Νέες Εκδόσεις

"ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ",
τόμος Μαρτίου.

Εκδόθηκε και κυκλοφορείται ο τρίτος τόμος (Μάρτιος) του έργου του Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας Θεοφιλ. Επισκόπου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου: «Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας».
«Η παρούσα μελέτη... έχει ως μοναδικό σκοπό να παρουσιάσει, στη νεοελληνική γλώσσα, το βίο των Αγίων της Εκκλησίας μας και τη ζωή του Χριστού που αποκαλύπτεται μέσα από το λόγο, τη διδασκαλία, το ήθος, την πράξη, τη θεωρία, τη μαρτυρία και το μαρτύριο των φίλων του Θεού».
«Στην έκδοση αυτή συμπεριλάβαμε τους Νεομάρτυρες και Νεοφανείς Αγίους της πίστεώς μας. Στο νέφος των Μαρτύρων, που κοσμούν την Εκκλησία μας, εκτός από τους Μάρτυρες της Αρχαίας Εκκλησίας συμπεριλαμβάνονται και οι Νεομάρτυρες. Είναι τα εκλεκτά εκείνα τέκνα της Εκκλησίας, που αναδείχθηκαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας μέχρι και τις ημέρες μας σε όλες τις Τοπικές Εκκλησίες».

 

Σελίδες 320, σχήμα 17Χ24.
Τιμή: 20
.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (ΤΣΕΠΗΣ)

Εκδόθηκαν από την Αποστολική Διακονία και κυκλοφορούνται το «Ημερολόγιο τοίχου» και το «Εγκόλπιο ημερολόγιο» του έτους 2006.

Το «Ημερολόγιο τοίχου» κοσμεί τετράχρωμη εικόνα του Αγίου Μανδηλίου με την αποτύπωση του προσώπου του Χριστού, αντίγραφο της πρωτοτύπου εικόνος του 16ου αιώνος που ευρίσκεται στην Ι. Μονή Αγ. Παύλου του Αγίου Όρους.

Το «Ημερολόγιο τοίχου» τιμάται 5 €.

Το «Εγκόλπιο ημερολόγιο» (τσέπης) με καλαίσθητο τετράχρωμο εξώφυλλο είναι αφιερωμένο στα 70 έτη λειτουργίας και προσφοράς της Αποστολικής Διακονίας. Στο «Εγκόλπιο ημερολόγιο» περιέχεται μηνιαίο ημερολόγιο εορτολόγιο και εβδομαδιαίο αναλυτικό ημερολόγιο.

Το «Εγκόλπιο ημερολόγιο» (τσέπης) τιμάται 1 €.

 


Προτάσεις

Η Αποστολική Διακονία σας προτείνει να διαβάσετε:

Κείμενα για την Ιεραποστολή
 
Ιεραποστολή και ποιμαντική,
του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Μιλτιάδου Χρυσαυγή.
 
Λόγοι του Ιερού Χρυσοστόμου για την Ιεραποστολή.
 
Ησυχία και ιεραποστολή,
Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου.


New Publications

«BOOK OF SAINTS OF THE ORTHODOX CHURCH»,
volume of March
.

Published the third volume (March) of the work by the General Director of the Apostoliki Diakonia, His Eminence the Bishop of Fanarion, Agathangelos, titled «Book of Saints of the Orthodox Church».
«This study.... has the sole purpose of presenting in the colloquial Greek language the life of the Saints of our Church and the life of Christ as revealed through the word, the teachings, the morality, the actions, the theory, the witness and the martyrdom of the friends of God.»
«We have included in this volume the Latter-day martyrs and the recently revealed saints of our faith. In the host of Martyrs that adorn our Church - besides the Martyrs of the Ancient Church - are also included all the latter-day martyrs. These are the select children of the Church, who arose during the period of Turkish occupation and up until our times, in all Local Churches.»

 

320 pages, dimensions: 17 x 24.
Price: 20
.

 

WALL CALENDAR AND POCKET CALENDAR

Published by the Apostoliki Diakonia and now in circulation are the "Wall Calendar " and the "Pocket Calendar " for the year 2006.

The «Wall Calendar» is graced by a four-colour print of the Holy Mandelion with the imprint of Christ's face. This image is a copy of the original the 16 th century icon that is kept in Saint Paul 's Holy Monastery in the Holy Mountain .

The cost of the «Wall Calendar» is 5 .

The «Pocket Calendar» has an aesthetic, four-colour cover, and is dedicated to the 70 years of operation and ministry of the Apostoliki Diakonia. The «Pocket Calendar» contains a monthly calendar of feast-days and a weekly, analytical calendar.

The cost of the «Pocket Calendar» is 1 .

 


Suggestions

The Apostoliki Diakonia suggests the reading of:

Missionary Texts

 

Mission and Poemantics,
by Protopresbyter fr. Militades Chrysavgis .

 

Addresses by the Blessed Chrysostom regarding Missionary matters.

 

Esychasm and Mission ,
by the Metropolitan Ierotheos of Nafpaktos and Saint Vlasios.