ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 

Μικρασιατική Εκστρατεία
Ημερολόγιον του Μητροπολίτου Εδέσσης και Πέλλης Διονυσίου (†)

Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως εκατό ετών από την Μικρασιατική καταστροφή, κατόπιν προτάσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ και Συνοδικής Αποφάσεως, η Αποστολική Διακονία εξέδωσε το Ημερολόγιο του αειμνήστου Μητροπολίτου Εδέσσης και Πέλλης Διονυσίου Παπανικολόπουλου, ο οποίος συμμετείχε στους Βαλκανικούς Πολέμους και στην Μικρασιατική εκστρατεία ως στρατιωτικός ιερέας. Το ημερολόγιο καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου 1921, στη διάρκεια του οποίου ο Διονύσιος διακονούσε ως στρατιωτικός ιερέας στη Μεραρχία της Μαγνησίας, με έδρα την Νικομήδεια της Μ. Ασίας. Στις σελίδες του αποτυπώνονται η θρησκευτική ευλάβεια των στρατιωτών, η μετοχή τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, το ανδρείο φρόνημά τους και η φιλοπατρία τους, στοιχεία που εμφύσησαν τα κατορθώματά τους στα πεδία των μαχών και την προέλασή τους μέχρι τα βάθη της Ανατολίας. Μία ανεκτίμητη ιστορική πηγή για το ακμαίο ηθικό του Ελληνισμού ολίγο προ του ξεριζωμού του από τις πατρογονικές εστίες.

Σχ. 16Χ23 ( σκληρόδετο), Σελ. 384, Τιμ. 15€.

 
     
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

περιέχον ἅπασαν τήν ἀνήκουσαν αὐτῷ Ἀκολουθίαν
κατά τήν τάξιν τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας
Νέα ἔκδοσις - Ἁγιολογικῶς συμπληρωμένη

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προέβη σε νέα αναθεωρημένη έκδοση του Μεγάλου Ωρολογίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ως είναι γνωστόν, από όλα τα λειτουργικά βιβλία το Ωρολόγιον, έχει πάντοτε μία ιδιαίτερη επικαιρότητα για τα διαλαμβανόμενα κείμενα που υπάρχουν σε αυτό, του Εσπερινού και του Όρθρου, και για την πληθώρα των Απολυτικίων και Κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του έτους. Γι’ αυτό αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς Χριστιανούς.
Η παρούσα νέα έκδοση πραγματοποιήθηκε επί τη βάσει των δύο τελευταίων εκδοθέντων Ωρολογίων, δηλαδή του μεγάλου και μικρού σχήματος της Αποστολικής Διακονίας, και ελήφθησαν υπ’ όψιν όλες οι νεότερες αναθεωρημένες λειτουργικές εκδόσεις της, εγκεκριμένες υπό της αρμοδίας Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως.
Η νέα έκδοση αφιερώνεται ευγνωμόνως στην επέτειο εορτασμού των διακοσίων χρόνων από της ενάρξεως του Αγώνος της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821, υπέρ της αμωμήτου Πίστεως και της φιλτάτης Πατρίδος μας. Για τον λόγο αυτό συμπληρώθηκε το υπάρχον παλαιόθεν εορτολόγιο και ανεγράφησαν τα ονόματα αφ’ ενός μεν των αγίων νεομαρτύρων του Γένους, από της αλώσεως της ενδόξου πρωτευούσης του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, της κλεινής Κωνσταντινουπόλεως (1453), έως της Μικρασιατικής καταστροφής (1922), αφ’ ετέρου δε και των νεοφανών αγίων του Κ' αιώνος, ανακηρυχθέντων και αγιοκαταταχθέντων υπό της τροφού του ευσεβούς ημών Γένους, του σεπτού Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου.
Στα πλαίσια της παρούσας νέας εκδόσεως, πέραν της τυποτεχνικής επιμελείας, αναζητήθηκαν εκ νέου και καλλιτεχνήθηκαν επίτιτλα επιμήκη με εικόνα, ιχνογραφίες εορτών και αγίων, ολοσέλιδες προμετωπίδες και διακοσμητικά σχέδια, που περικοσμούν τις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, καθώς και τις μνήμες μεγάλων Αγίων. Όλα αυτά εποιήθησαν εν τη Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας, υπό του οσιολογιωτάτου Γερμανού μοναχού.
Αισθανόμεθα ιδιαίτερη χαρά, διότι η νέα έκδοση συμβάλλει στην καλλιέργεια της ζώσας λατρευτικής ζωής των πιστών, στη διατήρηση και ανανέωση της κοινωνίας μας με τον εν Τριάδι Θεό και στη θεμελίωση του ορθοδόξου φρονήματος και του εκκλησιαστικού ήθους.

