ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ «ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄»
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια έγινε δεκτός ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος, την Τρίτη 25 Απριλίου 2006, ο οποίος, συνο-δευόμενος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Φαναρίου κ. Αγαθάγγελο, Γενικό Διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, επέδωσε στον Εξοχώτατο κ. Πρόεδρο ένα αντίγραφο του «Μηνολογίου του Αυτοκράτορος Βασιλείου του Β΄», που αποτελεί κειμήλιο του Γένους μας και οικουμενική πολιτιστική κληρονομιά. Το λεγόμενο «Μηνολόγιον του Αυτοκράτορος Βασιλείου Β'» (976-1025 μ.Χ.) θεωρείται το επιφανέστερο αριστούργημα ανάμεσα στα Ελληνικά εικονογραφημένα χειρόγραφα. Ανήκει στη συλλογή των Ελληνικών χειρογράφων της Αποστολικής Βατικανής Βιβλιοθήκης και σημειώνεται στο ευρετήριό της ως Vaticanus Graecus 1613. Πρόκειται για περίφημο ιστορικό έργο που επανεξεδόθη από κοινού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, τη Βατικανή Βιβλιοθήκη και τον Ισπανικό εκδοτικό οίκο «Testimonio» και παρουσιάσθηκε, επισήμως, στο Ελληνικό κοινό, στις 16 Νοεμβρίου 2005, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών.

Ο κ. Πρόεδρος εξέφρασε τον θαυμασμό του για την έκδοση και την επιδοκιμασία του για τις πρωτοβουλίες της Εκκλησίας μας και της Αποστολικής Διακονίας στην καλλιέργεια των Διαχριστιανικών σχέσεων και ευχήθηκε ευόδωση των ευγενών προσπαθειών τους.

 


Παρουσίαση βιβλίων

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ», Κωνσταντίνου Πρίγγου
Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Χαιρετισμός
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Μία πολύτιμη έκδοση με υπέροχα μουσικά μελωδήματα του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγγου (1892-1964). Κωνσταντίνος Πρίγγος, ένα όνομα που κάνει τον ακροατή να κατανύσσεται και να νιώθει μυσταγωγικά τον Θεό μέσα στην ψυχή του.

Ομολογουμένως ο Κωνσταντίνος Πρίγγος προσέφερε τα μέγιστα στη Βυζαντινή Μουσική και στην Εκκλησία γενικότερα. Υπέροχος μελοποιός και άριστος πρωτοψάλτης είχε πράγματι πατριαρχικόν ύφος, αλλά και ήθος, διακρινόμενος πάντοτε για τη σεμνότητα μα συνάμα και τη μεγαλοπρέπειά του.

Αλήθεια, πώς να αντισταθείς και να μην αφήσεις να κυλήσουν δάκρυα από τα μάτια σου όταν ακούς το «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε», το «Χερουβικόν» και τα τόσα άλλα λειτουργικά που μας άφησε παρακαταθήκη; Πώς να μην εντρυφήσεις επισταμένως στην «Πατριαρχική Φόρμιγγα», στο «Αναστασιματάριον» και στη «Μεγάλη Εβδομάδα», στα πλούσια αυτά συνθετικά έργα του...;

Χαιρετίζω ολόψυχα την έκδοση και κυκλοφορία του μουσικού αυτού τόμου και των ψηφιακών δίσκων και επαινώ όλους τους συντελεστές της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για το θαυμαστό αυτό έργο.

 

 

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ»,
του Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας Ιερωνύμου.


Νέες Εκδόσεις

«Η ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε με πολλή επιμέλεια το μικρού σχήματος βιβλίο υπό τον τίτλο «Η ειρήνη και τα παιδιά». Σ' αυτό εξηγεί στα παιδιά -με ποικίλα χρώματα και παραστάσεις, συνοδευόμενες από λιγοστές φράσεις- ποιο είναι το νόημα της ειρήνης, αυτού του μεγάλου ουράνιου και πολυτιμότατου δώρου. Το βιβλίο αυτό συνιστά ένα μικρό αλλά και ελκυστικό αντίβαρο στην κυριαρχούσα σήμερα στον κόσμο απρόσμενη βία και τις ιαχές του πολέμου.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το βιβλίο «Η ειρήνη και τα παιδιά» προορίζεται να δοθεί ως Ενθύμιο στα παιδιά των Κατώτερων Κατηχητικών Σχολείων της Εκκλησίας για το έτος 2006.
Η έκδοση είναι πλήρως εικονογραφημένη, εκτυπωμένη σε τετραχρωμία.

