ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

πίσω


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Πρόλογος

Οι πηγές της πίστεως 1-12

Ο Χριστιανικός Θεός 13-21

Ο Χριστιανικός Θεός 22-28

Ανθρωπολογία 29-39

Ανθρωπολογία 40-55

Τριαδολογία 56-65

Χριστολογία 66-72

Χριστολογία 73-78

Η Θεοτόκος 79-83

Η Απολύτρωση 84-94

Εκκλησιολογία 95-101

Εκκλησιολογία 102-113

Η Θεία Χάρις 114-121

Η δικαίωση του ανθρώπου 122-132

Η πλήρωση του Ευαγγελικού Νόμου 133-138

Τα μέσα της χάριτος 139-147

Τα μέσα της χάριτος 148-157

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 158-168

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 169-172

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 173-191

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 192-201

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 202-206

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 207-213

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 214-217

Σημειώσεις

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πρόλογος

Εισαγωγή

Αρθρον πρώτον

Αρθρον δεύτερον

Αρθρον τρίτον

Αρθρον τέταρτον

Αρθρον πέμπτον

Αρθρον έκτον

Αρθρον έβδομον

Αρθρον όγδοον

Αρθρον ένατον

Αρθρον δέκατον

Αρθρον ενδέκατον

Αρθρον δωδέκατον

Παράρτημα

Εντολή πρώτη

Εντολή δευτέρα

Εντολή τρίτη

Εντολή τετάρτη

Εντολή πέμπτη

Εντολή έκτη

Εντολή εβδόμη

Εντολή ογδόη

Εντολή ενάτη

Εντολή δεκάτη

Υποσημειώσεις

1 - 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

401 - 450

451 - 491

«῾Αγίῳ Πνεματι ναβλζει τ τς χριτος ρεθρα, ρδεοντα, πασαν τν κτσιν, πρς ζωογοναν».

(᾿Απ τ γιο Πνεμα ναβλζουν τ πνευματικ τς χριτος νματα, τ ποα ποτζουν λη τν κτση, στε ατ ν ζωογονεται).

«Αγίῳ Πνεματι, θεογνωσας πλοτος, θεωρας κα σοφας· πντα γρ ν τοτ, τ πατρα δγματα Λγος κδιδσκει».

[Στή χρη το γ. Πνεματος πρχουν ο θησαυρο τς ληθινς γνσεως το Θεο, τς θεας θεωρας κα τς σοφας. Ολα δ τ δγματα το Πατρς τ διδσκει Λγος, μ τ δναμη το Πνεματος (στν ᾿Εκκλησα)].

᾿Αναβαθμο Πλαγου Α.

«Αγίῳ Πνεματι, περικρατεται πντα τ ρατ τε, σν τος ορτοις· ατοκρατς γρ ν, τς Τριδος ν στιν ψεστως».

(Στήν κτιστη νργεια το γ. Πνεματος συνχονται λα τ ντα, ρατ κα ἀόρατα. Διτι ληθιν εναι να πρσωπο τς Τριδος, πο χει δικ του πσταση κα δικ του δναμη).

«Αγίῳ Πνεματι, θεολογοντες φμεν· Σ ε Θες, ζω, ρως, φς, νος, σ χρησττης, σ βασιλεεις ες τος αἰῶνας».

(Μέ τ φωτισμ το γ. Πνεματος, ς θεολογσουμε, λγοντες· Σ εσαι Θες, ρως πνευματικς, φς θεον, φση νοερ· σ εσαι χρησττητα, σ βασιλεεις κατπαυστα ες τος αἰῶνες).

«Αγίῳ Πνεματι, ζωαρχικ ξα, ξ ο πν ζον μψυχοται, ς ν Πατρ, μα τε κα Λγ».

[Τό γιο Πνεμα εναι ξα ζωαρχικ (ζωοπροχη), π τν ποα κθε ζο μψυχοται, πως (μψυχοται) κα στν Πατρα μαζ μ τν Λγο].

᾿Αναβαθμο Πλαγου Β.

