ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

πίσω


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Πρόλογος

Οι πηγές της πίστεως 1-12

Ο Χριστιανικός Θεός 13-21

Ο Χριστιανικός Θεός 22-28

Ανθρωπολογία 29-39

Ανθρωπολογία 40-55

Τριαδολογία 56-65

Χριστολογία 66-72

Χριστολογία 73-78

Η Θεοτόκος 79-83

Η Απολύτρωση 84-94

Εκκλησιολογία 95-101

Εκκλησιολογία 102-113

Η Θεία Χάρις 114-121

Η δικαίωση του ανθρώπου 122-132

Η πλήρωση του Ευαγγελικού Νόμου 133-138

Τα μέσα της χάριτος 139-147

Τα μέσα της χάριτος 148-157

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 158-168

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 169-172

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 173-191

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 192-201

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 202-206

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 207-213

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 214-217

Σημειώσεις

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πρόλογος

Εισαγωγή

Αρθρον πρώτον

Αρθρον δεύτερον

Αρθρον τρίτον

Αρθρον τέταρτον

Αρθρον πέμπτον

Αρθρον έκτον

Αρθρον έβδομον

Αρθρον όγδοον

Αρθρον ένατον

Αρθρον δέκατον

Αρθρον ενδέκατον

Αρθρον δωδέκατον

Παράρτημα

Εντολή πρώτη

Εντολή δευτέρα

Εντολή τρίτη

Εντολή τετάρτη

Εντολή πέμπτη

Εντολή έκτη

Εντολή εβδόμη

Εντολή ογδόη

Εντολή ενάτη

Εντολή δεκάτη

Υποσημειώσεις

1 - 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

401 - 450

451 - 491

Εναι τ κντρο στ ποο συγκλνουν κα συνταιριζονται ντιθσεις θεες κα νθρπινες· ταπενωση στ δξα· πνος στ χαρ· θνατος στ ζω! Τ πθος το Υο το Θεο εναι πηγ φθαρσας δι τν νθρωπο, νσταση το φθαρμνου ᾿Αδμ. Στν κνωση το Λγου πεσμνη φση γεμζει π τν ελογα το Θεο, φουσκνει π τ ξυγνο τς θεας ζως, τ ποο εχε κψει πνο το δρκοντα στ μοιραο κπο τς παρακος.

Η κνωση το Λγου συμππτει μ τν νανθρπησ του. Κα θ μποροσε ββαια Θες μ μι παντοδναμη προσταγ του ν ξαλεψει τν μαρτα κα ν᾿ φανσει τ δναμη το διαβλου, λυτρνοντας μι γι πντα τν νθρωπο π τν πτωτικ τραγωδα του. Δν τ καμε μως, γιατ δν τ θλησε. Κτι ττοιο θ ταν νοκειο στ συμπεριφορ του. ᾿Ανρμοστο στ φση του. Μι κα πτση το νθρπου δν ταν κτι τ μαγικ, λλ πτση πραγματικ πο σν συνπει της εχε τ θνατο, τσι κα λτρωσ του πρεπε ν εναι κα ατ ληθιν κα χι ποτλεσμα μις νωθεν προσταγς, ξω π τ ληθιν μτρα τς φσεως τσο το Θεο σο κα το νθρπου. Ετσι θεα πανσοφα βρκε τν πρποντα τρπο μις πραγματικς νορθσεως το πεπτωκτος, τ σρκωση το Λγου.

Ο Λγος γινε ληθιν νθρωπος. Πρε τν πραγματικ νθρπινη φση, μ μαν μως καιντητα πο δν εχε παλαιωθεσα φση το ᾿Αδμ. Ο Χριστς εχε μν τ φση το ᾿Αδμ (σμα κα ψυχ), χωρς μως τ στοιχεο τς φθορς, πο πικθησε σ᾿ ατν μ τν παρβαση. Επρεπε ν ταν ατ νθρπινη φση, σ καινοργια μως δισταση. Γιατ μι ποιαδποτε παλαι φση δν μποροσε ν πετχει τ θαμα τς λυτρσεως. Οπως τ καινοργιο κρασ δν τ βζουν σ σκι τριμμνα κα παλαι138, διτι πρχει κνδυνος ν διαρραγον ατ π τ βρος το νου ονου, τσι κα τ ρεμα τς νας ζως δν μποροσε ν διοχετευτε σ γωγος σκιουργιασμνους κα παλαιος. Επρεπε φση μσω τς ποας θ διοχετευταν στν κσμον να ζω, ν εναι κα ατ να, φση ληθιν μν κα πραγματικ, χωρς μως τν φθαρμνη παλαιτητ της, τ στοιχεο κενο πο τν κανε ν χει νγκη λυτρσεως, δηλαδ τν μαρτα.

