ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

πίσω


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Πρόλογος

Οι πηγές της πίστεως 1-12

Ο Χριστιανικός Θεός 13-21

Ο Χριστιανικός Θεός 22-28

Ανθρωπολογία 29-39

Ανθρωπολογία 40-55

Τριαδολογία 56-65

Χριστολογία 66-72

Χριστολογία 73-78

Η Θεοτόκος 79-83

Η Απολύτρωση 84-94

Εκκλησιολογία 95-101

Εκκλησιολογία 102-113

Η Θεία Χάρις 114-121

Η δικαίωση του ανθρώπου 122-132

Η πλήρωση του Ευαγγελικού Νόμου 133-138

Τα μέσα της χάριτος 139-147

Τα μέσα της χάριτος 148-157

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 158-168

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 169-172

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 173-191

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 192-201

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 202-206

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 207-213

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 214-217

Σημειώσεις

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πρόλογος

Εισαγωγή

Αρθρον πρώτον

Αρθρον δεύτερον

Αρθρον τρίτον

Αρθρον τέταρτον

Αρθρον πέμπτον

Αρθρον έκτον

Αρθρον έβδομον

Αρθρον όγδοον

Αρθρον ένατον

Αρθρον δέκατον

Αρθρον ενδέκατον

Αρθρον δωδέκατον

Παράρτημα

Εντολή πρώτη

Εντολή δευτέρα

Εντολή τρίτη

Εντολή τετάρτη

Εντολή πέμπτη

Εντολή έκτη

Εντολή εβδόμη

Εντολή ογδόη

Εντολή ενάτη

Εντολή δεκάτη

Υποσημειώσεις

1 - 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

401 - 450

451 - 491

26. Τν τρπο μ τν ποον πηρτης το Θεο εσχωρε στ γνφο τς θεας πειρας κα, ποτινσσων τν χλν πο καλπτει τ νο του, βλπει τν Θε κα μυεται στ μυστρια το Θεο, κθτει ραιτατα Καταβασα τν ποαν ψλλει ᾿Εκκλησα μας, ναφερμενη στ θεοπτα το Μωϋσ στ ρος Σιν· «Θείῳ καλυφθες βραδγλωσσος γνφ, ρρητρευσε τν θεγραφον νμον. ᾿Ιλν γρ κτινξας μματος νου, ρ τν ντα κα μυεται Πνεματος χριν. Γεραρων νθοις τος θαμασιν» (Καταβ. αμβικ, Πμπτη τς ᾿Αναλψεως).

27. ᾿Εξ. 3,14.

28. «Βλπομεν γρ ρτι δι᾿ σπτρου ν ανγματι» (1 Κορ. 13,12).

29. Εβρ. 11,1.

30. Υποδειγματικ ν προκειμν κατστη πστη το ᾿Αβραμ, ποος στν πατηση το Θεο ν το προσφρει ς θυσα τν μονογεν του υἱό, δν δστασε ν συγκατατεθε, παρ᾿ λον τι τ θεον ατημα σπρασσε νηλες τ νο, θρυμμτιζε τν καρδι κα λεθε λκληρη τν παρξ του. Γι᾿ ατ Θες τν νδειξε «πατρα» λων τν πιστν.

31. Λουκ. 17,5· «πρσθες μν πστιν».

32. «Ημες δ νον Χριστο χομεν» (1 Κορ. 2,16).

33. Εβρ. 3,4.

34. Ψαλμ. 103,24.

35. Εβρ. 11,3· «Πστει νοομεν κατηρτσθαι τος αἰῶνας ρματι Θεο...».

36. «᾿Εγγς σου τ ρμ στιν, ν τ στματ σου κα ν τ καρδίᾳ σου» (Ρωμ. 10,8).

37. «Μηδ βλητε τος μαργαρτας μν μπροσθεν τν χορων» (Ματθ. 7,6).

38. Ματθ. 7,7.

39. Ττ. 3,9.

