ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

πίσω


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Πρόλογος

Οι πηγές της πίστεως 1-12

Ο Χριστιανικός Θεός 13-21

Ο Χριστιανικός Θεός 22-28

Ανθρωπολογία 29-39

Ανθρωπολογία 40-55

Τριαδολογία 56-65

Χριστολογία 66-72

Χριστολογία 73-78

Η Θεοτόκος 79-83

Η Απολύτρωση 84-94

Εκκλησιολογία 95-101

Εκκλησιολογία 102-113

Η Θεία Χάρις 114-121

Η δικαίωση του ανθρώπου 122-132

Η πλήρωση του Ευαγγελικού Νόμου 133-138

Τα μέσα της χάριτος 139-147

Τα μέσα της χάριτος 148-157

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 158-168

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 169-172

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 173-191

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 192-201

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 202-206

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 207-213

Τα επτά Μυστήρια ειδικά 214-217

Σημειώσεις

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πρόλογος

Εισαγωγή

Αρθρον πρώτον

Αρθρον δεύτερον

Αρθρον τρίτον

Αρθρον τέταρτον

Αρθρον πέμπτον

Αρθρον έκτον

Αρθρον έβδομον

Αρθρον όγδοον

Αρθρον ένατον

Αρθρον δέκατον

Αρθρον ενδέκατον

Αρθρον δωδέκατον

Παράρτημα

Εντολή πρώτη

Εντολή δευτέρα

Εντολή τρίτη

Εντολή τετάρτη

Εντολή πέμπτη

Εντολή έκτη

Εντολή εβδόμη

Εντολή ογδόη

Εντολή ενάτη

Εντολή δεκάτη

Υποσημειώσεις

1 - 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

401 - 450

451 - 491

101. Μ μελαν χρματα περιγρφει ψαλμωδς τν καθολικν χρεωση τν μαρτωλν νθρπων τς ποχς του· «πντες ξκλιναν, μα χρειθησαν, οκ στιν ποιν χρησττητα, οκ στιν ως νς. Τφος νεγμνος λρυγξ ατν, τας γλσσαις ατν δολιοσαν· ἰός σπδων π τ χελη ατν, ν τ στμα ρς κα πικρας γμει· ξες ο πδες ατν κχαι αμα· σντριμμα κα ταλαιπωρα ν τας δος ατν, κα δν ερνης οκ γνωσαν» (Ψαλμ. 13,3).

102. Ρωμ. 7,14.

103. «᾿Εν νομας παρατηρσς Κριε, Κριε, τς ποστσεται;» (Ψαλμ. 129,3).

104. Η περ σπερματικο λγου διδασκαλα εναι θεολογικ πτευγμα το ᾿Ιουστνου, φιλοσφου κα μρτυρος. Μ τ διδασκαλα του ατν ᾿Ιουστνος θελε ν τονσει τ γεγονς, τι πρν π τν γχρονη σρκωση το Λγου ο νθρωποι δν σαν ντελς μοιροι τς θεας λθειας. Εχαν στς ψυχς τους να εδος θεας ποκαλψεως. Ατ γινταν μ τν νργεια το σπερματικο λγου. Τν ρολογα χριστιανς φιλσοφος δανεστηκε π τ φιλοσοφικ λεξιλγιο τς Στος, χωρς φυσικ ν υοθετσει τ βθος τς διδασκαλας ατς κα κυρως τν πανθεϊστικ χαρακτρα της. Ο σπερματικς λγος, κατ τν ᾿Ιουστνο, δν εναι μριο το καθολικο Λγου, οτε πλιν μρος τς νθρπινης λογικς ψυχς. Εναι εδικ νργεια το Λγου, ποα φωτζει τν λογικ ψυχ (στν ποαν χει πχημα συγγενς) στ ν στοχασθε τν λθεια. Η νργεια το σπερματικο λγου συγκρινμενη μ τν νργεια το καθολικο Λγου, εναι μερικ, μυδρ κα συνεσκιασμνη. Μοιζει μ τ φς το κεριο σ σγκριση μ τν πλετη φωτοχυσα το λου. Εναι δ κα πισφαλς, διτι στ διδασκαλα τν φιλοσφων (στος ποους κυρως νεργε σπερματικς λγος) λθεια εναι νακατεμνη μ τ ψμα, πργμα πο πιτενει σκοτιστικ νργεια τν πονηρν πνευμτων. Οσοι πρ Χριστο ζησαν σμφωνα μ τ φωτισμ το σπερματικο λγου σαν χριστιανο «κν θεοι νομσθησαν» (Βλ. ᾿Α. Θεοδρου, Η θεολογα το ᾿Ιουστνου, φιλοσφου κα μρτυρος, κα α σχσεις ατς πρς τν λληνικν φιλοσοφαν. ᾿Αθναι, 1962. το ατο· Η στορα τν Δογμτων, Α, μρος δετερον. ᾿Εν ᾿Αθναις 1978, σ. 69 ξ.).

