ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

1 Μαρτίου
Αγίας μάρτυρος Ευδοκίας, Αγίας μάρτυρος Αντωνίνης, Οσίας μητρός ημών Δομνίνης της Νέας, Αγίων μαρτύρων Αντωνίου, Μαρκέλλου, Σιλβέστρου και Σωφρονίου, Αγίου μάρτυρος Νεστοριανού, Αγίων μαρτύρων Αγαπίου, Νικηφόρου και Χαρισίου, Αγίων μαρτύρων Γερβασίου και Λεοντος, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σιλβέστρου, Οσίου πατρός ημών Αγαπίου, Οσίου Συνεσίου του εν Λυση της Κυπρου, Αγίου Δαυίδ αρχιεπισκόπου και προστάτου της Ουαλλίας, Οσίου πατρός ημών Λουκά του εκ Σικελίας, Οσίου πατρός Μαρτυρίου του εκ Ρωσίας, Αγίου νεομάρτυρος Παρασκευά, Αγίου ιερομάρτυρος Μεθοδίου του εκ Ρωσίας Αγίας οσιομάρτυρος Αντωνίνης της νέας της εκ Ρωσίας, Αγίας νεομάρτυρος Αναστασίας της δια Χριστόν σαλής


2 Μαρτίου
Ησυχίου του συγκλητικού, Αγίων μαρτύρων Νέστορος και Τριβιμίνου, Αγίου μάρτυρος Τρωαδίου και των συν αυτώ, Μνήμη της παρθενομάρτυρος Ευθαλίας, Αγίου μάρτυρος Κοίντου του ομολογητού, Αγίου ιερομάρτυρος Θεοδότου επισκόπου Κυρηνείας της Κύπρου, Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, Αγίου Τσαντ του εκ Σκωτίας, Οσίου πατρός ημών Αρσενίου του εκ Ρωσίας, Οσίου πατρός ημών Αβραμίου του εκ Ρωσίας, Οσίου πατρός ημών Αρέθα του Εγλείστου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αρσενίου επισκόπου Τβερ της Ρωσίας, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Βαρσανουφίου, Σάββα, Σαββατίου και Ευφροσύνου των εκ Ρωσίας, Οσίου πατρός ημών Ιωακείμ του Ιθακησίου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αμβροσίου πατριάρχου Γεωργίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου του Πλανά, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ενθρόνου


3 Μαρτίου
Αγίου ιερομάρτυρος Θεοδωρήτου επισκόπου Αντιοχείας, Αγίων μαρτύρων Βασιλίσκου Ευτροπίου και Κλεονίκου, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ζήνωνος και Ζωίλου, Οσίας μητρός ημών Πιαμούντος της παρθένου, Οσίας μητρός ημών Αλεξάνδρας, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Βοκολολάμσκ, Μνήμη των εννέα αγίων μαρτύρων των εκ Γεωργίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου πατριάρχου Γεωργίας


4 Μαρτίου
Οσίου πατρός ημών Γερασίμου του Ιορδανίτου, Αγίων μαρτύρων Παύλου και Ιουλιανής, Αγίων μαρτύρων Ακακίου, Κοδράτου και Στρατονίκου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου, επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αδριανού, Οσίου πατρός ημών Γρηγορίου, επισκόπου Ασσου, Οσίου πατρός ημών οσίου πατρός ημών Γερασίμου του εκ Ρωσίας, Αγίου Βασιλείου, βασιλέως Ροστώβ της Ρωσίας, Αγίων οσιομαρτύρων Βασιλείου και Ιωάσαφ, Αγίου Δανιήλ του πρίγκηπος, Η μετακομιδή των ιερών λειψάνων του αγίου Βιασεσλάβου


5 Μαρτίου
Οσίου πατρός ημών Κονωνος του Ισαύρου, Αγίου μάρτυρος Νέστορος, Αγίου ιερομάρτυρος Θεοφίλου επισκόπου Καισαρείας, Αγίου μάρτυρος Κόνωνος του κηπουρού, Αγίων μαρτύρων Αρχελάου, Κυρίλλου, Φωτίου και των συν αυτοίς, Αγίου μάρτυρος Ευλαμπίου, Αγίου μάρτυρος Ευλογίου, Οσίου πατρός ημών Κόνωνος του εκ Κύπρου, Οσίου πατρός ημών Μαρκου του Αθηναίου, Οσίου πατρός ημών Κιερανού του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ιωάσαφ και Βασιλείου, των εκ Ρωσίας, Αγίου οσιομάρτυρος Αδριανού και του οσίου πατρός ημών Λεωνίδου των εκ Ρωσίας, Αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Βουλγαρίας, Αγίου νεομάρτυρος Γεωργίου του εκ Ραψάνης, Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του αγίου Θεοδώρου του πριγκηπος και των υιών αυτού αγίων Δαυίδ και Κωνσταντίνου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου επισκόπου Αχρίδος και Ζίτσης