«Αγίῳ Πνεματι, πανσωστικ ατα· ε τινι τοτων κατ᾿ ξαν πνεσει, τχει ξαρει τν τς γς, πτερο, αξει, τττει νω».

[Τό γιον Πνεμα εναι σωστικ ατα λων τν ντων. Αν σ να ξιο π᾿ ατ πνεσει μ τ χρη του, γργορα τ σηκνει π τ γ, το δνει φτερ, τ αξνει (πνευματικ), τ μεταφρει νω (στν οραν, στ θεα βασιλεα)].

«Αγίῳ Πνεματι, νθωσις τος πσιν, εδοκα, σνεσις, ερνη κα ελογα· σουργν γρ τ Πατρ στι κα Λγ».

[Στό γιο Πνεμα πρχει δναμη πο θεοποιε τ πντα. Υπρχει βουλ γαθ, σνεση, ερνη κα θεα ελογα. Διτι (τ Πνεμα) χει ση νργεια μ τν Υἱό κα τν Πατρα].

«Αγίῳ Πνεματι, τ κρτος π πντων· περ α νω ταξιαρχαι προσκυνοσι, σν πσ πνο τν κτω».

[Τό γιο Πνεμα κρατε (ρχει) π πντων. Τοτο ο νοερς ταξιαρχες (τν γγλων) προσκυνον στν οραν, μαζ μ κθε νθρπινη πνο (ψυχ) πο ζε κτω (στ γ)].

᾿Αναβαθμο Ηχου Βαρως.

«Αγίῳ Πνεματι, πηγ τν θεων θησαυρισμτων, ξ ο σοφα, σνεσις, φβος· ατ ανεσις, δξα, τιμ κα κρτος».

(Τό γιο Πνεμα εναι πηγ τν θεων θησαυρισμτων. ᾿Απ᾿ ατ προρχονται σοφα, σνεση κα νθεος φβος. Σ᾿ ατ νκει νμνηση, ανος, τιμ κα τ κρτος).

«Αγίῳ Πνεματι, τ σμπαντα τ εναι χει. Πρ γρ πντων Θες, τν λων κυριτης, φς πρσιτον, ζω τν πντων».

[Στήν κτιστη χρη το γ. Πνεματος, λα τ ντα χουν τν παρξ τους. Διτι τ Πνεμα εναι Θες πρν π λα (σα πρχουν), εναι κυριαρχικ δναμη στν πλση, φς πο δν μπορε ν τ πλησισει κανες κα ζω λων τν κτισμτων].

«Αγίῳ Πνεματι, βυθς χαρισμτων, πλοτος δξης, κριμτων βθος μγα· μδοξον Πατρ κα Υἱῷ, λατρευτν γρ».

[Τό γιο Πνεμα εναι πλοσιο βθος χαρισμτων, πλοτος δξης κα πηγ βαθι χαρισμτων (θεων ννοιν κα κρσεων). Εχει τν δια δξα μ τν Πατρα κα τν Υἱό κα εναι ξιο λατρεας].

᾿Αναβαθμο Πλαγου Δ.

«Αγίῳ Πνεματι, τ ζν τ πντα, φς κ φωτς Θες μγας· σν Πατρ μνομεν ατ κα τ Λγ».

[Στό γιο Πνεμα χουν τ ζω τους λα τ ντα. Εναι φς πο προρχεται π φς (το Πατρς) Θες μεγλος κα ληθινς. Δι τοτο τ προσκυνομε μαζ μ τν Πατρα κα τν Λγο].

«Αγίῳ Πνεματι, πς τις θεος βλπει κα προλγει, τερατουργε ψιστα, ν τρισν να Θεν μλπων· ε γρ κα τριλαμπε, μοναρχε τ θεον».

[Μέ τ φωτιστικ δναμη το γου Πνεματος, κθε νθεος νθρωπος (προφτης) βλπει τ φανερομενα σ᾿ ατν, προλγει (τ μλλοντα ν συμβον) κα πρττει μεγλα κα παρδοξα, νυμνν τν να κα τρισυπστατο Θε. Διτι, ν κα λμπει μ τρα φτα (πρσωπα) Θες, εναι μοναρχα θεα].

