ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

1 Ιουνίου
Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ιουστίνου, του Φιλοσόφου, Τη αυτή μέρα, μνήμη των αγίων Μαρτύρων Ευελπίστου, Ιέρακος, Ιουστίνου, Ιούστου, Λιβεριανού, Παίωνος, Χαρίτωνος και Χαριτούς της Παρθένου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Νέωνος, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Πύρρου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Θεσπεσίου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Φελινού και Γρατινιανού, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ισχυρίωνος και των συν αυτώ, Μνήμη των αγίων δέκα χιλιάδων Μαρτύρων, Μνήμη των αγίων ιερομαρτύρων Ρεβεριανού και Παύλου Μνήμη του αγίου μάρτυρος Κρεσκεντιανού, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Φίρμου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Πρόκλου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Σεκούνδου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Γερασίμου, Μνήμη του αγίου Φορτουνάτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Καρπασίου, των Λερίνων, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ρουαδανού, της Κορνουάλης, Μνήμη του αγίου Ουϊστάνου, του εξ Αγγλίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αγαπητού, του Αναργύρου και Ιαματικού, του εκ Ρωσσίας, Μνήμη του οσίου πατρός πατρός ημών Διονυσίου του Γλουσέτσκ, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Σίου, του εκ Γεωργίας, Σύναξις των αγίων οσιομαρτύρων Δαβίδ, Γαβριήλ και Παύλου, των εκ Γεωργίας, Ανάμνησις του θαύματος απαλλαγής της νήσου Λευκάδος εκ της πανώλου νόσου, κατά το έτος 1743, Διήγησις ωφέλιμος γεωργού τινος Μετρίου ονομαζομένου


2
Ιουνίου
Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικηφόρου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Ομολογητού, Μνήμη της αγίας μάρτυρος Βλανδίνης, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Φωτεινού και Σανκτίου, και των συν αυτοίς Βετίου, Επαγάθου, Ποντικού, Βιβλίδου, Αττάλου, Αλεξάνδρου, Ματούρου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Αλκιβιάδου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Εράσμου, Μνήμη των αγίων δισμυρίων Μαρτύρων, Μνήμη των αγίων ιερομαρτύρων Μαρκελλίνου και Πέτρου, Μνήμη των αγίων τριάκοντα οκτώ Μαρτύρων, Μνήμη της αγίας Μητρός μετά των αγίων τριών τέκνων αυτής, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ευγενίου, επισκόπου Ρώμης, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αδαλγίου, της Νοβάρα, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βοδφανού, του εξ Ουαλλίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μαρίνου, του Βαάνου, Μνήμη του αγίου Ανδρέου, πρίγκιπος της Σουζδαλίας, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου του Τραπεζουντίου, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Δημητρίου, του εκ Φιλαδελφείας, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, του εξ Αγαρηνών, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Λεάνδρου, του Ηπειρώτου

3
Ιουνίου
Μνήμη των αγίων μαρτύρων Λουκιλλιανού και των συν αυτώ τεσσάρων νηπίων, Διονυσίου, Κλαυδίου, Παύλου και Υπατίου, και Παύλης της Παρθένου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Περγεντίνου και Λαυρεντίνου, Μνήμη του αγίου Καικιλίου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αχιλλά, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιλαρίου, Μνήμη της αγίας Γλοτίλδης, της εκ Γαλλίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Λιφάρδου, του εν Ορλεάνη, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ουρβικίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Κρονανού, του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Κέβιν, του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γενεσίου, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Ισαάκ, του εξ Ισπανίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αθανασίου, του Θαυματουργού, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Ιερίας της χήρας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Πάππου, Μνήμη της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του αγίου Δημητρίου του Θαυματουργού, πρίγκηπος του Ούγκλιχ και της Μόσχας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Γρηγορίου, μητροπολίτου Δέρκων, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Δωροθέου, μητροπολίτου Αδριανουπόλεως, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ιωσήφ, μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γλυκοφιλούσης, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου «των Αδελφών του Κιέβου»

4 Ιουνίου

Μνήμη των αγίων Μάρθας και Μαρίας, των αδελφών του φίλου του Χριστού Λαζάρου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Αρετίου και Δακιανού, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Κλατέου, επισκόπου Βρεσκίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μητροφάνους Α, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Αττάλου, Ζωτικού, Καμάσεως και Φιλίππου, εκ Νικολιτσέλ της Ρουμανίας, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Νιννοκίας, της εκ Βρεττανίας, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Βρεάκης, της εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Πετροκίου, του εξ Ουαλλίας, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Κρουϊδανού, Δαγανού και Μεδανού, των εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Εντφρίθου, του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Ιωάννου, ηγουμένου της μονής Μοναγρίου της Κύπρου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αλωνίου, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Σοφίας, της εξ Αίνου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μεθοδίου, του εκ Ρωσίας, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ελεαζάρου, Ναζαρίου και Ευμενίου, των εν Μουρμάνσκ της Ρωσίας, των Θαυματουργών, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ανδρονίκου, αρχιεπισκόπου Περμίας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Τσερνιγκωφ, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Γεωργίου, του εκ Κροατίας

