Νέες Εκδόσεις

«ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
† Αναστασίου (Γιαννουλάτου),
Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας

Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το βιβλίο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου -ο οποίος επί δύο σχεδόν δεκαετίες διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της- με τίτλο: «Ιεραποστολή στα ίχνη του Χριστού».
«Οι μελέτες και ομιλίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα συλλογή αποτελούν την κατάθεση μιας προσωπικής θεολογικής ανησυχίας, κάποτε μιας πνευματικής μυστικής αγωνίας, που αρχίζει με σειρά ερωτημάτων για να μετεξελιχθεί συχνά σε πόνο, έκκληση, κραυγή, εμπρός στην αδράνεια, τη σύγχυση και την αδιαφορία διαφόρων "αρμοδίων" και μη. Ετοιμάσθηκαν για ποικίλα ακροατήρια: νεανικά, θεολογικά ή ευρύτερα διεθνή περιβάλλοντα. Το γεγονός αυτό καθόρισε το ύφος, τους τόνους, τους εναλλασσόμενους "ήχους". Τα περισσότερα από τα κείμενα του παρόντος τόμου δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά σε ξένη γλώσσα και κατόπιν στην ελληνική. Ορισμένα (κεφ. 2,10,13,14) μεταφράζονται και δημοσιεύονται εδώ για πρώτη φορά στα ελληνικά. Στην αρχή κάθε κειμένου σημειώνεται η αφορμή συγγραφής του, το έτος της πρώτης δημοσιεύσεώς του, καθώς και οι αναδημοσιεύσεις του...
Πολλές από τις ιδέες και προτάσεις που πρωτοδιατυπώθηκαν σ' αυτά τα κείμενα κάποτε ξένιζαν ή αμφισβητήθηκαν. Η προσπάθεια θεολογικής αντιμετωπίσεως νέων προβλημάτων απαιτεί συνήθως τόλμη και αποδοχή κάποιου κινδύνου. Τώρα, εν πολλοίς έχουν γίνει αποδεκτές από την ορθόδοξη συνείδηση και τονίζονται πλέον από επίσημα χείλη. Συγχρόνως, έχουν συμβάλει σε σημαντικές αποφάσεις πολλών στις δεκαετίες που πέρασαν».
Στο Προλογικό Γράμμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου εξαίρεται «...ο πρωταρχικός ρόλος τον οποίον διεδραμάτισεν [ο Μακαρ. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας] εις την αναγέννησιν και επανενεργοποίησιν εν τοις χρόνοις ημών της ιεραποστολικής πρακτικής και διακονίας, ως αναγκαιοτάτου έργου και χρεωστικής εκφράσεως της αυτοσυνειδησίας της Εκκλησίας προς τους εκτός της Πίστεως και ανά πάσας τας ηπείρους του πλανήτου ημών θεοπλάστους αδελφούς».
Οι δέκα πέντε μελέτες που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο «...παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά, δηλώνοντας έτσι την ανέλιξη και τους κυματισμούς του θεολογικού μας προβληματισμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες».
Στο τέλος του τόμου υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο, πίνακας των δημοσιευμάτων του Συγγραφέως και βιογραφικό του Σημείωμα.

Σχήμα 17Χ24, σελίδες 374.
Τιμή: 17 (τιμή με σκληρό εξώφυλλο 20 )

 

«Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ»,
Κωνσταντίνου Πρίγγου, Αρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
[Επιμέλεια: Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου]