«Αγίῳ Πνεματι, Θεολογα Μονς τρισαγα· Πατρ γρ ναρχος, ξ ο φυ Υἱός χρνως, κα τ Πνεμα σμμορφον, σνθρονον, κ Πατρς συνεκλμψαν».

[Μέ τ χρη το γ. Πνεματος θεολογεται τ μυστριο τς γας Τριδος. Διτι Πατρ (ς πηγαα θετης) εναι ναρχος (δν χει ρχ προελεσεως) κα π᾿ ατν γεννθηκε χρνως Υἱός κα συνεξλαμψε (ξεπορεθη) τ σμμορφο κα σνθρονο Πνεμα].

Οχι λιγτερο διαφωτιστικ δι τ θμα μας εναι κα τ Στιχηρ τν Ανων τς Κυριακς τς Πεντηκοστς. Ας τ δομε στ συνχεια.

«Τ Πνεμα τ γιον, ν μν ε, κα στι κα σται, οτε ρξμενον, οτε παυσμενον, λλ᾿ ε Πατρ κα Υἱῷ συντεταγμνον κα συναριθμομενον· ζω κα ζωοποιον· φς κ φωτς χορηγν· ατγαθον κα πηγ γαθτητος· δι᾿ ο Πατρ γνωρζεται, κα Υἱός δοξζεται, κα παρ πντων γινσκεται, μα δναμις, μα σνταξις, μα προσκνησις τς γας Τριδος».

[ Τό Πνεμα τ γιον πρχε πντα, κα πρχει κα θ πρχει, χωρς ν χει λβει ρχ στ χρνο (πως τ κτσματα) οτε ν πασει ν πρχει, συντασσμενο κα συναριθμομενο (στν τξη τς Τριδος) μαζ μ τν Πατρα κα τν Υἱό. Εναι ζω κα παρεκτικ ζως. Εναι φς π φς κα παρεκτικ φωτς. Εναι φσει γαθν κα παρεκτικν γαθτητος. Μ τ φωτιστικ χρη του γνεται γνωστς Πατρ κα Υἱός δοξζεται κα π λους γνωρζεται. Διτι στν γα Τριδα πρχει μα (στιμη) δναμη, μα (σβαθμη) σνταξη κα μα νιαα προσκνηση].

«Τ Πνεμα τ γιον, φς, κα ζω, κα ζσα πηγ νοερ. Πνεμα σοφας, Πνεμα συνσεως· γαθν, εθς, νοερν, γεμονεον, καθαρον τ πτασματα. Θες κα θεοποιον· Πρ κ πυρς προϊν, λαλον νεργον, διαιρον τ χαρσματα· δι᾿ ο Προφται παντες, κα Θεο ᾿Απστολοι, μετ Μαρτρων στφθησαν. Ξνον κουσμα, ξνον θαμα, πρ διαιρομενον ες νομς χαρισμτων».

[ Τό Πνεμα τ γιον εναι φς (πνευματικν) κα ζω κα ζωνταν νοερ πηγ. Εναι Πνεμα σοφας, Πνεμα συνσεως· εναι γαθν, εθς, νοερν, γεμονικν, καθαρζον (τς ψυχς) π τ πτασματα. Εναι Θες κα θεοποιε λογικ ντα). Εναι πρ κα προρχεται π πρ (πως τ «φς κ φωτς» το Υο), τ ποον λαλε (δι τν Προφητν), νεργε κα διαιρε τ χαρσματα (στν ᾿Εκκλησα). Μ τ χρη το ποου λοι ο Προφτες, μαζ μ τος ᾿Αποστλους κα τος Μρτυρες στφθηκαν (γιοι). Στν Πεντηκοστν φανρωσ του ταν παρδοξον κουσμα, παρδοξο θαμα, φωτι πο διαμοιραζταν σ παροχς χαρισμτων].

προηγούμενη  επόμενη

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.