105. Γαλ. 4,4.

106. «Ατς νηνθρπησεν, να μες θεοποιηθμεν» (Μ. ᾿Αθανσιος).

107. «Ηπλωσας τς παλμας κα νωσας τ τ πρν διεσττα» (Κανν Μ. Σαββτου, ᾿ῼδ Γ. Δξα Πατρ).

108. «Ατς γρ στιν ερνη μν, ποισας τ μφτερα ν κα τ μεστοιχον το φραγμο λσας» (᾿Εφ. 2,14).

109. Λουκ. 2,34.

110. 1 Κορ. 8,6.

111. 1 Τιμ. 2,5· «ες κα μεστης Θεο κα νθρπων, νθρωπος Χριστς ᾿Ιησος».

112. ᾿Εφ. 4,5.

113. Ματθ. 7,15· «Προσχετε π τν ψευδοπροφητν, οτινες ρχονται πρς μς ν νδμασι προβτων, σωθεν δ εσι λκοι ρπαγες». Βλ. κα, Ματθ. 24,11. 24. Μρκ. 13,22. 1 ᾿Ιω. 4,1.

114. ᾿Αποκ. 1,8. 19,6. 21,22. 2 Κορ. 6,18.

115. «Πντα δι᾿ ατο γνετο» (᾿Ιω. 1,2).

116. Πρξ. 3,13. 26. 4,27. 30.

117. Λουκ. 4,16· «Πνεμα Κυρου π᾿ μ, ο ενεκεν χρισ με».

118. Πρξ. 13,33. Εβρ. 1,5.

119. Βλ. Θεοφ. ᾿Αντιοχεας, Πρς Ατλ. Β, ΒΕΠ 5,27. ᾿Α. Θεοδρου, Η περ δο Λγων θεωρα ν τ θεολογικ γραμματείᾳ τς ρχαας ᾿Εκκλησας, ν ΕΕΘΣ (᾿Επιστ. ᾿Επετ. Θεολ. Σχολς), τ. ΚΣΤ (1984), σελ. 103–118.

120. Βλ. ᾿Ι. Καρμρη, Τ δογματικ..., τ. Ι (1952), σ. 55 ξ.

121. ΒΕΠ 4,244–245. Περισστερα· ᾿Α. Θεοδρου, Ιστ. Δογμτων Α/2, σ. 76 ξ.

122. Σχετικ μ τ διδασκαλα το ᾿Ιουστνου βλ. ᾿Α. Θεοδρου, Η περ ποταγς θεωρα ν τ ρχαίᾳ ᾿Εκκλησίᾳ. ᾿Εν ᾿Αθναις, 1961.

123. Γι παρδειγμα γιος ᾿Ιγντιος, πσκοπος ᾿Αντιοχεας.

124. Οτι ᾿Εκκλησα δανειζταν ρους π τ πνευματικ περιβλλον τς κστοτε ποχς δν εναι κτι τ παρδοξο. Ο Χριστιανισμς δν ποσκορακζει ,τι εναι ληθιν στ θραθεν σοφα κα φιλοσοφα, διτι κα ατς, ς προϊν το λγου κα τς συνειδσεως το νθρπου, νγονται μμεσα στν Θε. ᾿Εκενο πο ποδοκιμζει εναι ναλθεια κα τ ψεδος ες τ ποα εναι τσο πιρρεπς τ πνεμα το νθρπου, ταν ατ δν φωτζεται π τ χρη το Θεο. Στν στορικ νλιξ του τ χριστιανικ δγμα δανεστηκε π τος πνευματικος θησαυρος το θνικο περιβλλοντος πολλ σχματα λγου κα μορφς, δι ν καταστσει τ μνυμ του προσιττερο στν πνευματικ κα δεολογικ του περγυρο κα ν προσελκσει στν πστη τ καλλιεργημνα πνεματα τς ποχς. Η πδραση μως ατ –κα κυρως τς λληνικς φιλοσοφας πο ταν κυριτερη κδλωση το ρχαου λληνικο πνεματος– ποτ δν γγιξε τν πυρνα το χριστιανικο δγματος, στε ν τ μεταπλσει στ δικ της ποιτητα, πως παλαιτερα σχυρστηκαν πολλο θεολγοι τς Δσεως (Α. Ηὰἶὃὰὴὂ κ..). Ηταν πντοτε πδραση περιφερειακ κα μορφολογικ, τ ξωτερικ νδυμα πο παιρνε κθε φορ ξ ποκαλψεως θεα λθεια, δι ν κνει εκολτερη τ διεσδυσ της στν κσμο. Κα ν βαθτερη οσα το δγματος, ς αἰώνιος λγος το Θεο, μνει πντοτε ατ μσα στ διηνεκ ρο τν νθρωπνων πραγμτων, μορφολογικ του παρσταση κα τρπος μ τν ποον προσφρεται κθε φορ στν νθρωπο, μπορε ν ξελσσεται στορικ κα ν μεταβλλεται νλογα μ τς δες κα τ περιεχμενο το πνευματικο περιβλλοντος τς ποχς. Στ βση ατ κατανοεται κα γενικτερη σχση Ελληνισμο κα Χριστιανισμο κα διατερα λεγμενος λληνοχριστιανικς πολιτισμς, ποος βρσκεται στν καρδι το πνεματος κα το πολιτισμο τν προηγμνων διατερα λαν.

