ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

πίσω


Η διαμόρφωση του όρου Θεοτόκος

Η Θεοτόκος και το Μυστήριο του Σταυρού

Μήτηρ Θεού - Η Παναγία Μητέρα του Κόσμου

Θεομητορικό Οδοιπορικό στην Ελλάδα

Παναγία Χρυσολεόντισσα Αίγινας

Παναγία Φανερωμένη Ύδρας

Παναγία Φανερωμένη Σαλαμίνας

Παναγία Θαλασσομαχούσα Ζακύνθου

Παναγία Η Πάντων Χαρά Ζακύνθου

Παναγία Παλαιοκαστρίτισσα Κερκύρας

Παναγία Η Φιδιώτισσα Κεφαλονιάς

Παναγία Μυρτιδιώτισσα Κυθήρων

Παναγία Φανερωμένη Λευκάδος

Παναγία Λιαουτσιάνισσα Κύμης

Παναγία Χοζοβιώτισσα Αμοργού

Παναγία Θεοσκέπαστη Ανδρου

Παναγία Πανάχραντος Ανδρου

Παναγία Τουρλιανή Μυκόνου

Παναγία Εκατονταπυλιανή Πάρου

Παναγία της Τήνου

Παναγία της Αγιάσου

Παναγία Βροντιανή Σάμου

Παναγία Νεαμονήτισσα Χίου

Παναγία Καμαριώτισσα Σαμοθράκης

Θεομητορικό Οδοιπορικό στην Κωνσταντινούπολη

Παναγία Χαλκοπρατείων

Παναγία Αχειροποίητος

Παναγία των Οδηγών

Παναγία των Βλαχερνών

Η Ζωοδόχος Πηγή στο Μπαλουκλί

Η Μονή του Λιβός

Η Μονή Μυρελαίου ή Μυρόδυνο

Παναγία η Οδηγήτρια

Ιερά Μονή της Κεχαριτωμένης

Ιερά Μονή της Θεοτόκου Ευεργέτιδος

Η Μονή της Παμμακαρίστου

Παναγία η Παντανάσσα

Παναγία του Μουχλίου

Παναγία Βεφά

Παναγία της Ελπίδας

Παναγία η Παραμυθιώτισσα

Παναγία η Περίβλεπτος

Η Θεοτόκος Μαρία

Η Κοίμησις της Θεοτόκου

Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Μοναστήρια

ἀναγία Χαλκοπρατείων

Ὁ ναὸς τῆς Παναγίας Χαλκοπρατείων βρισκόταν σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας.

Γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ ἄλλοι λένε ὅτι ἄρχισε νὰ κτίζεται ἀπὸ τὴν Πουλχερία καὶ ὁλοκληρώθηκε ἐπὶ Λέοντος Ἃ (457-474) καὶ ἄλλοι ἴσχυριζονται ὅτι ἔγινε ἐπὶ Θεοδοσίου Β (408-450).

Στὸ ναὸ φυλασσόταν ἡ Ἁγία Ζώνη τῆς Θεοτόκου καὶ ἐκεῖ στεγάσθηκε κατὰ τὸ ἔτος 532, γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, ἡ ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου μετὰ τὴν πυρκαϊὰ τῆς Ἁγίας Σοφίας.

ἀναγία Ἀχειροποίητος

Ἡ Μονὴ τῆς Ἀχειροποιήτου ἦταν ἡ πλέον περίφημη Μονὴ τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀφιερωμένη στὴν Παναγία. Κατὰ τὴν παράδοση ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο διὰ τοῦ Μοναχοῦ Ἀβραμίου . Γι' αὐτὸ λεγόταν καὶ Μονὴ τῶν Ἀβρααμιτῶν . Ἡ Μονὴ πῆρε τὸ ὄνομα Ἀχειροποίητος,γιατί ἐκεῖ φυλασσόταν εἰκόνα τῆς θεοτόκου ἡ ὁποία δὲν ζωγραφίστηκε μὲ ἀνθρώπινο χέρι. Ἡ ἴδια ἡ Παναγία ἀποτύπωσε κατὰ θαυματουργικὸ τρόπο τὴν μορφή της στὴν εἰκόνα . 

ἀναγία τῶν Ὁδηγῶν

Ἤτνα μοναστικὸ κέντρο κοντὰ στὰ ἀνάκτορα τῶν Μαγγάνων. Ὀνομάζεται Μονὴ τῶν Ὁδηγῶν , γιατί ἀπ ' ἐδῶ οἱ Μοναχοὶ ὁδηγοῦσαν τοὺς τυφλοὺς στὸ παρακείμενο θαυματουργὸ ἁγίασμα . Στὸ μοναστηριακὸ αὐτὸ συγκρότημα ὑπῆρχε ἀπὸ τὸν 5ο αἰώνα ναὸς ἀφιερωμένος στὴν Παναγία. Ἡ αὐτοκράτειρα Πουλχερία χάρισε στὴ Μονὴ καὶ θαυματουργῆ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία εἶχε ἱστορηθεῖ ἀπὸ τὸν Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ καὶ μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια στὴν Κωνσταντινούπολη. Κατὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης καταστράφηκε. 