40. «᾿Ισχυρτερ σου μ ρενα» (Γρηγ. Νσσης, Ρ 44,357 ). Κα· Σοφ. Σειρ. 3,21· «σχυρτερ σου μ ξταζε».

41. ᾿Ιω. 5,39.

42. Λουκ. 10,42.

43. 2 Κορ. 4,7.

44. ᾿Εξ. 20,2.

45. Τ δγμα τς πανταχο παρουσας το Θεο ξαρει ραιτατα Ψαλμωδς (Ψαλμ. 138,8–10)· «᾿Εν ναβ ες τν ορανν, σ κε ε· ἐάν καταβ ες τν ῞ᾼδην, πρει. ᾿Εν ναλβω τς πτρυγς μου κατ᾿ ρθρον, κα κατασκηνσω ες τ σχατα τς θαλσσης, κα γρ κε χερ σου δηγσει με κα καθξει με δεξι σου». Τν δια λθεια ξαρει κα προσευχ πρς τ γιο Πνεμα· «Βασιλε ορνιε, Παρκλητε, τ Πνεμα τς ληθεας, πανταχο παρν κα τ πντα πληρν...». Τ δγμα τς πανταχο παρουσας το Θεο ποτελε μυστριο στν νθρπινη δινοια. Ο Θες εναι οσιωδς παρν σ κθε μρος το φυσικο σμπαντος, διος σ᾿ λκληρο τ σμπαν, ν συγχρνως κτενεται ατς κα πρα το σμπαντος, ς χρητος κα κατσχετος («Θες γρ ο χωρεται, λλ᾿ ατς στι τπος τν λων». Θεοφλου πρς Ατλ. Β,3. ΒΕΠ 5,22). Εναι· «λος λ, λος μρει κα λος πρ τ λον». Πς γνεται φυσικ ατ, μες ο πεπερασμνοι νθρωποι δν μπορομε ν κατανοσουμε. Η θρησκευτικ μως σημασα τς πανταχο παρουσας το Θεο εναι πολ μεγλη. Ο νθρωπος ,τιδποτε κι ν κνει, πουδποτε κι ν κρυφτε, σ ποια ρα κα σ ποιο μρος, δν μπορε ν᾿ ποφγει τ κομητο βλμμα το Θεο. Ο Θες εναι πντοτε μπροστ του κα βλπει λες τς πρξεις του. Τν Θε δν μπορε ν ποφγει κα ν ξαπατσει νθρωπος, πως μπορε ν᾿ ποφγει κα ν ξαπατσει τ συννθρωπ του. Η ασθηση ατ θ τν συγκρατσει μσα στ θικ πλασια τς φσες του.

46. Η αωνιτητα κα τ ναλλοωτο το Θεο εναι ννοιες σστοιχες. Ο Θες, ς πνεμα πλυτο, πρκειται τν ρων το χρνου, ν συγχρνως εναι παρν κα γεμζει κθε χρονικ στιγμ χωρς διαδοχ, πο σημανει τι δν πκειται στς συνθκες το ροδους χρνου. Δν χει παρελθν, παρν κα μλλον. Εναι « ν κα ν κα ρχμενος» (᾿Αποκ. 1,4). Ο 89ος Ψαλμς σχετικ παρατηρε· «πρ το ρη γενηθναι κα πλασθναι τν γν κα τν οκουμνην, κα π το αἰῶνος ως το αἰῶνος σ ε... Οτι χλια τη ν φθαλμος σου, ς μρα χθς, τις διλθε, κα φυλακ ν νυκτ» (στ. 2.4.). Ο Θες, ς πληρν κα συγχρνως περκεμενος το χρνου, ς ἀΐδιος, αἰώνιος κα τελετητος, εναι κα ναλλοωτος. Δν ξελσσεται οτε μεταβλλεται ϋλη φση του. Εναι « Ων» (᾿Εξ. 3,14). ᾿Εν ατ «οκ νι παραλλαγ τροπς ποσκασμα» (᾿Ιακ. 1,17). «Ατο (ο ορανο) πολονται, σ δ διαμνεις· κα πντες ς μτιον παλαιωθσονται, κα σε περιβλαιον λξεις ατος κα λλαγσονται. Σ δ ατς ε, κα τ τη σου οκ κλεψουσιν» (Ψαλμ. 101, 27.28). (Βλ. Ρωμ. 1,23· «τν δξαν το φθρτου Θεο». 1 Τιμ. 6,16· « μνος χων θανασαν». ᾿Αποκ. 10,6· «κα μοσεν ν τ ζντι ες τος αἰῶνας τν αἰώνων»).