125. «Οχ ρπαγμν γσατο τ εναι σα Θε» (Φιλιπ. 2,6).

126. «Πντα δι᾿ ατο γνετο, κα χωρς ατο γνετο οδν γγονεν (᾿Ιω. 1,3).

127. ᾿Ιω. 1,1.

128. Βλ. ᾿Α. Θεοδρου, Η πδρασις τς λληνικς σκψεως π τν θεολογικν Σχολν ᾿Αλεξανδρεας κα ᾿Αντιοχεας, ᾿Αθναι 1983, σ. 285 ξ.

129. ᾿Α. Θεοδρου, .π., σ. 285.

130. ᾿Ι. Καρμρη, μν. ργ., σ. 60.

131. Γαλ. 5,1.

132. Γεν. 3,24.

133. Βλ. ᾿Α. Θεοδρου, ἒ῟ἶ ἲὸὃὖ ῍῏ἣ῏? Τ κνητρον τς θεας νανθρωπσεως κατ τν ερν Μξιμον τν Ομολογητν. ᾿Εν ᾿Αθναις 1974. Στ μελτημα ατ συγγραφας προσπαθε ν ποδεξει, τι στ θεολογα το γου Μαξμου το Ομολογητο κεντρικτερη θση κατχει μπροϋπθετη σρκωση το Λγου (τι δηλαδ Λγος γινεν νθρωπος δι τ σωτηρα το κσμου) κα χι τσο προϋπθετη περ σαρκσεως θεωρα, τν ποαν φυσικ γιος Πατρ υοθτησε. Υπρ τς μπροϋπθετης θεωρας τσσονται κα πολλο λλοι Πατρες τς ᾿Εκκλησας· Ερηναος (Ρ 7,1161), ᾿Αμβρσιος (Ρ 16,868), Αγουστνος (Ρ 38,940), Χρυσστομος (Ρ 53,36), ᾿Αθανσιος (Ρ 25,104. 26,261 κ..).

134. Πρβλ. ᾿Ακθιστο Υμνο.

135. Λουκ. 9,29 ξ.

136. Φιλιπ. 2,7.

137. Κανν το Μ. Σαββτου· «Αφραστον θαμα, κ καμνου ρυσμενος...» (᾿ῼδ Ζ. Ο Ερμς).

138. Ματθ. 9,17.

139. Λουκ. 1,35.

140. Τσο στν Κ. Διαθκη σο κα στν ρχαιοπατερικ παρδοση τς ᾿Εκκλησας εναι πολ προσφιλς τ θμα το ντιθετικο παραλληλισμο μεταξ τν δο ᾿Αδμ, το πρτου (το γενρχη) κα το δετερου (το Χριστο). ᾿Απ τν πρτον ᾿Αδμ λκει τν καταγωγ του τ νθρπινο γνος, στ ποον κενος κληροδοτε, μ τν πτση του, τν μαρτα, πο σν συνπει της χει τ φθορ κα τ θνατο. ᾿Εν π τν δετερο ᾿Αδμ, τν Χριστ, κατγεται να πνευματικ νθρωπτητα, λοι ο πιστο, πο, νσωματωμνοι στν νθρπινη φση του, ναπλθονται σωτερικ, κοινωνοντες το λυτρωτικο ργου του. Ο δο ᾿Αδμ εναι ο δο ντιθετικς ρζες τς νθρωπτητος, ο δο ξονες γρω π τος ποους κτυλσσεται στορα το κσμου· θνατος κα ζω, πτση κα νσταση. Ο ντιθετικς ατς παραλληλισμς πεκτενεται κολοθως κα στς δο μητρες τς ζως, τν Εα κα τν Μαρα. ᾿Απ τν Εα πηγζει παρακο· π τν Μαρα ταπειν συγκατθεση στ λυτρωτικ θαμα το Θεο. ᾿Εκενη συνλαβε στ σπλχνα τ δηλητριο το ρχαου δρκοντα· ατ κυοφρησε στ μτρα της τν πειρο Λγο τς ζως! Ο παραλληλισμς κτενεται, τλος, κα στ δυ ξλα· τς παρακος στν Παρδεισο, κα το σταυρο στν Γολγοθ. Τ πρτο ξλο φτρωσε τ θνατο· τ δετερο καρποφρησε τ ζω. Καρπς το ξλου κενου ταν πτση το πλσματος. Καρπς το δετερου, νσταση κα ζω!