5
Ιουνίου
Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Δωροθέου, επισκόπου Τύρου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Φλωρεντίου, Ιουλιανού, Κυριακού, Μαρκελλίνου και Φαυστίνου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Απόλλωνος, Αρείου, Γοργίου, Ειρήνης, Λεωνίδου, Μαρκιανού, Νικάνδρου, Πάμβωνος, Σεληνιάδος και Υπερεχίου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Κόνωνος, του από Ρώμης, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Νόννου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Χριστοφόρου, του από Ρώμης, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Θεοδώρου, επισκόπου Τύρου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Πλουτάρχου, αρχιεπισκόπου Κύπρου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Βονιφατίου, αποστόλου της Γερμανίας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Εοβανού, επισκόπου Ουτρέχτης, Μνήμη των αγίων ιερομαρτύρων Βιντρούγκου, Βαλτερίου, Αδαλερίου, των πρεσβυτέρων, Αμούνδου, Σιρεβάλδου, και Βοσέου των διακόνων, Μνήμη των αγίων οσιομαρτύρων Βακκαρίου, Γουνδικάρου, Ιλλεχέρου και Βοττεούλφου, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Φήλικος, Μνήμη της μετακομιδής των ιερών λειψάνων του αγίου Ιγκόρ, ηγεμόνος του Κιέβου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Ιγκόρ, εν Κιέβω, Μνήμη εν αγίοις πατρός Κωνσταντίνου, μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ρωσσίας, Μνήμη του αγίου Θεοδώρου, πρίγκηπος του Νόβγκοροντ, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Πέτρου του Αναχωρητού, του εκ Σερβίας, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Αγαπίου και Νικοδήμου, των εν Αγίω Όρει ασκησάντων, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Βασιανού και Ιωνά, της Περτόμα, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Μάρκου, του εν Χίω, Μνήμη της μετά φιλανθρωπίας επενεχθείσης φοβεράς απειλής και ανάγκης εν τη των βαρβάρων επιδρομή, ότε μέλλοντας πάντας ημάς υπ' αυτών δικαίως αιχμαλωτίζεσθαι και φόνω μαχαίρας παραδί - δοσθαι, ο Οικτίρμων και Φιλάνθρωπος Θεός, δια σπλάγχνα ελέους Αυτού, παρ' ελπίδα πάντας ημάς ελυτρώσατο, Ανάμνησις θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ωραιοτάτης, εν Ακαρνανία 

6
Ιουνίου
Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιλαρίωνος του Νέου, ηγουμένου της μονής των Δαλμάτων, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ρωμύλου, Μνήμη των αγίων παρθενομαρτύρων Αρχελαΐδος, Θέκλας και Σωσάννης, των εν Σαλέρνο της Ιταλίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αττάλου, του Θαυματουργού, Σύναξις των αγίων πέντε παρθενομαρτύρων Βαλερίας η Βαρερίας, Κυρίας, Μάρθας, Μαρίας και Μαρκίας, των εκ Καισαρείας της Παλαιστίνης, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Γελασίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ανούμ του Σημειοφόρου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Φωτά, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ζαρλαθίου, επισκόπου Τούαμ της Ιρλανδίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Κουδβαλίου, επισκόπου Άλεθ της Ουαλλίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιωνά, επισκόπου της Μεγάλης Περμίας, Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του αγίου ιερομάρτυρος Βασιλείου, επισκόπου Μανγκαζίας της Σιβηρίας, του Θαυματουργού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Παϊσίου, του Ούγκλιχ, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωνά, του Κλιμέζσκ, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ποιμένος, εν Ρωσία, Μνήμη θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

