανόμενα κείμενα που υπάρχουν σε αυτό, του Εσπερινού και του Όρθρου, και για την πληθώρα των Απολυτικίων και Κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του έτους. Γι’ αυτό αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς Χριστιανούς.
Η παρούσα νέα έκδοση πραγματοποιήθηκε επί τη βάσει των δύο τελευταίων εκδοθέντων Ωρολογίων, δηλαδή του μεγάλου και μικρού σχήματος της Αποστολικής Διακονίας, και ελήφθησαν υπ’ όψιν όλες οι νεότερες αναθεωρημένες λειτουργικές εκδόσεις της, εγκεκριμένες υπό της αρμοδίας Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως.
Η νέα έκδοση αφιερώνεται ευγνωμόνως στην επέτειο εορτασμού των διακοσίων χρόνων από της ενάρξεως του Αγώνος της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821, υπέρ της αμωμήτου Πίστεως και της φιλτάτης Πατρίδος μας. Για τον λόγο αυτό συμπληρώθηκε το υπάρχον παλαιόθεν εορτολόγιο και ανεγράφησαν τα ονόματα αφ’ ενός μεν των αγίων νεομαρτύρων του Γένους, από της αλώσεως της ενδόξου πρωτευούσης του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, της κλεινής Κωνσταντινουπόλεως (1453), έως της Μικρασιατικής καταστροφής (1922), αφ’ ετέρου δε και των νεοφανών αγίων του Κ' αιώνος, ανακηρυχθέντων και αγιοκαταταχθέντων υπό της τροφού του ευσεβούς ημών Γένους, του σεπτού Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου.
Στα πλαίσια της παρούσας νέας εκδόσεως, πέραν της τυποτεχνικής επιμελείας, αναζητήθηκαν εκ νέου και καλλιτεχνήθηκαν επίτιτλα επιμήκη με εικόνα, ιχνογραφίες εορτών και αγίων, ολοσέλιδες προμετωπίδες και διακοσμητικά σχέδια, που περικοσμούν τις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, καθώς και τις μνήμες μεγάλων Αγίων. Όλα αυτά εποιήθησαν εν τη Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας, υπό του οσιολογιωτάτου Γερμανού μοναχού.
Αισθανόμεθα ιδιαίτερη χαρά, διότι η νέα έκδοση συμβάλλει στην καλλιέργεια της ζώσας λατρευτικής ζωής των πιστών, στη διατήρηση και ανανέωση της κοινωνίας μας με τον εν Τριάδι Θεό και στη θεμελίωση του ορθοδόξου φρονήματος και του εκκλησιαστικού ήθους.

Σχ.: 21Χ29 εκατ. Σελ. 752, Τιμή: 35 €.

 
     
 

Οι άγγελοι και η αποστολή τους  
Jean Daniélou

Η κλασική πραγματεία αγγελολογίας του περίφημου πατρολόγου Jean Daniélou στην οποία εξετάζεται η πολύπλευρη αποστολή των αγγέλων: από την κοινοποίηση του Νόμου και την πνευματική προετοιμασία των εθνών, έως τη συμμετοχή τους στο σωτηριολογικό σχέδιο του Θεού και τον ρόλο τους τόσο στον λειτουργικό βίο της Εκκλησίας, όσο και στη ζωή κάθε πιστού ξεχωριστά. Το έργο καλύπτει ένα μεγάλο κενό στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία. Εντυπωσιακή είναι η χρήση πατερικών κειμένων και ο εύληπτος τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η περί αγγέλων διδασκαλία της Εκκλησίας μας.

Σχ. 14Χ24, Σελ. 174, Τιμή: 6€.

 

 
     
 

Ναοί, Μονές και ευαγή Ιδρύματα της Βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Raymond Janin

Α΄ Τόμ.
Σχ. 21Χ29,
Σελ. 528,
Τιμ. 35€.
Β΄Τομ.
Σχ. 21Χ29,
Σελ. 512,
Τιμ. 35€.

Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρουσιάζουν στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό το μοναδικό και μεγαλειώδες έργο του Γάλλου Βυζαντινολόγου και Αρχαιολόγου Raymond Janin (1882-1972) μεταφρασμένο από την γαλλική. Πρόκειται για το πρώτο έργο στην παγκόσμια βιβλιογραφία που καταγράφει την ιστορία των ιερών Τόπων της Πόλης, η οποία συνδέθηκε με τη δόξα, τη χαρά, την πίστη και την ελπίδα του Γένους. Μέσα από τις σελίδες του έργου αναδεικνύεται η Βασιλίδα των πόλεων, η πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Παναγιοσκέπαστη Βασιλεύουσα ως ιερότητα και κάλλος πνευματικό. Το δίτομο έργο κοσμείται από μοναδικού κάλλους εικόνες, σχέδια και μινιατούρες.

 
     
 

Ο Σταυρουπόλεως Μάξιμος (1955-1991)-Ένα βιωματικό ανθίβολο
Μελίτωνος Καρρά, Μητροπολίτου Φιλαδελφείας

Ένα έργο αφιερωμένο στον φωτισμένο και εμβληματικό τελευταίο σχολάρχη του διαχρονικού φυτωρίου μεγάλων μορφών της σύγχρονης ορθοδοξίας, της περίφημης Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Στη σύντομη αλλά περιεκτική παρουσίαση του έργου του από τον πρώην μαθητή του Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Μελίτωνα, παρουσιάζονται κάποιες πτυχές της αρχιερατικής διακονίας του Μαξίμου στην Μητέρα Εκκλησία, καθώς και το πλούσιο διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο.

Σχ. 14x21, Σελ. 72, Τιμ. 6€.

 
     
 

Άγιος Νεκτάριος Κεφαλάς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως
Τόμοι Α΄& Β΄
Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας & Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα

Το δίτομο έργο του Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας & Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα για τον βίο του Αγίου Νεκταρίου αποτελεί επισφράγισμα της αγάπης και του οφειλομένου σεβασμού του συγγραφέως προς τον αοίδιμο ιεράρχη, αλλά και μία εμβριθή μελέτη, μία πραγματική «εγκυκλοπαίδεια», στην οποία παρουσιάζονται άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές του βίου του Αγίου, η πολυδιάστατη διακονία του και η ακλόνητη πίστη του, ακόμη και κατά τις διώξεις τις οποίες υπέστη. Ο «Άγιος του 20ου αιώνα» με τον κατά Χριστόν βίο του κατέστη διαχρονικό πρότυπο ευσεβείας, αγιότητας και φιλανθρωπίας. Η δίγλωσση αυτή έκδοση (στην ελληνική και στην αγγλική), έγινε με την ευκαιρία συμπληρώσεως 100 ετών από την οσιακή κοίμησή του το 2020 και την προλογίζουν η Α. Θ. Π. Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ελληνική έκδοση
Α΄ Τόμ. Σχ. 17x24, σελ. 576, Τιμ. 15€
Β΄ Τόμ. Σχ. 17x24, Σελ. 544 Τιμ. 15€
Αγγλική έκδοση
Α΄ Τόμ. Σχ. 17x24, Σελ. 560, Τιμ. 15€
Β΄ Τόμ. Σχ. 17x24, Σελ. 688, Τιμ. 15€

 

 
     
 

 

Περί επιμελείας ψυχής- Ένδεκα Ομιλίαι
Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Κυκλοφορούνται σε επανέκδοση οι μνημειώδεις για την ορθόδοξη ποιμαντική του 20ου αιώνα ένδεκα ομιλίες του αγίου σχετικά με τη φύση της ψυχής, τους τρόπους επιμελείας της και τη βιωματική σχέση που αναπτύσσει με τον Τριαδικό Θεό στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.

Σχ. 12Χ19, Σελ. 128, Τιμ. 6€.

 
     
 

Μικρασιατική Εκστρατεία
Ημερολόγιον του Μητροπολίτου Εδέσσης και Πέλλης Διονυσίου (†)

Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως εκατό ετών από την Μικρασιατική καταστροφή, κατόπιν προτάσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ και Συνοδικής Αποφάσεως, η Αποστολική Διακονία εξέδωσε το Ημερολόγιο του αειμνήστου Μητροπολίτου Εδέσσης και Πέλλης Διονυσίου Παπανικολόπουλου, ο οποίος συμμετείχε στους Βαλκανικούς Πολέμους και στην Μικρασιατική εκστρατεία ως στρατιωτικός ιερέας. Το ημερολόγιο καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου 1921, στη διάρκεια του οποίου ο Διονύσιος διακονούσε ως στρατιωτικός ιερέας στη Μεραρχία της Μαγνησίας, με έδρα την Νικομήδεια της Μ. Ασίας. Στις σελίδες του αποτυπώνονται η θρησκευτική ευλάβεια των στρατιωτών, η μετοχή τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, το ανδρείο φρόνημά τους και η φιλοπατρία τους, στοιχεία που εμφύσησαν τα κατορθώματά τους στα πεδία των μαχών και την προέλασή τους μέχρι τα βάθη της Ανατολίας. Μία ανεκτίμητη ιστορική πηγή για το ακμαίο ηθικό του Ελληνισμού ολίγο προ του ξεριζωμού του από τις πατρογονικές εστίες.

Σχ. 16Χ23 (σκληρόδετο), Σελ. 384, Τιμ. 15€.

 
 

 

 
 

 

Το ελληνικό υπόβαθρο του Χριστιανισμού,
Μητρ. Πισιδίας Μεθοδίου (Φούγια) (†)

Eπανέκδοση της κλασικής μελέτης για τα θεολογικά γράμματα επί του θέματος της σχέσεως Χριστιανισμού και Ελληνισμού, όπου αναλύεται η επίδραση που άσκησε η ελληνική παιδεία τόσο στους Πατέρες της Εκκλησίας, όσο και στην ορολογία που υιοθετήθηκε κατά τη διατύπωση των δογματικών αληθειών της Εκκλησίας κατά τις Οικουμενικές συνόδους.

Σχ. 14x21, Σελ. 320, Τιμ. 11 €.

 
     
 

 

Ιστορία ενός μικρού αγγέλου
Αθηνάς Ντάσιου - Γιάννου

Ένας μικρός άγγελος κάνει το πρώτο του ταξίδι προς τη γη. Εκεί συναντά ανθρώπους - μικρούς και μεγάλους. Σπέρνει αγαθές σκέψεις, αποτρέπει ατυχήματα, γαληνεύει τους θυμούς και γλυκαίνει τον πόνο των ανθρώπων (ρωσική έκδοση).

Σχ. 22Χ28, Σελ. 28, Τιμ. 6 €.

 
     
ΑΡΘΡΟ
 

Ο Φύλακας άγγελος των πιστών

Jean Daniélou, Οι άγγελοι και η αποστολή τους,
Αθήνα 2016, 2η εκδ. Αποστολικής Διακονίας, σελ.113- 127

Μέχρι τώρα πραγματευθήκαμε τον ρόλο των αγγέλων σε σχέση με τη χριστιανική κοινότητα. Εκτός όμως από τον γενικό αυτό ρόλο, έχουν και μια επιμέρους αποστολή για κάθε πιστό ξεχωριστά. Δίπλα από τους αγγέλους των Εκκλησιών υπάρχουν και οι άγγελοι των πιστών. Για το ζήτημα του φύλακα άγγέλου η παράδοση είναι ακόμη πιο σταθερή και βέβαιη. Όπως αναφέρει ο Μ. Βασίλειος, «από τους άγγέλους άλλοι προορίζονται για τα έθνη και άλλοι συνοδεύουν τους πιστούς... Ότι κάθε πιστός έχει έναν άγγελο για να τον καθοδηγεί, ως παιδαγωγό και ποιμένα του. αυτό είναι διδασκαλία του Μωύσή» (Κατά Εύνομ. 3.1, PG 29, 656Α 657Α). Ο Μ. Βασίλειος στηρίζει την εν λόγω θέση του κυρίως στα χωρία της Γενέσεως (48,16) και του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου (18.10). Είναι αναντίρρητο ότι πρόκειται για ένα δόγμα, το οποιο απαντά στην Αγία Γραφή. Τα σημαντικότερα χωρία είναι αυτά του Βιβλίου του Τωβία (3.25), το προαναφερθέν από τον Μ. Βασίλειο χωρίο του κατά Ματθαίον Εύαγγελίου, όπου ο Χριστός, αναφερόμενος στους «μικρούς», λέγει ότι «οι άγγελοί τους βλέπουν στους ουρανούς αδιαλείπτως το πρόσωπο του Πατρός του» ( Μτ. 18,10) (1), και βέβαια το χωρίο των Πράξεων, όπου τίθεται το ζήτημα του αγγέλου του αποστόλου Πέτρου (12.15).