Σχ.: 21Χ29 εκατ. Σελ. 752, Τιμή: 35 €.

 
     
ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 

 

Χρυσοστομικό Συμπόσιο

Αφιερωματικός τόμος στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων επί τη συμπληρώσει 1600 ετών από την κοίμηση του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σαράντα μελετήματα Ιεραρχών, Πανεπιστημιακών Καθηγητών και Ερευνητών μέσα από τα οποία αναδεικνύονται η ποιμαντική δράση και η θεολογική του σκέψη.

Σχ. 17Χ24, Σελ. 848, Τιμ. 12€.

 
 

 

 

Η μετάνοια κατά τον άγιο Ιωἀννη τον Χρυσόστομο
Επισκόπου Χριστοδούλου Μουστάκα, Μητροπολίτου πρ. Αυλώνος

Η μετάνοια περιλαμβάνεται στα επτά Μυστήρια της Εκκλησίας και έχει κεφαλαιώδη σημασία στο σωτηριολογικό σχέδιο του Θεού. Εγείρονται όμως σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την φύση και το σκοπό του μυστηρίου, στα οποία ο ιερός Χρυσόστομος δίδει απαντήσεις, αναλύοντας συγχρόνως θεολογικά έννοιες όπως αμαρτία, Βάπτισμα, μετάνοια και εξομολόγηση.

Σχ. 11Χ17, Σελ. 120, Τιμ. 4€.

 
     
 

 

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος και οι περί Ιερωσύνης Λόγοι του
Χρίστου Θ. Κρικώνη, Ομοτ. Καθηγητού Πανεπιστημίου

Έργο που άσκησε διαχρονικά μεγάλη επίδραση στο εκκλησιαστικό σώμα, αφού ο ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζει με μεγάλη ευαισθησία και βαθύτατη θεολογική θεμελίωση το ύψος της πνευματικής αποστολής των ιερέων και την ποιμαντική ευθύνη αυτών για το ποίμνιο, ενώ συγχρόνως αναδεικνύει το υποδειγματικό ήθος που πρέπει να έχουν προκειμένου να λειτουργούν ως πρότυπα για τους απλούς πιστούς για την εν Χριστώ προκοπή τους.

Σχ. 11Χ17, Σελ. 112, Τιμ. 4€.

 
     
 

 

Σχέση Ελληνισμού –Χριστιανισμού κατά τον Ιωάννη Χρυσόστομο
Χρίστου Θ. Κρικώνη, Ομοτ. Καθηγητού Πανεπιστημίου

Μία εύληπτη και συνοπτική επιστημονική μελέτη στην οποία εκτίθεται η διδασκαλία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ο καθορισμός του πλαισίου σχέσεων που δίδει μεταξύ των δύο κόσμων, του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού.

Σχ. 14Χ21, Σελ. 152, Τιμ. 4€.