7
Ιουνίου
Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Θεοδότου, του εν Αγκύρα, Μνήμη της αγίας μάρτυρος Ποταμιαίνης, της εξ Αλεξανδρείας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Μαρκελλίνου, επισκόπου Ρώμης, και των συν αυτώ μαρτυρησάντων Κλαυδίου, Κυρίνου και Αντωνίνου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μαρκέλλου, επισκόπου Ρώμης, Μνήμη των αγίων ιερομαρτύρων Σισινίου, και Κυριακού, των διακόνων, και των αγίων Μαρτύρων Σμαράγδου, Λάργου, Απρονιανού, Σατουρνίνου, Κρήσκεντος, Παππίου, Μαύρου, Αρτεμίας, Πρισκίλλης και Λουκίας, Μνήμη των αγίων Αισίας και Σωσσάνης, Μνήμη της αγίας μάρτυρος Ζηναΐδος, της Θαυματουργού, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ιωάννου και Ταρασίου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Λυκαρίωνος, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Σεβαστιανής, της Θαυματουργού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Στεφάνου, του Πρεσβυτέρου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ανθίμου, του Πρεσβυτέρου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Βασιλείδου, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Ιωάννου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ανατολίου, του Σιναΐτου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Κολμανού, του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μεριαδοκίου, του εξ Ουαλλίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Δανιήλ, του της Σκήτεως, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βουλφαγγίου, του εκ Γαλλίας, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Μοντβέννης, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Αβεντίνου, του εκ Γαλλίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Βιλλιβάλδου, Αποστόλου της Γερμανίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Δεοχάρους, του εκ Γερμανίας, Μνήμη των αγίων ιερομαρτύρων Πέτρου πρεσβυτέρου και Βαλλαβόνσου διακόνου, των οσιομαρτύρων Σαβινιανού, Βιστρεμούνδου και Αβεντίου, και του μάρτυρος Ιερεμίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αντωνίου, του δια Χριστόν σαλού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αβραμίου, του εκ Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Παναγή του Μπασιά, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Ευφροσύνης, ηγουμένης της μονής του Σωτήρος, εν Πολώκ της Ρωσίας

8 Ιουνίου

Μνήμη της ανακομιδής του λειψάνου του αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, εν τω Σωσθενείω, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μαξιμίνου, επισκόπου Αιξ, Μνήμη της αγίας μάρτυρος Καλλιόπης, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Νικάνδρου και Μαρκιανού, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Μάρκου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αθρέ η Ατρέ, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Μελανίας, της Πρεσβυτέρας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Βρόνου, του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γιλδάρδου, του εκ Γαλλίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ηρακλείου, επισκόπου Σενς, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ζωσιμά, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Βικτωρίνου, επισκόπου Καμερίνο, και Σεβερίνου, επισκόπου Σανσβερίνο, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μεδάρδου, επισκόπου Νογυόν της Γαλλίας, του Θαυματουργού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Λεβανού, του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μακκουτίνου, του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Σύρας, της εξ Ιρλανδίας, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Ευσταδιόλης, της εκ Γαλλίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Κλοδούλφου, επισκόπου Μετζ, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ναυκρατίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Παύλου του εν Καϊουμά, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Θεοδώρου, επισκόπου Ροστώβ και Σουζδαλίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Θεοφίλου, του Λούγκα και Οτμούχ, Εύρεσις των ιερών λειψάνων των αγίων Βασιλείου, ηγεμόνος Ριαζάν, και Κωνσταντίνου, ηγεμόνος του Γιαροσλάβλ, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Γιαροσλάβλ, εν Ρωσία, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Θεοφάνους, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Θεοδώρου, του εκ Γεωργίας

9
Ιουνίου
Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου, αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου, επισκόπου Προύσης, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ανανίου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Διομήδους, Ορέστου και Ρόδωνος, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Φηλικιανού και Πρίμου, Μνήμη των αγίων οσιομαρτύρων Μαρθας, Μαρίας, Μαριάμνης, Θεκλας και Ενναθά η Έννείμ, Μνήμη των αγίων Παρθενομαρτύρων, των εκ Χίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιουλιανού, του εν Συρία, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μαξιμιανού, του εκ Συρακουσών, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Κύρου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Κολούμπα του ιεραποστόλου, του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βαϊθινού η Κομίνου, μαθητού του οσίου Κολούμπα, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Κυρίλλου, του εν Λευκή Λίμνη της Ρωσσίας ασκήσαντος, Μνήμη του αγίου Κυρίλλου, του Θαυματουργού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αλεξάνδρου, του εκ Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Θεοφάνους, του Ερημίτου