Κα φση ατ δθηκε π τ Πνεμα το Θεο κα τν Παρθνο Μαρα. Τ πρτο στοιχεο καιντητος τς νας φσεως ταν δημιουργικ νργεια το Πνεματος το Θεο. Στ γννηση το Λγου δν μποροσε ν χει θση ρλος το φυσικο γενντορα. Μ τν τρπο ατ δουλεει παλαι φση στ διαινιση το νθρωπνου γνους. Εναι φυσικς τρπος συλλψεως το νθρπου στ μτρα τς γυνακας. Η φυσικ συνργεια το πατρα εναι παρατητη σ κθε νθρπινη γννηση. Μ τ γννηση δ ατ κθε γεννμενο μπανει στν κκλο τς φυσικς φθορς, τν ποαν κληρονομε π τ φση το προπτορα. Ατς κκλος φθαρμνος κα παλαις πρεπε ν σπσει στν περπτωση το Θεανθρπου, σλληψη κα γννηση το ποου πρεπε ν ταν ξω π τ κοιν μτρα τς φσεως. Ο Χριστς δν πρεπε ν χει φυσικ πατρα, γιατ λλιτικα θ ταν νας κοινς νθρωπος. Φυσικ του ρχ πρεπε ν ταν κποια πρα π τ λειτουργικτητα τς παλαις γεννσεως. Η ρχ δ ατ ταν τ Πνεμα το Θεο, νργεια το ποου νεπλρωσε τ θση το πατρα στ σλληψη το Υο το Θεο. Τν νθρπινη σπορ ντικατστησε δναμη το θεου Πνεματος139, ποα πεσκασε τ μτρα τς Παρθνου κα μρφωσε σ᾿ ατν τ μβρυο τς νακαινισμνης φσεως. Μ τν τρπο ατ καταβλθηκε να φση ξεκομμνη π τ ρζα το ᾿Αδμ, φση χωρς τ φθορ το προπτορα. Τρα πρχει να ρζα το κσμου, φυτρωμνη στ σπλχνα τς ᾿Απειρογμου, π τν ποαν θ βλαστσουν ο νοι νθρωποι, θ προλθει καινοργια κτση στ νο θαμα τς χριστοποιημνης ζως. Τ συλληφθν στ μτρα τς Παρθνου εναι –κατ τ δλωση το γγλου– «γιον», φση καθαρ, γεμτη φς κα διαφνεια, πο καμι σχση δν εχε μ τν παλαι φση, πο δηγοσε στ φθορ κα τ θνατο. ᾿Απ τ φση το Χριστο πορρει καιντητα τς νας ζως140. Η παλαι φση νοφθαλμζεται στ δντρο το χριστολογικο θαματος, π᾿ που παρνει τ χρη τ λυτρωτικ κα αξητικ στ παστρπτον σμα τς θεας βασιλεας. Ολα, λοιπν, καιν στν ξνο κα καιν τκο τς Παρθνου, π το ποου αγζει θεσπσια μαρμαρυγ το Πνεματος το Θεο!

