Νέες Εκδόσεις

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ - «ΕΞΟΔΟΣ» (Κείμενο - Μετάφραση - Ανάλυση - Σχόλια),
υπό Ιερεμίου Φούντα, Αρχιμανδρίτου.

Κυκλοφορήθηκε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος ο δεύτερος τόμος της Σειράς: «Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης», ο οποίος περιέχει το δεύτερο Βιβλίο της Π. Διαθήκης, την «Έξοδο», με μετάφραση, ανάλυση και σχόλια του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ιερεμίου Φούντα, Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο παρών τόμος -όπως και ο πρώτος- χωρίζεται σε δύο μέρη: το Α' Μέρος (για το λαό) περιέχει κείμενο - μετάφραση - ανάλυση και το Β' Μέρος (για τους θεολογούντας) περιέχει τον επιστημονικό, ερμηνευτικό σχολιασμό.
Στο πρώτο μέρος, προηγείται του κειμένου και της μεταφράσεως μικρή εισαγωγή περί του Βιβλίου της «Εξόδου», της ονομασίας του, του συγγραφέως του, του περιεχομένου του και της θέσεως του Βιβλίου στη χριστιανική Εκκλησία.
Στο δεύτερο μέρος, πριν από τον επιστημονικό, ερμηνευτικό σχολιασμό, υπάρχει εκτενής εισαγωγή και παράθεση της βιβλιογραφίας του έργου.

Σχήμα 15Χ24, σελίδες 553.
Τ
ιμή: 20 €.

 

«ΟΚΤΩΗΧΟΣ»,
[Η Αναστάσιμος Ακολουθία της Κυριακής].

Κυκλοφορήθηκε από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ο παρών καλαίσθητος τόμος με τον τίτλο: «Οκτώηχος, Η Αναστάσιμος Ακολουθία της Κυριακής», ο οποίος αποτελεί επιτομή τρόπον τινά της Παρακλητικής και περιέχει τα κατά Κυριακήν Αναστάσιμα Τροπάρια των οκτώ ήχων.
Ο παρών τόμος είναι βελτιωμένη και επαυξημένη έκδοση της προ τριακονταετίας εκδόσεως της «Οκτωήχου» από την Αποστολική Διακονία, κατόπιν απαιτήσεως πολλών κληρικών, ιεροψαλτών και φιλακόλουθων χριστιανών.

Η παρούσα έκδοση διαιρείται σε τρία μέρη:

  • «Στο α' μέρος περιλαμβάνονται τα κατά Κυριακήν Αναστάσιμα Τροπάρια των οκτώ ήχων, τα οποία επιλέχθηκαν από τη μεγάλη Παρακλητική, όπως επίσης ο μικρός Εσπερινός και το Μεσονυκτικό, παρά το ότι γενικώς οι δύο αυτές Ακολουθίες δεν τελούνται σήμερα στην ενοριακή πράξη, παρά μόνο στα μοναστήρια, από τα οποία έλκουν και την καταγωγή τους τα λειτουργικά μας βιβλία.
  • Στο β' μέρος, για τη διευκόλυνση κατά τη χρήση της Οκτωήχου, περιέχονται κατά ομάδες τα Αναστάσιμα Απολυτίκια, τα Θεοτοκία, οι Υπακοές και τα ψαλλόμενα στα Απόστιχα του μεγάλου Εσπερινού Θεοτοκία των οκτώ ήχων, όπως επίσης τα ένδεκα Αναστάσιμα Εξαποστειλάρια με τα Θεοτοκία αυτών και τα Εωθινά Δοξαστικά Ιδιόμελα αντίστοιχα, καθώς και τα ένδεκα Εωθινά Ευαγγέλια, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στην προειρημένη παλαιότερη έκδοσή μας.
  • Τέλος στο γ' μέρος βρίσκονται τα σταθερά μέρη των Ακολουθιών της Κυριακής, οι οποίες αποκτούν κατ΄ αυτό τον τρόπο μια πληρότητα. Στα σταθερά αυτά μέρη γίνονται και οι απαραίτητες παραπομπές από το α' μέρος, που περιέχει όπως προείπαμε τα κατά Κυριακήν Αναστάσιμα Τροπάρια των οκτώ ήχων. Προστέθηκαν επίσης και κάποιες γενικές τυπικές διατάξεις που ισχύουν ομοίως για όλους τους ήχους».

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 373.
T
ιμή 20 .

 

«ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Σειρά Δ', 4ο - 6ο έτος,
Βοήθημα για Γονείς και Κατηχητές Νηπίων.

Κυκλοφορήθηκε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος η Δ' Σειρά του βοηθήματος «για Γονείς και Κατηχητές νηπίων», που προορίζεται για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών.
Ο Φάκελος περιέχει τα 28 έγχρωμα τετρασέλιδα, χωρισμένα σε πέντε (5) ενότητες, και ένα ένθετο φυλλάδιο 48 σελίδων, χωρισμένο στα εξής 4 κεφάλαια:

Α' Ψυχολογική και παιδαγωγική θεώρηση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Β' Η χριστιανική αγωγή των νηπίων.
Γ' Η εκκλησιαστική αγωγή των νηπίων.
Δ' Βοήθημα για τον κατηχητή.

Η έκδοση αυτών των Βοηθημάτων, από την Αποστολική Διακονία, έρχεται να συμπληρώσει την προσπάθεια για την προσφορά μιας σύγχρονης εκκλησιαστικής και χριστιανικής αγωγής στην ελληνική νεότητα.

Ειδικός φάκελος με 28 έγχρωμα τετρασέλιδα (21Χ28)
και ένθετο φυλλάδιο (21Χ27) 48 σελίδων.
Τιμή: 20 .

