ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

πίσω


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Πρόλογος

Οι πηγές της πίστεως 1-12

Ο Χριστιανικός Θεός 13-21

Ο Χριστιανικός Θεός 22-28

Ανθρωπολογία 29-39

Ανθρωπολογία 40-55

Τριαδολογία 56-65

Χριστολογία 66-72

Χριστολογία 73-78

Η Θεοτόκος 79-83

Η Απολύτρωση 84-94

Εκκλησιολογία 95-101

Εκκλησιολογία 102-113

Η Θεία Χάρις 114-121

Η δικαίωση του ανθρώπου 122-132

Η πλήρωση του Ευαγγελικού Νόμου 133-138

Τα μέσα της χάριτος 139-147

Τα μέσα της χάριτος 148-157

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 158-168

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 169-172

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 173-191

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 192-201

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 202-206

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 207-213

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 214-217

Σημειώσεις

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πρόλογος

Εισαγωγή

Αρθρον πρώτον

Αρθρον δεύτερον

Αρθρον τρίτον

Αρθρον τέταρτον

Αρθρον πέμπτον

Αρθρον έκτον

Αρθρον έβδομον

Αρθρον όγδοον

Αρθρον ένατον

Αρθρον δέκατον

Αρθρον ενδέκατον

Αρθρον δωδέκατον

Παράρτημα

Εντολή πρώτη

Εντολή δευτέρα

Εντολή τρίτη

Εντολή τετάρτη

Εντολή πέμπτη

Εντολή έκτη

Εντολή εβδόμη

Εντολή ογδόη

Εντολή ενάτη

Εντολή δεκάτη

Υποσημειώσεις

1 - 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

401 - 450

451 - 491

Οποιος τ προσεγγζει μ φελτητα καρδας, παρ τ φυσικ δυναμα τς δινοιας ν ψασει τ περινητο βθος του, ποιος τ τενζει μ νο χριστοποιημνο κα θεμορφο, δχεται τ μαρμαρυγ τς χριτος το Θεο, ναπαεται στν λθεια το Κυρου πο ναμοχλεει κα λαμπρνει τν παρξη, τ λυτρνει π τ σμφυτη δυναμα της κα τν δηγε στς λφωτες αλς το ορανο! ᾿Αντθετα· στ στερο κα γονο νο, στν νθρπινη δινοια πο δν λειτουργε στ φωτειν δισταση τς χριτος, κα στν περφαλο λγο πο χει τν ξωση ν κρνει τ πντα κτω π τ φακ τν περιορισμνων δυνατοττων του, δν κατοικε τ ζωογνο πνεμα το Χριστο, λυτρωτικ θεα λθεια πο νυψνει τ ταπειν πνεματα στν λφωτη χρα τς θεας βασιλεας.

«Κα ες να Κριον ᾿Ιησον Χριστν».

Ο σνδεσμος κα ξυπακοει τ ρμα «πιστεω». Δηλαδ, πιστεω κα ες να Κριον... Η σνταξη κατ παρταξη σημανει, τι πστη στν ᾿Ιησον Χριστν εναι σοδναμη πρς τν προεκτεθεσα πστη στν να Θε Πατρα. Ομολογεται π σοις ροις.

Βασικ σημεο τς πστες μας εναι τι ᾿Ιησος Χριστς εναι νας. Δν πρχουν πολλο παρλληλοι Χριστο, μεσσες το κσμου κα λυτρωτς. Ατ θ κατλυε τ μοναδικτητ του· θ᾿ ποτελοσε ναρεση το λυτρωτικο ργου του. «Ες Κριος... ᾿Ιησος Χριστς», λγει Γραφ110. Ενας μεστης111 μεταξ Θεο κα νθρπων, μα κα «φ᾿ παξ» λαστρια θυσα του, μα ᾿Εκκλησα του (μα πστη κα τ βπτισμ της)112 κα μα αἰώνια θεα βασιλεα του. Η πολλτητα, σημανουσα διαρεση κα κατατομ κα προερχμενη π τ διασπαστικ νργεια τν δυνμεων τς μαρτας, καταστρφει τ νοποιητικ ργο τς σωτηρας. Ο πολλο Χριστο φαλκιδεουν τ ργο το Ενς, καταργντας τ σχδιο τς θεας περ τν νθρωπον οκονομας, πο πικεντρνεται στν να Υἱόν κα Λγον το Θεο, στν ποον Πατρ ναθτει τν κπλρωση τς π᾿ αἰῶνος λυτρωτικς θεας του βουλς. Τ Εαγγλιο κα ᾿Εκκλησα μ σφοδρτητα ντκρουσαν τν παρουσα πολλν μεσσιν κα Χριστν κα στηλιτεουν τ λαοπλνο ργο τν ψευδοπροφητν113, τν ποων κριος στχος πρξε πντοτε κατατομ τς πομνης το Χριστο κα καταστροφ τς χριστιανικς γαλνης κα γπης, πο εναι τ κρια συστατικ στοιχεα ζως τς μας, γας, καθολικς κα ποστολικς ᾿Εκκλησας.