ἐρὰ Μονὴ τῆς Κεχαριτωμένης

Ἱδρύθηκε ἀπὸ τὴν Αὐτοκράτειρα Εἰρήνη , σύζυγο τοῦ Ἀλεξίου καὶ μητέρα τοῦ Ἰωάννου Β Κομνηνοῦ . Μέσα στὸ μοναστήρι ὑπῆρχαν διάφορα φιλανθρωπικὰ οἰκήματα καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τοὺς πτωχοὺς ἀποτελοῦσε καθημερινὸ ἔργο . 

ἐρὰ Μονὴ τῆς Θεοτόκου Εὐεργέτιδος

Ἡ Μονὴ βρισκόταν στὰ δυτικά της Πόλης. Παρεῖχε δὲ στέγη, τροφή, ἐνδύματα καὶ ὑποδήματα στοοὺς πτωχοὺς καὶ στοὺς ἀσθενεῖς . 

ἀναγία ἡ Παντάνασσα

Ἡ Μονὴ τῆς Παντανάσσης , κτίσμα τοῦ 12ου αἰῶνος , βρισκόταν βόρεια τῆς Μονῆς τῶν Ὁδηγῶν . Ἄρχιζε νὰ κτίζεται ἀπὸ τὴν αὐτοκράτειρα Ξένη, χήρα του μανουὴλ Κομνηνοῦ (1143-1180). Μετὰ τὸ θάνατό της συνέχισε τὸ ἔργο ὁ Ἰσαὰκ Ἄγγελος (1185-1195). 

ἀναγία Βεφὰ

Ἡ Παναγία Βεφὰ εἶναι ὑπόγειος Ναὸς ἐπ ' ὀνόματι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Βρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὴ Μονὴ τοῦ Παντοκράτορος καὶ ὀνομάζεται Παναγία τοῦ Βεφᾶ , γιατί παλαιότερα κατοικοῦσε ἐκεῖ ὁ φημισμένος τοῦρκος μουσικὸς Vefa .

Ὁ Ναὸς αὐτὸς καταστράφηκε μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης. Ἀργότερα κτίσθηκε ἄλλος ναὸς ποὺ μὲ τὸ ἁγίασμα παραδόθηκε στὴν Μακεδονικὴ Φιλεκπαιδευτικὴ Ἀδελφότητα τῆς Πόλης. Ἐπισκευάσθηε μετὰ τὶς καταστροφὲς τοῦ 1955 καὶ σήμερα λειτουργεῖ ὁ Ναὸς καὶ τὸ ἁγίασμα ὡς προσκύνημα.

ἀναγία τῆς Ἐλπίδας

Ὁ Ναὸς τῆς Παναγίας τῆς Ἐλπίδας , ποὺ ἔκτισε ὁ Πατριάρχης Διονύσιος ὁ Δ ὁ Μουσελίμης στὰ 1865 πάνω σὲ ὁμώνυμο Ναὸ ἐρειπωμένο , εἶναι σήμερα ἕνα ἀπὸ τὰ λαμπρότερα κτίσματα τοῦ 17ου αἰῶνος στὴν Πόλη. 

ἀναγία ἡ Παραμυθιώτισσα

Εἶναι ἡ Παναγία τῶν Παλατιῶν , ὅπου ἐγκαταστάθηκε τὸ Πατριαρχεῖο μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὴν Παναγία Παμμακάριστο (1587). Σήμερα σώζονται μόνο λίγα ἐρείπια . 

ἀναγία Περίβλεπτος

Ἦταν ἀπὸ τὰ λαμπρότερα μοναστηριακὰ συγκροτήματα τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Βρισκόταν στὴ συνοικία Ψωμαθίων , ὅπου σήμερα βρίσκεται ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἀρμενίων . Ὁ μεγαλύτερος ναός, ἀφιερωμένος στὴν Παναγία Περίβλεπτο, κτίσθηκε μὲ φροντίδα τοῦ αὐτοκράτορα Ρωμανοῦ Γ Ἀργυροῦ (1028-1034). Ἡ Μονὴ διαλύθηκε ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους. Μετὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς Πόλης ἔγινε καὶ πάλι ὀρθόδοξη Μονὴ καὶ ἀνακαινίστηκε ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Η. Καταστράφηκε ὁλοσχερῶς κατὰ τὴν ἅλωση .

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.