ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

πίσω


Φωνή συμπαραστάσεως και διαμαρτυρίας από Ετεροδόξους

Το διάβημα της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας και του πνευματικού κόσμου της εποχής για την διάσωση των Εβραίων

Ο αγώνας και η συναντίληψη των Ορθοδόξων Εκκλησιών

Αρχείον και καθημερινά περιστατικά γεγονότα επί ιταλικής και γερμανικής κατοχής

Η αντίδραση του Χίτλερ και η συνάντησή του με τον Μουσολίνι στη Φλωρεντία

Κατοχή-Εμφύλιος

Η προσφορά της Εκκλησίας το '40 και στην Κατοχή - Ηχητικά ντοκουμέντα

Συναξάρι Εθνομαρτύρων Κληρικών

Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ μιλάει για την συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση

Λόγος Σεφέρη στους ξένους ανταποκριτές

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος την 29η Απριλίου 1941
Χρ. Χρηστίδη

Mυστική επιστολή
Χίτλερ προς Μουσολίνι

Mυστική επιστολή
Μουσολίνι προς Χίτλερ

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΔΡΑΜΑΣ

 

Ἱερεύς Γεώργιος Ἀλεξιάδης, ἐτῶν 67, † 30 Σεπτεμβρίου 1941.

Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ταξιαρχῶν  Κοκκινογείων. Γεννήθηκε τό 1874 στήν Λιτίστα τῆς περιοχῆς Ὀρτάκιοϊ. Βαθύς γνώστης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί καλλίφωνος, ἔγινε πρωτοψάλτης στόν Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς γενέτειράς του. Ἐχειροτονήθηκε Ἱερεύς τό 1904. Οἱ Βούλγαροι τόν ἀπήγαγαν, μαζί μέ τήν Πρεσβυτέρα του, ἀπό τήν οἰκία του. Τούς ὡδήγησαν στό Σχολεῖο, ὅπου τούς ἐχώρισαν. Τότε τόν ἐρώτησαν ἄν εἶναι Ἕλληνας ἤ Βούλγαρος Ἱερεύς. "Ἕλλην Ἱερεύς" ἀπήντησε ὁ π. Γεώργιος. Μετά ἀπό λίγο τόν ἄφησαν ἐλεύθερο. Μόλις ἐκεῖνος βγῆκε στό προαύλιο τοῦ Σχολείου οἱ Βούλγαροι  στρατιῶτες τόν ἐφόνευσαν διά πυροβόλου ὅπλου ἐκ τῶν ὄπισθεν στίς 30 Σεπτεμβρίου 1941. Ἐπικεφαλῆς τοῦ ἀποσπάσματος ἦταν ὁ Βούλγαρος δάσκαλος τοῦ χωριοῦ. Κατέλιπε τήν Πρεσβυτέρα του Φανή[1].

 

Ἱερεύς Στυλιανός Γρίππας τοῦ Χρήστου, ἐτῶν 40, † 6 Ὀκτωβρίου 1941.

Ἐφημέριος Νικηφόρου, ἀπό τήν Ἡρακλείτσα Καλλιπόλεως. Οἱ Βούλγαροι τόν συνέλαβαν στήν οἰκία του καί τόν  μετέφεραν στό Ἀστυνομικό Τμῆμα τῆς Κοινότητος Νικηφόρου. Ἐκεῖ τόν ἐρώτησαν ἄν εἶναι Ἕλληνας ἤ Βούλγαρος; Ἐκεῖνος  ἀπάντησε: "Ἕλλην ἐγεννήθηκα καί Ἕλλην Ἱερεύς εἶμαι". Τόν ἐκτύπησαν μέ λόγχη  στήν ὠμοπλάτη καί τοὔκοψαν τόν μεσαῖο δάχτυλο τῆς δεξιᾶς χειρός. Στήν συνέχεια τόν ὡδήγησαν ἔξω καί τόν ἐκτέλεσαν.  Τό σῶμα του παρέμεινε  κατά τήν διάρκεια τῆς  νύχτας στόν τόπο τῆς ἐκτελέσεως. Σέ κανέναν δέν ἐπέτρεψαν νά πλησιάση. Τό ἑπόμενο πρωΐ ἔσυραν τό πτῶμα τοῦ Ἱερέως Στυλιανοῦ στούς δρόμους καί κατόπιν τό ἔρριψαν σέ παρακειμένη χαράδρα, ὅπου  παρέμεινε γιά 8 ἡμέρες. Μετά ὀκτώ ἡμέρες  ἄφησαν τήν Πρεσβυτέρα του νά θάψη τό πτῶμα στή χαράδρα ἀφοῦ δέν ἐπέτρεψαν νά ταφῆ στό κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ. Μετά ἀπό αὐτά οἱ Βούλγαροι ἀστυνομικοί ἐπῆγαν  στήν οἰκία τοῦ δολοφονηθέντος Ἱερέως ἐπῆραν δέκα χιλιάδες λέβα, πού βρῆκαν, γιά τήν ἀξία  τῶν 3 σφαιρῶν,  διά τῶν ὁποίων τόν ἐφόνευσαν, ἔδειραν μέχρις αἵματος τήν Πρεσβυτέρα καί ἔφυγαν ἀφοῦ ἐπῆραν καί τά ἱερά ἄμφια τοῦ δολοφονηθέντος Ἱερέως. Κατέλιπε τήν Πρεσβυτέρα του Ἑλένη, ἐτῶν 35, καί τά τρία παιδιά του Εὐλαλία, ἐτῶν 16, Μαρία, ἐτῶν 14 καί Δημήτριο, ἐτῶν 11[2].