Ο νας Χριστς εναι παρλληλα κα Κριος. Εντητα κα κυριτητα συμβαδζουν. Οπως νας Θες Πατρ εναι κα Παντοκρτωρ114, στ διο μτρο κα Υἱός, ντυμνος τν νθρπινη μορφ, εναι Κριος κα Παντοκρτωρ. Μ τν παρσταση δ ατ ζωγραφζεται στν κεντρικ τρολλο τν ρθοδξων ναν. Ο Χριστς εναι Κριος το ορανο κα τς γς. Τποτε δν πρχει πο ν μν προρχεται π τ ζωοποι κα παντοδναμο λγο του. Μσω ατο Θες πλασε τ ντα115 κα στ πρσωπ του μονχα λαμβνει νημα παρξη το κσμου. Ολα προρχονται π᾿ ατν κα συγκλνουν πρς ατν. Εναι Κριος τν νθρπων κα τν πνευμτων, ρχων τν γγλων κα τιμωρς τν δαιμονικν δυνμεων το σκτους. Εναι Κριος τς ᾿Εκκλησας, τν ποαν ξαγρασε π τ δεσμ τς κατρας μ τ πανγιο αμα του. Εναι ρχων τς ζως λων τν νθρπων κα διατερα τν πιστν. Κα χι μνον Κριος τς ζως, λλ κα Κριος το θαντου. Εναι τ κντρο τς μακαριτητος τν ντων. Εξω π ατν πρχει λλη κυριτητα, βασιλεα τς φθορς κα το θαντου, καταδυνστευση τς μαρτας. Κτω π τν κυριτητα ατ τ ντα χνουν τν ληθιν τους ταυττητα, μεταχωρον στν νυπαρξα, δηλαδ στ ζω χωρς ζω, στ ζω πο εναι μπολιασμνη στ θνατο, κα στ θνατο πο πλνεται κα δυναστεει τ ζω.

Τ νομα το Λυτρωτ εναι ᾿Ιησος, νομα πολ συνηθισμνο στς ττε ουδαϊκς οκογνειες. Τ Χριστς, εναι πνυμο, πο κφρζει διτητα· ατν πο χει χρισθε, τν κεχρισμνο. Η χρση μ λαιο στν παλαι ποχ ταν πσημη καθιρωση προσπων σ να ψηλ λειτοργημα, πως ρχιερων κα βασιλων. Μ τ χρση ατ ο χριμενοι (ρχιερες) μπαιναν πσημα στ διακονα το Θεο, καθιερνοντο στ ποργημ τους ς πηρτες το Υψστου. Μι ττοια χρση πρεπε ν χει κα νανθρωπσας Λγος το Θεο, πας Κυρου116 κα λυτρωτς το κσμου. Επρεπε κα ατς ν χριστε πσημα, ν καθιερωθε στ διακονικ του ξωμα. Η χρση ατ γινε πραγματικ, χι ββαια μ γιασμνο λαιο, λλ μ τ δναμη το παναγου Πνεματος117. Ετσι τ ργο τς σωτηρας πο συλλαμβνει πρ τν αἰώνων Πατρ κα πραγματοποιε ν χρν Υἱός, τ καθιερνει μ τν τελειωτικ του νργεια τ Πνεμα τ γιο. Φυσικ χρση το Πνεματος δν προσθτει τποτε τ ποον πουσαζε π τν Χριστ, γιατ ατς, ς Θενθρωπος, εναι νεπιδες κα τλειος. Ο Χριστς χρεται κατ τν νθρωπτητα, ποα λλωστε ταν δημιοργημα το παναγου Πνεματος, κα χι κατ τ θετητα. Χρεται ς Θενθρωπος, γι ν δηλωθε, τι ποστολ του εναι θελημνη π τν Πατρα κα σ᾿ ατν εδοκε τ Πνεμα το Θεο. ᾿Επαναλαμβνουμε· σ κθε νργεια τς θετητος συμμετχουν π κοινο λα τ πρσωπα τς γας Τριδος. Ετσι σρκωση δν ταν ργο μονχα το νανθρωπσαντος Λγου, λλ σ᾿ ατ συμμετχουν, κατ διφορη τξη, κα τ δο λλα πρσωπα τς Τριαδικς θετητος. Ο Πατρ συλλαμβνει τ ργο τς νανθρωπσεως, Υἱός τ κτελε κα τ Πνεμα τ γιο τ καθιερνει κα τ τελειοποιε. Εργο, δηλαδ, σφαιρικ πλρες κα τλειο, θελημνο κα σφραγισμνο π λκληρη τν γα Τριδα.