6 Μαρτίου

Μνήμη της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού μετά των Τιμίων Ήλων, Αγίων μαρτύρων Αετίου, Βασσόου, Θεοδώρου, Θεοφίλου, Καλλίστου, Κωνσταντίνου και των συν αυτοίς Αγίου μάρτυρος Θεοδώρου του Κρατερού, Αγίου μάρτυρος Μελισσινού, Αγίου μάρτυρος Ευφροσύνου, Οσίου πατρός ημών Αρκαδίου, Αγίων μαρτύρων Ιουλιανού και Ευβούλου, Αγίου οσιομάρτυρος Μαξίμου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αρκαδίου αρχιεπισκόπου Κυπρου, Οσίου πατρός ημών Ησυχίου του Θαυματουργού, Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του αγίου νεομάρτυρος Αβρααμίου, Οσίου πατρός ημών Ιώβ του Ερημίτου, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Τσζεστόκοβα, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Καρδίας, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ουρανίου Χαράς


7 Μαρτίου
Των εν Χερσώνι επισκοπησάντων, Παύλου του απλού, Αρκαδίου και Νέστορος επισκόπων Τριμιθούντος, Αγίων ιερομαρτύρων Αγαθοδώρου, Αιθερίου, Βασιλέως, Ελπιδίου, Ευγενίου, Εφραίμ και Καπίτωνος, Αγίων μαρτύρων Αιμιλιανού, Ιακώβου και Μαριανού Μνήμη των εν αγίοις πατέρων ημών Αρκαδίου και Νέστορος επισκόπων Τριμυθούντος της Κύπρου, Οσίου πατρός ημών Παύλου του Απλού, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Εφραίμ πατριάρχου Αντιοχείας, Οσίου πατρός ημών Λαυρεντίου του εκ Μεγάρων, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου επισκόπου Υόρκης, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου «της των Αμαρτωλών Εγγυήσεως»


8 Μαρτίου
Οσίου πατρός ημών Θεοφυλάκτου επισκόπου Νικομηδείας, Αγίου Αποστόλου Ερμού, Αγίου ιερομάρτυρος Κυρίλλου, Αγίων μαρτύρων Φηλικίτης, Ερενίας, Ρογάτου, Φήλικος, ετέρου Ρογάτου, Βεάτου, Ουρβανού, Σιλβανού και Μαμμίλου, Αγίου μάρτυρος Δίωνος, Οσίου πατρός ημών Δομετίου, Οσίου πατρός ημών Παύλου του Ομολογητού, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Λαζάρου και Αθανασίου των εκ Ρωσίας, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Σημείου


10 Μαρτίου
Αγίου μάρτυρος Κοδράτου και των συν αυτώ Ανέκτου, Διονυσίου, Κρήσκεντος, Κυπριανού και Παύλου, Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας, Αγίου μάρτυρος Μαρκιανού, Οσίου πατρός ημών Αγάθωνος, Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του εκ Γεωργίας


11 Μαρτίου
Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σωφρονίου πατριάρχου Ιεροσολύμων, Αγίων μαρτύρων Πιονίου του πρεσβυτέρου και Σαβίνας, Αγίων μαρτύρων Θαλλού και Τροφίμου, Αγίων μαρτύρων Ηρακλέους και Ζωσιμά, Μνήμη των Σύρων μαρτύρων, Οσίου πατρός ημών Γεωργίου του Σιναίτου, Αγίου Κωνσταντίνου βασιλέως του Στραθκλάϊντ, Αγίου ιερομάρτυρος Ευλογίου, Λωκρητίας (Λουκρητίας) και δύο άλλων ανωνύμων παρθένων, Οσίου πατρός ημών Γεωργίου του νεοφανούς του εν Διϊπίω, Μνήμη της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του αγίου μάρτυρος Επιμάχου, Οσίας μητρός ημών Θεοδώρας της βασιλίσσης Αρτης, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ευθυμίου του θαυματουργού αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ Αγίου Παύλου τσάρου της Ρωσίας, Οσίου πατρός ημών Σωφρονίου του Εγκλείστου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σωφρονίου επισκόπου Βράτσης της Βουλγαρίας, Οσίου πατρός ημών Αλεξίου του εκ Ρωσίας


