ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής  20 - 26 Μαρτίου 2016

Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, από το 1968 και κάθε χρόνο, κατά τη Β΄ εβδομάδα των Νηστειών, η Αποστολική Διακονία διοργανώνει την Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής.

Η «Εβδομάδα» αρχίζει την Κυριακή της Ορθοδοξίας, κατά την οποία γιορτάζεται ο θρίαμβος της αληθινής πίστης, και έχει σκοπό να τονίσει την αναγκαιότητα του έργου της Ορθόδοξης Εξωτερικής Ιεραποστολής, να παρουσιάσει την προσφορά της Εκκλησίας της Ελλάδος στο έργο του ευαγγελισμού των εθνών και να συγκεντρώσει τα αναγκαία μέσα για τη συνέχεια της προσπάθειας αυτής.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας οι πιστοί σε όλους τους ναούς της χώρας καλούνται να συνεισφέρουν για την ορθόδοξη ιεραποστολή. Το προϊόν της δισκοφορίας αυτής αποτελεί βασικό έσοδο για την οικονομική κάλυψη των πολλών αναγκών της ιεραποστολικής προσπάθειας της Εκκλησίας μας, η οποία με συνέπεια και απόλυτη αφοσίωση στον προτρεπτικό λόγο του Χριστού «Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη...» φροντίζει να ακουστεί το μήνυμα του Ευαγγελίου στις εσχατιές του κόσμου.

Εμείς «φυτεύομεν και ποτίζομεν. Ο Θεός αυξάνει».

Δείτε πληροφορίες για την Εξωτερική Ιεραποστολή.

Δείτε το αφιέρωμα στην Εξωτερική Ιεραποστολή.

 

 

 

 ΣΥΝΟΔΙΚΑ

H συμβολή της Αποστολικής Διακονίας στην ενημέρωση περί της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Ο οργανισμός της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ψηφιοποίησε και ανήρτησε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο το σύνολο των σχεδίων κειμένων και των τελικών, συμφωνηθέντων κειμένων (ελληνικά και γαλλικά), και τη σχετική σειρά ΣΥΝΟΔΙΚΑ της Γραμματείας δια την Προπαρασκευή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, που εδρεύει στο Σαμπεζύ της Γενεύης, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι για το ιστορικό αυτό γεγονός της Ορθοδοξίας να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα κείμενα της ημερήσιας διάταξης της Συνόδου.

Δείτε τα κείμενα στην ιστοσελίδα μας.

 

 

 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ο ναός του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ζακύνθου
Αρχιμ . Διονυσίου Λυκογιάννη

Το μετόχι του Αγίου Διονυσίου, Αρχιεπισκόπου Αιγίνης,στην πόλη της Ζακύνθου, από τον 18ο αιώνα, με την φιλοξενία του ιερού Σκηνώματος του Πολιούχου της πόλης και προστάτη της νήσου, κατέστη συν τω χρόνω προσκυνηματικό κέντρο. Στο παρόν έργο παρουσιάζονται τα ιστορικά κυρίως στοιχεία των τριών εκ θεμελίων ανοικοδομήσεων του ναού του Αγίου Διονυσίου από τον 18ο αιώνα έως τις ημέρες μας, επί τη βάσει των αρχειακών υλικών της μονής Στροφάδων, του ναού Αγίου Διονυσίου, καθώς και άλλων μικρότερων αρχείων.

Σχ. 14Χ21, Σελ. 264, Τιμ. 8 €

 

 
Ιστορία ενός μικρού αγγέλου
Αθηνάς Ντάσιου - Γιάννου

Ένας μικρός άγγελος κάνει το πρώτο του ταξίδι προς τη γη. Εκεί συναντά ανθρώπους - μικρούς και μεγάλους. Σπέρνει αγαθές σκέψεις, αποτρέπει ατυχήματα, γαληνεύει τους θυμούς και γλυκαίνει τον πόνο των ανθρώπων (ρωσική έκδοση).

Σχ. 22Χ28, Σελ. 28, Τιμ. 5 €

 
 ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Δείτε τις βιβλιοπροσφορές και βιβλιοπροτάσεις της Αποστολικής Διακονίας για την περίοδο της Σαρακοστής.


 
 
 ORTHODOX MISSION

Outreach Mission Week, 20 - 26 March 2016

Since 1968, following a decision of the Holy Synod of the Church of Greece, Apostoliki Diakonia has held the annual Outreach Mission Week during the 2nd week of Great Lent.

The "Week" begins on the Sunday of Orthodoxy, when the triumph of the faith is celebrated, to emphasize the necessity for the work of the Orthodox Outreach Mission, present the offer given by the Church of Greece with regard to evangelizing the nations and also gather the means indispensible in order to continue this effort.

On the Sunday of Orthodoxy, the faithful in all the country's churches are called upon to contribute to the Orthodox mission. The collection plate's product constitutes the basic revenue covering many of the needs of the missionary endeavor of our Church. Adhering and utterly devoted to Christ's prompting words "Go, therefore, and make disciples of all nations.", our Church ensures that the message of the Gospel is heralded to the ends of the world.

We "may plant and water. It is the Lord who increases."

See information about Outreach Mission in our website

See the tribute to Outreach Mission

 

 

SYNODICAL

The contribution of Apostoliki Diakonia for information provision on the convocation of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church

The organization of Apostoliki Diakonia of the Church of Greece digitalized and posted for the first time on the Internet all the drafts and final texts (Greek and French) and the relevant "SYNODIC TEXTS" of the Secretariat for the Preparation of the Holy and Great Synod in Chambesy, Geneva, so that everybody interested in this historic event of the Orthodox Church can have direct access to all texts of the agenda of the Synod.

See the texts in our website

 

 NEW PUBLICATIONS

Saint Dionysios Church at Zakynthos town
Archimandrite Dionysios Lykogiannis

Saint Dionysios, The Archibishop of Aegina, dependency at Zakynthos town, dating back to the 18th century and hosting the holy relics of the Patron Saint of the town and protector of the island, Archbishop of Aegina, has become overtime a pilgrimage center. The book presents mainly the historical data about the three reconstructions carried out since the 18th century based on the archives of the monastery of Strofades, the church of and other smaller archives.

Dimensions: 14Χ21, Pages: 264, Price: € 8

 

 
A little Angel's trip to earth
Athena Dasiou - Giannou
trans. by Dr Maria - Zoe Petropoulou

A little angel makes his first trip to Earth. He meets there people - young and old. He makes good thoughts, avoids accidents, calms the angers and sweetens the pain of the people (russian language).

Dimensions: 22Χ28, Pages: 28, Price: € 5

 
 OFFERS

See books offers and proposals of Apostoliki Diakonia for the period of Lent.