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε και με ιδιαίτερη χαρά κυκλοφορεί -στη Σειρά των έργων του αειμνήστου Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίγγου- το Β´ τόμο, που περιλαμβάνει τις Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος.
Την επιμέλεια και του παρόντος τόμου είχε ο μουσικολογιώτατος κ. Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, ο οποίος με τους συνεργάτες του Κωνσταντίνο Λανάρα και Δημήτριο Παπαδόπουλο προσπάθησαν να κρατήσουν την ίδια φιλοσοφία με το «Αναστασιματάριον», το πρώτο βιβλίο της Σειράς, το οποίο έγινε ενθουσιωδώς δεκτό˙ να παραδώσουν δηλαδή ένα χρηστικό εργαλείο του Αναλογίου, άρτιο από κάθε πλευρά.
Έτσι και στον παρόντα τόμο της «Μεγάλης Εβδομάδος» κατέβαλαν προσπάθειες
•  απαλλαγής του κειμένου από τις ορθογραφικές και λοιπές τυπογραφικές αβλεψίες, που το καθιστούσαν δυσλειτουργικό,
•  παρασημάνσεως των ρυθμικών μέτρων (εκτός από τα σημεία εκείνα που η χρονική αγωγή θέλει χρόνο ουσιαστικά ελεύθερο),
•  τοποθετήσεως των καταλλήλων ισοκρατημάτων,
•  εμπλουτισμού του έργου με διαφορετικές εκδοχές αποδόσεως ύμνων από ηχογραφήσεις του Κωνσταντίνου Πρίγγου που καταγράφονται για πρώτη φορά στο χαρτί (πρόκειται για τους ύμνους που έχουν αρχίγραμμα μπλε χρώματος). Κρίθηκε επίσης σκόπιμο να παρατεθούν και πληροφορίες τυπικής διατάξεως, αλλά και μεγάλο μέρος του κειμένου των Ακολουθιών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί, κατά το δυνατόν, η ανάγκη προσφυγής του Ιεροψάλτη σε άλλα Λειτουργικά βιβλία.
Θεωρήθηκε ακόμη αναγκαίο να προσφερθεί στον Ιεροψάλτη ένα εκτενές Παράρτημα με όσα δεν είχαν συμπεριληφθεί στις προηγούμενες εκδόσεις του έργου: πλήρης κανόνας για κάθε ημέρα (τα τροπάρια που έλειπαν προσαρμόσθηκαν στους υπάρχοντες Ειρμούς ή, ελλείψει αυτών, στο Ειρμολόγιο του Ιωάννου Πρωτοψάλτου), αργά «Αινείτε», Ευλογητάρια, Δοξολογία, ποιητικό κείμενο Εγκωμίων, «Ύμνο των Τριών Παίδων» κ.ά.

Σχήμα 17Χ24 (δεμένο), σελίδες 485.
Τιμή: 40 € (συνοδεύεται από δύο cds).

 

«ΘΕΟΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»,
Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου (Κ. Στύλιου ), Δρος Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδόθηκε και κυκλοφορήθηκε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος το εν λόγω βιβλίο του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου κ. Ευθυμίου, το οποίο -όπως γράφει και ο συγγραφέας στον πρόλογο- «αποτελεί συνισταμένη όλων σχεδόν των μελετών που προηγήθηκαν, κατά τα μακρά έτη της συγγραφικής διακονίας του γράφοντος».
Το θέμα της σχέσεως ανθρώπου και Θεού, όπως εμφανίζεται σε διάφορες περιόδους της μακράς ανθρώπινης ιστορίας, πραγματεύεται ο συγγραφέας στα τέσσερα μέρη του βιβλίου του, τα οποία είναι τα εξής:
α. «Θεολογικαί και ανθρωπολογικαί προϋποθέσεις της Θεοκοινωνίας».
β. «Η διαδικασία της Θεοκοινωνίας στον ιστορικό χωροχρόνο».
γ. «Η εν Χριστώ ανασύσταση και η εν τη Εκκλησία Μυστηριακή πραγμάτωση και πρόγευση της Θεοκοινωνίας».
δ. «Η οριστική αποκατάσταση ή απώλεια της Θεοκοινωνίας».

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 215.
Τιμή: 9 €.

 

«ΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΤΟΜΟΣ Ζ´ (1996-2000)»

Εκτυπώθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Ζ´ τόμος με τις Συνοδικές Εγκυκλίους που εξαπέλυσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τα έτη 1996-2000.
Ο μελετητής και ερευνητής των Εγκυκλίων δύναται να εξαγάγει υπεύθυνα συμπεράσματα και να διαπιστώσει ποία είναι η επίσημη θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος στα διάφορα θέματα που απασχόλησαν την Ιερά Σύνοδο κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο.
Οι Συνοδικές Εγκύκλιοι εκδίδονται «επί τη Εκατονπεντηκονταετηρίδι από της ανακηρύξεως του Αυτοκεφάλου» της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

Σχήμα 17Χ24, σελίδες 232.
Τιμή: 10 €.