13 Μαρτίου
Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του εν αγίοις πατρός ημών Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Αγίων μαρτύρων Αλεξάνδρου Διονυσίου και Φρόντωνος, Αγίου ιερομάρτυρος Πουπλίου επισκόπου Αθηνών, Αγίων μαρτύρων Αφρικανού Πουπλίου και Τερεντίου, Αγίου μάρτυρος Σαβίνου, Αγίου μάρτυρος Αβίβου, Αγίας μάρτυρος Χριστίνης της εκ Περσίδος, Οσίας μητρός ημών Ευφρασίας, Αγίου Μαρίου επισκόπου Σεβαστείας, Αγίου οσιομάρτυρος Θεοκτίστου


14 Μαρτίου
Οσίου πατρός ημών Βενεδίκτου του εκ Νουρσίας, Αγίων μαρτύρων Βασιλείου και Ευφρασίου, Αγίου μάρτυρος Φλωρεντίου του εν Θεσσαλονίκη, Αγίου μάρτυρος Ευτυχίου, Αγίου Ευσχήμονος επισκόπου Λαμψάκου, Αγίου μάρτυρος Αλεξάνδρου του εν Θεσσαλονίκη, Αγίου Βονιφατίου επισκόπου Ρος της Σκωτίας, Αγίων μαρτύρων Πέτρου και Αφροδισίου, Αγίου Ροστισλάβου, πρίγκηπος Κιέβου και Σμολένσκ, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Θεογνώστου του Έλληνος, μητροπολίτου Κιέβου, Αγίου Ιωάννου του δια Χριστόν σαλού, Οσίου πατρός ημών Ανδρέου του εκ Ρωσίας, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Θεοδώρου


15 Μαρτίου
Αγίου αποστόλου Αριστοβούλου επισκόπου Βρεττανίας, Αγίων μαρτύρων Αγαπίου, Αλεξάνδρου και Αλεξάνδρου, Διονυσίου και Διονυσίου, Πλησίου, Ρωμύλου υποδιακόνου και Τιμολάου, Αγίου μάρτυρος Νικάνδρου του εν Αιγύπτω, Αγίου νεομάρτυρος Μανουήλ του εκ Σφακίων, Αγίου ιερομάρτυρος Παρθενίου Ανάμνησις της σωτηρίας της νήσου Λευκάδος εκ του σεισμού


16 Μαρτίου
Αγίου μάρτυρος Σαβίνου του εν Αιγύπτω, Αγίου μάρτυρος Πάπα του εν Λυκαονία Αγίων δέκα μαρτύρων, των εν Φοινίκη, Αγίου μάρτυρος Ιουλιανού του εξ Αναζαρβού, Αγίου ιερομάρτυρος Ρωμανού του εν τω Παρίω, Αγίου ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου πάπα Ρώμης, Αγίων ιερομαρτύρων Εβεντίου και Θεοδούλου, Οσίου πατρός ημών Ανίνου του θαυματουργού του εν τη περιοχή του Ευφράτου, Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του εν Ρουφινιαναίς, Οσίου πατρός ημών Χριστοδούλου του εν Πάτμω, Αγίου Αντωνίου του εκ Γεωργίας, Οσίου πατρός ημών Ποιμένος του εκ Γεωργίας


17 Μαρτίου
Οσίου πατρός ημών Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού, Αγίου και δικαίου Λαζάρου, Μνήμη αγίου μάρτυρος Μαρίνου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Πατρικίου αποστόλου της Ιρλανδίας, Οσίου πατρός ημών Θεοστηρίκτου του Ομολογητού, Αγίου οσιομάρτυρος Παύλου του Κρητός Μνήμη της μετά φιλανθρωπίας επενεχθείσης φοβεράς απειλής του σεισμού, Αγίου οσιομάρτυρος Παύλου υπερασπιστού των εικόνων, Οσίου πατρός ημών Μακαρίου ηγουμένου της μονής Κολγιαζίν, Μνήμη του οσιομάρτυρος Γαβριήλ του Μικρού του εκ Γεωργίας, Μνήμη του ιερομάρτυρος Θεοδούλου του Σιναίτου