 

Ἱερομόναχος Δανιήλ Θάσιος, † 25Ὀκτωβρίου1941. 

 Ἀδελφός τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης.  Καταγόταν ἀπό τίς  Μουριές  Θάσου.  Κατά τά γεγονότα τῆς Δράμας (28 Σεπτεμβρίου 1941), ὅταν οἱ Βούλγαροι ἄρχισαν τίς σφαγές, τόν συνέλαβαν ἔξω ἀπό τό Παλαιοχώρι Παγγαίου, στήν θέση Πλατανάκια, ἐνῶ ἐπέστρεφε ἀπό τήν Καβάλα, καί ἀφοῦ  προηγουμένως τόν ἐβασάνισαν τόν ἐκτέλεσαν[3].

 

Ἱερεύς Ἰωάννης Ἠλιάδης τοῦ Γεωργίου, ἐτῶν 60, † 2 Αὐγούστου 1943.

Ἐφημέριος Συνοικισμοῦ Πρινολόφου (Πλατανιᾶς), ἀπό τό χωριό Μελετλῆ Πόντου. Τόν συνέλαβαν οἱ Γερμανοί στό Συνοικισμό Μικρολείβαδο καί τόν ἐκτύπησαν τόσο πολύ, ὥστε μετά λίγες ἡμέρες ἀπέθανε. Κατέλιπε τήν Πρεσβυτέρα του Φανή, ἐτῶν 60, καί τά τρία παιδιά του Κυριακή, 19 ἐτῶν, Λάζαρο, 26 ἐτῶν, καί Θεοχάρη, 31 ἐτῶν[4].

 

Ἱερεύς Σάββας Καραγιαννίδης, ἐτῶν 70, † 11 Νοεμβρίου 1941.

Ἐφημέριος Κοινότητος Ψηλῆς Ράχης. Γεννήθηκε τό 1871 στό Δουγερίτς Σαμψοῦντος. Ἐκτελέσθηκε διά πυροβόλου ὅπλου στήν ἐξώθυρα τῆς οἰκίας του, ὅταν στίς 11 Νοεμβρίου 1941 Βούλγαροι στρατιῶτες ἐλεηλάτησαν τό χωριό καί τόν βρῆκαν μόνο, καθ' ὅσον οἱ κάτοικοι εἶχαν καταφύγει σέ παρακειμένες χαράδρας[5].

 

Ἱερεύς Ἀναστάσιος Κων. Καρυπίδης,ἐτῶν 61, † 4 Ὀκτωβρίου 1942.

Ἐφημέριος Πλατανόφυλλου. Γεννήθηκε τό 1881 στό ΚούρτἈλάν Τραπεζοῦντος. Ἐκτελέσθηκε μέ πυροβόλο ὅπλο ἀπό τόν Βούλγαρο  Πρόεδρο τῆς Κοινότητος Πλατανόφυλλου Παγγαίου στήν οἰκία τοῦ Δημητρίου Ἴμβρου. Κατέλιπε τήν Πρεσβυτέρα του Παρθένα, ἐτῶν 60[6].

 

Ἱερεύς Ἰάκωβος Κορυφίδης τοῦ Χριστοφόρου, ἐτῶν 62, † 29 Σεπτεμβρίου 1941.

Ἐφημέριος Συνοικισμοῦ Ἀγάπης Κυργίων. Καταγόταν ἀπό τό χωριό  Ὄλασα Τραπεζοῦντος. Ὅταν πληροφήθηκε τίς σφαγές τῆς Δράμας παρώτρυνε τούς ἄνδρες τοῦ Συνοικισμοῦ νά καταφύγουν στά βουνά. Ἐκεῖνος παρέμεινε πιστός στό χρέος του καί ὡς Ἱερεύς ἀλλά καί ὡς προστάτης τῆς παράλυτης  ἀδελφῆς του. Οἱ Βούλγαροι  στρατιῶτες, ἀφοῦ ἐλεηλάτησαν τήν οἰκία του, τόν συνέλαβαν καί τόν μετέφεραν στήν Δράμα ὅπου τόν ἐκτέλεσαν μετά ἀπό βασανιστήρια διά μαχαίρας. Κατέλιπε τήν παράλυτη ἀδελφή του, ἐτῶν 80[7].

