Μία πρόταση για μελέτη το καλοκαίρι

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

Μηνός Ιανουαρίου
Μηνός Φεβρουαρίου
Μηνός Μαρτίου

 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ

"ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" μηνός Απριλίου εντός των προσεχών ημερών

Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους

 

 A suggestion for reading this summer

«BOOK OF SAINTS OF THE ORTHODOX CHURCH»

 

January
February
March

 

TO BE PUBLISHED

"BOOK OF SAINTS OF THE ORTHODOX CHURCH" of month April ready for circulation in a few days

This work will be completed by the end of this year