ΕΥΧΕΣ

 

Ευχές Πάσχα 2017

Σ' ένα θρυμματισμένο κόσμο κατά τον οποίο η σχέση «εγώ-εσύ» έχει αντικατασταθεί από την εργαλειακή σχέση «εγώ-αυτό», και μάλιστα όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τον άλλον, αλλά και με τον εαυτό μας, ο καθένας από εμάς καλείται να νικήσει το πάθος διά του Πάθους, τον θάνατο με την πίστη στην Ανάσταση, να κερδίσει τον πόλεμο της ιστορίας, να ξεπεράσει το συμβιβασμό με την αγάπη, να ψηλαφίσει το ανθρώπινο πρόσωπο, να προσλάβει για να θεραπεύσει.

Σας ευχόμαστε να έχετε κάθε ευλογία, αδιάπτωτη υγιεία και μακρότητα ημερών, για να δίδετε το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι «ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται».

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ. Ψηφιδωτό ναού
Αγίων Αποστόλων, Θεσσαλονίκης. 1315

 

 
 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Οι Άγιοι ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη
Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου

Το έργο προβάλλει την ευσέβεια των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και τονίζει τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο σφράγισαν την ιστορία της Ευρώπης και την εν τω κόσμω πορεία της Εκκλησίας. Ο Θεοφ. Επίσκοπος Φαναρίου παρουσιάζει τις κοσμογονικές διαστάσεις που είχαν το Διάταγμα των Μεδιολάνων, η υιοθέτηση του χριστιανισμού ως επισήμου θρησκείας της αυτοκρατορίας και η σύγκληση της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου από τον Μ. Κωνσταντίνο, καθώς και η Εύρεση του Τιμίου Σταυρού, η προβολή των θεοβαδίστων αγίων Τόπων και των ιερών προσκυνημάτων τους, το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο και η ανέγερση μεγαλοπρεπών ναών από την Αγ. Ελένη. Ένα σύντομο έργο που μάς βοηθάει να κατανοήσουμε πόσα οφείλουμε όχι μόνο οι απλοί πιστοί, αλλά και η ίδια η Ευρώπη στους εν λόγω αγίους, που δικαίως ονομάσθηκαν για το πολυδιάστατο έργο τους Ισαπόστολοι.

Σχ.:13x21, σελ.: 86, τιμή:3€

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

Δείτε τις βιβλιοπροσφορές και βιβλιοπροτάσεις
για την περίοδο του Πάσχα

 
 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 

Αφιέρωμα στο Πάσχα -
Διαβάστε
κείμενα για το Πάσχα

 ΥΜΝΟΙ

 

Ακούστε ύμνους της Μ. Εβδομάδας από τον Κ. Πρίγγο

  ΑΡΘΡΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΙΛΗΤΑΡΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ" (Πλήρη Περιέχόμενα)


 WISHES

Easter 2017

In a fragmented world in which the "I - you" relation has been replaced by the instrumental relation "I - it" and furthermore, not only with regard to our relation with the other but also with ourselves, each one of us is asked to conquer passion with passion, death with the belief in Resurrection, to win the war of history, to overcome compromise with love, to feel the human face, to take in so as to heal.

We sincerely and deeply wish You to have all the blessings, unfailing health and longevity to spread the hopeful message that "Christ is risen and life reigns".

APOSTOLIKI DIAKONIA
OF THE CHURCH OF GREECE

The Descent of Christ into hell, mosaic of the
Church of the Holy Apostles, Thessaloniki, 1315

 
  OFFERS
  See books offers and proposals of Apostoliki Diakonia for the Easter period.
 
 TRIBUTE
  Tribute to Easter
 HYMNS

 

Listen hymns for Holy Week from Κ. Priggos

  ARTICLES

DIGITAL LIBRARY ARTICLES

DIGITAL LIBRARY "PORPHYROGENITUS" (Index)