ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

πίσω


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Πρόλογος

Οι πηγές της πίστεως 1-12

Ο Χριστιανικός Θεός 13-21

Ο Χριστιανικός Θεός 22-28

Ανθρωπολογία 29-39

Ανθρωπολογία 40-55

Τριαδολογία 56-65

Χριστολογία 66-72

Χριστολογία 73-78

Η Θεοτόκος 79-83

Η Απολύτρωση 84-94

Εκκλησιολογία 95-101

Εκκλησιολογία 102-113

Η Θεία Χάρις 114-121

Η δικαίωση του ανθρώπου 122-132

Η πλήρωση του Ευαγγελικού Νόμου 133-138

Τα μέσα της χάριτος 139-147

Τα μέσα της χάριτος 148-157

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 158-168

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 169-172

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 173-191

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 192-201

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 202-206

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 207-213

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 214-217

Σημειώσεις

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πρόλογος

Εισαγωγή

Αρθρον πρώτον

Αρθρον δεύτερον

Αρθρον τρίτον

Αρθρον τέταρτον

Αρθρον πέμπτον

Αρθρον έκτον

Αρθρον έβδομον

Αρθρον όγδοον

Αρθρον ένατον

Αρθρον δέκατον

Αρθρον ενδέκατον

Αρθρον δωδέκατον

Παράρτημα

Εντολή πρώτη

Εντολή δευτέρα

Εντολή τρίτη

Εντολή τετάρτη

Εντολή πέμπτη

Εντολή έκτη

Εντολή εβδόμη

Εντολή ογδόη

Εντολή ενάτη

Εντολή δεκάτη

Υποσημειώσεις

1 - 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

401 - 450

451 - 491

Ατ μως δν μπορε ν συνηγορσει πρ τς πψεως τν Δυτικν297. Η πρθεση κ ναφρεται στ ἀΐδιο ποστατικ δωμα το Πνεματος, κφρζουσα τν πηγ τς ϊδου του προελεσεως, ν δι σχετζεται μ τν γχρονη ποστολ του στν κσμο. Ο θεολογικς ατς τπος σημανει παρλλακτα ,τι κα τ κλασσικ χωρο το ᾿Ιωννου, 15, 26. Στν τξη τς γας Τριδος Υἱός, ς δετερο κατ σειρ πρσωπο, μεσιτεει μεταξ Πατρς κα Πνεματος. Η μεσιτικ μως ατ θση, σαφς σχηματικ νοητικ, δν χει τν ννοιαν τι τ Πνεμα λαμβνει τ εναι του π τν Πατρα μεσιτεοντος το Υο, λλ᾿ τι δι το Υο γνεται γχρονη ποστολ του στν κσμο πρς στερωση το ργου τς σωτηρας, τ ποον πιτλεσεν Υἱός δι τς νανθρωπσες του. Η γχρονη πμψη στηρζεται στν ντητα οσας μεταξ Υο κα Πνεματος, γι᾿ ατ κα τ Πνεμα καλεται «διον το Υο» κα ναπαεται «ν τ Υἱῷ», ς τρα ψη το λυτρωτικο ργου τς θεας περ τν νθρωπον οκονομας.

γ) Η προσθκη το ᾂ῝ἂ῏ἦ῟ὸ ποτελε αθαιρεσαν, ποα προσκροει δυσπητα στν στορικ παρδοση τς ᾿Εκκλησας. Ο ρος τν Οκουμ. Συνδων Νικαας - Κων/πλεως, στν ποο τονζεται ρητ κ το Πατρς κπρευση το γ. Πνεματος («τ κ το Πατρς κπορευμενον»), ποτελε δογματικ μνημεο αἰώνιο κα μετακνητο, τ ποο καννας δν χει τ δικαωμα ν μεταβλει ν τροποποισει, προσθτοντας φαιρντας π᾿ ατ στω κα μα συλλαβ. Μ τν προσθκη το ᾂ῝ἂ῏ἦ῟ὸ Ρωμαϊκ ᾿Εκκλησα κατεπτησεν αθαρετα τν πατροπαρδοτη τξη εσεβεας κα πστεως τς ρχαας ᾿Εκκλησας.

δ) Τλος, διτι διδασκαλα το ᾂ῝ἂ῏ἦ῟ὸ ποβιβζει τ θεοπρεπς ξωμα το Πνεματος, το ποου ποβαθμζει τ θετητα. Μ τ διδασκαλα ατ τ Πνεμα παρουσιζεται ς δετερος (καττερος Θες), κτι πο χει ντκτυπο στ γιαστικ ργο του. Εναι ραγε συμπτωματικ τι στ Δση τ ργο το γ. Πνεματος εναι γενικ ποβαθμισμνο, πικρατε δ σ᾿ ατν νας ντονος «χριστομονισμς»298; Αν μως ατ μπορε ν συμβανει στ Δση μ τν διατερη θεολογικ φυσιογνωμα της, γι τν ρθδοξη ᾿Ανατολ, στν ποα τ Πνεμα τ γιο ποτελε τν ψυχ τς ᾿Εκκλησας κα τ κντρο το γιαστικο κα ναγεννητικο ργου της, παρμοια διδγματα εναι νκουστα κα πορριπτα. Τ ᾂ῝ἂ῏ἦ῟ὸ νογει ερ θεολογικ χσμα μεταξ ᾿Ανατολς κα Δσεως πο

δσκολα μπορε ν γεφυρωθε, δημιουργε κορυφαα δογματικν ποπλνηση, τν ποαν ᾿Ορθοδοξα νκαθεν πεδοκμασε299. Στ ᾂ῝ἂ῏ἦ῟ὸ βλπει τν κατρρευση το δικο της λγου πρξεως.