 

Κανών παρακλητικός, εις τον όσιον Αθανάσιον τον εν τω Αθω
Ψάλλει ο Νικήτας Πέτρος

CD
Τιμή: €14

 

 

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων (ΒΕΠΕΣ) Τόμος 86
Θεόδωρος Μοψουεστίας


Σχήμα 17Χ24
Τιμή: €18

 

Ανατυπώσεις

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος,
Στυλιανού Παπαδοπούλου, ομοτ. καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τόμος Α.
Β' έκδοση

 

Σχήμα14Χ20, σελίδες 238
Τιμή: €11

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα δογματικά,
Καθ. Πανεπ. Αθηνών
Ανδρέα Θεοδώρου,

Γ' έκδοση.

 

 

Σχήμα 14Χ20, σελίδες 260.
Τιμή: € 15

 

 

 

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.

 

Σχήμα 8,5Χ12, σελίδες 52
Τιμή: € 1

 

Μεγάλη Τεσσαρακοστή

 

 

Σχήμα 17Χ24, σελίδες 311.
Τιμή: € 18

 

 

Προτάσεις

Η Αποστολική Διακονία σας προτείνει να μελετήσετε τα παρακάτω κείμενα:

Κείμενα για τη Μεγάλη Σαρακοστή

Ακόμα σας προτείνει:

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής
για τη συμπλήρωση των 70 χρόνων από την ίδρυση της Αποστολικής Διακονίας


New Publications

«HOLY MISSION IN THE TRACKS OF CHRIST»
† Anastasios ( Yannoulatos ),
Archbishop of Tirana and All Albania

Published and now in circulation by the Apostoliki Diakonia is the book titled «Holy Mission in the tracks of Christ» (Theological studies and homilies), written by His Beatitude the Archbishop of Tirana and All Albania Anastasios - who, for almost two decades had also served as General Director of the Organization.
The studies and the homilies in this collection comprise a deposition of personal theological concerns and at times even a spiritual, mystic agony; a deposition that commences with a series of questions and eventually evolves, often into an aching, an imploring, an outburst, in the face of the inertia, the confusion and the indifference displayed by the various 'responsible authorities', as well as the non-responsible. These homilies had been prepared for a variety of audiences: the young, the theological, or for the broader, international ones. This fact had also determined the style, the intonation, and the varying "sounds". Most of the texts of this volume were published for the first time in a foreign language, and later in Greek. Some of them (chapters 2, 10, 13, 14) have been translated in Greek and published here for the first time. At the beginning of each text, there is a reference as to the reason for its composition, also a mention of the year it was first published, as well as its later re-publications.
Many of the ideas and proposals that were first expressed in these texts had once been regarded as strange, or had been doubted. The attempt to theologically tackle new problems usually demands daring, as well as an acceptance of a certain element of danger. Nowadays, they have mostly become accepted by the orthodox conscience, and are being stressed by official voices. They have furthermore contributed towards the significant decisions that have been made by many, over the past decades.
The Prologue-Epistle of His Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew includes an exceptional praise for "...the principal role played by His Beatitude the Archbishop of Albania in the rebirth and the reactivation in our times of the missionary practice and ministry, this being a most necessary task, and an expression of the Church's debt towards those who are outside the Faith and towards all the God-created brethren, in all the continents of our planet."
The fifteen studies that are included in this volume "...have been placed in chronological order, thus displaying the unfolding and the fluctuations of our theological speculation during the past decades."
At the end of the volume there is an alphabetical index, a chart with the Author's publications and a note containing his biography.