 
     
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 

11 Νοεμβρίου † Μεγαλομάρτυρος Μηνά, του εν Κοτυαίω

Ο Άγιος Μηνάς γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα μ.Χ. από γονείς ειδωλολάτρες και έζησε επί Μαξιμιανού και Διοκλητιανού. Σε νεαρή ηλικία μετεστράφη στον Χριστιανισμό. Υπηρέτησε ως στρατιώτης στα Ρουτιλιακά, στο Κοτυαίο της Φρυγίας με αρχηγό τον Αργυρίσκο. Ο Άγιος Μηνάς διακρίθηκε για την φρόνηση και την γενναιότητά του, αλλά οι αυτοκράτορες Διοκλητιανός και Μαξιμιανός διέταξαν διωγμό εναντίον των χριστιανών από το 303 έως το 311 μ.Χ. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες διατάχθηκαν να συλλαμβάνουν και να τυραννούν τους χριστιανούς προκειμένου να αλλαξοπιστήσουν. Ο Άγιος απεκδυόμενος την ιδιότητα του στρατιώτη - διώκτη των χριστιανών, διέφυγε στο παρακείμενο όρος Κοτυαίον της Φρυγίας, όπου μαζί με άλλους ζούσε με νηστείες και προσευχές.

Μετά από θεία αποκάλυψη ότι είχε φτάσει η ώρα του μαρτυρίου, κατέβηκε στην πόλη και εν μέσω φανατικών ειδωλολατρών, ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή της πόλεως Πύρρου, ο οποίος προσπάθησε μάταια να τον μεταστρέψει. Στην επίμονη άρνηση του Αγίου, απάντησε με φρικτά βασανιστήρια, τα οποία ο Άγιος υπέμενε με γενναιότητα και καρτερία. Τελικώς αποκεφαλίσθηκε την 11η Νοεμβρίου πιθανόν το 304 μ.Χ. Το λείψανό του μετέφεραν οι χριστιανοί στην Αίγυπτο και το έθαψαν νοτιοδυτικά της Αλεξάνδρειας, ο δε τάφος του κατέστη προσκυνηματικό κέντρο, λόγος για τον οποίο ο Μέγας Κωνσταντίνος, επί πατριαρχίας του Μ. Αθανασίου, ανήγειρε ναό πάνω στον τάφο του Αγίου, ενώ αργότερα χτίστηκε εκτεταμένο κτιριακό συγκρότημα με δύο ναούς, ένα μοναστήρι, ξενώνες και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

 
     