47. Η παντοδυναμα εναι βασικ διτητα το Θεο. Περ ατς χουμε μαρτυρες στν γ. Γραφ. Βλπε· Λουκ. 1,37· «τι οκ δυνατσει παρ τ Θε πν ρμα». Γεν. 17,14· «μ δυνατε παρ τ Θε ρμα;». Ψαλμ. 134,6· «πντα, σα θλησεν Κριος, ποησεν ν τ οραν κα ν τ γ». Δευτ. 10,17· « Θες μγας κα σχυρς κα φοβερς». Ψαλμ. 148,5· «τι ατς επεν, κα γενθησαν, ατς νετελατο κα κτσθησαν». ᾿Εφ. 3,20· «τ δ δυναμν πρ πντα ποισαι περεκπερισσο ν ατομεθα νοομεν».

48. Βλ. Θεοδωρτου Κρου (᾿Εραν., διλ. 3)· «τ μ δυνηθναι τι τοτων (τ αἰώνιον π χρνου γενσθαι, τ κτιστον κτιστν, τ πειρον πεπερασμνον) περου δυνμεως, οκ σθενος, τ δ γε δυνηθναι δυναμας δπουθεν, ο δυνμεως».

49. Τ θμα ατ συζητεται πολ στ θεολογα, κατ πσον δηλαδ π το Θεο πργνωση τν θικν νεργειν το νθρπου σκε ροπ στν λευθερα τς βουλσες του, τν ποαν κα καταργε. Τ θμα φυσικ εναι δσκολο, ναγμενο στ μυστηριδη κενα ζητματα, τ ποα δυνατομε ν κατανοσουμε. Τ ζτημα θεωρητικ εναι λυτο. Πρακτικ μως μπορομε ν χουμε κποια πρσβαση σ᾿ ατ. Ο νθρωπος εναι λεθερος ν νεργε πως ατς νομζει, νεξρτητα π τ θεα πργνωση, τς ποας τ περιεχμενο, τ στιγμ πο νεργε, δν χει τ δυναττητα ν γνωρζει. Η πργνωση εναι καθαρ πθεση το Θεο, τν ποαν γ, τ νεργον ποκεμενο, γνο. Θ π, λοιπν, τι Θες προγνωρζει ατ πο γ σ κθε περπτωση νεργ. Ο δικς μου, λοιπν, ατοπροαρετες πρξεις ( πιθυμες σκψεις) εναι ατς πο προσδιορζουν –ν μπορομε ν πομε τσι– τ θεα πργνωση κα χι ντστροφα, θεα πργνωση τς δικς μου νργειες. Οπως κα το στρονμου, ποος μ κρβεια προλγει κα καθορζει μαν κλειψη λου, πργνωση δν εναι καθοριστικ ατα τς κλεψεως, λλ᾿ κλειψη εναι τ ντικεμενο κα ατα τς πιστημονικς του προγνσεως.

50. Ο Ψαλμωδς ναφωνε· «Ως μεγαλνθη τ ργα σου Κριε· πντα ν σοφίᾳ ποησας» (Ψαλμ. 103,24). Ο δ Παλος τ σοφα το Θεο χαρακτηρζει ς «πολυποκιλον», τσο στ πεδο τς δημιουργας σο κα στ κρτος τς χριτος (᾿Εφ. 3,6).

προηγούμενη  επόμενη

 

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.