ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΒΙΒΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΗ

ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 1. Εκκλησία και Έθνος
 2. Η έννοια του έθνους στην ελληνορθόδοξη παραδοσιακή της κατανόηση και το "έθνος" του Διαφωτισμού. Σχέση ή αντίθεση;
 3. Φιλελληνισμός και Κύπρος κατά την Ελληνική Επανάσταση
 4. Η συμβολή του Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρυσάνθου (Φιλιππίδη) στη διεκδίκηση των δικαίων του Ποντιακού Ελληνισμού κατά τη Διεθνή Διάσκεψη των Παρισίων (1919)
 5. Πολιτική ανάλυση των «Σεπτεμβριανών» από κλιμάκιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών
 6. Η θεώρηση της πρώιμης εισαγωγής του Χριστιανισμού στην Αλεξάνδρεια. Μία νέα προβληματική
 7. Η παγκοσμιότητα της Αυτοκρατορίας και οι εκχριστιανισμοί των λαών της Αφρικής και της Αραβικής χερσονήσου κατά την προϊσλαμική εποχή
 8. H ιστορική προσφορά της οικογενείας των ποντίων Υψηλαντών
 9. Μνήμη γενοκτονίας του Πόντου
 10. Η Collectio Thessalonicensis και το Παπικό Βικαριάτο
 11. Ο Ιουδαϊσμός στο Βυζάντιο και στην Ελλάδα
 12. Ιστορία της Ασσυριακής Νεστοριανικής Εκκλησίας - Από του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι της συγχρόνου Διασποράς
 13. Η Εκκλησία στην Ελλάδα κατά τη Φραγκοκρατία-Η Εκκλησία των Αθηνών
 14. Η ιδιαίτερη σχέση της Ρωσίας με τη Μικρασιατική καταστροφή
 15. Βιβλιοκρισία του έργου «Μεσαιωνικές αιρέσεις, οι Βογόμιλοι-Καθαροί»
 16. Εισαγωγικό στο ιστορικό παράδοξο του Ουλφίλα
 17. Αυθαιρετείτε σκόπιμα με αναχρονιστικές ιδεολογικές αγκυλώσεις
 18. Αιρετικές κοινότητες στη Θράκη κατά τον 11ο αιώνα
 19. Δύο μήνες μετά, πριν 200 χρόνια
 20. Μαρτυρίες των Καθολικών για τους διωγμούς των Ελλήνων στον Πόντο κατά το έτος 1922
 21. Μία πόλη ἰσορροποῦσα μεταξύ παρελθόντος καί παρόντος
 22. Η προσφορά της Μονής Πετράκη στο εθνικό, εκπαιδευτικό κοινωφελές και εκκλησιαστικό πεδίο (1673- 2019)
 23. Πνευματική ακμή και κοινωνική κρίση στον Βυζάντιο κατά τον 14ο αιώνα
 24. Η εξέλιξη του Συνοδικού Θεσμού στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος
 25. Προσδοκίες — Αντιφάσεις βυζαντινισμού και κοσμοπολιτισμού
 26. Δημοτικό τραγούδι
 27. Η Κοσμόπολις των Στωικών και η πρόκλησις της Παγκοσμιοποιήσεως
 28. Η Συνοδική Πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1686) και η Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας (1686)
 29. Ιδεολογικές προϋποθέσεις οργάνωσης της Θρησκευτικής Υπηρεσίας των ΕΔ
 30. Η νοσοκομειακή περίθαλψη τον 12ο αιώνα μέσα από το τυπικό της μονής Παντοκράτορος
 31. Κληρικολόγιο της Επισκοπής Ανδρούσης κατά το έτος 1829
 32. Τα κόκκινα αβγά του Πάσχα
 33. Συνοδικές Εγκύκλιοι απαγορεύσεως του εθίμου της καύσεως του ομοιώματος του Ιούδα
 34. Ελληνική Ορθοδοξία και Ενωμένη Ευρώπη
 35. Το Έδικτο των Μεδιολάνων
 36. Κατευόδωσις στρατού - Υπέρ πίστεως
 37. Το κίνημα των σλαβοφίλων και η ρωσική διασπορά.