Ο ᾿Ιησος Χριστς εναι μονογενς Υἱός το Θεο118. Εναι νας κα μνος Υἱός το Πατρς. Δν πρχουν δπλα του λλοι Υο μοοσιοι κα στιμοι μ ατν. Η μοναδικτητα ατ μς προσανατολζει πρς τ φση τς υἱότητος το Λγου. Η γννησ του εναι θεοπρεπς προλευση κ τς οσας το Πατρς, τν τρπο τς ποας μονχα Θες γνωρζει. Εναι τ πκρυφο μυστριο το Θεο. Φυσικ ρος «γννηση» δν εναι γνωστος στς φυσικς μπειρες μας. Κα νθρωπος γενν, χει υος, εναι πατρας. Καμι μως σχση δν μπορε ν χει φυσικ γννηση τν νθρπων μ τν περινητη γννηση το Υο το Θεο. Η νθρπινη γννηση εναι νδονη κα μπαθς. Εναι καρπς τς γαμικς συνφειας νδρς κα γυναικς. Τ γεννηθν πρχει ς διο ν νεξρτητο π τ φση το γενντορα. Δν εναι μοοσιο μ τν πατρα του, ν κα φρει τ φση ατο πο τ γννησε. Αλλος εναι πατρας ς οσα κα λλος υἱός. Ο σχσεις ατς τς ποες σοφ ρισεν Θες γι τν οκονομα τς φσεως, καμι ναλογα δν μπορον ν χουν στς μεταφυσικς σχσεις τν προσπων τς Τριδος. Ο Υἱός γεννται π τν Πατρα παθς. Δν προρχεται κατ διαρεση κα ποκοπ. Δν εναι μρος τς οσας το Πατρς. Φρει τν δια οσα μ τν Πατρα, εναι «μοοσιος τ Πατρ». Γι τ λγο ατ οσα το Υο δν εναι λλη μικρτερη τς οσας το Πατρς. Ο,τι εναι Πατρ, τ διο παρλλακτα εναι κα Υἱός. Οτε πλιν Υἱός, πειδ γεννται, εναι καττερος το Πατρς. Ττοιες διακρσεις κοινς στς φυσικς σχσεις τν νθρπων, εναι γνωστες στς σχσεις τς γας Τριδος. Τ γννηση το Υο το Θεο πο περβανει κθε νοητικ μας κατληψη, τν τιμομε ν μυστηρίῳ στ δυτα τς πιστευοσης καρδας μας.

«Τν κ το Πατρς γεννηθντα πρ πντων τν αἰώνων».

Πρταση πεξηγηματικ τς γεννσεως το Υο. Στν πρταση ατ Σνοδος τονζει δο τιν· τ ποστατικν δωμα το Υο κα τν ϊδιτητα τς γεννσες του. Κα σ προηγομενο σημεο τς ργασας μας κναμε λγο γι τ ζτημα ατ. ᾿Ετονσαμεν τι Υἱός δν εναι ναρχος, πειδ χει ρχν, προρχεται π τν Πατρα. Δν πρχει ν αυτ κα καθ᾿ αυτν· δν εναι αθπαρκτος. Τ εναι του λαμβνει π τν Πατρα, π τν ποο δχεται τ θετητ του. Η γννηση το Λγου καθορζει τ ποστατικ του δωμα, τ ποον εναι κοιννητο κα μετδοτο. ᾿Εν λα τ λλα (οσαν, βουλν, θεες νργειες) τ χει κοιν μ τν Πατρα κα τ Πνεμα τ γιον, γννηση εναι ποκλειστικ δικ του. Εναι φοριστικ τς ποστσες του. Δν τ μοιρζεται μ καννα λλο πρσωπο. Δν σημανει δ γννηση διαφορτητα οσας, γιατ Υἱός εναι φορας τς θετητος σ σο μτρο πο εναι κα Πατρ.

 

προηγούμενη  επόμενη

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.