Σχήμα: 19Χ21, σελίδες 24.
Τιμή: 2 €.


Ανακοίνωση

ΜΕΓΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ


Συγχαρητήριο μήνυμα εξέδωσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 ετών λειτουργίας και προσφοράς της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Απρίλιος 2006).
«Η καταρχήν σύστασίς της το 1936, με την δημιουργίαν του πρώτου πυρήνος της, που ήτο το Θεολογικόν Οικοτροφείον και η ύστερον εξέλιξίς της εις εύρωστον Εκκλησιαστικόν Οργανισμόν, της έδωκε την δυνατότητα να δραστηριοποιείται σήμερον με επιτυχίαν, υπό την εποπτείαν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας ημών, εις τον ιεραποστολικόν, κατηχητικόν, μορφωτικόν και εκδοτικόν τομέα.
Η προσπάθεια που καταβάλλεται εις τους συγκεκριμένους αυτούς τομείς είναι τεραστία. Το έργον που επιτελείται από την Αποστολικήν Διακονίαν αποδεικνύεται οσημέραι μέγα και ουσιαστικόν διά την Εκκλησίαν μας. Ο Θεός ευλόγησε και ευλογεί το έργον αυτό και παρ' όλας τας ιδικάς μας αδυναμίας και τας αντιξοότητας της εποχής η Αποστολική Διακονία πορεύεται με λαμπράς προοπτικάς, δυναμένη να προσφέρει ακόμη περισσότερον εις την διακονίαν του λαού του Θεού».

Από το πληροφοριακό δελτίο «ΠΡΟΝΑΟΣ»


THE OFFERING OF THE "MENOLOGION OF THE EMPEROR BASIL II"
TO THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC

His Beatitude the Archbishop of Athens and All Greece Christodoulos was received by the President of the Republic, Mr. Carolos Papoulias, on Tuesday, the 25 th of April 2006, accompanied by His Eminence the Bishop of Fanarion Agathangelos, General Director of the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece.
His Excellency the President was presented with a copy of the "Menologion of the Emperor Basil II", which comprises an heirloom of our Nation and an item of universal cultural heritage. The so-called "Menologion of the Emperor Basil II" (976- 1025 A .D.) is considered one of the most prominent masterpieces among all the existing illustrated Greek manuscripts. It belongs to the collection of Greek manuscripts of the Apostolic Vatican Library and is marked in its Register as Codex Vaticanus Graecus 1613.
This is the renowned historical work that was re-published in common, by the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece, the Vatican Library and the Spanish Publishing House "Testimonio" and was presented to the Greek public, officially, on the 16 th of November at the Byzantine and Christian Museum of Athens.
The President expressed his admiration of this edition and praised the initiative taken by our Church and the Apostoliki Diakonia in their promotion of inter-Christian relations, wishing them a favorable outcome to their endeavours.

 

 


New Publications

« PEACE AND THE CHILDREN »

The Apostoliki Diakonia of the Church of Greece has published with a great deal of care the small-sized book titled "Peace and the Children".
In this book, it explains to the children -in a multitude of colours and representations and accompanied by scant phrases- the meaning of peace: that supreme, heavenly and most precious gift.
This book constitutes a small but attractive counter-weight to the unanticipated violence and war cries that dominate the world today.
In this context, the booklet "Peace and the Children" was designed for distributing as a Token to children of the Lower Catechist Schools of the Church, for the year 2006.
This edition is fully illustrated, and printed in four colours.

Dimensions: 19 x 21 cm, 24 pages.
Price: 2 .


ANNOUNCEMENT

MASSIVE IS THE OPUS OF THE APOSTOLIKI DIAKONIA

The following, congratulatory message was expressed by His Beatitude the Archbishop Christodoulos, for the occasion of the completion of 70 years of operation and offering by the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece (April 2006).
«The initial constitution of this organization in 1936, with the creation of its first core -which was the Theological Boarding School- and its subsequent evolution into a robust Ecclesiastic Organization, has provided it with the potential to now apply itself successfully to its missionary, catechist, educational and publishing labours, under the supervision of the Holy Synod of our Church.
The effort that is being put into these specific areas is immense. The opus undertaken by the Apostoliki Diakonia today has proved itself to be both massive, and essential to our Church. God has blessed -and continues to bless- this labour, and, despite all the weaknesses and vicissitudes of our time, the Apostoliki Diakonia continues on its path, with excellent perspectives, and with the capacity to offer even more towards the ministering of the people of God».

From the informative bulletin "PRONAOS"