 38. Η «Eύρεσις του Σταυρού» εν τη Εκκλησία
 39. Ο χαρακτήρας της εθνικής δράσεως του Χρυσοστόμου Σμύρνης
 40. Ίδρυσις ναών επί των αγίων Τόπων
 41. Εγκαίνια των ναών
 42. Το έργο της αγίας Ελένης
 43. Το υπέρ του Χριστιανισμού διάταγμα·
 44. Το οσιακό τέλος της Αγίας Ελένης
 45. Η Αποστολή της Ορθοδοξίας ενώπιον της τρίτης χιλιετίας- Προβλήματα και προοπτικές
 46. Ερμηνεία των οφφικίων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
 47. Η Ιουδαϊκή Διασπορά
 48. Το ιστορικό της Μονής Πετράκη
 49. Οι «ιστορικές περιπέτειες» των ιερών λειψάνων της Αγίας Βαρβάρας
 50. Ο χαρακτήρ των πρώτων κατά της Εκκλησίας διωγμών και η περί των χριστιανών αλληλογραφία του Πλινίου μετά του αυτοκράτορος Τραϊανού
 51. Θρήνος για την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως
 52. Ο παπισμός στη Φραγκοκρατούμενη Ελλάδα
 53. Ο Χριστιανισμός και τα χρόνια που έρχονται
 54. Το ζήτημα της σχέσεως του Ευγενίου Βουλγάρεως προς το Διαφωτισμό και τις αρχές του
 55. Η Λουκάρειος Ομολογία και το εκ ταύτης δημιουργηθέν Λουκάρειον πρόβλημα
 56. Ο Αγιος Κοσμάς και το Εικοσιένα
 57. Επακριβώσεις στην ιδεολογική ταυτότητα του Θεόκλητου Φαρμακίδη
 58. Τα όρια της Δυτικής Ευρώπης
 59. Τα Ευαγγέλια και η θέση του Ιησού έναντι των εθνών- Μεσοδιαθηκική περίοδος και προπαρασκευή
 60. Κωνστανίνος Παλαιολόγος - Πολιορκία και Aλωση της Κωνσταντινουπόλεως
 61. Εις Νικόλαον Λούβαρι Μνημόσυνον
 62. Απόπειραι των Δυτικών προς απελευθέρωσιν των Ελλήνων από της τουρκικής δουλείας (1453-1463)
 63. Κολλυβάδες - Αντικολλυβάδες
 64. Η ελληνικότητα της αρχαίας Εκκλησίας της Ρώμης
 65. Η προσφορά του Βυζαντίου στον πολιτισμό
 66. Η φιλοσοφία από την Αθήνα στην Αλεξάνδρεια
 67. Βίος και Πολιτεία της Οσιομάρτυρος Μητρός ημών Φιλοθέης της Αθηναίας
 68. Η Ιερότητα των ταφικών μνημείων (Α)
 69. Η Ιερότητα των ταφικών μνημείων (Β)
 70. Η τελευταία δημηγορία του Παλαιολόγου και ο Βαρβερινός Ελληνικός Κώδιξ ΙΙΙ
 71. Κριτόβουλος, Ξυγγραφής Ιστοριών Α΄
 72. Όψιμη Ιεραποστολή στη Λακωνία
 73. Υπήρξε ποτέ «Τρίτη Ρώμη»; Παρατηρήσεις για τη βυζαντινή κληρονομιά στη Ρωσία
 74. «Ρουμ Μιλέτι»: οι Ορθόδοξες κοινότητες υπό τους Οθωμανούς Σουλτάνους
 75. Τα επαιτικά τάγματα της Δύσης
 76. Οικουμενική κίνηση, ιστορία-θεολογία: Επαφές και δραστηριότητες κατά τον 20° αιώνα
 77. Ο Προτεσταντισμός και ο Ελληνισμός
 78. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
 79. Η απελευθέρωση των Ελλήνων και ο εσχατολογικός ρόλος της Ρωσίας και της Γαλλίας μέσα στο ερμηνευτικό έργο του Θεοδώρητου Ιωαννίνων ( περ. 1740-1823)
 80. Τα σχέδια των Πανσλαυϊστών εις την Παλαιστίνην
 81. Οι απαρχές του Χριστιανισμού στην Περσία
 82. Το πολιτικόν δέον του Νέου Ελληνισμού
 83. Κρατική εξουσία και Ισλαμική αφύπνιση
 84. Ο 'Αγιος Νεκτάριος - Σύντομος επισκόπηση του βίου και του έργου του
 85. Το ήθος της εκκλησιαστικής ελευθερίας. Σύγχρονες θεολογικές προσεγγίσεις
 86. Μνεία Δεισιδαιμονιών τινών και μαγικών συνηθειών εις Νομοκανόνας
 87. Σκέψεις τινές περί Εικονομαχίας
 88. Ιστορία και οπλικά συστήματα: η περίπτωση του «υγρού πυρός»
 89. H ομαδικοσυνει-δησιακή γένεση και λειτουργικότητα της Θρησκείας
