«ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΟΣ»,
Η μετάβαση του Ελληνισμού από την αρχαιότητα στο Χριστιανισμό.
Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Από τις εκδόσεις «MEDIA ECCLESIASTICA» S.A. κυκλοφορήθηκε, σε πολυτελή έκδοση, το βιβλίο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Χριστοδούλου με τίτλο: «Ελληνισμός προσήλυτος». Την κεντρική πρακτόρευση του βιβλίου έχει αναλάβει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Το βιβλίο χωρίζεται σε έξι κεφάλαια τα οποία τιτλοφορούνται: «Οι αρχαίες θρησκείες των Ελλήνων», «Η θρησκεία της πόλεως», «Ο ατομικιστικός Ελληνισμός», «Κριτική της αρχαίας θρησκείας», «Ο προσηλυτισμός των Ελλήνων», «Η παιδεία των Ελλήνων».
Στον πρόλογο του βιβλίου ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος σημειώνει: «Το προκείμενο δοκίμιο δεν είναι ιστορία της θρησκείας, ούτε βέβαια θρησκειολογική διατριβή. Θέλησα μόνο να γράψω ένα δοκίμιο που θα βοηθήσει στην κατανόηση ενός πολύ μεγάλου όσο και απλού γεγονότος: ότι οι Έλληνες είμαστε το ίδιο έθνος, με τους ίδιους προβληματισμούς, με τις ίδιες αγωνίες μέσα στους αιώνες. Και μεγαλύτερος μάρτυρας αυτής της αλήθειας, είναι ότι συνεχίζουμε επί περίπου 3.000 χρόνια να μορφωνόμαστε με τα ίδια κείμενα. Προσθέτουμε συνεχώς καινούργια, μια και αιώνες τώρα συνεχίζουμε να έχουμε κι άλλους ποιητές και πνευματικούς ανθρώπους, αλλά δεν πετάμε το αρχαίο, δεν κόβουμε τις καταβολικές μας ρίζες».
Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται η βιβλιογραφία, τα βοηθήματα και πίνακας ονομάτων. Ιδιαιτέρως επιλεγμένη είναι και η εικονογράφηση του βιβλίου.


Σχήμα 23Χ27, σελίδες 145.
Τ
ιμή: 60 €.


«PROSELYTE HELLENISM»,
The transition of Hellenism from antiquity into Christianity.
By Christodoulos Paraskevaides, Archbishop of Athens and All Greece.

In circulation by «MEDIA ECCLESIASTICA» S.A. publications is a luxurious edition of the book by His Beatitude the Archbishop of Athens and All Greece Christodoulos, titled «Proselyte Hellenism». Central distribution of this book has been undertaken by the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece.
The book is divided into six chapters, which are titled «The ancient Hellenic religions», «The religion of the City-state», «Individualistic Hellenism», «Criticism of ancient religion», «Proselytism of the Hellenes» and «Education of the Hellenes».
In the book's foreword, His Beatitude the Archbishop notes: «The present essay is not the history of religion, nor is it of course a theological dissertation. It was simply my desire to write an essay that would help comprehend a major yet simple fact : that we Hellenes are the same nation, with the same concerns and the same agonies throughout the ages. And the most prominent witness to this truth is that we still continue - after almost 3000 years - to be educated by these same texts. Even though new ones are continuously being added, since, over the centuries, we have continued to produce poets and spiritual people, nevertheless, we do not discard whatever is ancient - we do not sever our parental root».
At the end of the book are listed the relative bibliography, aids and a chart of names. The images in the book have been especially carefully selected.

Dimensions 23X27, 145 pages.
Price: 60 €.