374 Pages, dimensions 17X24

 

"THE HOLY WEEK"
Konstantinos Priggos, Lead Chanter of the Great Church of Christ
[edited by Georgios N. Konstantinou ]

The Apostolic Diakonia of the Church of Greece has published and is pleased to announce the circulation - in connection with the Series of works by the memorable Lead Chanter Konstantinos Priggos - of volume B' of the Series which includes the Akolouthiae (Services) of the Holy Week.

The present volume was edited by music expert Mr. Georgios N. Konstantinou who, in cooperation with colleagues Konstantinos Lanaras and Dimitrios Papadopoulos, endeavoured to remain faithful to the spirit of "Anastasimarion" - the first book in the Series which was received with great enthusiasm. Their intention was to provide a useful tool for the Analogion, one which is as comprehensive as possible.

Thus, in the present volume of the "Holly Week", they endeavoured to:
•  eliminate all spelling and typographical mistakes which rendered the text dysfunctional.
•  denotate the rhythmic structure (excepting those points where the tempo marking essentially requires free tempo).
•  placement of the proper holding notes (isocratema)
•  enhancement of the work with different versions of hymns recorded by Konstantinos Priggos and printed on paper for the first time (the hymns begin with a drop cap in blue colour).
Also, it was considered advisable to juxtapose information concerning formal arrangement, as well as large sections of the Akolouthiae, to thus eliminate to the fullest extent the need of Chanters to refer to other Mass Books.
Furthermore, we identified the necessity to provide Chanters with an extensive Appendix with all the information that failed to appear in the previous editions of the work: full Canon per day (the missing troparia were adjusted to existing Hirmos or, in the absence of Hirmos, to the Hirmologion of John the Lead Chorister), slow "Aineite", Evlogitaria, Doxology, the poetic text of the Encomiums, the "Hymn of the Three Children", etc.

485 pages, dimensions17Χ24
Price: 40 €
(This works includes two CDs)

 

"COMMUNION WITH GOD ( THEOCOMMUNION ) -
THE ORTHODOX APPROACH TO RELIGIOSITY"
by Metropolitan of Acheloos Euthemios (K. Styliou ). PhD University of Athens

The Apostolic Diakonia of Greece has published and circulated this book which was authored by his Holiness the Metropolitan of Acheolos Mr. Euthemios. As the author mentions is his introduction, this book is the "...resultant of almost all works which have been authored to this date by the undersigned."

The book comprises four sections and each one of them is a treatise of the relationship between man and God through various periods of human history. These sections are titled as follows:

•  "Theological and anthropological premises of Theocommunion"
•  "The process of Theocummunion in the historical time-space continuum"
•  "Re-incorporation in Christ and Sacramental actualization and introduction to Theocommunion through the Church."
•  "Ultimate restitution or loss of Theocommunion."

215 pages, dimensions14Χ21
Price: 9 €

"THE SYNODICAL ENCYCLICALS - VOLUME Z' (1996-2000)"

 

Published by the Apostolic Diakonia of the Church of Greece, volume Z' of the Synodical Encyclicals is now in circulation. These encyclicals were issued by the Holy Synod of the Church of Greece during the period 1996-2006.
With this work readers and researchers will have the opportunity of establishing informed opinion as regards the official position of the Church of Greece in connection with various issues elaborated by the Holy Synod during the same period.
These Synodical Encyclicals are issued to commemorate the "Sesquicentennial Anniversary of the Autocephalus" of the Church of Greece.

232 pages, dimensions17Χ24
Price: 10€

 

CANON OF SUPPLICATION
ATHANASIUS AT MOUNT ATHOS

Chanted by Nikitas Petrso

CD
Price: 14 €

 

 

Library of the Greek Holy Fathers & Church Authors ( VEPES ),
Vol. 86,
Theodoros Mapsouestias

 

Dimensions 15Χ20
Price: 18 €

 

Reprints

Saint John Chrysostome

Stylianos Papadopoulos, Professor Emeritus
Volume A'
2nd edition

 

238 pages, dimensions14Χ20
Price: 11 €

 

Answers to questions about the Dogma.
Andreas Theodorou.
3rd Edition

 

 

260 Pages, dimensions 14Χ20
Price: 15 €

 

 

 

Canon of Supplication to the Most Holy Theotokos

52 Pages
Dimensions 8,5Χ12.
Price: 1

 

Great Lent

 

 

 

311 Pages,
Dimensions:17Χ24
Price: 18 €

 

 

Suggestions

The Apostolic Diakonia suggests the following text for study:

Texts about the Great Lent.