141. ᾿Ησ. 7,14. Ματθ. 1,23.

142. Λουκ. 1,28.

143. Βλ. τν ᾿Ακθιστο Υμνο καθς κα τν προσευχ πρς τ Θεοτκο το Μ. ᾿Αποδεπνου, που γκωμιζεται π τν ᾿Εκκλησα μεγλη χρη τς Παναγας.

144. ἲὸ ὣὗὃὲ῏῝ 3,5. Βλ. Χρ. ᾿Ανδροτσου, Συμβολικ (1930), σ. 203.

145. Γεν. 3,16.

146. Η Πενθκτη Οκ. Σνοδος φορζει σους τιμοσαν τ λχεια τς Παρθενομτορος, διτι κατ᾿ ατν (τ Σνοδο) τκος τς Παρθνου ταν λχευτος· «᾿Αλχευτον τν κ τς Παρθνου θεον τκον μολογοντες, τος ξ γνοας πρττοντς τι τν ο δεντων, διορθσει καθυποβλλομεν...» (Καν. 79). Βλ. κα Γρηγ. Νσσης· «Τοτου γρ μνου χωρς λοχεας γννησις, σπερ κα χωρς γμου σστασις. Ο γρ στιν π τς φθρου τε κα πειρογμου κυρως τ νομα τς λοχεας επεν· διτι παρθενας τε κα λοχεας σμβατ στι περ τν ατν τ νματα» (Ες τ Ασμ. τν ᾿Ασμτων, Ρ 44,1053 Α). Τν λχευτον τκον τς Παρθνου ψλλει κα ᾿Εκκλησα μας.

147. Τ ειπρθενο τς Θεοτκου, τ ποον ξαρει χορεα τν Πατρων τς ᾿Εκκλησας, δν γνεται ποδεκτν π ρθολογιστς θεολγους, ο ποοι, πορρπτοντες τν παρδοση τς ᾿Εκκλησας, ρμηνεουν μ τ δικ τους τρπο τ χωρα κενα πο, κατ τ γνμη τους, δικαινουν τς διατερες πψεις τους. Ετσι τ λξη δελφς, πο χρησιμοποιε Γραφ γι ν χαρακτηρσει τος «δελφος» το Κυρου, λαμβνουν στ φυσικ της ννοια, ν στ Γραφ λξη μπορε ν σημανει κα τ στεν συγγεν, ξδελφο νεψι. Στν περπτωσ μας ο δελφο το Κυρου σαν συγγενες του π τν πλευρ το ᾿Ιωσφ τς Μαρας. Ετσι στ Γεν. 12,5 κα 13,8 Λτ φρεται ς δελφς το ᾿Αβραμ, χι ββαια μ τν ννοια το φυσικο δελφο, λλ το στενο συγγενος. Οπως κα στ Γεν. 29,15 Λβαν κατονομζει τν ᾿Ιακβ δελφ του, πο στν πραγματικτητα δν ταν. ᾿Επσης τ χωρο Ματθ. 1,25· «Κα οκ γνωσκεν ατν ως ο τεκε τν υἱόν ατς τν πρωττοκον», τ ρμηνεουν μ τν ννοια τς γαμικς νσεως κα τς καταλσεως τς παρθενας τς Μαρας. Τ «ως ο» μως στ Γραφ σημανει τ ρισμνο σημεο γι τ ποο νδιαφρεται λγων, φνων προσδιριστο κενο πο κολουθε. Βλ. Γεν. 8,7· «κα πστειλε τν κρακα το δεν ε κεκπακεν τ δωρ· κα ξελθν οχ πστρεψεν ως ο ξηρανθναι τ δωρ π τς γς». Ο κραξ φυσικ δν γρισε στν κιβωτ μετ τν ξρανση τν δτων. Κα Ψαλμ. 122,2. 1 Κορ. 15,25· «δε γρ ατν βασιλεειν χρις ο ν θ πντας τος χθρος π τος πδας ατο». Τ δ πρωττοκος σημανει ατν πο γεννθηκε πρτος, σχετα ν κολουθον χι λλα τκνα. (᾿Εξ. 34,19. ᾿Αριθμ. 18,15).

