ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Συνάξεις Εορτές Ιουνίου


† Τῇ Αύ Κυριακῇ τοῦ μηνός ᾿Ιουνίου μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἑκατόν πεντήκοντα ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων, τῶν εἰς τήν Βύ ῾Αγίαν Οἰκουμενικήν Σύνοδον συνελθόντων ἐν Κωνσταντινουπόλει.


† Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Βασιλείου, Παύλου, Σεργίου, Νικολάου, Λέοντος, Πέτρου, τῶν πρεσβυτέρων, ᾿Ιγνατίου μοναχοῦ, ᾿Ιωάννας καί τῶν σύν αὐτοῖς μαρτυρησάντων ἐν Πολωνίᾳ.

Κατά τή διάρκεια τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου στήν Πολωνία συστάθηκαν ἀπό ὑποχθόνια στοιχεῖα, πού ἦταν ὑπό τήν ἐπήρεια τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ᾿Εκκλησίας, ψευδοστρατιωτικές ὁμάδες μέ σκοπό τήν ἐκκαθάριση τοῦ ᾿Ορθόδοξου ποιμνίου τῆς Πολωνίας. Οἱ ἐκκαθαρίσεις αὐτές, ἐθνικοῦ καί θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος ἐγίνονταν κατά τή διάρκεια τῆς νύχτας σέ ὅλα τά χωριά τῆς ᾿Ανατολικῆς Πολωνίας. Χιλιάδες ἄνθρωποι κατακρεουργήθηκαν, εἴτε γιατί ἦσαν πολίτες Οὐκρανοί (περίπου 12.000), εἴτε γιατί ἦσαν ᾿Ορθόδοξοι (περίπου 1.200 Μάρτυρες). Στίς 8 ᾿Ιουνίου 2003, ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία τῆς Πολωνίας κατέταξε μέ Συνοδική ᾿Απόφαση αὐτῆς στό ῾Αγιολόγιο τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἑπτά κληρικούς, τόν Πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Martysz, τόν ἱερέα Παῦλο Szwajko, τόν ἱερέα Σέργιο Zacharczuk, τόν ἱερέα Νικόλαο Holz, τόν ἱερέα Λέοντα Κorobczna, τόν ἱερέα Πέτρο Οhryzko, τό μοναχό ᾿Ιγνάτιο τῆς Jableczna, τήν Πρεσβυτέρα ᾿Ιωάννα Szwajko καί ὅλους ἐκείνους πού ἐμαρτύρησαν γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη μαζί μέ αὐτούς πού τούς γνωρίζει ὁ Θεός.


† Τῇ πρώτῃ Κυριακῇ, μεταξύ 23ης καί 30ῆς μηνός ᾿Ιουνίου, ἐν Μηθύμνῃ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς ῾Οσίας μητρός μῶν Θεοκτίστης (1960).

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός,

ἐλέησον μᾶς. ᾿Αμήν.

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.