Here are some photographs from the celebrations that took place at the Music Hall of Athens (Megaron Mousikis) on the occasion of the 70th anniversary from the establishment of the Apostolic Diakonia.


Nuove Edizioni

«MISSIONE SULLE TRACCIE DI CHRISTO»
† ANASTASIOS (Giannoulatos)
Arcivescovo di Tirana e di tutta l' Albania

L'Apostoliki Diakonia della Chiesa di Grecia ha pubblicato il libro di Sua Beatitudine Anastasios, Arcivescovo di Tirana e di tutta l'Albania - il quale, per quasi due decenni è stato Direttore Generale del Organismo - intitolato: «Missione sulle traccie di Cristo» (Studi teologici ed omelie ). «Gli studi e le omelie che sono incorporate in questa raccolta, costituiscono la propria preoccupazione teologica, talvolta una agonia intelletuale riservata, che inizia con una seria di domande per essere trasformata spesso in dolore, appello, grido, davanti al ristagno, la confusione e il disinteresse dei «responsabili» o no. Queste omelie, sono state preparate per una varietà di uditori : per giovani e per vari ambienti teologici o internazionali. Questo fatto ha indicato lo stile, l'accento, l'alterno dei «suoni». La maggior parte dei testi di questo volume, sono stati pubblicati per prima volta nelle lingue staniere e poi in greco. Alcuni di questi (vol. 2, 10, 13, 14), tradotti, vengono pubblicati per prima volta in greco. All'inizio di ogni testo viene sottolineato il motivo per cui è stato scritto questo e la data della sua prima pubblicazione ...
Parecchie delle idee e delle proposte che sono state formulate in questi testi per prima volta, spesso sembravano strane oppure disputate. Lo sforzo teologico per affrontare nuovi problemi, spesso chiede il coraggio e l'aderenza di qualche pericolo. Adesso, in qualche modo, sono state accettate dalla coscienza ortodossa e vengono sottolineate dai responsabili. Allo stesso tempo hanno contribuito alle decisioni importanti nei decenni che sono passati».
Nella lettera introduttiva di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeos, viene messo in evidenza «... il ruolo principale il quale ha interpresso [ Sua Baetitudine l'Arcivescovo di Albania] alla rinascina e alla riattivazione attuale della pratica e della diaconia missionaria, come una opera neccesaria ed una espresione dell'autocoscienza e del dovere della Chiesa verso a tutti i fratelli, creati da Dio, che sono ancora lontano dalla Fede e si trovano sparsi nei diversi continenti del pianeta».
I dieci studi che fanno parte di questo volume «... si sono messi in ordine cronologico, mostrando in questo modo lo svolgimento della nostra meditazione teologica durante gli ultimi decenni».
Alla fine del volume, troviamo un elenco alfabetico, un indice delle pubblicazioni dell'Autore e il suo Curriculum Vitae. 

Formato 17x24, pagine 374

 

«SETTIMANA SANTA»
Konstantinos Priggos, capocorista della Chiesa di Costantinopoli
(A cura di Georgios N. Konstantinou )