ΑΡΘΡΟ
 

Ο Δ΄ περί Ιερωσύνης Λόγος του Ιωάννου Χρυσοστόμου

Αρχιμ. Πολυκάρπου Κεντικελένη

Ὁ Δ΄ περί Ἱερωσύνης λόγος τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου μπορεῖ νά διακριθεῖ σέ τρεῖς ἐπιμέρους θεματικές ἑνότητες, οἱ ὁποῖες πραγματεύονται: α) Τήν ἐκλογή ἀναξίων γιά τό ἱερατικό ἀξίωμα κατόπιν πιέσεων τρίτων, β) τήν ἀπαραίτητη ἱκανότητα τοῦ ἱερέα νά κηρύττει ἐπαρκῶς τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, περιχαρακώνοντας τά ὅρια τῆς ὀρθόδοξης πίστεως καί γ) Τήν ἀνυπέρβλητη καί διαχρονική ἱκανότητα διδασκαλίας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ τοῦ ποιμένος- προτύπου ἀνά τούς αἰῶνες, τόν ἀπόστολο Παῦλο. α΄) Περί ἐκλογῆς στό ἱερατικό ἀξίωμα κατόπιν πιέσεως τρίτων Στήν πρώτη καί μεγαλύτερη σέ ἔκταση θεματική ἑνότητα τοῦ Δ΄ περί Ἱερωσύνης Λόγου ὁ ἅγιος Χρυσόστομος πραγματεύεται περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες καλεῖται κάποιος, παρά τήν θέλησή του καί κατόπιν πιέσων ἐξωτερικῶν παραγόντων, νά ἀναλάβει τό ἱερατικό ἀξίωμα, προκειμένου νά ἀποδείξει ὅτι αὐτό  δέν μπορεῖ νά ἀποτελεῖ ἄλλοθι γιά τήν πλημμελή ἄσκηση καθηκόντων. Προφανῶς, γιά νά ἀφιερώνει ἕνα τόσο μεγάλο μέρος τοῦ  Δ΄ Λόγου σ' αὐτήν τήν περίπτωση, πολλές θά ὑπῆρξαν οἱ περιπτώσεις κληρικῶν πού προέβαλλαν ὡς δικαιολογία γιά τήν ποιμαντική τους ἀνεπάρκεια τήν ἀρχική ἀπροθυμία τους νά ἀναλάβουν τό ἱερατικό ἀξίωμα. Σύμφωνα μέ τόν Β. Χ. Καραγιῶργο, σ' αὐτήν τήν ἐκτεταμένη ἀναφορά «θά πρέπει ἀσφαλῶς νά συνέτειναν καί τά παρατηρούμενα μέ μεγάλη συχνότητα κατά τήν ἐποχή του κρούσματα σιμωνίας καί ἠθικῶν παρεκτροπῶν τοῦ κλήρου, μάλιστα δέ ἐπισκόπων» . Ὁ ἴδιος ἄλλωστε ὁ ἅγιος στόν  Γ΄ περί Ἱερωσύνης Λόγο, ὅπως ἀνέφερε καί ὁ προηγούμενος ἀπό ἐμένα εἰσηγητής, τονίζει μέ δεικτικό τρόπο ὅτι παλαιότερα περιγελοῦσε τούς κοσμικούς ἄρχοντες γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο διένειμαν τά κοσμικά ἀξιώματα μέ βάση τά χρήματα καί τό προχωρημένο τῆς ἡλικίας, ἐνῶ παρατηρεῖ δυστυχῶς τίς ἴδιες συνθῆκες καί στίς ἐπισκοπικές ἐκλογές: « Ὅλοι οἱ ἐκλέκτορες διασπῶνται σέ πολλές παρατάξεις …Αἴτιο δέ αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶναι ὅτι δέν ἀποβλέπουν ὅλοι σ' ἕνα, τό ὁποῖο καί μόνοι θα ἔπρεπε νά προσέχουν, τήν ἀρετή δηλαδή τῆς ψυχῆς, ἀλλά ἀντίθετα τίθενται καί ἄλλες προϋποθέσεις γιά τήν κατάληψη τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος. Ἄλλος λέγει ὅτι ὁ ὑποψήφιος θά πρέπει νά ἐγκριθῆ γιατί κατάγεται ἀπό περιφανῆ οἰκογένεια, ἄλλος προκρίνει τόν ὑποψήφιο πού διαθέτει πλοῦτο μέ τό σκεπτικό ὅτι ἔτσι δέν θά χρειάζεται νά τρέφεται ἀπό τίς ἐκκλησιαστικές προσόδους, ἄλλος πάλι ὅτι προσῆλθε στήν Ἐκκλησία ἐγκαταλείποντας κάποια αἱρετική φατρία…». Ἔτσι, δημιουργοῦνται δύο δεινά, ὄχι μόνο ἐκλέγονται ἀνάξιοι στό ἐπισκοπικό ἀξίωμα, ἀλλά ἀποκλείονται ταυτοχρόνως καί οἱ ἰκανοί. Οἱ ἄτιμοι γίνονται ἔντιμοι στό ὄνομα μάλιστα τοῦ Θεοῦ καί χρησιμοποιοῦν τήν τιμή πού τούς δόθηκε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ πού τούς τίμησε, καθώς «τολμῶσι τά ἀτόλμητα καί ἐνυβρίζουν εἰς τά ἅγια τούς σπουδαίους ἀπωθούμενοι καί ἐκβάλλοντες, ἵνα ἐν ἡρεμίᾳ πολλῇ καί μετά ἀδείας τῆς ἐσχάτης οἱ πονηροί πάντα, ὁσάπερ ἄν ἐθέλωσιν, ἀνατρέπωσιν ».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο..

 
     
ΑΦΙΕΡΩΜΑ