Η ίδια διδασκαλία παρουσιάζεται ήδη στα παλαιά χριστιανικά κείμενα. Απαντά στον ψευδο-Βαρνάβα (18,1), στον Ερμά (5,1-4) και στον Κλήμη τον Αλεξανδρέα (Περί εκλογών 41-48), ο οποίος παραπέμπει στην Αποκάλυψη του Πέτρου. Ο Ωριγένης αναπτύσσει ευρέως την εν λόγω διδασκαλία : «Κάθε πιστός, όσο μικρός και αν είναι εντός της Εκκλησίας, φέρεται να βοηθείται από έναν άγγελο, ο οποιος, όπως βεβαιώνει ο Χριστός, βλέπει αδιαλείπτως το πρόσωπο του Χριστού» (Περί άρχών. II, 7, Koetschau. 181). Εδώ ο Ωριγένης άναφέρεται στο χωρίο του Ευαγγελίου κατά Ματθαίον 18,10. Σε άλλο σημείο παραπέμπει στις Πράξεις Αποστόλων (12,15) (Εις Αριθμούς. 11.4. Βλ. επίσης 20,3). Αλλού γράφει: «Πρέπει να λεχθεί ότι η ψυχή κάθε ανθρώπου βρίσκεται υπό την καθοδήγηση ένός αγγέλου, όπως ενός πατέρα» (Εις Ματθ. 13.5, Klostermann, 191). Οι Πατέρες του Δ' αιώνα προβάλλουν την ίδια διδασκαλία. Για τον Μ. Βασίλειο «σε κάθε πιστό παραστέκεται ένας άγγελος, εάν δεν τον εκδιώξουμε με πονηρά έργα..,Φυλάττει την ψυχή ως στράτευμα» (Εις Ψαλμ. 33.6. PG 29,364) (2). Απόηχος αυτής της μακράς παραδόσεως βρίσκεται στη Summa  Teologica του Θωμά ’ κινάτη. όπου ένα εκτενές άρθρο αφιερώνεται στην απόδειξη της ύπαρξης και της διακονίας του φύλακα αγγέλου.

' Εχει ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε εδώ κάποιες από τις εκφράσεις, με τις οποίες περιγράφεται ο φύλακας άγγελος για να κατανοήσουμε τον ρόλο του. Ονομάζεται «φύλακας» ή «φρουρός» (Ευσέβιος, Εις Ψαλμ. 47. PG 23, 428 C). Απαντούν επίσης οι όροι «προστάτης» (Ευσέβιος, Ευαγγ. απόδειξ. 4.6. PG 22. 268Α), «επιμελητής» (Ευσέβιος. Ευαγγ. απόδειξ. 4.6. PG 22. 268Α) «έφορος» (Μ. Βασίλειος. Επιστ. II, 238. PG 32. 889Β. Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός,Λογ. 42.492Β). Μία άλλη ονομασία είναι αυτή του «βοηθού» (Μ. Βασίλειος. Περί αγ. Πνεύματος 13.29. PG 32. Ι20Α). Ιδιαίτερα όμως ενδιαφέρον είναι το προσωνύμιο «ποιμήν». Ο φύλακας άγγελος του Ερμά του παρουσιάζεται ενδεδυμένος ως ποιμένας (Ορ. 5,4). Ο Μ. Βασίλειος γνώριζε την έκφραση (PG 29. 656). Ο Ευσέβιος ανακαιφαλαιώνει όλους αυτούς τους τύπους: «Προνοώντας ο Πανάγαθος και Ύψιστος Θεός όλων να μην μείνουν οι ακυβέρνητοι, και άνευ επιστασίας, όπως τα αλόγα ζώα, όρισε γι' αυτούς προστάτες και επιμελητές, ως αγελάρχες και ποιμένες τους θείους αγγέλους. Και για όλους τους άνθρώπους όρισε τον πρωτότοκο Λόγο αυτού» (Ευσέβιος. Ευαγγ. άπόδειξ. 4,6. PG 22, 268Α).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

 
     
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
 

Αφιέρωμα στους Αγγέλους