10
Ιουνίου
Μνήμη των αγίων μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Νεανίσκου, του Σοφωτάτου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Κρίσπουλου και Ρεστιτούτου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Γετούλου και Αμανδίου, και των συν αυτοίς Κερεάλου, και Πριμιτίβου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Βασιλείδου, Τρίπου, Μανδάλου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ζαχαρίου, του εν Νικομηδεία, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αλεξίου, επισκόπου Βιθυνίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Απολλώ, Μνήμη των οσίων Θεοφάνους και Πανσέμνης, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Κανίδου, του εκ Καππαδοκίας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Αστερίου, επισκόπου Πέτρας της Αραβίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Βασσιανού, επισκόπου Λόντι της Ιταλίας, Μνήμη εν αγίοις πατρός ημών Κενσουρίου, επισκόπου Ωξέρρης, Μνήμη εν αγίοις πατρός ημών Ιλλαδανού, επισκόπου Ράθλιχεν της Ιρλανδίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιθαμερίου, επισκόπου Ρότζεστερ, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Εβρεμουνδίου, εν Φοντεναί της Γαλλίας ασκήσαντος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βαρλαάμ, ηγουμένου της μονής Χουτίνσκϊυ της Ρωσίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Φιλοθέου, μητροπολίτου Τομπόλσκ της Ρωσίας, Μνήμη της ευρέσεως των ιερών λειψάνων του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου, επισκόπου Ριαζάν και Μούρωμ, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σιλουανού, του εν Κιέβω ασκήσαντος, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νεκταρίου, επισκόπου Τομπόλσκ, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Συμεών, μητροπολίτου Σμολένσκ και Ντορογκομπούζ, Μνήμη του αγίου Κοσμά, του δια Χριστόν σαλού, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου, μητροπολίτου Τομπόλσκ και πάσης Σιβηρίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αντωνίου, επισκόπου Τομπόλσκ της Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Συνεσίου, της Σιβηρίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Πέτρου, του Τόμσκ, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Σάββα, του Σταγειρίτου, Μνήμη της αγίας Δόμνας, της δια Χριστόν σαλής, Μνήμη του αγίου Στεφάνου, του Όμσκ της Ρωσίας, Μνήμη εν αγίοις πατρός ημών Γερασίμου, επισκόπου Αστραχάν, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μισαήλ, του εκ Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αρέθα, του εκ Ρωσίας, Μνήμη της αγίας Αγάπης, της δια Χριστόν σαλής, της εκ Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μακαρίου του Ιεραποστόλου, του εκ Ρωσίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μακαρίου, μητροπολίτου Μοσχας, Αποστόλου των Αλταΐων, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Θεογνώστου, του Ερημίτου, του εκ Ρωσίας, Μνήμη των αγίων ιερομαρτύρων Νικολάου και Βασιλείου, των πρεσβυτέρων, του αγίου μάρτυρος Παύλου, εν Ρωσία, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Τιμοθέου, του πρεσβυτέρου, εν Ρωσία, Σύναξις πάντων των Αγίων των εν Ριαζάν της Ρωσίας, Σύναξις πάντων των Αγίων των εν Σιβηρία, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Σημείου, εν Κούρσκ της Ρωσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ταμπύνσκ, εν Ρωσία

11 Ιουνίου

Μνήμη των αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Θεοπέμπτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βλιθαρίου, της Σεζάννης, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ερεβαλδίου, του εκ Βρετανίας, του Ερημίτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βαρνάβα, του εν Βάση Κοιλανίου της Κύπρου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βαρνάβα, της Βετλούγκα, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Μητροφάνους ΤσιΣούνγκ και των συν αυτώ μαρτυρησάντων Τατιανής πρεσβυτέρας, Ησαΐου και Ιωάννου, Μαρίας και ετέρων διακοσίων είκοσι μαρτύρων, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Λουκά, αρχιεπισκόπου Κριμαίας, Μετακομιδή των ιερών λειψάνων του οσίου πατρός ημών Εφραίμ, του εκ Ρωσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του « 'Αξιόν Εστιν »

12
Ιουνίου
Μνήμη της αγίας μάρτυρος Αντωνίνης, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Βασιλίδου, Κυρίνου, Ναβωρίου και Ναζαρίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιουλιανού, του «εις τα Λίβα εν τη Δαγούτη » λάμψαντος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ονουφρίου, του εν Ιερουσαλήμ, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ιωάννου, του στρατιώτου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ζήνωνος, επισκόπου Κυρηνείας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Πέτρου, του εν Αγίω Όρει ασκήσαντος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αλυπίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωάννου, του Αγιορείτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Στεφάνου, του Οζέρο και Κομέλ της Ρωσσίας, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου, εκ Τραπεζούντος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αρσενίου, της Κονεβίας, του Θαυματουργού, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Αυξεντίου και Ονουφρίου, των ερημιτών της Βολογκντά, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ονουφρίου, της Κατρόμα, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ονουφρίου, του Θαυματουργού, του εν Πσκωφ της Ρωσίας ασκήσαντος, Μνήμη του αγίου Ονουφρίου, του δια Χριστόν σαλού, του εν Ρομανωφ της Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σεραπίωνος, του Θαυματουργού, του εν Ιζμπόρσκ της Ρωσίας ασκήσαντος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ονουφρίου, του εκ Πρεβέζης, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Βενεδίκτου, του εκ Σερρών, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Παύλου, του εξ Ιωαννίνων, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Συνεσίου, του εκ Θεσσαλονίκης, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Τιμοθέου, του εκ Βεροίας