 90. Προσκυνηματικές περιηγήσεις: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονες προοπτικές
 91. Ο Λούθηρος περί της Ορθοδόξου Εκκλησίας - H συνδιάλεξις της Λειψίας (1519)
 92. Οι δύο εξουσίες: Η διαμάχη μεταξύ παπών και αυτοκρατόρων και οι θεωρίες των βυζαντινών
 93. Βυζάντιο και Ρωσσία
 94. Η συμβολή του Βυζαντινού πνεύματος στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής κουλτούρας
 95. Νοσταλγία του Βυζαντίου
 96. Ιστορία μεσαιωνικών αιρέσεων καί ιδεολογικά διακυβεύματα
 97. Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» της παρουσίας των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών
 98. Ο Ναός των Ιεροσολύμων μεταξύ Θεσμικού Ιουδαϊσμού και Χριστιανικής Κοινότητας
 99. Αλέξανδρος Δελμούζος: Μία προφητική φωνή από το χώρο της εκπαίδευσης
 100. Διδαχή Γ΄
 101. Η παράδοσις περί του αποστόλου Θωμά
 102. Ο 'Αγιος Κοσμάς τιμάται υπό του Αλή πασά
 103. Σημεία τριβής Μονών καί Επισκόπων
 104. Κατευόδωσις στρατού - Η θρησκευτική προετοιμασία
 105. Η διεύρυνση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών
  Ορθοδοξία, Ρωμαιοκαθολικι- σμός και «Χριστιανικός Νότος» στο οικουμενικό προσκήνιο κατά την δεκαετία του 1960
 106. O Βυζαντινός «ιερός πόλεμος», Η έννοια και η προβολή του θρησκευτικού πολέμου στο Βυζάντιο
 107. Η ιδέα της αποστολικότητος του θρόνου και ο απόστολος Ανδρέας
 108. Ο Ιουστινιανός και οι Μονοφυσίται
 109. Ιεραποστολικοί αγώνες των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου-
  Αποτίμηση της προσφοράς τους
 110. Το κήρυγμα της βυζαντινής ιεραποστολής και οι απόστολοι των Σλάβων Κωνσταντίνος (Κύριλλος) και Μεθόδιος
 111. Η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας και η πρωτοκαθεδρία στην Ανατολή κατά τον Ε΄ αιώνα
 112. Ο Ταλαντίου Νεόφυτος ως αρθρογράφος στην Εφημερίδα των Αθηνών. Θέματα και προβληματισμοί
 113. Η ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα μετά την Α' Οικουμενικήν Σύνοδον της Νικαίας (325)- Ο ρόλος της Αλεξανδρείας και της Ρώμης
 114. Αφιέρωμα στο 1821
 115. Η Εκκλησία της Ελλάδος απ' αρχής μέχρι του 1934
 116. Αφιέρωμα στην Κατοχή
 117. Απόστολοι Πέτρος - Παύλος
 118. Ορθόδοξος Μοναχισμός
 119. Πληροφορίες περί του Ιερού Λειψάνου (δεξιάς χειρός) του εν αγίοις Πατρός Βασιλείου του Μεγάλου
 120. Το ιστορικό αρχείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
 121. Γιόγκα
 122. Η Ορθόδοξη πνευματική Γεωγραφία της νήσου Σκιάθου (17ος - 19ος αι.)
 123. Περίγραμμα της αιρέσεως των Μορμόνων
 124. Συμεών του Μεταφραστού, Μαξιμιανός, Διόσκορος, Βαρβάρα
 125. Οι Ιεροί Κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας - Προϋποθέσεις ερμηνείας των ιερών Κανόνων"
 126. Αποστολική διαδοχή και χειροτονία κατά τον Απόστολο Παύλο
 127. Κύριοι σταθμοί της ιστορικής πορείας του Μοναχισμού
 128. Εκκλησιαστική Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας: Περίοδος αναδιοργανώσεως- Διοικητική αυτονομία και η θεωρία της Τρίτης Ρώμης
 129. Κύπρος 1η Απριλίου 1955
 130. Ορθοδοξία Ευρώπη και Μέση Ανατολή
 131. Ορθοδοξία και Δύση

 

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.