L' Apostoliki Diakonia della Chiesa di Grecia, con gioia particolare, ha pubblicato - nella collana delle opere dell'indimenticabile capocorista Konstantinos Priggos - il II volume, che contiene le funzioni della Settimana Santa.
La cura di questo volume aveva il musicologo sig. Georgios N. Konstantinou, che insieme con i suoi collaboratori, Konstantinos Lanaras e Dimitrios Papadopoulos hanno cercato di mantenere la stessa filosofia con «l' Anastasimatarion», il primo libro della Collana, il qualle si è accettato con entusiasmo, cioè di consegnare uno strumento utile dell' Analogion, fornito e completo da tutte le parti.
Anche in questo volume della «Settimana Santa» hanno cercato di :
● liberare il testo dagli erori ortografici e tipografici che lo rendevano disfuzionabile,
● mettere l' isokratima adatto,
● fornire l'opera con diverse effettuazioni degli inni, secondo alcune vecchie registrazioni di Konstantinos Priggos, che vengono iscritte per prima volta,
● aggiungere delle informazioni riguardo l'ordine rituale e mettere una grande parte del testo delle Funzioni, volendo in questo modo diminuire l'uso di altri libri liturgici da parte del cantore,
● offrire al cantante un appendice completo con tutto ciò che non era inserito nelle edizioni precedenti di questa opera: a. Canone completo per ogni giorno, b. "Aineite" lenti, "Eulogitaria", "Doxologia", testo poetico degli "Egkomii", «Inno dei Tre Ragazzi» ecc.

Formato 17x24 (rilegato), pagine 485
Prezzo 40€ (accompagnato da due cds)

   

«THEOKOINONIA - RIFLESSIONE ORTODOSSA DELLA RELIGIOSITÀ»
Euthimios, Metropolita di Acheloou (K. Stuliou), Dott. dell'Università di Atene

L' Apostoliki Diakonia della Chiesa di Grecia, ha pubblicato il libro di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Euthimios, Metropolita di Acheloou, il quale - come scrive lo stesso scrittore nella prefazione - «costituisce quasi una raccolta di tutti gli studi precedenti dell'autore».
Il tema del rapporto tra uomo e Dio, come viene apparso nei vari periodi della storia umana, lo presenta l' autore nei quattro capitoli del suo libro.

  1. «Le condizioni teologiche e antropologiche della Theokoinonia».
  2. «Il processo della Theokoinonia nel tempo e nello spazio storico».
  3. «La ricostruzione in Cristo, la realizzazione sacramentale nella Chiesa e la pregustazione della Theokoinonia»
  4. «Il ristabilimento determinativo o la perdita della Theokoinonia»

Formato 14x21, pagine 215
Prezzo 9€

 

«LE LETTERE ENCICLICHE SINODALI - VOLUME SESTO(1996-2000)»

È pubblicato dalla Apostoliki Diakonia della Chiesa di Grecia, il sesto volume delle Lettere Encicliche che sono state raccomandate dal Santo Sinodo della Chiesa di Grecia durante gli anni 1996-2000. Il ricercatore può essere responsabilmente informato per quanto riguarda la posizione ufficiale della Chiesa di Grecia su diversi argomenti che hanno impegnato il Santo Sinodo durante il periodo sopramenzionato.

Le Lettere Encicliche vengono pubblicate in occasione dei «Cento cinquanta anni dalla Autocefalia della Chiesa Greca»

Formato 17x24, pagine 232
Prezzo: 10€

 

Canone Paracletico
a san Atanasio Athonita

Canta Nikitas Petros

CD
Prezzo 14€

 

 

 

Biblioteca dei Padri Greci
e degli Autori Ecclesiastici
(BEPES)
Vol. 86
Teodoro di Mopsuestia

Prezzo 14€

Riedizioni

Il San Giovanni Crisostomo,
di Stylianos Papadopoulos
Professore emerito dell'Università
Vol. I
Edizione II

 

Formato 14x20,5, pagine 238
Prezzo 11€

 

 

Risposte alle domande
dogmatiche di Andreas Theodorou
Edizione III

 

 

Formato 14x20,5, pagine 260
Prezzo 15€

 

 

 

 

Canone Paracletico
della Santissima Teotocos

 

Formato 8,5x12, pagine 52
Prezzo 1€

 

 

Quaresima

 

 

 

Formato 17,5x24,5, pagine 311
Prezzo 18€

 

 

 

Proposte

L' Apostoliki Diakonia vi propone di leggere i seguenti testi:

Testi per la Quaresima

Vi propone anche:

Vedete le fotografie dalla cerimonia al Palazzo di Musica di Atene
in occasione dei 70 anni dalla fondazione della Apostoliki Diakonia