13
Ιουνίου
Μνήμη της αγίας μάρτυρος Ακυλίνης, Μνήμη της αγίας μάρτυρος Φηλικούλης, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Τριφυλλίου, επισκόπου Λήδρας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αντιπάτρου, επισκόπου Βοστρων, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιακώβου, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Άννης και Ιωάννου, του υιού αυτής, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Διοδώρου, του εξ Εμέσης, Μνήμη των αγίων μυρίων Μαρτύρων, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ευλογίου, αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ανδρονίκου, του εν Μόσχα ασκήσαντος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αλεξάνδρου, του εν Μόσχα ασκήσαντος, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ανθίμου, του Ιβηρίτου, Εύρεσις των ιερών λειψάνων του αγίου ιερομάρτυρος Νικολάου, του εν Καρυαίς της Λέσβου

14
Ιουνίου
Μνήμη του αγίου ενδόξου προφήτου Ελισσαίου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Κυρίλλου, Επισκόπου Γορτύνης, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ουαλερίου και Ρουφίνου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μεθοδίου, του Ομολογητού, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Ιουλίττης, Μνήμη του αγίου Μστισλάβου -Γεωργίου, πρίγκιπος του Νόβγκοροντ, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Νήφωνος, του εν τω Άθω ασκήσαντος, του Καυσοκαλυβίτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ελισσαίου, του εν Σούμυ της Ρωσσίας ασκήσαντος

15
Ιουνίου
Μνήμη του αγίου προφήτου Αμώς, Μνήμη των αγίων αποστόλων Αχαϊκού, Στεφανά και Φουρτουνάτου, εκ των Ο, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ησυχίου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Βίτου, Μοδέστου και Κρεσκεντίας, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Δουλά, Μνήμη της αγίας μάρτυρος Γραός, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Νερσή η Ναρσή, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ορτισίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Δουλά, Μνήμη αγίων παρθενομαρτύρων Λεωνίδος, Λιβύης και Ευτροπίας, των εν Συρία, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωσήφ, του εν Βηθλεέμ, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιερωνύμου, Μνήμη του ιερού Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππώνος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αβραάμ, του εν Γαλλία, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μελανού, επισκόπου Βιβιέρ, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Τρίλλου, επισκόπου εν Ουαλλία, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Λανδελίνου, του εν Γαλλία, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Δομιτιανού και Αδελίνου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Κωνσταντίνου, του εν Γαλλία, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μιχαήλ, πρώτου μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σάββα, του Βατοπεδινού, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Λαζάρου, πρίγκιπος των Σέρβων, Μνήμη των αγίων ιερομαρτύρων Γρηγορίου και Κασσιανού, των Θαυματουργών, των εν Αβνέγκα της Ρωσίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος, πατριάρχου Σερβίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Εφραίμ, πατριάρχου Σερβίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Συμεών, αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ και Πσκωφ, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιωνά, μητροπολίτου Μόσχας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Κυρίλλου, του θαυματουργού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Στεφάνου, του Οζέρο και Κομέλ της Ρωσσίας, Σύναξις των αγίων Σέρβων Νεομαρτύρων, Σύναξις της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοόκου, πέραν εν τοις Μαρανικίου

16
Ιουνίου
Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μνημονίου, επισκόπου Αμαούντος της νήσου Κυπρου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Τύχωνος, επισκόπου Αμαθούντος της νήσου Κυπρου, του Θαυματουργού, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Μάρκου, επισκόπου Απολλωνιάδος, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ελάππα, Μνήμη των αγίων ιερομαρτύρων Φερραιόλου και Φερρουκίου, των εν Γαλατία, Μνήμη των αγίων πέντε Μαρτύρων, των εν Νικομηδεία, Μνήμη των αγίων τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των Ρωμαίων, Μνήμη των αγίων παρθενομαρτύρων Ακτινέας και Γρεσινιάνας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σιμιλιανού, επισκόπου Νάντης, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Κεττίνου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Κολμανού, του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών πατρός ημών Κουρίγγου, του εξ Ουαλλίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ισμαήλ, του εξ Ουαλλίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αυρηλιανού, επισκόπου Αρελάτης, Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του οσίου πατρός ημών Θεοδώρου, του Συκεώτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σάββα, της Μόσχας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Τύχωνος, του εν Μεντύν της Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Τύχωνος, του εν τω Λούκωφ της Ρωσίας, του Θαυματουργού, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Νίκωνος, Βασιλείου και Τύχωνος, των εν Σολόκοβο της Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Τύχωνος, του εν τω Καράτσεβ της Ρωσίας, του Θαυματουργού, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Κουαϊκχόσρου, του Ιβηρίτου, μοναχού εν Ιερουσαλήμ, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μωυσέως, της Όπτινα, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ερμογένους, επισκόπου Τομπόλσκ της Ρωσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, εν Δοκιαναίς,

