ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

πίσω


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Πρόλογος

Οι πηγές της πίστεως 1-12

Ο Χριστιανικός Θεός 13-21

Ο Χριστιανικός Θεός 22-28

Ανθρωπολογία 29-39

Ανθρωπολογία 40-55

Τριαδολογία 56-65

Χριστολογία 66-72

Χριστολογία 73-78

Η Θεοτόκος 79-83

Η Απολύτρωση 84-94

Εκκλησιολογία 95-101

Εκκλησιολογία 102-113

Η Θεία Χάρις 114-121

Η δικαίωση του ανθρώπου 122-132

Η πλήρωση του Ευαγγελικού Νόμου 133-138

Τα μέσα της χάριτος 139-147

Τα μέσα της χάριτος 148-157

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 158-168

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 169-172

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 173-191

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 192-201

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 202-206

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 207-213

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 214-217

Σημειώσεις

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πρόλογος

Εισαγωγή

Αρθρον πρώτον

Αρθρον δεύτερον

Αρθρον τρίτον

Αρθρον τέταρτον

Αρθρον πέμπτον

Αρθρον έκτον

Αρθρον έβδομον

Αρθρον όγδοον

Αρθρον ένατον

Αρθρον δέκατον

Αρθρον ενδέκατον

Αρθρον δωδέκατον

Παράρτημα

Εντολή πρώτη

Εντολή δευτέρα

Εντολή τρίτη

Εντολή τετάρτη

Εντολή πέμπτη

Εντολή έκτη

Εντολή εβδόμη

Εντολή ογδόη

Εντολή ενάτη

Εντολή δεκάτη

Υποσημειώσεις

1 - 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

401 - 450

451 - 491

ζ) Τ εχλαιον.

Εναι τ τελευταο κκλησιαστικ μυστριο στ ποον θεα χρη παρχει ψυχοσωματικ αση στος πιστος, δηλαδ θεραπεει κατ κριο λγο τ νοσματα το σματος (τς φυσικς ρρστιες) κα κατ δετερο λγο τ νοσματα τς ψυχς (τ μαρτματα).

Μαρτυρα στ Γραφ περ το ερο μυστηρου χουμε τ χωρο τς καθολικς ᾿Επιστολς το ᾿Ιακβου· «᾿Ασθενε τις ν μν; προσκαλεσσθω τος πρεσβυτρους τς ᾿Εκκλησας κα προσευξσθωσαν π᾿ ατν, λεψαντες λαίῳ ν τ νματι το Κυρου· κα εχ τς πστεως σσει τν κμνοντα, κα γερε ατν Κριος· κν μαρτας πεποιηκς, φεθσεται ατ»412. Οτι δ πρκειται περ πρακτικς που τν αση πγεται χρη το Θεο κα χι αματικ αση το λαου, πως νομζουν σοι δν πιστεουν στ μυστριο, εναι π σα λγονται φανερστη κα προσευχ ς παργοντες δι τν αση).

Τν νγκη το μυστηρου παιτον κατ κριο λγο ο σθνειες το σματος, πο τσο ταλαιπωρον τος πιστος κα κθτουν σ κνδυνο τ ζω τους. Ο Χριστς συνστησε τ μυστριο το εχελαου κριβς δι ν᾿ ντιμετωπσει μα τσο δσκολη στιγμ στ ζω τν μελν τς ᾿Εκκλησας του. Παρλληλα τ μυστριο χορηγε κα φεση μαρτιν στς ψυχς τν σθενοντων.

Ορατ σημεο το μυστηρου εναι χρση το σθενοντος μ γιασμνο λαιο μαζ μ τν εχ πο κφωνε ερας· «Πτερ γιε, ατρ τν ψυχν κα τν σωμτων, πμψας τν μονογεν σου Υἱόν, τν Κριον μν ᾿Ιησον Χριστν, πσαν νσον ἰώμενον κα κ θαντου λυτρομενον, ασαι κα τν δολν σου τνδε κ τς περιεχοσης ατν σωματικς σθνειας, κα ζωοποησον ατν δι τς χριτος το Χριστο σου».

᾿Εκ τν σκοπν το εχελαου αση τν σωματικν νσων πο εναι πρωταρχικς στχος του, δν πραγματοποιεται πντοτε, πργμα πο δημιουργε κποια ρωτηματικ, τσο περισστερο σο θεραπεα το σματος δν εναι κτι ἀόρατο κα μυστικ, λλ κτι τ συγκεκριμνο πο νθρωπος βλπει κα διαπιστνει ξωτερικ. Γιατ ν μ παρχεται πντοτε αση, φο χρη λειτουργε στ μυστριο «ξ νγκης»; Μα πρχειρη πντηση σως ν μν εναι εκολο ν δοθε. ᾿Ενδεχομνως ν πταει λλειψη πστεως το σθενοντος κα τν οκεων του. ᾿Εν πσ περιπτσει θσπιση το μυστηρου δν πβλεπε στν κατανκηση λων τν σωματικν σθενειν, ο ποες στ χρια το Θεο εναι δραστικ μσο παιδαγωγας κα σωφρονισμο τν μαρτωλν νθρπων. Οτε πλιν ποσκοποσε στ ματαωση το θαντου, πο, ς π τ πλεστον, εναι ποτλεσμα τς σωματικς νσου, σφραγζοντας τν πορεαν ρρωστημνων βιολογικν καταστσεων. Η αση μως τν μαρτιν σ σους σθενες μετενησαν ελικριν, ο ποες συχν εναι πηγ τν σωματικν νσων, χορηγεται πντοτε δι τς εχς (προσευχς τς ᾿Εκκλησας). ᾿Ιδιαιτρως συγχωρονται τ μαρτματα κενα, τ ποα σθενς δν μπορε, λγ τς καταστσες του, ν ξομολογηθε στν ερα. Τοτο χουσα πψει της ᾿Εκκλησα συνδυζει τ εχλαιο μ τ μετνοια, τελοσα ατ κα σ γιες πιστος πο προετοιμζονται δι τ θεα Μετληψη.

Τελετουργο το μυστηρου εναι ο ερες, περισστεροι το νς, πως παρατηρε ᾿Ικωβος, σ περπτωση δ νγκης κα νας μνος. Χρονται δ λοι νεξαρετα ο σθενες κα χι μνον ο βαρτατα σθενοντες. Τν τελευταα πρακτικ (χρση τν βαρτατα σθενοντων) κολουθε Δυτικ ᾿Εκκλησα, ποα μετεποησε (πιθανς τν ΙΒ αἰῶνα) τ εχλαιο σ σχατη χρση κα φδιο τν ποθνησκντων, παρ τος σαφες λγους το γου ᾿Ιακβου. Στν ᾿Ορθδοξη ᾿Εκκλησα, ς σχατο φδιο τς ψυχς κατ τν ρα το θαντου χορηγεται θεα Εχαριστα.

προηγούμενη  επόμενη

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.