19
Μαρτίου
Αγίων μαρτύρων Χρυσάνθου και Δαρείας, Αγίων μαρτύρων Κλαυδίου του τριβούνου Ιλαρίας της συζύγου αυτού Ιάσονος και Μαύρου των τέκνων αυτού και των συν αυτοίς, Αγίου μάρτυρος Παγχαρίου του εν Νικομηδεία, Αγίων ιερομαρτύρων Διοδώρου πρεσβυτέρου και Μαριανού διακόνου, Οσίας μητρός ημών Μαρίας η Μάρθας της πριγκιπίσσης, Οσίου πατρός ημών Ιννοκεντίου του Θαυματουργού, Αγίου νεομάρτυρος Δημητρίου του Τορναρά, Αγίου νεομάρτυρος Νικολάου του εν Σμύρνη αθλήσαντος, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Τρυφερής

20
Μαρτίου
Αγίων μαρτύρων γυναικών Αλεξανδρίας, Ευφημίας, Ευφρασίας, Ιουλιανής, Θεοδοσίας, Κλαυδίας και Ματρώνης, των εν Αμινσώ Αγίων Αββάδων, των λεγομένων Μαύρων, των εν τη μονή του Αγίου Σάββα αναιρεθέντων, Αγίου μάρτυρος Ακύλα του επάρχου, Αγίου μάρτυρος Εμμανουήλ, Αγίου μάρτυρος Λολλίωνος, Αγίου μάρτυρος Ροδιανού, Οσίου πατρός ημών Kουθβέρτου του εκ Βρεττανίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικήτα επισκόπου Απολλωνιάδος, Αγίου μάρτυρος Λουαρσάβου βασιλέως της Γεωργίας, Οσίου πατρός ημών Ευφροσύνου του εκ Ρωσίας , Αγίου νεομάρτυρος Μυρωνος του εξ Ηρακλείου Κρήτης

21
Μαρτίου
Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Θωμά, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου Βηρύλλου επισκόπου Κατάνης, Αγίων μαρτύρων Δομνίνου και Φιλήμονος των εκ Θεσσαλονίκης, Αγίας μάρτυρος Μαρίας της εν Πέργη, Οσίου πατρός ημών Σεραπίωνος του Σιδωνίου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιακώβου του Ομολογητού, Αγίου νεομάρτυρος Μιχαήλ του εκ Γρανίτσης Αγράφων, Αγίου ιερομάρτυρος Θεοδώρου επισκόπου Ποζδέγιεβ της Ρωσίας,Οσίου πατρός ημών Σεραφείμ του εκ Βυρίτσας της Ρωσίας

24
Μαρτίου
Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αρτέμονος, επισκόπου Σελευκείας, Αγίων μαρτύρων Ρωμύλου και Σεκούνδου, Αγίου ιερομάρτυρος Αρτέμονος πρεσβυτέρου Λαοδικείας, Αγίου μάρτυρος Τιμολάου και των αυτώ, Οσίου πατρός ημών Ζαχαρίου του εν Χαρσικίω, Οσίου πατρός ημών Μαρτίνου του Θηβαίου, Οσίου πατρός ημών Αβραάμ του εν τω όρει Λάτρω, Οσίου πατρός ημών Ζαχαρίου του εν τη Λαύρα του Κιέβου, Αγίων μαρτύρων Πέτρου και Στεφάνου των εν Καζάν, Αγίου ιερομάρτυρος Παρθενίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Όρους του Συννέφου, Ανάμνησις του θαύματος εν τη Λαύρα του Κιέβου


25
Μαρτίου
Μνήμη του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βάτου, εν τω όρει Σινά, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευαγγελιστρίας, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου των Κηπουραίων, Οσίου πατρός ημών Σεννουφίου του Σημειοφόρου, Αγίων μαρτύρων Θεοδοσίας και Πελαγίας, Μνήμη του εκ δημίων αγίου μάρτυρος, Οσίου πατρός ημών Τίμωνος του Ερημίτου, Οσίου πατρός ημών Παρθενίου του Κιέβου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Τυχωνος, πατριάρχου Μοσχας

 

26 Μαρτίου
Μνήμη της συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Αγίου ιερομάρτυρος Μοντανού και Μαξίμης, Αγίου ιερομάρτυρος Ειρηναίου, επισκόπου Σιρμίου, Αγίων μαρτύρων Δομνίνου και Φιλήμονος, των εκ Θεσσαλονίκης, Αγίου ιερομάρτυρος Θεοδώρου, Ειρηναίου διακόνου, Σεραπίωνος και Αμμωνίου, Αγίων μαρτύρων Πέτρου, Μαρκιανού, Ιωάννου, Θεκλας, Κασσιανού και των συν αυτοίς, Αγίου ιερομάρτυρος Κοδράτου, Αγίων μαρτύρων Εμμανουήλ και Θεοδοσίου, και ετέρων τεσσαράκοντα, Αγίου μάρτυρος Ευτυχίου του υποδιακόνου, Μνήμη των είκοσι εξ μαρτύρων, των εν Γοτθία μαρτυρησάντων, Οσίου πατρός ημών Στεφάνου του Ξυλινίτου, Οσίου πατρός ημών Βασιλείου του νέου, Αγίου νεομάρτυρος Γεωργίου του εκ Βουλγαρίας, Διήγησις ωφέλιμος Μάλχου μοναχού αιχμαλωτισθέντος