17
Ιουνίου
Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ισαύρου και των συν αυτώ Βασιλείου, Ιννοκεντίου, Φήλικος, Ερμείου και Περεγρίνου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Αντιδίου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Μοντανού, του εξ Ιταλίας, Μνήμη του αγίου πρωτομάρτυρος Αλβανού, του εκ Βρετανίας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Φιλονείδου, επισκόπου Κουρίου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωσήφ, του Αναχωρητού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Πιώρ, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Υπατίου, του εν Ρουφιαναίς, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βησσαρίωνος, του Αναχωρητού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αβίτου, Μνήμη εν αγίοις πατρός ημών Ιμερίου, επισκόπου Αμελίας, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Nέκταν, του εξ Ουαλλίας, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Αδουλφίου και Βοτουλφίου του Ομολογητού, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γουνδουλφίου, επισκόπου Γαλλίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ερβέου, του εν Γαλλία, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Σάλβα, του εκ Γεωργίας, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ισαάκ, Κλήμεντος, Κυρίλλου, Νικήτα και Νικηφόρου, των εκ Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ανανίου, του εικονογράφου

18
Ιουνίου
Μνήμη του αγίου μάρτυρος Λεοντίου και των συν αυτώ Υπάτου και Θεοδούλου, των εν Τριπόλει της Συρίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Λεοντίου, του ποιμένος, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Αιθερίου, του εν Νικομηδεία, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ελπιδίου, Μνήμη των αγίων δύο Μαρτύρων, των εκ Κύπρου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Εράσμου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Κυριακού και Παύλης, Σύναξις του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, πλησίον του αγίου Ιουλιανού, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Γρηγορίου, Δημητρίου και Καλογήρου, των Αναχωρητών, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αμάνδου, επισκόπου Μπορντώ της Γαλλίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Φορτουνάτου, του Φιλοσόφου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Λεοντίου, του εν τοις σπηλαίοις του Κιέβου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Λεοντίου του Μυροβλύτου, του ασκήσαντος εν τη μονή Διονυσίου του αγιωνύμου Όρους, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Πέτρου, του εκ Σερβίας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ιωαννικίου, μητροπολίτου Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Μπογκολιούμπσκϊυ της Ρωσίας

20
Ιουνίου
Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Μεθοδίου, επισκόπου Ολύμπου, Εύρεσις και κατάθεσις των ιερών λειψάνων και περιβολαίων των αγίων αποστόλων Ανδρέου, Θωμά και Λουκά, Λαζάρου του μάρτυρος και Ελισσαίου του προφήτου, εν τω πανσέπτω ναώ των Αγίων Αποστόλων, εν Κωνσταντινουπόλει, Μνήμη των εν ερήμω δύο αγίων ασκητών, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ιννά, Πιννά και Ριμμά, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Σιλβερίου, επισκόπου Ρωμης, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ναούμ, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μηνά, επισκόπου Πολόκ της Ρωσίας, Μνήμη του αγίου Γκλεμπ, πρίγκιπος του Βλαδιμίρ, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Καλλίστου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Νικολάου, του Καβάσιλα, Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του εν αγίοις πατρός ημών Γουρία, αρχιεπισκόπου Καζάν, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της «Μόντενα», εν Ρωσία

21
Ιουνίου
Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Τερεντίου η Τερτίου, επισκόπου Ικονίου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ιουλιανού, του εξ Αναζαρβού της Κιλικίας, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ιουλιανού, του Αιγυπτίου η Λίβυος, Μνήμη των αγίων μαρτύρων των αθλησάντων μετά του αγίου Ιουλιανού, ήτοι Αντωνίου πρεσβυτέρου, Αναστασίου του εκ νεκρών αναστάντος, Κελσίου, Βασιλίσσης της μητρός αυτού, είκοσι δεσμοφυλάκων και επτά συγγόνων, ήτοι αδελφών, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Αφροδισίου, εκ Κιλικίας, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Κυριακού και Απολλιναρίου, Μνήμη των αγίων παρθενομαρτύρων Δημητρίας και Βιβιανής, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Αρχιλίου Β, βασιλέως της Γεωργίας, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Λουαρσάβου, βασιλέως της Γεωργίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αβραμίου, του θαυματουργού, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Νικήτα του Νισυρίου

22
Ιουνίου
Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ευσεβίου, επισκόπου Σαμοσάτων, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά του οικέτου αυτού, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Γαλακτίωνος και Πομπιανού, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ιουλιανής και Σατορνίνου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων, των εν Σεβαστεία της Παλαιστίνης αθλησάντων, Μνήμη του αγίου Βασιλείου, επισκόπου Πατελαρίας, Μνήμη της αγίας οσιοπαρθενομάρτυρος Εύας της Νέας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Διδασκάλου, μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας

23
Ιουνίου
Μνήμη της αγίας μάρτυρος Αγριππίνης, Μνήμη Αριστοκλέους πρεσβυτέρου, Δημητριανού διακόνου και Αθανασίου αναγνώστου, εν Σαλαμίνι της Κύπρου αθλησάντων, Μνήμη Ευστοχίου πρεσβυτέρου και των συν αυτώ Γαΐου η Γαϊανού, ανεψιού αυτού, και των τριών τέκνων αυτού, Λολλίας, Πρόβης και Ουρβανού η Ουρβασίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ησυχίου της Βάτου, εν Σινά, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Εθελδρέδης, της βασιλίσσης, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βαρβάρου, του μυροβλήτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Νικήτα, του εκ Θηβών, Μνήμη της αγίας Ειρήνης, πριγκιπίσσης του Μούρωμ, Μνήμη του αγίου Δημητρίου, πρίγκιπος Περεγιασλάβλ και Βλαδιμίρ της Ρωσίας, Μνήμη της αγίας Ευδοξίας, πριγκιπίσσης του Βλαδιμίρ, Μνήμη των αγίων Γεωργίου και Θεοδοσίας, των εκ Ρωσίας, Μνήμη του αγίου Αρτεμίου, του εν Βέρκολα της Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Κορνηλίου, του εκ Ρωσίας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Καλλινίκου, του εκ Βεροίας, Μνήμη των αγίων ενδόξων νέων ιερομαρτύρων, Γερασίμου Κρήτης, Κνωσού Νεοφύτου, Χερρονήσου Ιωακείμ, Λάμπης Ιεροθέου, Σητείας Ζαχαρίου, Πέτρας Ιωακείμ, Ρεθύμνης Γερασίμου, Κυδωνίας Καλλινίκου, Κισάμου Μελχισεδέκ, Διοπόλεως Καλλινίκου και των συν αυτοίς αθλησάντων κληρικών και λαϊκών, Μνήμη πάντων των Αγίων των εν Βλαδιμίρ της Ρωσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Βλαδιμήρου, εν Κιέβω, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της επιλεγομένης «Τρυφερής», εν τη Λαύρα των Σπηλαίων του Πσκωφ της Ρωσίας

24
Ιουνίου
Το γενέσιον του τιμίου ενδόξου προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστου Ιωάννου, Σύναξις των δικαίων Ζαχαρίου και Ελισάβετ, γονέων Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικήτα, επισκόπου Ρεμεσιάνας της Ρουμανίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Γκερμοκίου, του εκ Κορνουάλλης, Μνήμη της αγίας μάρτυρος Αλένης, της εκ Βρυξελλών, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιβάν, του εκ Τσεχίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιλαρίωνος, του εκ Γεωργίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αντωνίου, του εκ Ρωσίας, Μνήμη της μετακομιδής των ιερών λειψάνων του αγίου μεγαλομάρτυρος Ιωάννου του Νέου, του εκ Σουτσεάβας της Ρουμανίας, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ιακώβου και Ιωάννου, των εν Μενούγκα της Ρωσίας μαρτυρησάντων, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Παναγιώτου του Καισαρέως, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Γερασίμου, του εν Αρχαγγέλσκ της Σιβηρίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αθανασίου του Παρίου, Ανάμνησις θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ωραιοτάτης, εν Ακαρνανία

25
Ιουνίου
Μνήμη της αγίας οσιομάρτυρος Φεβρωνίας, της πολυάθλου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ορεντίου, Φαρμακίου, Έρωτος, Φίρμου, Φιρμίνου, Κυριακού και Λογγίνου, εν Γεωργία μαρτυρησάντων, Μνήμη των αγίων οσιομαρτύρων Ευτροπίας, Λεωνίδος και Λιβύης, εν Παλμύρα της Συρίας αθλησασών, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Γαλλικανού, Μνήμη του αγίου Προσπέρου, του εξ Ακουϊτανίας της Γαλλίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γαλλικανού, του εκ Γαλλίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μαρτυρίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σίμωνος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μεθοδίου, του εν Νηβρύτω της Κρητης, Ανάμνησις της υπέρ λόγον και πάσαν ελπίδα δωρηθείσης ημίν βοηθείας παρά του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αδελβέρτου αρχιδιακόνου, του εν Ολλανδία, Μνήμη των οσίων Δαβίδ και Ευφροσύνης, των Ρώσων, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Θεολήπτου, μητροπολίτου Φιλαδελφείας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Διονυσίου, κτίτορος της εν τω Αγίω Όρει ιεράς μονής του Τιμίου Προδρόμου, της επιλεγομένης Διονυσίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Δομετίου, του Διονυσιάτου, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Προκοπίου, του εκ Βάρνας, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Γεωργίου, του εξ Ατταλείας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Νίκωνος, της Όπτινα