 

Ἱερεύς Ἄνθιμος Παπαδόπουλος, ἐτῶν 38, † 29 Σεπτεμβρίου 1941.

Ἐφημέριος Κοινότητος Σιταγρῶν. Γεννήθηκε στήν Κερασοῦντα Πόντου τό 1903. Κατά τήν ἡμέρα τῶν τραγικῶν σφαγῶν τῆς Δράμας Βούλγαροι στρατιῶτες καί ἄτακτοι Βούλγαροι πολίτες κύκλωσαν τό χωριό καί ἔβαλαν φωτιά στά σπίτια τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Ἱερεύς Ἄνθιμος βοηθοῦσε τούς ἐνορίτες του νά περισώσουν τά ὑπάρχοντά τους. Αὐτό προκάλεσε τήν ὀργή τῶν Βουλγάρων πού τόν ἐπυροβόλησαν ἐν ψυχρῷ. Κατέλιπε τήν Πρεσβυτέρα του καί τά τρία παιδιά του[8].

 

Ἱερεύς Ἰωάννης Πασχαλίδης, † 16 Σεπτεμβρίου 1944.

Ἐφημέριος Ταξιαρχῶν καί Τιμοθέου. Ἐνῶ μετέβαινε στό χωριό Λατικός τόν συνέλαβαν οἱ Βούλγαροι καί τόν ἐξυλοκόπησαν μέχρι ἀφασίας. Φυλακίσθηκε καί ἀπεβίωσε ἀπό τούς βασανισμούς[9].

 

Ἱερομόναχος Σωφρόνιος, † Ὀκτώβριος 1941.

Ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης. Ἐκτελέσθηκε ἀπό τούς Βουλγάρους τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1941 στήν Μονή[10].

 

Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Τοπάσης, † Μάρτιος1944.

Καταγόταν ἀπό τήν Νέα Ζίχνη. Ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης. Στίς 21 Σεπτεμβρίου 1942 οἱ Βούλγαροι ἐπετέθησαν στό Μοναστήρι κι ἀφοῦ τό ἐλεηλάτησαν συνέλαβαν τόν παπαΧρυσόστομο καί τόν ἔστειλαν στήν Βουλγαρία, ὡς ὅμηρο. Ἄπεβίωσε λόγῳ κακουχιῶν τόν Μάρτιο τοῦ 1944[11].

 


[1] Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Συνόδου, Φάκελος Ἐθνομαρτύρων Κληρικῶν, Κατάστασις ὀνομάτων φονευθέντων Κληρικῶν. Ἔκθεση Μητροπολίτου Δράμας Γεωργίου πρός τό Τ.Α.Κ.Ε.

[2] Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Συνόδου, Φάκελος Ἐθνομαρτύρων Κληρικῶν, Κατάστασις ὀνομάτων φονευθέντων Κληρικῶν.

[3] Ἔκθεση Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως Σωφρονίου πρός τό Τ.Α.Κ.Ε. (18 Δεκεμβρίου 1948). Ἔγγραφο 96/7.6.1945 Μητροπολίτου Δράμας Γεωργίου πρός τήν Ἱερά Σύνοδο. Βλ. Ἐπισκόπου Διονυσίου Κυράτσου, Μητροπολίτου Δράμας, Ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας.

[4] Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Συνόδου, Φάκελος Ἐθνομαρτύρων Κληρικῶν, Κατάστασις ὀνομάτων φονευθέντων Κληρικῶν.

[5]  Ὅπ. π.

[6]  Ὅπ. π. 

[7]  Ὅπ. π. 

[8] Ὅπ. π. .

[9] Βλ. Ἀθανασίου Παπαευγενίου, Μάρτυρες Κληρικοί ΜακεδονίαςΘράκης (19411945), Ἀθῆναι 1948, σελ. 56. Κωνσταντίνου Α. Βοβολίνη, ὅπ. π., σελ. 292.

[10] Γιάννη Β. Ἰωαννίδη, ὅπ. π., τόμος 2ος, σελ. 108.

[11] Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Συνόδου, Φάκελος Ἐθνομαρτύρων Κληρικῶν, Κατάστασις ὀνομάτων φονευθέντων Κληρικῶν, ἔγγραφο 96/1945 Μητροπολίτου Δράμας Γεωργίου πρός τήν Ἱερά Σύνοδο.

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.