 

27 Μαρτίου
Οσίας μητρός ημών Ματρώνης, της εν Θεσσαλονίκη, Αγίου προφήτου Ανανί, Αγίων μαρτύρων Φιλητού του συγκλητικού και Λυδίας, Θεοπρεπίου και Μακεδόνος, Αμφιλοχίου του δουκός και Κρονίδου του κομενταρησίου, Αγίων μαρτύρων Βαρουχίου και Ιωάννου, Οσίου πατρός ημών Ευτυχίου, Οσίου πατρός ημών Κηρύκου του εν Απρω, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Παύλου, επισκόπου Κορίνθου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Εφραίμ, αρχιεπισκόπου Ροστώβ της Ρωσίας, Αγίου Αμβροσίου, πατριάρχου Γεωργίας

 

28 Μαρτίου
Αγίου Αποστόλου Ηρωδίωνος, επισκόπου Ταρσού, Οσίου πατρός ημών Ησυχίου του Ιεροσολυμίτου, Οσίου πατρός ημών Ιλαρίωνος του Νέου, Αγίου Μποϋάν του επονομαζομένου Ενραβωτά, πριγκηπος των Βουλγάρων, Αγίου οσιομάρτυρος Ευστρατίου του Νηστευτού, Οσίου πατρός ημών Στεφάνου του εκ Ρωσία, Οσίου πατρός ημών Φαύστου του εκ Ρωσίας, Αγίου Μστισλάβου, πρίγκηπος του Βλαντιμίρ, Οσίου πατρός ημών Ιλαρίωνος του εκ Ρωσίας, Οσίου πατρός ημών Ιωνά του εκ Ρωσίας, Οσίου πατρός ημών Διονυσίου του Ελεήμονος, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του εκ Γεωργίας

 

29 Μαρτίου
Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μάρκου επισκόπου Αρεθουσίων, Αγίου ιερομάρτυρος Κυρίλλου διακόνου εν Φοινίκη μαρτυρήσαντος, και ετέρων πολλών μαρτύρων, Αγίων μαρτύρων Ιωνά, Βαραχησίου, Αβίβου, Ζανιθά, Ηλία, Λαζάρου, Μάρη, Μαρουθά, Ναρσή, Σάββα και Σιμιάθου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ευσταθίου, επισκόπου Κίου της Βιθυνίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Διαδόχου, επισκόπου Φωτικής, Οσίου πατρός ημών Ησυχίου του Σιναίτου, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Μάρκου, Ιωνά και Βάσσου, των εν τη Λαύρα του Πσκωφ, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Εφραίμ, αρχιεπισκόπου Ροστώβ της Ρωσίας

 

30 Μαρτίου
Οσίου πατρός ημών Ιωάννου, συγγραφέως της Κλίμακος, Αγίου προφήτου Ιωήλ, Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του εν τω ξηρώ φρέατι, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου πατριάρχου Ιεροσολύμων, Οσίας μητρός ημών Ευβούλης, Αγίου ιερομάρτυρος Ζαχαρίου, επισκόπου Κορίνθου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σωφρονίου επισκόπου Ιρκούτσκ

 

31 Μαρτίου
Αγίου ιερομάρτυρος Υπατίου, επισκόπου Γαγγρών, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ακακίου, επισκόπου Μελιτινής, Αγίου μάρτυρος Θεοφίλου και των συν αυτώ μαρτυρησάντων εν Κρήτη, Μνήμη του μάρτυρος Βίκτωρος, Αγίων μαρτύρων Μενάνδρου και Σαβίνου και των συν αυτοίς, Οσίου πατρός ημών Βλασίου του εξ Αμορίου, Οσίου πατρός Στεφάνου του Θαυματουργού, Αγίου Ιωάννου του πρίγκηπος, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιωνά, μητροπολίτου Μόσχας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιννοκεντίου, μητροπολίτου Μοσχας

 

Εορτές και Συνάξεις μηνός Μαρτίου

Τη Κυριακή, προ του Ευαγγελισμού, την σύναξιν των οκταρίθμων εν Φθιώτιδι Αγίων εορτάζομεν.

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.