26
Ιουνίου
Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ιωάννου και Παύλου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Δαβίδ, του εν Θεσσαλονίκη, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ανθίωνος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωάννου, επισκόπου Γοτθίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου, αρχιεπισκόπου Σουζδαλίας, Μνήμη του οσιομάρτυρος Δαβίδ, του εκ Κυδωνιών, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγητρίας, εν Τιχβίν της Ρωσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Νεάμτς της Ρουμανίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, των επτά Λιμνών, εν Καζάν της Ρωσσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Ρωμαίας, εν Ρωσία

27
Ιουνίου
Mνήμη του οσίου πατρός ημών Σαμψών, του ξενοδόχου, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Ιωάννας, της Μυροφόρου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ανέκτου, του εν Καισαρεία της Παλαιστίνης αθλήσαντος, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Θεράποντος, Μακαρίου, Μαρκίου και Μαρκίας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Πιερίου, πρεσβυτέρου Αντιοχείας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Λουκά, του ερημίτου, Διήγησις Συνεσίου, επισκόπου Κυρήνης, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Ιακώβου, εξ Εμέσης της Συρίας, Μνήμη του Σεραπίωνος, του εκ Ρωσίας, Μνήμη των αγίων νέων ιερομαρτύρων Γρηγορίου (†1918), Αλεξάνδρου και Βλαδιμήρου (†1918), και Πέτρου († 1939), των εν Ρωσία, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Κυριώνος Β, πατριάρχου πάσης Γεωργίας

28
Ιουνίου
Μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων των αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κυρου και Ιω?ννου • και της αγίας μάρτυρος Αθανασίας και των τριών αυτής θυγατέρων και παρθένων Θεοδότης, Θεοκτίστης και Ευδοξίας, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Πλουτάρχου, Σερένου, Ηρακλειδίου, Ήρωνος, Ηραΐδος, Ποταμιαίνης και Μαρκέλλας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Δονάγου, επισκόπου Λιβύης, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Μακεδονίου, Μνήμη των αγίων δύο παίδων, μαρτύρων, Μνήμη των αγίων τριών μαρτύρων, των εκ Γαλατίας, Μνήμη των αγίων 70 μαρτύρων, των εν Σκυθοπόλει, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Παππίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μάγνου, του προσευχομένου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μωυσέως, του αναχωρητού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ουλκιανού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Παύλου, του ιατρού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σεργίου, μαγίστρου, του συστησα μένου την μονήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, την εν τω κόλπω της Νικομηδείας, και λεγομένην του Νικητιάτου, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Σεργίου και Γερμανού, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Τριχερούσης 

30 Ιουνίου
Η σύναξις των Αγίων Ενδόξων και Πανευφήμων Αποστόλων, Μνήμη της αγίας Μαρίας, μητρός του Ευαγγελιστού Μάρκου, Μνήμη του αγίου Φυνέλλου, εκ των Ο, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μαρτιαλίου, επισκόπου Λιμόζ της Γαλλίας, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Μελίτωνος, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Πέτρου, του εκ Σινώπης, Μνήμη της αγίας Δηναρίας, βασιλίσσης της Γεωργίας Μνήμη του οσίου πατρός ημών Γεωργίου του Αγιορείτου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γελασίου, του εν τη μονή Ραμέτι της Ρουμανίας ασκήσαντος, Μνήμη του αγίου Πέτρου, πρίγκιπος της Χρυσής Ορδής, Μνήμη της αγίας Παρασκευής, εν Κέβρολσκ της Ρωσίας, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Μιχαήλ του Πακνανά, Μετακομιδή των ιερών λειψάνων του εν αγίοις πατρός ημών Σωφρονίου, επισκόπου Ιρκούτσκ της Ρωσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Βαλικίν, εν Τσέρνιγκωφ της Ρωσίας


Συνάξεις και εορτές
Α Κυριακή του μηνός Ιουνίου μνήμη των εκατόν πεντήκοντα αγίων και θεοφόρων Πατέρων, των εις την Β' Αγίαν Οικουμενικήν Σύνοδον συνελθόντων εν Κωνσταντινουπόλει,   Μνήμη των αγίων μαρτύρων Βασιλείου, Παύλου, Σεργίου, Νικολάου, Λέοντος, Πέτρου, των πρεσβυτέρων, Ιγνατίου μοχαχού, Ιωάννας και των συν αυτοίς μαρτυρησάντων εν Πολωνία, Α Κυριακή του μηνός Ιουνίου, μεταξύ 23ης και 30ης Ιουνίου, μηνός, εν Μηθύμνη μνήμη της ανακομιδής των ιερών λειψάνων της Οσίας μητρός ημών Θεοκτίστης

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.