ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

 

πίσω


Η ισάγγελος πολιτεία

Ο Χριστός αρχέτυπον υποτακτικού - ηγουμένου

Ο σύγχρονος Μετεωρίτικος Μοναχισμός ως μαρτυρία Χριστού

Μοναχισμός και θέα του ακτίστου φωτός

Ορθόδοξος Μοναχισμός και σύγχρονος θρησκευτικός και διαθρησκειακός συγκρητισμός

Η ευχή του Ιησού

Ανάγκη απλανών και θεοφόρων πνευματικών οδηγών

Αγγελικό πολίτευμα και Πολιτεία

Μοναχισμός και διάσωση της κτίσεως

Ανάγκη απλανών και θεοφόρων πνευματικών οδηγών
Αρχιμ. Μαξίμου Κυρίτση,
Ηγουμένου Ι. Μονής Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπω

«Ο άνθρωπος πλάσθηκε από τον Θεό χωρίς ανάγκη μεσολαβητού συνανθρώπου ως καθοδηγητού, έχοντας σαν κεντρικό στοιχείο της υπάρξεώς του την ελευθερία, η οποία, σωστά χειριζόμενη, είναι ικανή να τον οδηγήση στην εκπλήρωση του καθ΄ ομοίωσιν. Η ανάγκη οδηγών επήλθε εξαιτίας της πτώσεως και της αποστασίας του ανθρώπου. Διακόπηκε η αγαπητική άμεση κοινωνία με τον Θεό και ο άνθρωπος σκοτισμένος περιορίσθηκε αλαζονικά στα κτιστά όρια του εαυτού του, εμπιστευόμενος και στηριζόμενος με αυτάρκεια στις περιορισμένες και ανεπαρκείς του δυνάμεις, γινόμενος έτσι θηριάλωτος των παθών του.

Οι επίσκοποι, ως διάδοχοι των Αποστόλων, με την εξουσία του δεσμείν και λύειν, καθίστανται συνεχισταί του έργου τους, ουσιαστικά του έργου του Χριστού. Το ποιμαντικό τους έργο συνίσταται στο να μεταδίδουν τον Χριστό στους ανθρώπους και να τους καθιστούν άνδρας τελείους, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η πνευματική πατρότης που διαθέτουν πηγάζει κατ΄ ευθείαν από την ιερωσύνη του Χριστού, αποτελεί άκτιστη δωρεά καί εδόθη ως παράκληση για τον λαό του Θεού. Θα πρέπει όμως στον κάτοχό της να αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού. Να έχει γνώση της εγγύτητας του Θεού μέσω του προσωπικού του αγώνα της μετανοίας. Εάν όμως προσέρχεται ο πνευματικός οδηγός με ιδιοτελείς σκοπούς να επιτέλεση το έργο του τότε η θεία αυτή διακονία μετατρέπεται σε ημίτυφλη ανθρώπινη δραστηριότητα. Τότε καθίσταται επιρρεπής στα πάθη των ανθρώπων που διακονεί, αδυνατεί να θεραπεύση, ποιμαίνει με ψυχολογικές καί λογικές προϋποθέσεις και το έργο του επικρίνεται από τον Θεό.

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τις γενικευμένες ψυχοσωματικές ασθένειες, πού έγιναν αίτια να δημιουργηθούν οι επιστήμες της ψυχιατρικής καί νευροψυχολογίας, και την προσφυγή, σ' αυτές των ανθρώπων αντί των πνευματικών ηγετών. Επίσης από την έλλειψη απλανών και θεοφόρων πνευματικών οδηγών οι οποίοι ανέκαθεν υπήρχαν θεραπευτές των ψυχοσωματικών νόσων και καθοδηγοί σωτηρίας και λυτρώσεως των ανθρώπων. Η αιτία βρίσκεται στον δυτικό, εστερημένο από τις ορθόδοξες προϋποθέσεις επηρεασμό, και στό παρεπόμενο αυτού υπαρξιακό κενό που επέφερε η απουσία του Θεού ως λυτρωτού.

Ο πνευματικός ηγέτης πρέπει να είναι εμποτισμένος από την παράδοση της Εκκλησίας καί τις προϋποθέσεις της. Η έλλειψη τέτοιων οδηγών σήμερα κατά την γνώμη μας οφείλεται στην δυτική εκκλησιαστική επίδραση, στην εγκατάλειψη της φιλοκαλικής εμπειρίας καί στην καταπολέμηση του Ορθοδόξου μοναχισμού.

Η εποχή μας χρήζει ιδιαιτέρας ποιμαντικής, σύμφωνης με την σύγχρονη κακοποιημένη πνευματικά πραγματικότητα. Χρειάζεται όλη η θεωρία της αγιοπνευματικής ασκητικής ζωής την οποία ουσιαστικά κατέχουν μόνο οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι οι μόνοι που μπορούν να προσφέρουν αληθινή διακονία. Είναι οι μόνοι που μπορούν να αναγεννήσουν με την θεία Σοφία, όπως συνέβη τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εργαστούν φιλοπόνως όλοι οι εργάται της Εκκλησίας».

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.