Τ δετερο στοιχεο καιντητος τς φσεως ταν θση τς Μαρας, ς μητρας το Χριστο. Μα παρθνος πελγη π τν Θεν ς λειτουργς στ καινοποιητικ θεο μυστριο. Ο Λγος πρεπε ν χει μητρα γι ν εναι πραγματικ νθρπινη φση του. ᾿Αφο δ δν ταν δυνατν ν χει πατρα (ταν «πτωρ κ μητρς»), Μητρα του πρεπε ν εναι παρθνος, δηλαδ κρη περανδρος. Τν παρθενικ τκο τς Μαρας προεδεν ᾿Ησαας στν παλαι ποχ, φωτιζμενος π τ Πνεμα το Θεο· «δο παρθνος ξει ν γαστρ κα τξεται υἱόν...»141. Η προφητικ φων προεμνυε τν πρρητη θεα βουλ. Η Μαρα πρξε «παρθενομτωρ», συνταιριασμνη στν καινοργιο ρυθμ τς νας φσεως. Ο ρλος της δ ατς ταν παρατητος γι τν οκονομα τς λυτρσεως. Ηταν ταπειν συνεισφορ το ξεπεσμνου γνους στ ργο τς σωτηρας του. Η νθρωπτητα παρεχε τν Κρη της, γι ν χει μσω ατς τν Σωτρα της. Η πεσμνη φση πρεπε ν συμβλει κα ατ στ ργο τς σωτηρας της. Η συνεισφορ δ ατ ταν θεπαις Μαρα, ταπειν Κρη τς Ναζαρτ, γυνακα σπιλη κα καλ, πο θ δνειζε τ σρκα της γι ν προλθει π᾿ ατν νθρπινη φση το ᾿Εμμανουλ, τ παστρπτον δοχεο το Δεσπτου, «Κεχαριτωμνη»142, τς ποας καθαρτητα κα πνευματικ καλλον δγησαν σ κσταση τ λειτουργικ πνεμα το Θεο· θρνος το Παμβασιλως, πλατυτρα τν ορανν, βασλισσα το ορανο κα τς γς143. Η παρθενα τς Μαρας δν λειτοργησε μονχα στ σλληψη το Υο της, λλ κα στ γννησ του. Η Μαρα ντως τεκε, παραμενασα παρθνος. Ο τκος της δν κατλυσε τ σμαντρα τς παρθενας της. Οπως παρθνος συνλαβε, τσι κα παρθνος τεκε. ᾿Αλλ κα μετ τν τκο δν χασε τν παρθενα της, παραμενασα σαε παρθνος, ειπρθενος. Οπως δ λγει ερς Αγουστνος· «ῢἂἶὼ῏ ὴ῏ὃὴὸἆἂὦ, ἇἂἶὼ῏ ἆὸἆὸἶἂὦ ὸὦ ἆ῏ὖὦ ἆὰἶὦ῟ἣ ἇἂἶὼ῏ ἆὸἶἣὰὃὖἂὦ»144 (= παρθνος συνλαβε, παρθνος τεκε κα μετ τκον παρθνος διμεινεν). Τλος, να λλο σημεο συναφς μ τ πι πνω εναι νδυνος κα λχευτος τκος τς Παρθνου. Η Μητρα το Θεο δν νιωσε πνους κατ τ γννα της. Ο πνοι εχαν πιβληθε σν κατρα π τν Θε στν Εα145 γι τ μοιραο ρλο της στ τραγικ δρμα τς ᾿Εδμ. Η πδυνη γννηση κολουθοσε τν νδονη σλληψη. Ττοια μως σλληψη δν γινε στ Θεοτκο. Ο τκος της συνεπς ταν ξω π τν κατρα. Ηταν τοκετς πο θ γινταν, ν Εα μενε πιστ στν ντολ το Θεο. ᾿Αλλ κα τ φυσικ λχεια δν εχε τκος τς Μαρας. Ηταν τκος λχευτος146. Τποτε, λοιπν, δν γνρισε Μαρα π τν παλαι φυσικ γννηση, γιατ σν μητρα λειτουργοσε ς παρχ στν νακαινισμνη νθρωπτητα, στος καινοργιους ρυθμος στος ποους μπκε φση τν νθρπων μ τν καινοφαν γννηση το τκου της.

Τ ζτημα τς παρθενας κα ειπαρθενας τς Μαρας εναι πολ σημαντικ στν ρθδοξη παρδοση, γιατ κφρζει σο καννα λλο τν πνευματικτητα κα τ σωτηριολογικ θος τς ᾿Ορθοδοξας. Παρμοιες δες εναι νκουστες σ συμπαγες κκλους τς τερδοξης Δσεως. Τ περ ειπαρθενας τς Θεοτκου διδγματα τς ᾿Ορθδοξης ᾿Ανατολς δν γγζουν τν ψυχ ρθολογιστν θεολγων το Προτεσταντισμο μ τ φιλελεθερο ποκειμενισμ κα τ λογοκρατα πο τος διακρνουν. Τν παρθενα τς Μαρας τν βλπουν ξ πψεως ξωτερικς. Δν χουν τ δναμη ν εσδσουν στ βθος το θεομητορικο θαματος, ν πισουν τ βαθτερα μηνματ του κα ν νισουν τος τσο πλοσιους μυστηριακος του κραδασμος. Κα δχονται μν τν παρθενικ σλληψη το Υο το Θεο· χι μως κα τν ειπαρθενα τς Πανγνου. Τ δγμα ατ τ πορρπτουν –γι ν μν πομε τ περιφρονον– ποκομμνοι π τ σμα τς ρχαας κκλησιαστικς παραδσεως κα ρμηνεοντας αθαρετα σα χωρα παρχει σχετικς γ. Γραφ. Ετσι, ρμηνεοντες κακς σα λγονται περ δελφν το Κυρου κα πορρπτοντες τ μαρτυρα τς κκλησιαστικς παραδσεως πο ξηγε τ Γραφ συμπληρνοντας τ κεν τς διηγσες της, σχυρζονται τι Μαρα, μετ τ γννηση το Κυρου, εχε γαμικ σχση μ τν ᾿Ιωσφ, π τν ποαν πκτησε τος δελφος το ᾿Ιησο147!

προηγούμενη  επόμενη

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.