 

«Μ' ερωτούν και απαντώ. 100 απαντήσεις σε 100 ερωτήσεις»,
Μητροπολίτου Κεντρώας Αφρικής Ιγνατίου.

Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος το ανωτέρω πόνημα του Σεβασμ. Μητροπολίτου Κεντρώας Αφρικής κ. Ιγνατίου, το περιεχόμενο του οποίου απαρτίζεται από τις απαντήσεις που έδωσε ο συγγραφέας, σε ισάριθμες ερωτήσεις, στους ακροατές του Ραδιοφωνικού Σταθμού «Ο λαμπρός αστήρ, ο πρωινός» στην Ιεραποστολική βάση της Kananga στο Congo .
Το βιβλίο περιέχει μέρος των απαντήσεων τις οποίες ο Σεβασμιώτατος έκρινε ότι ήταν χρήσιμες. Και όπως αναφέρει στον πρόλογο: «η εργασία (του) αυτή δεν έχει χαρακτήρα επιστημονικού πονήματος, αλλά διατηρεί το ύφος ανεπιτήδευτης διδαχής ποιμαντικού χαρακτήρος».

Σχήμα 13Χ19, σελίδες 250.


Η Αποστολική Διακονία για το μήνα Ιούνιο σας προτείνει να διαβάσετε τα παρακάτω.

Αφιέρωμα στην Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα,
του κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητή.

Αφιέρωμα στην εορτή των Αγίων Αποστόλων,
του κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητή.


New Publications

OLD TESTAMENT - «EXODUS» (Text - Translation - Analysis - Commentary),
by Jeremiah Foundas , Archmandrite.

In circulation by the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece is the second volume of the Series: «Interpretation of the Old Testament», which contains the second Book of the Old Testament, namely, «Exodus», with a translation, an analysis and a commentary by the Rev. Archmandrite Jeremiah Foundas, Professor of the Athens University School of Theology.
The present volume -like the first- is divided into two parts: Part A (for the laity) contains the text-translation-analysis, while Part Β' (for the theologically minded) contains the scientific, interpretational commentary.
In the first part, a brief introduction precedes the text and the translation, with reference to the Book of Exodus, its name, its author, its content and the place of this Book in the Christian Church. In the second part, preceding the scientific, interpretational commentary, there is an extensive introduction and listing of the work's bibliography.

Dimensions: 15x24, 553 pages.
Price: 20 €.

« OCTOECHOS »,
[The Sunday Resurrectional Service].

In circulation by the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece's publications is this elegant volume titled «Octoechos, The Sunday Resurrectional Service», which could be considered the epitome of the Paracletic, containing the Sunday Resurrectional Hymns of the eight sonances (octoechos).
This volume is an improved and augmented edition of the previous, thirty year old edition of the « Octoechos » by the Apostoliki Diakonia, following the request of many clergymen, holy cantors and church-going Christians.

This edition is divided into three parts:

  • «Part A' includes the Sunday Resurrectional Hymns of the eight sonances, which were selected from the major Paracletic, as were the minor Vespers and the Midnight services, despite the fact that these two Services are not generally performed today in local parishes, but only in monasteries, where our liturgical books also acknowledge their origin.
  • In order to facilitate the use of the Octoechon, Part B' contains in group format the Resurrectional Closing Hymns, the Theotokia, the Hypakoes and the aposticha of the eight sonances that are sung in the major Vespers' Theotokia, as well as the eleven Resurrectional Closing Hymns and their Theotokia, and the Morning Exaltations Idiomela, along with the eleven Morning Gospels, which are not included in our aforementioned previous edition.
  • Finally, Part C' contains the standard parts of Sunday Services, which thus acquire a fullness. In these standard parts are noted the necessary references to Part A' which, as mentioned above, contain the Sunday Resurrectional Hymns of the eight sonances. Also added are certain general typical stipulations that apply similarly to all the sonances».

Dimensions: 14x21, 373 pages.
Price: 20 €.

«GOING TO CHURCH», Series D', 4 th to 6 th year,
Aid for Parents and Catechists of Infants .

In circulation by the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece is the fourth series of the aid «for Parents and Catechists of Infants», which is designed for children aged between 4 and 6 years.
The Folder contains the 28, colored 4-page leaflets, divided into five units, and a 48-page insert divided into the following 4 chapters:

A' Psychological and educational view of pre-school children.
B' The Christian upbringing of infants.
C' The ecclesiastic upbringing of infants.
D' Aid for the catechist.

The publishing of these Aids by the Apostoliki Diakonia has come to supplement the endeavors to offer a proposal for contemporary ecclesiastic and Christian upbringing of Greek youth.

Special folder with 28 colored 4-page leaflets (21x28)
and 48-page insert (21x27).
Price: 20 €.

 

«I am asked and I reply. 100 answers to 100 questions»,
Ignatius, Metropolitan of Central Africa.

Published and in circulation by the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece is the above work by the Rev. Ignatius, Metropolitan of Central Africa, whose contents consist of the answers that the author had given to an equivalent number of questions to the audience of the Radio Station «The Bright Star of Morning» in the missionary outpost at Kananga of the Congo.
The book contains selected answers that the Reverend considered useful. And as mentioned in the prologue, «this project (of his) does not have the character of a scientific essay; it only retains the manner of an unaffected teaching of poemantic character» .

 

Dimensions: 13x19, 250 pages.


For the month of June, the Apostoliki Diakonia suggests the reading of the following.

Dedication to the Pentecost and the Holy Spirit,
by Mr. Lambros Skontzos, Theologian - Professor.

Dedication to the feast-day of the Holy Apostles,
by Mr. Lambros Skontzos, Theologian - Professor.