ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

Πρόλογος μακαριστού Αρχιεπισκόπου

Τι είναι μια καταστροφική 
λατρεία

Ο κίνδυνος παραμονεύει - Υποδείξεις

Τι να κάνετε και τι να μη κάνετε

Οι εκδηλώσεις του Κακού

Η διδασκαλία της Εκκλησίας περί του Διαβόλου

Γιόγκα

Περίγραμμα της αιρέσεως των Μορμόνων

Νεοπαγανισμός

Η προσπάθεια αναβιώσεως της ειδωλολατρίας

Νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκεία
Πρωτ. Κυριακός Τσουρός

Κανονόμαχοι και κανονολάτρες
Παν. Μπούμης

Τί να κάνετε καί τί να μη κάνετε

Δίδεται ένας οδηγός για οικογένειες πού νομίζουν, ότι ένα μέλος ή φίλος μπλέχθηκε σε μια καταστροφική «λατρεία»:

1. Καταγράψτε όλα τα ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου προσώπων πού γνωρίζετε ότι συνδέονται με τις δραστηριότητες του ατόμου για το όποιο ενδιαφέρεσθε.

2. Κρατήστε ημερολόγιο για τα γεγονότα πού συνδέονται με τη δραστηριότητα του ατόμου, σε σχέση με την ομάδα.

3. Σέ κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του ατόμου πού παγιδεύθηκε σε κάποια «λατρεία», απαντήστε με αγάπη, ειλικρίνεια, χωρίς κατάκριση καί ύβρεις καί με διάθεση να είσθε συνεπείς.

4. Συγκεντρώστε σχετικά άρθρα από εφημερίδες, περιοδικά καί άλλες πηγές, όπως επίσης εκδόσεις της ομάδας ή της «λατρείας».

5. Μη στέλνετε χρήματα σε Οπαδό «λατρείας». Μη κάνετε ακριβά δώρα σε άτομα πού έχουν παγιδευθεΐ σε κάποια «λατρεία», καί μη προσφέρετε έξαργυρώσιμα δώρα (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια).

6. Μη δαπανάτε μεγάλα χρηματικά ποσά για θεραπείες ή Σεμινάρια, μέχρι να επαληθεύσετε τα πιστοποιητικά καί τους τίτλους αυτών πού θα χειρισθούν τα πρόβλημα σας.

7. Μη άπογοητεύεσθε καί μη εγκαταλείπετε τον αγώνα, θυμηθήτε, ότι τύ πρόσωπο για τα όποιο ενδιαφέρεσθε είναι αγαπητό ή της οικογενείας σας. Οί επιρροές πού έχει δεχθεί μπορούν να εξαλειφθούν με επίμονη προσπάθεια, σωστές μεθόδους καί υπεύθυνους χειρισμούς.

8. Μη νιώθετε μόνος. Ή μοναξιά είναι κοινό πρόβλημα πού το αντιμετωπίζουν άνθρωποι κι εδώ καί στό εξωτερικό. Αφορά δε οικογένειες όλων των οικονομικών βαθμίδων (προϋπολογισμών).

9. Ζητήστε βοήθεια. Αρχίστε καί συνεχίστε να επικοινωνείτε με τους υπευθύνους της ενορίας σας ή της Ί. Μητρόπολης σας. Ενδιαφέρονται για σας καί το πρόβλημα σας.

10. Διαβάστε κατάλληλα βιβλία. Ιδού μερικά: Του π. Αντωνίου ?λεβιζοπούλου, Δρος θεολογίας - Δρος Φιλοσοφίας, Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των αιρέσεων:

α) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. Έκδοσις Ί. Μητρ. Νικοπόλεως, Πρέβεζα 1991. Εξετάζει εκατοντάδες αιρέσεις, όπως δρουν στη χώρα μας, τη μέθοδο προσηλυτισμού πού εφαρμόζουν, αποκαλύπτει πίσω από τα προσωπεία τα αληθινά πρόσωπα, αντιπαραθέτει στην κακοδοξία την ορθόδοξη αλήθεια, κατοχυρωμένη αγιογραφικά.

β) ΕΦΟΔΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Δ' Έκδοσις Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1986. Προσφέρει την ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων καί εκθέτει συστηματικά την ορθόδοξη πίστη, αγιογραφικά κατοχυρωμένη.

γ) ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Έκδοσις «'Επτάλοφος», Αθήνα 1992. Συγκριτική μελέτη, στην οποία οριοθετείται ή Ορθόδοξη πίστη καί ζωή έναντι των ρωμαιοκαθολικών καί προτεσταντών.

δ) ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ, ΓΚΟΥΡΟΥΪΣΜΟΣ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. Έκδοσις Ί. Μητροπ. Νικοπόλεως, Πρέβεζα 1990. Εξετάζει τις Ομάδες πού συμπλέκονται με τη «Νέα Εποχή», κυρίως τίς άποκρυφιστικές καί νεο-σατανι-στικές, παρουσιάζει τίς τεχνικές τους, ερμηνεύει τα άποκρυφιστικά φαινόμενα καί αντιμετωπίζει την όλη τάση στα φως της Όρθοδοξίας.

ε) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ, ΑΥΤΟΕΞΕΛΙΞΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ. Έκδοσις Ί. Μητρ. Νικοπόλεως, Πρέβεζα 1991. Εξετάζει με κριτικό μάτι στο φως της Όρθοδοξίας καί της εν Χριστώ ελπίδας την τάση της «θετικής σκέψης», σε αναφορά με τίς ποικίλες άποκρυφιστικές Ομάδες.

στ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΑΣΜΟΣ. ΝΕΕΣ «ΑΙΡΕΣΕΙΣ». ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ. Ανάτυπο από το περιοδικό «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ». Αθήναι. Εξετάζει το πρόβλημα αλλοιώσεως της προσωπικότητας των θυμάτων ολοκληρωτικών παραθρησκευτικών ομάδων, πού συντελείται με ειδικές μεθοδεύσεις εκ μέρους των ομάδων αυτών.

ζ) Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Πίστη - Ζωή - Λατρεία. Έκδοσις Ί. Μητρ. Νικοπάλεως, Πρέβεζα 1991. Προσφέρει λύσεις στα υπαρξιακά προβλήματα του συγχρύνου ανθρώπου. Είναι κατάλληλο για την κατήχηση ανθρώπων πού επιθυμούν να ενταχθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία επιστρέφοντας άπό την πλάνη καί την περιπλάνηση τους στα λαβύρινθο των έξωχριστιανικών θρησκειών καί των ποικίλων αιρετικών καί παραθρησκευτικών Ομάδων.

η) ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ή ΑΝΑΣΤΑΣΗ; Έκδοσις της Ί. Μητρ. Νικοπάλεως, Πρέβεζα 1992. Παρουσιάζει την Ορθόδοξη θεώρηση του κακού. ?παντα, δίδοντας την αληθινή ελπίδα του ανθρώπου.

Αντωνίου 'Αλεβιζοπούλου καί συνεργατών, «Εμπειρίες στην αναζήτηση νοήματος ζωής. Ένα καυτό ποιμαντικό πρόβλημα. Έκδοσις Π.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωσις Γονέων) Αθήνα 1989.

«ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ για τίς Αιρέσεις καί την Παραθρησκεία αριθ. 1. "Εκδοσις Π.Ε.Γ. Αθήνα Νοέμβριος 1992.

Το βιβλίο της Ήροϋς Λουκά, ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ. Έκδοση «Εγρήγορση», Αθήνα 1992. Προσεγγίζει το πρόβλημα από την ϊατροκοι-νωνική πλευρά του. Τονίζει τη σημασία της ενημέρωσης καί εκπαίδευσης του κοινού καί εκθέτει τρόπους προστασίας των θυμάτων, θίγει το θέμα της θεραπευτικής παρέμβασης καί επανένταξης στην οικογένεια καί την κοινωνία.

Καί τα βιβλίο του πρωτοπρ. Αθανασίου Ε. Γιουσμά, («Συζητώντας μαζί σου...») ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΙΟΓΚΑ, Μυτιλήνη 1992. Περιέχει τύ κείμενο δύο εισηγήσεων τους. Παρατίθενται πολλά στοιχεία για τίς Ομάδες αυτές καί τη γιόγκα.

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.