«Τ σν Πατρ κα Υἱῷ συμπροσκυνομενον κα συνδοξαζμενον».

Μ τς δο ατς μετοχς τ ερ Σμβολο τς Πστεως ξαρει τν σοτιμα κα μοτιμαν το γ. Πνεματος μ τν Πατρα κα τν Υἱό. Η σοτιμα ατ εναι φυσικ πρροια το μοουσου, τ ποον τ Πνεμα χει κοιν μ τν Υἱό, στς ἀΐδιες σχσεις τους μ τν Πατρα. Μνον πρσωπα μοοσια μπορον ν εναι σοσθεν κα στιμα, χωρς ν πρχουν μεταξ τους διαφορτητες κατηγορας, πως τ μεζον κα τ λασσον. Ο Πατρ, πειδ γενν τν Υἱό κα κπορεει τ Πνεμα τ γιο, δν σημανει τι εναι ντερος ατν. Οτε πλι τ Πνεμα κα Υἱός ποτσσονται στν Πατρα, πειδ προρχονται π᾿ ατν. Ατ ποτελον φληναφματα αρετικ. Η μοουσιτητα πομνως εναι ατ πο διασφαλζει τν σοτιμα τν προσπων στν Τριαδικ Θε κα στ βση ατ τ πρσωπα τς Τριδος συμπροσκυνονται κα συνδοξζονται π τν ᾿Εκκλησα. Στν περπτωση εδικ το Πνεματος πο κπορεεται «κ Πατρς δι᾿ Υο», συμπροσκνηση χει διατερη σημασα. Διτι «δι᾿ Υο» κπρευση δν ποτιμ τ θεοπρεπς ξωμα το Πνεματος, τ ποον, νεκα κοιντητος οσας μ τν Υἱό κα συμμετοχς του στ λυτρωτικ ργο του, καλεται «διον» το Υο κα ναπαεται «ν τ Υἱῷ».

«Τ λαλσαν δι τν Προφητν».

Η προφητεα γενικ εναι νργεια το παναγου Πνεματος, τ ποον φωτζει τν νθρπινο νο, στε ν βλπει τ κεκρυμμνα κα θατα, ν προλγει τ μλλοντα κα ν διδσκει ξως τς θεες λθειες. Η προφητεα, ς διακονα λειτουργικ, ταν καρια στ ζω τς πρτης ποστολικς ᾿Εκκλησας. ᾿Εκδηλθηκε κατ τν μρα τς Πεντηκοστς (τ γενθλια μρα τς ᾿Εκκλησας), μ τν κθοδο το γου Πνεματος στος ᾿Αποστλους μ μορφ πυρνων γλωσσν300, καθαροντας τν νο τους στν ασθηση το μυστηρου το Θεο κα διαθερμανοντας τς καρδις τους μ τ φωτι τς χριτς του στ δσκολο ποστολικ ργο, πο ττε πσημα νελμβαναν. Κρια κδλωση τς καθδου το Πνεματος ταν γλωσσολαλα. Μλις λαβαν τ Πνεμα ο ᾿Απστολοι, ρχισαν ν μιλον στ συγκεντρωμνα πλθη πο συνρρευσαν στ Ιεροσλυμα γι ν γιορτσουν τν ουδαϊκ Πεντηκοστ, στς γλσσες πο εχεν καθνας τους. Κα ν στν παλαι ποχ γλωσσολαλα τς Βαβλ, πρροια τς βρεως τν νθρπων ν φθσουν τν Θε, σν ποτλεσμα εχε τ διασπορ τους σ λα τ πλτη τς γς, γλωσσολαλα τς Πεντηκοστς εχε ς ποτλεσμα τ συννωση κα τ δσιμο τν λαν σ μα να πανανθρπινη οκογνεια, πο καθιστοσε δυνατν λειτουργα το γου Πνεματος στ νοποιητικ ργο το Χριστο301. ᾿Αλλ κα προφητεα, ς διατερο διακνημα στ λειτουργικ εσβεια κα τ λατρεα της ρχαας ᾿Εκκλησας, εχε θση σημαντικ. Προϊντος μως το χρνου ο νθουσιαστικς κδηλσεις κα τ κστατικ φαινμενα πο τ συνδευαν ρχισαν ν ποχωρον. Η ᾿Εκκλησα λμβανε κριτικ στση ναντι ατν. Εναι δ γνωστν πσον ντονα κατεδκασε τς ποικλες κκεντρικτητες τς Μοντανιστικς προφητεας302.

᾿Εν μως στν Καιν Διαθκη προφητικ νργεια το Πνεματος βρισκταν στν πληρτητα κα τ ποκορφωμ της σν συνπεια το σωτηρου πθους το Χριστο, στν Π. Διαθκη ταν περιορισμνη κα μερικ. Κα κε λειτουργοσε χρη το γου Πνεματος, προετοιμζοντας τος νθρπους γι τν ρχομ το Μεσσα. Ηταν μως γενικ νργεια ποσπασματικ κα συνεσκιασμνη. Η κυριτερ της κδλωση ταν φωτισμς κα νδειξη τν Προφητν στ ργο τς πνευματικς καθοδηγσεως το λαο, καθς κα ναφορ της στ μεσσιανικ ποχ. Τ Πνεμα το Θεο μιλοσε δι τν Προφητν, πωζοντας τ μυστριο τς λυτρωτικς οκονομας το Θεο. Κα στς δο οκονομες δολευε τ ατ Πνεμα, τ κ Πατρς «δι᾿ Υο» πεμπμενο στν κσμο, μ σκοπ, ττε μν ν προπαρασκευσει, βραδτερα δ ν τελεισει τ σχδιο τς θεας περ τν νθρωπον οκονομας 303.

προηγούμενη  επόμενη

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.