Κατ τν πατερικ παρδοση γαμλια συμβωση τς Μαρας μετ το ᾿Ιωσφ ταν νρμοστη πρς τν ψηλ περιωπ της· «Πς γρ ν Θεν γεννσασα κα κ τς τν παρακολουθηκτων περας τ θαμα γνωρσασα νδρς συνφειαν κατεδξατο; Απαγε· ο σωφρονοντος λογισμο τ τοιατα νοεν μ τι κα πρττειν» (᾿Ιω. Δαμασκηνο, Εκδ. ᾿Ορθ. Πστεως, 14,4).

148. Κα μες ββαια δεχμαστε τν νσωμη μετσταση τς Θεοτκου στν οραν, μ τν προϋπθεση πντοτε τι Μητρα το Κυρου γνρισε προηγουμνως τ θνατο, πο γιορτζουμε σν Κομηση τς Θεοτκου (15 Αγοστου). Τ μετσταση μπορομε ν τ δεχτομε κατ δο τρπους· ετε τ γιο σμα της μετατθηκε π τ μνμα στν οραν, που τηρεται φθαρτο, περιμνοντας τν κοιν νσταση τν νεκρν, ετε τι ναστθηκε κα, νωθν μ τ ψυχ της, βρσκεται κοντ στν χραντο Τκο της. Οπου δηλαδ Υἱός, κε κα πνσεπτη Μητρα, τ παστρπτον δοχεο, στ ποο χρεσε χρητος Θες. Στ μετσταση τς Θεοτκου, κατ τ δετερη κδοχ, χουμε ξαρεση π τν καθολικ νμο, ποος δουλεει γι λους τος νθρπους μετ θνατο· τ μ κρτηση τς ψυχς τς Παναγας στ μση κατσταση τν ψυχν. ᾿Εδ δ γκειται προβληματικ τς σχετικς διδασκαλας, τν ποαν πολλο ρθδοξοι θεολγοι δν ποδχονται ς ρθν.

149. Σ κθε θεα Λειτουργα της (στν ρθρο) ᾿Εκκλησα μας νυμνε τ Θεοτκο· «Τν τιμιωτραν τν Χερουβμ κα νδοξοτραν συγκρτως τν Σεραφεμ, τν διαφθρως Θεν Λγον τεκοσαν, τν ντως Θεοτκον, σ μεγαλνομεν». Στ θαυμσιο ατ μεγαλυνριο κφρζεται μεγλη δξα τς Παρθνου, πισκισασα τ δξα τν γγελικν φσεων, πο φελεται στ γεγονς τι εναι ληθιν Θεοτκος, τι γννησε φθρως τν Υἱόν το Θεο κα λειτοργησε πξια στ θεο χριστολογικ μυστριο.

150. «Υπεραγα Θεοτκε πρσβευε πρ μν» κα «Υπεραγα Θεοτκε σσον μς». Ο δο ατς δεσεις πο πευθνει ᾿Εκκλησα μας στ Θεομτορα, κφρζουν κριβς τ διο πργμα κα δν βλπουμε τ λγο γιατ μερικο ρθδοξοι ποφεγουν ν λγουν τ «σσον μς». Η πρτη ατα τς σωτηρας δν εναι φυσικ Θεοτκος, λλ Θες. Ως μμεση μως κα δευτερεουσα ατα μπορε ν θεωρηθε κα ατ, πντοτε ββαια δι τν πρεσβειν της πρς τν χραντο Τκο της, τι «πολ σχει δησις Μητρς πρς εμνειαν Δεσπτου». Αλλο ββαια πργμα, ν σ πολλος πλοϊκος χριστιανος δηση ατ μπορε ν δημιουργσει παρεκδοχς, πως συμβανει κα μ τν προσκνηση τν γων εκνων. ᾿Αντ μως ν συγκαλπτεται λθεια, θ ταν προτιμτερο ν διαφωτζεται ρθδοξος λας στ καρια ζητματα τς πστεως κα τς λατρεας του.

προηγούμενη  επόμενη

 

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.